Önemli: Kullanmakta olduğunuz Windows sürümü eski ve artık desteklenmiyor.
Güvenliğiniz için Avira yazılımını indirmeden önce Windows 10/11 sürümüne yükseltmenizi öneririz.
Windows sürümünü buradan güncelleyin.
Our Avira Phantom VPN is no longer available for use within India as a result of governmental regulations requiring the logging and saving of user data, but you can still use your subscription when traveling outside of India.
Skip to Main Content

GİZLİLİK POLİTİKASI – Genel Gizlilik Bildirimi

İçindekiler

Genel Bilgiler

Bir Gen şirketi olan Avira'da, kişisel verilerinizi yürürlükteki mevzuata uygun olarak işlerken size şeffaflık sağlamayı taahhüt ediyoruz. Misyonumuz, insanların dijital dünyanın tüm avantajlarından güvenli, özel ve kendinden emin bir şekilde yararlanmaları için teknoloji çözümleri yaratmaktır - böylece birlikte daha iyi bir yarın inşa edebiliriz.

Bu Bildirimde, "kişisel veriler", kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir. Bu veriler doğrudan veya dolaylı olarak kişisel nitelikte olabilir, yani başka veri kaynaklarını içerebilir.

Bu verilerin çoğunu takma adla veya anonimleştirilmiş biçimde topluyoruz. Takma ad, kişisel verilerin ek bilgi olmadan belirli bir veri sahibine atfedilmesinin artık mümkün olmadığı anlamına gelir. Anonimleştirilmiş, veri sahibinin artık anonimleştirilmiş verilerden tanımlanamayacağı anlamına gelir. Bu işleme kapsamında, geçerli gizlilik düzenlemelerine uygun olarak hizmet sağlayıcıları sözleşmeli işlemciler olarak da kullanırız.

Aşağıda, genel işleme faaliyetlerimize ilişkin kapsamlı olmayan bir genel bakış bulacaksınız. Lütfen web siteleri veya ürünler. gibi bazı faaliyetleri ayrı gizlilik politikalarında tanımladığımızı unutmayın.  Kişisel veri uygulamalarımıza ilişkin ek bilgiler, kişisel verilerinizi toplamamız sırasında veya öncesinde sağlanan ürün açıklamalarında, sözleşme şartlarında, ek gizlilik bildirimlerinde veya bildirimlerde sağlanabilir.

Bu Gizlilik Bildirimi ("Beyan"), bu Bildirime bağlantı veren veya bu Bildirime atıfta bulunan Avira web siteleri, hizmetleri ve ürünleri ("Hizmetlerimiz") için geçerlidir. Bu Bildirimde, kişisel verileri nasıl topladığımızı, işlediğimizi, kullandığımızı ve açıkladığımızı ve kişisel verilerinizi işlememize ilişkin haklarınızı ve tercihlerinizi açıklıyoruz.

Avrupa Ekonomik Bölgesi'ndeyseniz ve sözleşmede aksi belirtilmedikçe, kişisel verilerinizin Denetleyicisi: 

Avira Holding GmbH

Kaplaneiweg 1

88069 Tettnang

Germany

 

Amaç sınırlaması

Verilerinizin doğrudan veya dolaylı olarak gerçek bir kişiye kadar izlenebilmesine bakılmaksızın, verilerinizi yalnızca belirtilen, açık ve meşru amaçlar için işleriz. Daha ayrıntılı bilgi ilgili konu alanlarında bulunabilir.

İzin

Belirli verilerin işlenmesi için izniniz gerekir. Bu durumlarda sizi açık bir şekilde durum hakkında bilgilendirip size bu verileri işlememiz için izin verme fırsatını sunarız.

Gelecekte geçerli olacak şekilde işlemeye ilişkin bu onayı her zaman geri çekme seçeneğiniz vardır. Daha fazla bilgi İznin geri alınması bölümünde bulunabilir.

