Skip to Main Content

              GIZLILIK İLKESI – İlgili kişinin hakları

İçerik

Giriş

Olası yasal kısıtlamalara tabi olmak kaydıyla, kişisel olarak tanınmaya neden olacak bilgilerinizle ilgili olarak tarafımıza karşı aşağıdaki haklara sahipsiniz

Yasalar gereği, başvuruyu gerçekleştiren kişinin kimlik tespitini yasal düzenlemelere uygun bir şekilde gerçekleştirdiğimizi belirtiriz. Bu nedenle sadece yazılı (örn. e-posta veya mektup) başvuruları dikkate alacağımızı lütfen unutmayın. 

Başvuru sahibinin kimliğini kontrol etmek için ek önlemler almamız da gerekebilir. 

Ürün ayarlarının etkileri

Ürünlerimizde, kişisel olarak tanınmaya neden olacak bilgileriniz ile ilgili birtakım ayarları gerçekleştirme imkanına sahipsiniz. Bu ayarlar genellikle ilk kullanım sırasında açıklanır. Bu verilerin veya ayarların değiştirilmesi durumunda, birtakım hizmetlerin düzgün çalışmama olasılığının bulunduğunu lütfen unutmayın. 

Ürün ve hizmetlerimizin anonim kullanıcıları

Ürün ve hizmetlerimizi anonim olarak, başka bir ifadeyle e-posta adresinizi kullanarak bir kayıt oluşturmadan kullanıyor olmanız durumunda, yasal talebiniz kapsamında, gerekli olan ve ayrıca yasal olarak zorunlu kılınan kimlik tespitini gerçekleştirme imkanımız bulunmamaktadır. Bu nedenle, şayet ilgili kişi, Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün 12. ila 22. Maddeleri kapsamındaki haklarını kullanmak amacıyla kimliğinin tanımlanmasına olanak sağlayacak ek bilgiler sağlamadığı sürece, bu kişinin yukarıdaki maddelere dayanarak iddia ettiği hak taleplerinin yerine getirilmesini Genel Veri Koruma Tüzüğü 11(2) Maddesi doğrultusunda reddediyoruz. 

Onayın iptal edilmesi

Belli birtakım veri işleme uygulamaları için (örneğin, bültenlerimizin gönderilmesi, üçüncü taraf tekliflerinin sunumu vb. gibi) tarafımıza vermiş olduğunuz onayı, istediğiniz zaman -kısmen ya da tamamen- iptal edebilirsiniz. Bu işlemi, my.avira.com adresinden gerçekleştirebilir veya doğrudan bizimle temasa geçebilirsiniz

Şayet veri işleme uygulaması, Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün 6(1)f Maddesi gereğince bir menfaat takdirine göre gerçekleşiyorsa, özel durumunuzdan kaynaklanan nedenler mevcut olduğu ya da doğrudan reklam söz konusu olduğu sürece, verilerin işlenmesine itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 

Doğrudan reklam durumunda, özel durum ile ilgili bilgi sağlamaksızın genel bir itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bu konuyla ilgili itirazınızı metin formunda (örn. e-posta formunda) bildirin. 

Bilgi alma hakkı

Tarafımızca saklanan, kişisel olarak tanınmaya neden olacak bilgileriniz hakkında bilgi almak için my.avira.com sayfasındaki ilgili fonksiyonu kullanabilirsiniz. Burada, adınız, e-posta adresiniz ve posta adresiniz gibi sakladığımız temel verilere ilişkin bir genel bakış sunulmaktadır. 

Güvenlik nedeniyle ve düzenlemeler dolayısıyla, kredi kartı bilgileri gibi birtakım bilgilerin takma ad kullanılarak kullanımı söz konusu olabilir. 

Etkinlik verileriniz talep üzerine gönderilir. Bu konuyla ilgili seçeneklere de my.avira.com adresinden ulaşabilirsiniz. Etkinlik verilerinin kapsamına bağlı olarak bu verilerin sunumu, biraz zaman alabilir.

Düzeltme talep etme hakkı

my.avira.com [link: www.my.avira.com] adresindeki yazılımın yönetim kısmında adınız, e-posta adresiniz ve posta adresiniz gibi sakladığımız temel verilere ilişkin bir genel bakış sunulmaktadır. Bu bilgilerde bir hata tespit etmeniz durumunda hatayı kendiniz düzeltebilirsiniz. Diğer tüm düzeltme işlemleri için lütfen bize metin formunda (örn. e-posta) başvurun ve web verileri, başvuran kişinin bilgileri gibi ayrıntılı açıklamada bulunun.

