Skip to Main Content

GIZLILIK İLKESI – Anasayfa

Verilerinizi üçüncü şahıslara satmıyoruz!

Avira olarak kendimizi, verilerinizi ve gizliliğinizi korumakla sorumlu görüyoruz. Merkezi Bodensee'de bulunan bir Alman firması olduğumuzdan dolayı, her zaman dünyanın en katı veri koruma yasalarına tabiyiz.

Milyonları aşan müşterilerimiz verileri konusunda bize güveniyor. Verilerin kaydedilmesi ve işlenmesi için en yüksek güvenlik standartlarını uyguluyoruz.

Amacımız, veri işleme uygulamalarımız ile ilgili size şeffaf ve dürüst bilgi sunmak, ve başta Telekomünikasyon Yasası (TMG) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO, AB 2016/679) olmak üzere yasalara uygun hareket etmektir. Geçerli veri gizliliği mevzuatı ve bu gizlilik ilkesi beyanına her zaman riayet ettiğimizi belirtiriz.

Kişisel olarak tanınmaya neden olacak bilgilerinizi üçüncü şahıslara satmama konusunda size söz veriyoruz! Aynı şekilde anonim verileri de pazarlama amacıyla üçüncü şahısların erişimine sunmuyoruz.

Size olabildiğince şeffaflık ve kolaylık sunabilmek için, bu beyanı konulara göre sınıflandırdık. Bu şekilde ilginizi çeken konu ile ilgili kolayca bilgi alabilirsiniz. "Kişisel olarak tanınmaya neden olacak verilerin işlenmesi" ile ilgili bilgileri de lütfen dikkate alın, bu bilgiler tüm konular için geçerlidir.

 

Firmamızdaki güncel gelişmelere, ürün ve hizmetlerimize, yasal gereksinimlere ve toplumda yaşanan gelişmelere uyarlanabilmesi için bu gizlilik ilkesi beyanı, düzensiz zaman aralıklarında gözden geçirilmektedir.

 

Sorularınız veya anlamadığınız bir kısım olması durumunda, lütfen bizimle temasa geçin.

Geçerlilik Başlangıç Tarihi: 19.08.2020

Important: Your current Windows version is outdated and no longer supported.
For your security, we recommend switching to Windows 10 before downloading Avira software.
Update your Windows version here.
Wichtig: Ihre Windows-Version ist veraltet und wird nicht mehr unterstützt.
Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir Ihnen den Wechsel zu Windows 10 vor dem Download unserer Software.
Hier können Sie Ihr Windows aktualisieren.
Important: Votre version actuelle de Windows est obsolète et n’est plus prise en charge.
Pour votre sécurité, nous vous conseillons de passer à Windows 10 avant de télécharger le logiciel Avira.
Mettez à jour votre version de Windows ici.
Importante: Tu versión actual de Windows está desactualizada y ya no es compatible.
Por tu seguridad, te recomendamos que instales Windows 10 antes de descargar la solución de Avira.
Actualiza aquí tu versión de Windows.
Importante: La tua attuale versione di Windows è obsoleta e non è più supportata.
Per la tua sicurezza, ti consigliamo di passare a Windows 10 prima di scaricare i software Avira.
Aggiorna la tua versione di Windows qui.
Importante: Sua versão atual do Windows está desatualizada e não tem mais suporte.
Para sua segurança, recomendamos que troque para o Windows 10 antes de baixar o software da Avira.
Atualize sua versão do Windows aqui.
Важно: ваша версия Windows устарела и больше не поддерживается.
Из соображений безопасности перед загрузкой ПО Avira мы рекомендуем перейти на Windows 10.
Обновить Windows вы можете здесь.
Belangrijk: Uw huidige versie van Windows is verouderd en wordt niet meer ondersteund.
Voor uw veiligheid adviseren wij u om over te stappen op Windows 10 voordat u de Avira-software downloadt.
Update uw Windows-versie hier.
Önemli: Kullanmakta olduğunuz Windows sürümü eski ve artık desteklenmiyor.
Güvenliğiniz için Avira yazılımını indirmeden önce Windows 10 sürümüne yükseltmenizi öneririz.
Windows sürümünü buradan güncelleyin.
重要 : 現在お使いの Windows バージョンは古いため、サポートされなくなりました。
安全のため、Avira ソフトウェアをダウンロードする前に Windows 10 に切り替えることをお勧めします。
こちらより Windows バージョンをアップデートしてください
重要信息 : 您当前的 Windows 版本已过时,并且不再受支持。
为了安全起见,我们建议您在下载 Avira 软件之前切换到 Windows 10。
在此升级您的 Windows 版本
重要資訊 : 您當前的 Windows 版本已過時,並且不再受支援。
為了安全起見,我們建議您在下載 Avira 軟體之前切換到 Windows 10。
在此升級您的 Windows 版本