Skip to Main Content

GIZLILIK İLKESI – Kişisel olarak tanınmaya neden olacak verilerin işlenmesi

İçerik

Genel bilgiler

Çeşitli veriler üzerinde işleme yapıyoruz. Bu veriler, kişiyi doğrudan belirlenebilir kılan veriler olabileceği gibi, başka veri kaynaklarının kullanımıyla kişiyi dolaylı olarak belirlenebilir kılan veriler de olabilir. 

Bu verilerin çoğunu, takma ad kullanarak veya anonim şekilde topluyoruz. Takma ad kullanımı, kişisel bilgilerin ilave bilgi edinilmeksizin belli bir kişiyle ilişkilendirilebilmesini engelleyecek şekilde toplanmasını kapsamaktadır. Anonim bilgi toplama, ilgili kişinin tespit edilebilme olanağını ortadan kaldırmaktadır. Bu işleme kapsamında, önceden belirtilen kurallar doğrultusunda hizmet sağlayıcılarını da veri işleme amacıyla kullanıyoruz.

Amaç

Verilerinizi, gerçek bir kişiyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilendirilebilir veriler olup olmadıklarından bağımsız olarak, sadece belirlenen ve meşru amaçlar doğrultusunda işliyoruz. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgilere, ilgili konu başlıklarından ulaşabilirsiniz. 

Onay

Bir takım veri işleme işlemleri için onayınız gerekmektedir. Bu durumlarda konuya dair sizi özel olarak bilgilendir ve veri işleme için tarafımıza onay vermenizi isteriz. 

Gelecekteki veri işlemeleri için bu onayınızı her zaman iptal etme olanağınız bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgilere, onay iptali bölümünden ulaşabilirsiniz.

Sözleşme ilişkisinin başlatılması ve gerçekleştirilmesi

Esas olarak size karşı olan sözleşme yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan kişisel olarak tanınmaya neden olacak bilgiler saklanmaktadır (Genel Veri Koruma Tüzüğü Madde 6, Paragraf 1 b). Sizi, zararlı yazılımlara ve BT sistem ve verilerinize yapılacak saldırılara karşı yazılım temelli olarak korumanın, görevimiz olduğunu lütfen unutmayın. Bunu gerçekleştirmek için de çok sayıda çeşitli bilgiye ihtiyaç duymaktayız. Sözleşmeden doğan yükümlülüklerimiz arasında, kullanılan ürüne bağlı olarak, dahili ve harici veri akışlarının, programların ve gerektiğinde dosyaların izlenmesi yer almaktadır. Bu bağlamda üçüncü taraflarca sağlanan kişisel olarak tanınmaya neden olacak bilgilerin işlenmesi durumunda, verilerin işlenmesi, sözleşme ve ek olarak Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün 6(1)f Maddesi gereğince gerçekleştirilir. Bu bağlamda "meşru menfaat"i oluşturan unsur, sistemlerinizin korunması, sizin de çevrimiçi ve çevrim dışı tehditlere karşı korunmanızdır. Korunma menfaatiniz bu bağlamda, verileri size ve bu sayede de bize erişilebilir kılınmış olan üçüncü tarafların korunma menfaatinden önce gelmektedir.

Meşru menfaat

Meşru menfaatimiz (Madde 6, paragraf 1 f) gereği verilerin tarafımızca işlenmesi de söz konusu olabilmektedir. Böyle bir durumun söz konusu olması durumunda, menfaatimizi size açıkça ifade etmek ve hem sizin ve hem de kendi menfaatlerimiz arasında bir denge sağlamakla yükümlüyüz. 

Özel durumunuzdan kaynaklanan nedenler mevcut olduğu ya da doğrudan reklam söz konusu olduğu sürece, verilerin işlenmesine itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 

Doğrudan reklam durumunda, özel durum ile ilgili bilgi sağlamaksızın genel bir itiraz etme hakkına her zaman sahipsiniz. Bu konuyla ilgili itirazınızı yazılı olarak metin formunda (örn. e-posta yoluyla) bildirin. 
 Saklama süreleri ve veri silmede geçerli olan yasal süreler

Kişisel olarak tanınmaya neden olacak bilgiler, tarafımızca sadece saklama amaçları doğrultusunda gerekli olduğu süre boyunca saklanır. Saklama süresi, yasal gereksinimlere ve sözleşme ilişkisinin süresine göre belirlenmektedir. 

İlgili amaç doğrultusunda kişisel olarak tanınmaya neden olacak verilerinize ihtiyacımız kalmadığında, bu verileri yasal direktifler çerçevesinde anonim hale getiriyoruz ve/veya siliyoruz.

