Önemli: Kullanmakta olduğunuz Windows sürümü eski ve artık desteklenmiyor.
Güvenliğiniz için Avira yazılımını indirmeden önce Windows 10/11 sürümüne yükseltmenizi öneririz.
Windows sürümünü buradan güncelleyin.
Our Avira Phantom VPN is no longer available for use within India as a result of governmental regulations requiring the logging and saving of user data, but you can still use your subscription when traveling outside of India.
Skip to Main Content

GIZLILIK İLKESI – Kişisel olarak tanınmaya neden olacak verilerin işlenmesi

İçerik

Genel bilgiler

Çeşitli veriler üzerinde işleme yapıyoruz. Bu veriler, kişiyi doğrudan belirlenebilir kılan veriler olabileceği gibi, başka veri kaynaklarının kullanımıyla kişiyi dolaylı olarak belirlenebilir kılan veriler de olabilir. 

Bu verilerin çoğunu, takma ad kullanarak veya anonim şekilde topluyoruz. Takma ad kullanımı, kişisel bilgilerin ilave bilgi edinilmeksizin belli bir kişiyle ilişkilendirilebilmesini engelleyecek şekilde toplanmasını kapsamaktadır. Anonim bilgi toplama, ilgili kişinin tespit edilebilme olanağını ortadan kaldırmaktadır. Bu işleme kapsamında, önceden belirtilen kurallar doğrultusunda hizmet sağlayıcılarını da veri işleme amacıyla kullanıyoruz.

Amaç

Verilerinizi, gerçek bir kişiyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilendirilebilir veriler olup olmadıklarından bağımsız olarak, sadece belirlenen ve meşru amaçlar doğrultusunda işliyoruz. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgilere, ilgili konu başlıklarından ulaşabilirsiniz. 

Onay

Bir takım veri işleme işlemleri için onayınız gerekmektedir. Bu durumlarda konuya dair sizi özel olarak bilgilendir ve veri işleme için tarafımıza onay vermenizi isteriz. 

Gelecekteki veri işlemeleri için bu onayınızı her zaman iptal etme olanağınız bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgilere, onay iptali bölümünden ulaşabilirsiniz.

Sözleşme ilişkisinin başlatılması ve gerçekleştirilmesi

Esas olarak size karşı olan sözleşme yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan kişisel olarak tanınmaya neden olacak bilgiler saklanmaktadır (Genel Veri Koruma Tüzüğü Madde 6, Paragraf 1 b). Sizi, zararlı yazılımlara ve BT sistem ve verilerinize yapılacak saldırılara karşı yazılım temelli olarak korumanın, görevimiz olduğunu lütfen unutmayın. Bunu gerçekleştirmek için de çok sayıda çeşitli bilgiye ihtiyaç duymaktayız. Sözleşmeden doğan yükümlülüklerimiz arasında, kullanılan ürüne bağlı olarak, dahili ve harici veri akışlarının, programların ve gerektiğinde dosyaların izlenmesi yer almaktadır. Bu bağlamda üçüncü taraflarca sağlanan kişisel olarak tanınmaya neden olacak bilgilerin işlenmesi durumunda, verilerin işlenmesi, sözleşme ve ek olarak Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün 6(1)f Maddesi gereğince gerçekleştirilir. Bu bağlamda "meşru menfaat"i oluşturan unsur, sistemlerinizin korunması, sizin de çevrimiçi ve çevrim dışı tehditlere karşı korunmanızdır. Korunma menfaatiniz bu bağlamda, verileri size ve bu sayede de bize erişilebilir kılınmış olan üçüncü tarafların korunma menfaatinden önce gelmektedir.

Meşru menfaat

Meşru menfaatimiz (Madde 6, paragraf 1 f) gereği verilerin tarafımızca işlenmesi de söz konusu olabilmektedir. Böyle bir durumun söz konusu olması durumunda, menfaatimizi size açıkça ifade etmek ve hem sizin ve hem de kendi menfaatlerimiz arasında bir denge sağlamakla yükümlüyüz. 

Özel durumunuzdan kaynaklanan nedenler mevcut olduğu ya da doğrudan reklam söz konusu olduğu sürece, verilerin işlenmesine itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 

Doğrudan reklam durumunda, özel durum ile ilgili bilgi sağlamaksızın genel bir itiraz etme hakkına her zaman sahipsiniz. Bu konuyla ilgili itirazınızı yazılı olarak metin formunda (örn. e-posta yoluyla) bildirin. 
 Saklama süreleri ve veri silmede geçerli olan yasal süreler

Kişisel olarak tanınmaya neden olacak bilgiler, tarafımızca sadece saklama amaçları doğrultusunda gerekli olduğu süre boyunca saklanır. Saklama süresi, yasal gereksinimlere ve sözleşme ilişkisinin süresine göre belirlenmektedir. 