Sözleşmeyi başlatma ve yerine getirme

Öncelikle size karşı olan sözleşme yükümlülüklerimizi yerine getirmek için ihtiyaç duyulan kişisel verileri saklarız. Yazılımımız aracılığıyla BT sistemlerinizi ve verilerinizi zararlı yazılımlara ve saldırılara karşı korumanın görevimiz olduğunu unutmayın. Bu sebeple farklı bilgilere ihtiyaç duyuyoruz. Sözleşmeye dayalı yükümlülüklerimiz, kullanılan ürüne bağlı olarak, çeşitli dahili ve harici veri akışlarının, programların ve dosyaların gerektiğinde ve gerektiği sürece izlenmesini içerir. "Meşru menfaat"; sistemlerinizin, dolayısıyla da sizin çevrimiçi ve çevrimdışı tehditlere karşı korunmanızdır. Korunma ihtiyacınız, sizin ve akabinde bizim bilgilerine erişebileceğimiz söz konusu bir üçüncü tarafın korunma ihtiyacından daha önemlidir.

Meşru menfaat

Ayrıca, meşru menfaatimiz doğrultusunda da verileri işleyebiliriz. Bu nedenle, çıkarlarımızı açıklamamız ve hem sizin hem de bizim çıkarlarımızı dikkate almamız gerekmektedir.

Belirli durumunuzdan kaynaklanan nedenler ölçüsünde veya doğrudan reklam durumu teşkil etmesi halinde verilerin işlenmesine itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.

Doğrudan reklam durumunda söz konusu durum ile ilgili bilgi sağlamaksızın dilediğiniz zaman itiraz etmeye yönelik genel bir hakka sahipsiniz. Lütfen itirazınızı yazılı olarak (örn. e-posta) bize bildirin.

Depolama ve silme dönemleri

Kişisel verileri yalnızca ilgili amacı yerine getirmek için gerekli olduğu ölçüde saklarız. Depolama süresi yasal gereksinimlere ve sözleşmeye dayalı ilişkinin süresine göre değişir.

Kişisel verilerinize artık ilgili amacı yerine getirmek için ihtiyaç duymazsak, yasal düzenlemeler kapsamında anonim hale getirir ve/veya sileriz. Çoğu durumda, kişisel verilerinizi artık ürünlerimizi kullanmadığınızdan üç yıl sonra kaldırıyoruz.

Kişisel veri meşru yönlendirme

Kişisel verileriniz bu belgede açıklanan sebepler dışında üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır.

Kişisel verilerinizi üçüncü taraflara yalnızca şu durumlarda vereceğiz:

 • Bu işlem için açık onayınızı almamız durumunda,
 • sizinle sözleşmeye dayalı ilişkilerimizi yürütmek için izin verilebilir ve gerekli olması durumunda,
 • veri iletiminin yasal bir yükümlülük temelinde olması durumunda veya
 • veri açıklanmasının meşru bir menfaat temelinde olması ve verilerinizin açıklanmamasına ilişkin ağır basan yasal bir menfaatiniz bulunduğunu varsaymak için bir neden olmaması durumunda.

Kişisel verileri yukarıda belirtilen nedenlerle aşağıdaki alıcı kategorileriyle paylaşıyoruz:

 • Çalışanlar (şirket içi ve şirket dışı)
 • Grup şirketler
 • BT altyapısı hizmet sağlayıcıları
 • Ödeme işleyiciler
 • Destek işleme, yazılım, pazarlama ve satış ve iletişim için hizmet sağlayıcılar ve satıcılar
 • Analiz araçları tedarikçileri
 • Harici denetçiler
 • Kamu yetkilileri.