Kişisel olarak tanınmaya neden olacak verilerin yasal olarak aktarımı

Kişisel verilerinizin üçüncü taraflara aktarımı, sadece ve sadece aşağıda belirtilen koşullar söz konusu olduğunda gerçekleşmektedir.
Kişisel verilerinizi üçüncü taraflara yalnızca şu durumlarda aktarıyoruz:

 • bu işlem için açık bir şekilde bize onay vermiş olmanız durumunda,
 • bu işlemin yasal olması ve aramızdaki sözleşmenin gerçekleştirilmesi için gerekli olması durumunda,
 • veri aktarımının, yasal bir yükümlülüğe dayanması durumunda veya
 • veri aktarımının meşru bir menfaate dayanıyor olması ve verilerini
 • zinaktarılmaması için sizin daha ağır gelecek bir menfaatiniz olduğuna dair bir varsayımın olmaması durumunda.

Kişisel olarak tanınmaya neden olacak bilgiler, yukarıda ifade edilen koşullarda tarafımızca aşağıdaki alıcı kategorileriyle paylaşılmaktadır:

 • Çalışanlar (kurum içi ve kurum dışı)
 • Grup şirketleri
 • BT altyapısı hizmet sağlayıcısı
 • Ödeme işlemcileri
 • Destek sunan hizmet sağlayıcıları
 • Yazılım alanındaki hizmet sağlayıcılar
 • Pazarlama ve satış alanındaki hizmet sağlayıcılar
 • Analiz araçları sunucuları
 • Kamu kurumları

Bu konuyla ilgili bazı örnekler:

 • Mixpanel (Mixpanel, Inc.) – Bu aracı, yazılımımızın fonksiyonunu analiz etmek ve iyileştirmek, bununla bağlı olarak da sizin kullanıcı deneyiminizi optimize etmek için kullanıyoruz. Bu bağlamda sadece anonimleştirilmiş veriler aktarılmaktadır.
 • Akamai (Akamai Technologies GmbH) – Yazılımımızın ve güncellemelerinin dağıtımı amaçlı kullanıyoruz. Size güvenilir bir hizmet sunabilmemiz için bilgiler aktarım yolu üzerinden kaydedilmektedir.
 • Ivanti (Ivanti, Inc.) – Ivanti araçlarını yazılımımızın ve güncellemelerinin dağıtımı amaçlı kullanıyoruz. Size güvenilir bir hizmet sunabilmemiz için bilgiler aktarım yolu üzerinden toplanmaktadır.
 • SurveyMonkey (Survey Monkey Europe UC) – Bu platformu, örn. ürün memnuniyeti anketleri gibi çeşitli anketleri gerçekleştirmek amaçlı kullanıyoruz. Bu bağlamda kişisel olarak tanınmaya neden olacak bilgiler, güvenlik amaçlı takma ad verilmiş olarak işlenmektedir.

Ortak sorumluluk

Seçilmiş bazı ürün ve hizmetlerimizi gerçekleştirebilmek için birlikte çalıştığımız partnerlerimizle olan işbirliğimiz, Genel Veri Koruma Tüzüğünce ortak bir yükümlülüğün söz konusu olduğu bir işbirliği olarak tanımlanmaktadır (Madde 26). İşlemenin amacı ve araçları, tarafımızca bu firmalarla ortaklaşa olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda kişisel olarak tanınmaya neden olacak bilgiler de aktarılmaktadır. Genel Veri Koruma Tüzüğü uyarınca böyle bir durumda, veri işlemeden, başka bir ifadeyle verilerinizin yasalara uyumlu şekilde işlenmesinden her iki firma da sorumludur. 

Uluslararası veri transferi

Hizmetlerimizi sağlayabilmek için bilgisayarlar, bulut tabanlı sunucular, ağlar ve yazılım çözümlerinden oluşan uluslararası nitelikteki bir BT altyapısı ağını kullanmaktayız. 

Çeşitli ülkelerde yerleşik olan partnerlerimizden bazıları, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerde bulunmaktadır. Söz konusu ülkelerdeki veri gizliliği mevzuatı her zaman Avrupa Birliği'nde olduğu düzey ve yerleşmişlikte olmayabilir. Bu nedenle, kişisel olarak tanınmaya neden olacak bilgileriniz için mümkün olan en yüksek koruma düzeyinin sağlanması için tarafımızca Genel Veri Koruma Tüzüğü uyarınca bazı önlemler alınmaktadır. Bunlar:

 • Avrupa Birliği Yeterlilik Kararıyla tanınmış olan ülkelerdeki kurumlarla işbirliği yapma
 • Kurumlarla AB model sözleşme maddeleri temelinde işbirliği yapma
 • Kurumlarla, kararlaştırılan garantiler temelinde işbirliği yapma

Yasal yükümlülükler ve koşullara riayetin partnerlerimiz tarafından garanti edilmesini sağlıyoruz.

Ayrıca, kişisel olarak tanınmaya neden olacak bilgilerinizin üçüncü ülkelerdeki aktarımını, açık bir şekilde verilmiş olan onayınıza dayanarak gerçekleştirme imkanı da bulunmaktadır.