İlgili amaç doğrultusunda kişisel olarak tanınmaya neden olacak verilerinize ihtiyacımız kalmadığında, bu verileri yasal direktifler çerçevesinde anonim hale getiriyoruz ve/veya siliyoruz.

Kişisel olarak tanınmaya neden olacak verilerin yasal olarak aktarımı

Kişisel verilerinizin üçüncü taraflara aktarımı, sadece ve sadece aşağıda belirtilen koşullar söz konusu olduğunda gerçekleşmektedir.
Kişisel verilerinizi üçüncü taraflara yalnızca şu durumlarda aktarıyoruz:

 • bu işlem için açık bir şekilde bize onay vermiş olmanız durumunda,
 • bu işlemin yasal olması ve aramızdaki sözleşmenin gerçekleştirilmesi için gerekli olması durumunda,
 • veri aktarımının, yasal bir yükümlülüğe dayanması durumunda veya
 • veri aktarımının meşru bir menfaate dayanıyor olması ve verilerini
 • zinaktarılmaması için sizin daha ağır gelecek bir menfaatiniz olduğuna dair bir varsayımın olmaması durumunda.

Kişisel olarak tanınmaya neden olacak bilgiler, yukarıda ifade edilen koşullarda tarafımızca aşağıdaki alıcı kategorileriyle paylaşılmaktadır:

 • Çalışanlar (kurum içi ve kurum dışı)
 • Grup şirketleri
 • BT altyapısı hizmet sağlayıcısı
 • Ödeme işlemcileri
 • Destek sunan hizmet sağlayıcıları
 • Yazılım alanındaki hizmet sağlayıcılar
 • Pazarlama ve satış alanındaki hizmet sağlayıcılar
 • Analiz araçları sunucuları
 • Kamu kurumları

Bu konuyla ilgili bazı örnekler:

 • Mixpanel (Mixpanel, Inc.) – Bu aracı, yazılımımızın fonksiyonunu analiz etmek ve iyileştirmek, bununla bağlı olarak da sizin kullanıcı deneyiminizi optimize etmek için kullanıyoruz. Bu bağlamda sadece anonimleştirilmiş veriler aktarılmaktadır.
 • Akamai (Akamai Technologies GmbH) – Yazılımımızın ve güncellemelerinin dağıtımı amaçlı kullanıyoruz. Size güvenilir bir hizmet sunabilmemiz için bilgiler aktarım yolu üzerinden kaydedilmektedir.
 • Ivanti (Ivanti, Inc.) – Ivanti araçlarını yazılımımızın ve güncellemelerinin dağıtımı amaçlı kullanıyoruz. Size güvenilir bir hizmet sunabilmemiz için bilgiler aktarım yolu üzerinden toplanmaktadır.
 • SurveyMonkey (Survey Monkey Europe UC) – Bu platformu, örn. ürün memnuniyeti anketleri gibi çeşitli anketleri gerçekleştirmek amaçlı kullanıyoruz. Bu bağlamda kişisel olarak tanınmaya neden olacak bilgiler, güvenlik amaçlı takma ad verilmiş olarak işlenmektedir.

Ortak sorumluluk

Seçilmiş bazı ürün ve hizmetlerimizi gerçekleştirebilmek için birlikte çalıştığımız partnerlerimizle olan işbirliğimiz, Genel Veri Koruma Tüzüğünce ortak bir yükümlülüğün söz konusu olduğu bir işbirliği olarak tanımlanmaktadır (Madde 26). İşlemenin amacı ve araçları, tarafımızca bu firmalarla ortaklaşa olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda kişisel olarak tanınmaya neden olacak bilgiler de aktarılmaktadır. Genel Veri Koruma Tüzüğü uyarınca böyle bir durumda, veri işlemeden, başka bir ifadeyle verilerinizin yasalara uyumlu şekilde işlenmesinden her iki firma da sorumludur. 

Uluslararası veri transferi

Hizmetlerimizi sağlayabilmek için bilgisayarlar, bulut tabanlı sunucular, ağlar ve yazılım çözümlerinden oluşan uluslararası nitelikteki bir BT altyapısı ağını kullanmaktayız. 