 

Bazı örnekler:

 • Mixpanel (Mixpanel, Inc.) – Bu aracı yazılımımızın işlevselliğini analiz etmek ve geliştirmenin yanı sıra kullanıcı deneyiminizi optimize etmek için kullanırız. Bunu yapmak için yalnızca anonimleştirilmiş veriler aktarılır.
 • Akamai (Akamai Technologies GmbH) – Yazılımımızı dağıtmak ve güncellemek için kullanırız. Sizlere güvenilir bir hizmet verebilmek için transfer yolları gibi konularda bilgiler kaydedilir.
 • Ivanti (Ivanti, Inc) – Ivanti araçları yazılımımızı dağıtmak ve güncellemek için kullanılır. Size güvenilir bir hizmet sunabilmek için transfer yolları gibi konularda bilgi topluyoruz.
 • SurveyMonkey (SurveyMonkey Europe UC) — Bu platformu, ürün memnuniyetiniz gibi konularda anketler yapmak için kullanıyoruz. Güvenlik için, kişisel veriler takma adlandırılmış bir biçimde işlenir.

Ortak denetleyiciler

Ortak denetleyiciler olarak seçilen ürün ve hizmetler için ortaklarla işbirliği yaparız. Müşterek şekilde bu şirketlerle amaçları ve işleme yöntemlerini tanımlarız. Bu sebeple kişisel veriler bu şirketlere iletilebilir. GDPR uyarınca bu işleme işleminden ve/veya verilerinizin yasalara uyumlu şekilde işlenmesinden her iki şirket de sorumludur.

Aşağıdaki liste, ortak denetleyici bilgilerini sağlamakla yükümlü olduğumuzu düşündüğümüz ortaklıkları içermektedir.  

Sözleşmelere genel bakış 

Başlık 

Düzenleme

Sözleşmeler 

Ortakların gizlilik ilkeleri 

Satış ortaklığı pazarlama 

Kampanya verilerinin işlenmesi 

AWIN AG 

Eichhornstrasse 3, 10785 Berlin, Almanya 

https://www.awin.com/gb/privacy 

Satış ortakları 

Avira ürünlerinin pazarlanması 

Sinope GmbH 

Domstrasse 43 

63067 Offenbach, Almanya 

https://www.sinope.de/service-navigation/datenschutzerklarung.html 

 

Avira ve Gen Digital Kuruluşları Arasında ve Üçüncü Taraf Satıcılara Kişisel Verilerin Sınır Ötesi Aktarımı

Biz küresel bir şirketiz ve birçok ülkede kişisel verileri işliyoruz. İşimizin bir parçası olarak, kişisel verileriniz Avira ve Gen Digital'a ve/veya Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'daki yan kuruluşlarına ve bağlı kuruluşlarına ve Avira /NortonLifeLock'un dünya çapındaki yan kuruluşlarına ve üçüncü taraf satıcılarına aktarılabilir. Tüm aktarımlar, geçerli veri aktarım gereksinimleri yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleştirilir. Avira / Gen Digital ve/veya yan kuruluşları ve bağlı kuruluşları içindeki kişisel verilerinizin aktarımları, NortonLifeLock'un Bağlayıcı Kurumsal Kuralları uyarınca yapılır.

Avira / Gen Digital tarafından bu tür kişisel verileri bizim adımıza işlemesi için görevlendirilen ve Avira / Gen Digital tarafından tanınmayan ülkelerde bulunan üçüncü taraf satıcılara aktarılırsa, Avrupa Komisyonu, yeterli düzeyde kişisel veri koruması sunduğundan, bu tür aktarımlar alternatif uygun güvenceler kapsamına özellikle de Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen Standart Sözleşme Maddeleri kapsamına girer.

Varlıklarımızın yeniden düzenlenmesi, birleşmesi, satın alınması veya satışına dahil olursak, kişisel verileriniz bu işlemin bir parçası olarak aktarılabilir.

İşlediğimiz Kişisel Verilerin Kategorileri

Bize Sağladığınız Kişisel Veriler

Bir hesap oluşturmak, bir satın alma işlemi yapmak veya bilgi talep etmek gibi doğrudan bizimle etkileşimde bulunduğunuzda, bize sağladığınız aşağıdakiler dahil olmak üzere kişisel verileri toplayabiliriz:

