Skip to Main Content
FESİH HAKKIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Bu belge, tüketici konumunda olduğunuz sürece, size tanınan yasal fesih hakkı ile, tarafınızca gerçekleştirilmiş edinimin dijital bir içerik (örn., yazılım) olması durumunda fesihten doğan sonuçlar üzerine sizi bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır. Tüketici, Avira ürünlerini ediniminin, ticari ya da serbest mesleği çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerle herhangi bir şekilde ilişkilendirilemeyen kişilerdir, § 13 BGB (Alman Medeni Kanunu).

Fesih hakkınız

On dört (14) gün içerisinde herhangi bir neden göstermeksizin bu sözleşmeyi feshetme hakkınız bulunmaktadır.

Fesih hakkını kullanma süresi, sözleşmenin yapılmış olduğu günden itibaren on dört (14) gündür.

Fesih talebinizi online iletişim formumuz üzerinden iletebilirsiniz

https://www.avira.com/en/support-phonesupport-for-consumer

Sözleşmeyi, net bir şekilde oluşturulmuş bir beyan üzerinden de (örn., mektup, telefaks, telefon ya da e-posta) feshedebilirsiniz. Bunun için ekte bulunan örnek fesih formunu kullanabilirsiniz, formun kullanımı mecburi değildir.

Avira Holding GmbH & Co. KG.
Kaplaneiweg 1
88069 Tettnang
Almanya
Telefon: +49 (0) 7542-500 0
Faks: +49 (0) 7542-557 3000
E-posta: info@avira.com

Fesih hakkınızdan faydalanmak istediğinizi ifade eden bildirimi, fesih hakkını kullanma süresi sonlanmadan göndermiş olmanız, bu süreye riayet için yeterlidir.

Feshin sonuçları

Bu sözleşmeyi feshettiğiniz takdirde, Avira, teslimat masrafları da dahil olmak üzere (teslim esnasında size sunulan hesaplı standart teslimat dışında başka bir teslimat türünü seçmenizden kaynaklanan ilave masraflar buna dahil değildir) sizden almış olduğu tüm ödemeleri, bu sözleşme feshi bildiriminizin Avira'nın elinde geçtiği günden itibaren en geç on dört gün içerisinde derhal size geri ödemekle yükümlüdür. Söz konusu geri ödemede Avira, sizinle farklı bir uygulama kararlaştırılmadıkça, orijinal ödeme işleminde kullandığınız aynı ödeme aracını kullanacaktır; bu geri ödemeyle ilgili olarak size hiçbir durumda herhangi bir ödeme masrafı çıkarılmayacaktır.

Fesih hakkının ortadan kalkması

Fesih hakkı,

  • fiziksel bir veri taşıyıcı üzerinde olmayan dijital içeriklerin teslimatı üzerine olan bir sözleşmede ya da

  • tüketicinin e-posta üzerinden Avira'dan etkinleştirme kodunu edinmiş olduğu bir sözleşmede

şu durumlarda ortadan kalkar:

  • şayet Avira, sözleşmenin uygulanmasına başlamış ise ya da

  • tüketici, fesih hakkını kullanma süresinin bitimi öncesinde Avira'nın sözleşmeyi uygulamasına başlamasına açık bir şekilde onay vermiş ise ve

  • tüketici, sözleşmenin uygulanmasına dair onayıyla fesih hakkını kaybettiğinin farkında olduğunu onaylamış ise.

Fesih formu

(Sözleşmenizi feshetmek istiyorsanız, bu formu doldurup Avira'ya gönderebilir ya da fesih işlemini destek internet sayfamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz https://www.avira.com/en/support-phonesupport-for-consumer)

İşbu beyan ile ben/biz (*) aşağıda listelenen malların (*) satın alınması/aşağıda listelenen hizmetlerin (*) sunulması için tarafımca/tarafımızca imzalanmış olan sözleşmeyi feshediyorum/feshediyoruz.

Sipariş edildiği tarih (*)/ edinildiği tarih (*):

 

Satın alma esnasında belirtilen e-posta adresi

 

Tüketicinin/tüketicilerin adıad ve soyadı:

 

Tüketicinin/tüketicilerin adresi

Sokak adı ve apartman numarası:

 

Posta kodu ve şehir:

 

Tarih:

 

Tüketicinin/tüketicilerin imzası (sadece kağıt üzerinde gerçekleşen iletişim durumunda):

 


* Uymayanın üzeri

Important: Your current Windows version is outdated and no longer supported.
For your security, we recommend switching to Windows 10 before downloading Avira software.
Update your Windows version here.
Wichtig: Ihre Windows-Version ist veraltet und wird nicht mehr unterstützt.
Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir Ihnen den Wechsel zu Windows 10 vor dem Download unserer Software.
Hier können Sie Ihr Windows aktualisieren.
Important: Votre version actuelle de Windows est obsolète et n’est plus prise en charge.
Pour votre sécurité, nous vous conseillons de passer à Windows 10 avant de télécharger le logiciel Avira.
Mettez à jour votre version de Windows ici.
Importante: Tu versión actual de Windows está desactualizada y ya no es compatible.
Por tu seguridad, te recomendamos que instales Windows 10 antes de descargar la solución de Avira.
Actualiza aquí tu versión de Windows.
Importante: La tua attuale versione di Windows è obsoleta e non è più supportata.
Per la tua sicurezza, ti consigliamo di passare a Windows 10 prima di scaricare i software Avira.
Aggiorna la tua versione di Windows qui.
Importante: Sua versão atual do Windows está desatualizada e não tem mais suporte.
Para sua segurança, recomendamos que troque para o Windows 10 antes de baixar o software da Avira.
Atualize sua versão do Windows aqui.
Важно: ваша версия Windows устарела и больше не поддерживается.
Из соображений безопасности перед загрузкой ПО Avira мы рекомендуем перейти на Windows 10.
Обновить Windows вы можете здесь.
Belangrijk: Uw huidige versie van Windows is verouderd en wordt niet meer ondersteund.
Voor uw veiligheid adviseren wij u om over te stappen op Windows 10 voordat u de Avira-software downloadt.
Update uw Windows-versie hier.
Önemli: Kullanmakta olduğunuz Windows sürümü eski ve artık desteklenmiyor.
Güvenliğiniz için Avira yazılımını indirmeden önce Windows 10 sürümüne yükseltmenizi öneririz.
Windows sürümünü buradan güncelleyin.
重要 : 現在お使いの Windows バージョンは古いため、サポートされなくなりました。
安全のため、Avira ソフトウェアをダウンロードする前に Windows 10 に切り替えることをお勧めします。
こちらより Windows バージョンをアップデートしてください
重要信息 : 您当前的 Windows 版本已过时,并且不再受支持。
为了安全起见,我们建议您在下载 Avira 软件之前切换到 Windows 10。
在此升级您的 Windows 版本
重要資訊 : 您當前的 Windows 版本已過時,並且不再受支援。
為了安全起見,我們建議您在下載 Avira 軟體之前切換到 Windows 10。
在此升級您的 Windows 版本