Çeşitli ülkelerde yerleşik olan partnerlerimizden bazıları, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerde bulunmaktadır. Söz konusu ülkelerdeki veri gizliliği mevzuatı her zaman Avrupa Birliği'nde olduğu düzey ve yerleşmişlikte olmayabilir. Bu nedenle, kişisel olarak tanınmaya neden olacak bilgileriniz için mümkün olan en yüksek koruma düzeyinin sağlanması için tarafımızca Genel Veri Koruma Tüzüğü uyarınca bazı önlemler alınmaktadır. Bunlar:

 • Avrupa Birliği Yeterlilik Kararıyla tanınmış olan ülkelerdeki kurumlarla işbirliği yapma
 • Kurumlarla AB model sözleşme maddeleri temelinde işbirliği yapma
 • Kurumlarla, kararlaştırılan garantiler temelinde işbirliği yapma

Yasal yükümlülükler ve koşullara riayetin partnerlerimiz tarafından garanti edilmesini sağlıyoruz.

Ayrıca, kişisel olarak tanınmaya neden olacak bilgilerinizin üçüncü ülkelerdeki aktarımını, açık bir şekilde verilmiş olan onayınıza dayanarak gerçekleştirme imkanı da bulunmaktadır.

Teknik ve kurumsal veri gizliliği

Kişisel olarak tanınmaya neden olacak bilgilerinizi korumak için Avira tarafından alınan önlemler, veri gizliliği mevzuatı gereksinimlerini karşılayan ve yazılım alanındaki en gelişmiş teknolojiye sahip önlemlerdir. Söz konusu önlemler sürekli denetlenmekte olup gerektiğinde uyarlanmaktadır. Burada amaç, verilerinizin, tesadüfi ya da kasti manipülasyonlara, kısmi ya da tam kayıplara, imha edilmesine, yetkisiz bir şekilde bilgi olarak edinilmesine ya da üçüncü taraflar tarafından izinsiz bir şekilde ulaşılmasına karşı korunmasıdır. 

Sistemler ve işleme uygulamaları bir dizi teknik ve idari önlemle korunmaktadır. Söz konusu önlemler arasında, veri şifreleme, takma ad kullanımı ve anonimleştirme, mantıksal ve fiziksel erişim kısıtlaması ve denetimi, güvenlik duvarları, kurtarma sistemleri ve bütünlük testleri sayılabilir.

Çalışanlarımız, kişisel olarak tanınmaya neden olacak bilgilerin işlenmesindeki hassasiyet konusunda düzenli olarak eğitilmekte olup yasal gereksinimler uyarınca gizliliği gözetmekle yükümlü tutulmaktadırlar.

Reşit olmayan kişilerin verilerinin işlenmesi
Ürün ve hizmetlerimiz, reşit olmayan kişiler tarafından sipariş edilemez ve kurulamaz.
Kamuya açık bilgiler:

Örneğin, support.avira.com gibi bir foruma göndermiş olduğunuz bilgilerin, artık "kamuya açık hale getirilmiş bilgi" olarak sınıflandırılacağını ve buna göre kullanılacağını göz önünde bulundurun. Forumlarımızda etkin olmanız durumunda, sağladığınız bilgilerin, diğer kullanıcılar tarafından bulunması ve kullanılması riski söz konusudur. Lütfen bu konuda dikkatli olun ve kişisel olarak tanınmaya neden olacak bilgilerinizi kamuya açık forumlarda kullanırken sağduyulu hareket edin.

Veri Koruma Politikası'na ilişkin değişiklikler:

Firmamızdaki güncel gelişmelere, ürün ve hizmetlerimize, yasal gereksinimlere ve toplumda yaşanan gelişmelere uyarlanabilmesi için bu gizlilik ilkesi beyanı, düzensiz zaman aralıklarında gözden geçirilmektedir.

Geçerlilik Başlangıç Tarihi: 19.08.2020

Yenileme iptal edilmediği sürece otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
Yenileme iptal edilmediği sürece otomatik olarak yenilenir. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: #cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: #cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: #cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: #cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: #cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: #cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Yenileme fiyatına kıyasla tasarruf edilen oran. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. 2 x #cma_promo_renewal_price# tutarındaki yıllık yenileme fiyatına kıyasla tasarruf edilen oran. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Yenileme fiyatına kıyasla tasarruf edilen oran. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: #cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Yenileme fiyatına kıyasla tasarruf edilen oran. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: #cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Yenileme fiyatına kıyasla tasarruf edilen oran. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: #cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Yenileme fiyatına kıyasla tasarruf edilen oran. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Yenileme fiyatına kıyasla tasarruf edilen oran. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: Ücretli abonelik başlar ve yenileme iptal edilmediği sürece otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. Ardından #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#.
#cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. Ardından #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#.
#cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. Ardından #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#.
Geçerli aboneliğinizde kalan değer, yeni aboneliğinizde ek günlere dönüştürülür.