Teknik ve kurumsal veri gizliliği

Kişisel olarak tanınmaya neden olacak bilgilerinizi korumak için Avira tarafından alınan önlemler, veri gizliliği mevzuatı gereksinimlerini karşılayan ve yazılım alanındaki en gelişmiş teknolojiye sahip önlemlerdir. Söz konusu önlemler sürekli denetlenmekte olup gerektiğinde uyarlanmaktadır. Burada amaç, verilerinizin, tesadüfi ya da kasti manipülasyonlara, kısmi ya da tam kayıplara, imha edilmesine, yetkisiz bir şekilde bilgi olarak edinilmesine ya da üçüncü taraflar tarafından izinsiz bir şekilde ulaşılmasına karşı korunmasıdır. 

Sistemler ve işleme uygulamaları bir dizi teknik ve idari önlemle korunmaktadır. Söz konusu önlemler arasında, veri şifreleme, takma ad kullanımı ve anonimleştirme, mantıksal ve fiziksel erişim kısıtlaması ve denetimi, güvenlik duvarları, kurtarma sistemleri ve bütünlük testleri sayılabilir.

Çalışanlarımız, kişisel olarak tanınmaya neden olacak bilgilerin işlenmesindeki hassasiyet konusunda düzenli olarak eğitilmekte olup yasal gereksinimler uyarınca gizliliği gözetmekle yükümlü tutulmaktadırlar.

Reşit olmayan kişilerin verilerinin işlenmesi
Ürün ve hizmetlerimiz, reşit olmayan kişiler tarafından sipariş edilemez ve kurulamaz.
Kamuya açık bilgiler:

Örneğin, support.avira.com gibi bir foruma göndermiş olduğunuz bilgilerin, artık "kamuya açık hale getirilmiş bilgi" olarak sınıflandırılacağını ve buna göre kullanılacağını göz önünde bulundurun. Forumlarımızda etkin olmanız durumunda, sağladığınız bilgilerin, diğer kullanıcılar tarafından bulunması ve kullanılması riski söz konusudur. Lütfen bu konuda dikkatli olun ve kişisel olarak tanınmaya neden olacak bilgilerinizi kamuya açık forumlarda kullanırken sağduyulu hareket edin.

Veri Koruma Politikası'na ilişkin değişiklikler:

Firmamızdaki güncel gelişmelere, ürün ve hizmetlerimize, yasal gereksinimlere ve toplumda yaşanan gelişmelere uyarlanabilmesi için bu gizlilik ilkesi beyanı, düzensiz zaman aralıklarında gözden geçirilmektedir.

Geçerlilik Başlangıç Tarihi: 19.08.2020

Important: Your current Windows version is outdated and no longer supported.
For your security, we recommend switching to Windows 10 before downloading Avira software.
Update your Windows version here.
Wichtig: Ihre Windows-Version ist veraltet und wird nicht mehr unterstützt.
Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir Ihnen den Wechsel zu Windows 10 vor dem Download unserer Software.
Hier können Sie Ihr Windows aktualisieren.
Important: Votre version actuelle de Windows est obsolète et n’est plus prise en charge.
Pour votre sécurité, nous vous conseillons de passer à Windows 10 avant de télécharger le logiciel Avira.
Mettez à jour votre version de Windows ici.
Importante: Tu versión actual de Windows está desactualizada y ya no es compatible.
Por tu seguridad, te recomendamos que instales Windows 10 antes de descargar la solución de Avira.
Actualiza aquí tu versión de Windows.
Importante: La tua attuale versione di Windows è obsoleta e non è più supportata.
Per la tua sicurezza, ti consigliamo di passare a Windows 10 prima di scaricare i software Avira.
Aggiorna la tua versione di Windows qui.
Importante: Sua versão atual do Windows está desatualizada e não tem mais suporte.
Para sua segurança, recomendamos que troque para o Windows 10 antes de baixar o software da Avira.
Atualize sua versão do Windows aqui.
Важно: ваша версия Windows устарела и больше не поддерживается.
Из соображений безопасности перед загрузкой ПО Avira мы рекомендуем перейти на Windows 10.
Обновить Windows вы можете здесь.
Belangrijk: Uw huidige versie van Windows is verouderd en wordt niet meer ondersteund.
Voor uw veiligheid adviseren wij u om over te stappen op Windows 10 voordat u de Avira-software downloadt.
Update uw Windows-versie hier.
Önemli: Kullanmakta olduğunuz Windows sürümü eski ve artık desteklenmiyor.
Güvenliğiniz için Avira yazılımını indirmeden önce Windows 10 sürümüne yükseltmenizi öneririz.
Windows sürümünü buradan güncelleyin.
重要 : 現在お使いの Windows バージョンは古いため、サポートされなくなりました。
安全のため、Avira ソフトウェアをダウンロードする前に Windows 10 に切り替えることをお勧めします。
こちらより Windows バージョンをアップデートしてください
重要信息 : 您当前的 Windows 版本已过时,并且不再受支持。
为了安全起见,我们建议您在下载 Avira 软件之前切换到 Windows 10。
在此升级您的 Windows 版本
重要資訊 : 您當前的 Windows 版本已過時,並且不再受支援。
為了安全起見,我們建議您在下載 Avira 軟體之前切換到 Windows 10。
在此升級您的 Windows 版本