 • Hesap Verileri Bizimle bir hesap oluşturursanız, adınızı, posta adresinizi, e-posta adresinizi, telefon numaranızı, kullanıcı kimlik bilgilerinizi (oturum açma adı ve şifre) toplarız ve satın alınan ürüne bağlı olarak ürünün bir parçası olarak kullanılan ek bilgileri de toplayabiliriz.
 • Ödeme Verileri Ürün ve hizmetlerimizden birini satın alırsanız, satın aldığınız ürünlere yaptığınız ödemeler hakkında bilgi toplarız.
 • Kimlik Verileri Bir kimlik izleme ürünü satın alırsanız, izleme hizmetini sağlamak için adres, e-posta, banka hesabı bilgileri, kredi/banka kartı bilgileri, sigorta bilgileri, oyuncu etiketi ve sizinle ilgili diğer kişisel bilgiler gibi kişisel bilgileri topluyoruz.

Otomatik Olarak Topladığımız Kişisel Veriler

Web sitelerimizi ve Hizmetlerimizi ziyaret ettiğinizde ve bunları kullandığınızda, web sitelerimiz ve Hizmetlerimiz ile etkileşiminiz hakkında aşağıdakiler dahil olmak üzere verileri otomatik olarak toplayabiliriz:

 • Ürün Verileri Ürünlerimizi yüklerseniz, ürün lisans bilgileri, kullanım verileri ve/veya tercih bilgileri, tarayıcı etkinliği ve erişilen URL'ler dahil olmak üzere sizinle ilgili bilgileri toplarız. Bu veriler, kilitlenme dökümleri, sistem günlükleri, hata raporları, ürün ve internet kullanım süresi, ağ bağlantısı etkinliği, web sitelerimiz ve uzantılarımızla etkileşimler veya engellenen web siteleri gibi teşhis verilerini içerebilir. Bu veriler ayrıca ilgi alanlarınızı, beklentilerinizi, ihtiyaçlarınızı ve gereksinimlerinizi daha iyi anlamamıza ve daha iyi hizmet etmemize yardımcı olur.
 • Cihaz Verileri. İşletim sistemi, cihaz adı, tarayıcı, ağ ve cihazda çalışan uygulamalar gibi cihaz ve sistem bilgileriniz dahil olmak üzere ürünlerimizin kurulumunu ve kullanımını kolaylaştırmak için bilgiler toplarız. Bu veriler ayrıca MAC adresi, dahili cihaz tanımlayıcıları, hesap tarafından oluşturulan benzersiz kimlik, mobil cihaz kimlikleri (UDID, IMEI ve IDFA), Wi-Fi MAC Adresi ve kurulum tanımlayıcıları gibi tanımlayıcıları içerebilir.
 • Güvenlik Verileri. Bu veriler, uyarı verilerini ve siber güvenlik ve kimlik tehdidi koruma hizmetleri sağlamak için gerektiğinde siber tehdit istihbaratı için toplanan verileri içerebilir. Bu veriler, URL'leri ve ziyaret edilen web sitelerini, yürütülebilir dosyaları ve kötü amaçlı yazılım olarak tanımlanan diğer dosyaları ve uygulama adlarını ve sürümlerini içerebilir.
 • Konum Verileri Hizmetlerimizi kullandığınızda, cihaz arayüzü aracılığıyla cihazınızın kesin coğrafi konum verilerinin paylaşılmasına izin verirseniz, kesin konum bilgilerinizi alırız. Ayrıca, daha genel konum bilgilerinizi de tahmin ederiz (örneğin IP adresiniz veya saat diliminiz, daha genel coğrafi bölgenizi gösterebilir).

Teknik ve kurumsal veri koruması

Kişisel verilerinizi korumak için hem yazılım endüstrisinde en son teknolojiye sahip hem de veri koruma mevzuatının gerekliliklerini karşılayan güvenlik önlemleri uyguladık. Bu önlemler sürekli olarak kontrol edilir ve gerekirse uyarlanır. Amaç, verilerinizi kazara veya kasıtlı manipülasyona, kısmen veya tamamen kaybolmaya, imhaya veya yetkisiz elde etmeye veya üçüncü şahısların erişimine karşı korumaktır.

Sistemlerimizi ve işlemlerimizi bir dizi teknik ve organizasyonel önlemle koruyoruz. Bunlar veri şifreleme, takma ad kullanımı ve anonimleştirme, mantıksal ve fiziksel erişim kısıtlaması ve denetimi, güvenlik duvarları, kurtarma sistemleri ve bütünlük testlerini içerir.

Çalışanlarımız, kişisel verilerin hassas bir şekilde ele alınması konusunda düzenli olarak eğitim almaktadır ve yasal gerekliliklere uygun olarak gizliliği korumaları gerekmektedir.

Reşit olmayanların verilerinin işlenmesi

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz, reşit olmayanlar tarafından sipariş edilemez veya kurulamaz.

Herkese açık bilgiler

https://support.avira.com gibi forumlara gönderdiğiniz verilerin "açıkça halka açıklanmış" bilgiler olarak sınıflandırılacağını ve ele alınacağını unutmayın. Forumlarımızda aktifseniz sağladığınız bilgilerin diğer kullanıcılar tarafından bulunması ve kullanılması riski söz konusudur. Bu nedenle, herkese açık bir forumda çevrimiçiyken dikkatli olmanız ve kişisel bilgilerinizi sorumlu bir şekilde kullanmanız gerekir.

Kariyer

Avira markası, korunmasına yardımcı olduğumuz insanlardan ilham alan küresel bir şirket olan Gen Digital'in bir parçasıdır. Kariyer web sayfamızı ziyaret ettiğinizde, şirketimizde ilanı verilen belirli bir pozisyona başvurma seçeneğine sahipsiniz.  

Başvuru sürecinin bir parçası olarak özgeçmişiniz, kimlik bilgileriniz ve iş örnekleriniz gibi kişisel verilerinizi işleriz. Ayrıca sizi şahsen veya video sistemlerini kullanarak bir röportaj için davet edebiliriz.  

Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası (CCPA) Açıklamaları

Avira, izniniz olmadan kişisel olarak sizinle ilişkilendirilebilecek hiçbir veriyi kendi pazarlama amaçları için üçüncü taraflara asla aktarmaz.  Kaliforniya'da ikamet eden biri olarak kişisel verilerinizle ilgili haklarınızı kullanabilirsiniz.

Bu haklardan birini kullanmak istiyorsanız, lütfen data-privacy@avira.com ile iletişime geçin ve konu alanına "CCPA" yazın.   

Avira, Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası'nın şartları uyarınca, kişisel verilerinizin hiçbirini satmaz.

Kişisel bilgilerin bağlamlar arası reklamcılık amacıyla paylaşımını devre dışı bırakmak isterseniz bunun için lütfen tanımlama bilgisi başlığını kullanın.

Bu Veri Koruma Politikasına ilişkin Değişiklikler

Bu Gizlilik Politikası, şirketimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz, yasal gereklilikler ve sosyal alanla ilgili güncel gelişmelere uyarlamak için ihtiyaç oldukça revize edilir.

Sürüm: 21.12.2022

Yenileme iptal edilmediği sürece otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
Yenileme iptal edilmediği sürece otomatik olarak yenilenir. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: #cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: #cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: #cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: #cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: #cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: #cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Yenileme fiyatına kıyasla tasarruf edilen oran. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. 2 x #cma_promo_renewal_price# tutarındaki yıllık yenileme fiyatına kıyasla tasarruf edilen oran. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Yenileme fiyatına kıyasla tasarruf edilen oran. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: #cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Yenileme fiyatına kıyasla tasarruf edilen oran. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: #cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Yenileme fiyatına kıyasla tasarruf edilen oran. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: #cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Yenileme fiyatına kıyasla tasarruf edilen oran. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Yenileme fiyatına kıyasla tasarruf edilen oran. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: Ücretli abonelik başlar ve yenileme iptal edilmediği sürece otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. Ardından #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#.
#cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. Ardından #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#.
#cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. Ardından #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#.
Geçerli aboneliğinizde kalan değer, yeni aboneliğinizde ek günlere dönüştürülür.