Sildirme hakkı

Verilerinizin silinmesini isterseniz, bu işlemi my.avira.com adresindeki yazılımın yönetim kısmında gerçekleştirme imkanına sahipsiniz. Böyle bir durumda verileriniz, yasal gereksinimler doğrultusunda tarafımızca silinir. 

Bu noktada, yasal düzenlemeler gereğince belirli bir takım verileri daha uzun bir süre saklamakla yükümlü olduğumuzu belirtiriz (örneğin, muhasebe belgelerindeki 10 yıllık saklama süresi (vergi hukuku)).

Ayrıca, verilerinizin kullanımını derhal engelleyebilmemize rağmen, verilerin tamamen silinmesi teknik kısıtlamalar nedeniyle 30 günü bulabilmektedir. Ancak üçüncü tarafların yasal yükümlülük ve hakları, bu silme hakkının aleyhinde olamaz. 

Silme talebinizin onayının ardından verilerinizin yeniden oluşturulamayacağını lütfen göz önünde bulundurun.
Yazılımımızın bir kısmını anonim kullanıcı olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

Veri işlemenin kısıtlanmasını talep etme hakkı

Kişisel olarak tanınmaya neden olacak bilgilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz. Bunun için lütfen, talebiniz kapsamına girdiğini düşündüğünüz veri kategorilerini ve talebinizin nedenlerini tarafımıza bildirin. Konu, derhal tarafımızca incelenip sonuç size bildirilecektir.

Veri aktarımı talebi hakkı

Lütfen, verilerin kime aktarılmasını istediğinizi bize yazılı olarak (örn. e-posta yoluyla) bildirin. Talebiniz derhal tarafımızca incelenip sonuç size bildirilecektir.

Şikayette bulunma hakkı

Veri gizliliğiyle ilgili çalışmalarımızdan memnun kalmadığınız takdirde, ülkenizdeki/eyaletinizdeki veri gizliliği konusundaki yetkili makama şikayette bulunma hakkınız bulunmaktadır. Avira için örneğin, 
 

  • PK 10 29 32, 70025 Stuttgart ve Königstraße 10a, 70173 Stuttgart adresindeki Baden-Württemberg Eyaleti Veri Gizliliği
    Posta adresi: PK 10 29 32, 70025 Stuttgart
    Königstraße 10a, 70173
    https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/
    Stuttgart. 

Reşit olmayan kişilerin verilerinin işlenmesi

Ürün ve hizmetlerimiz, reşit olmayan kişiler tarafından sipariş edilemez ve kurulamaz.

Kamuya açık bilgiler:

Örneğin, support.avira.com gibi bir foruma göndermiş olduğunuz bilgilerin, artık "kamuya açık hale getirilmiş bilgi" olarak sınıflandırılacağını ve buna göre kullanılacağını göz önünde bulundurun. Forumlarımızda etkin olmanız durumunda, sağladığınız bilgilerin, diğer kullanıcılar tarafından bulunması ve kullanılması riski söz konusudur. Lütfen bu konuda dikkatli olun ve kişisel olarak tanınmaya neden olacak bilgilerinizi kamuya açık forumlarda.

Geçerlilik Başlangıç Tarihi: 19.08.2020

Important: Your current Windows version is outdated and no longer supported.
For your security, we recommend switching to Windows 10 before downloading Avira software.
Update your Windows version here.
Wichtig: Ihre Windows-Version ist veraltet und wird nicht mehr unterstützt.
Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir Ihnen den Wechsel zu Windows 10 vor dem Download unserer Software.
Hier können Sie Ihr Windows aktualisieren.
Important: Votre version actuelle de Windows est obsolète et n’est plus prise en charge.
Pour votre sécurité, nous vous conseillons de passer à Windows 10 avant de télécharger le logiciel Avira.
Mettez à jour votre version de Windows ici.
Importante: Tu versión actual de Windows está desactualizada y ya no es compatible.
Por tu seguridad, te recomendamos que instales Windows 10 antes de descargar la solución de Avira.
Actualiza aquí tu versión de Windows.
Importante: La tua attuale versione di Windows è obsoleta e non è più supportata.
Per la tua sicurezza, ti consigliamo di passare a Windows 10 prima di scaricare i software Avira.
Aggiorna la tua versione di Windows qui.
Importante: Sua versão atual do Windows está desatualizada e não tem mais suporte.
Para sua segurança, recomendamos que troque para o Windows 10 antes de baixar o software da Avira.
Atualize sua versão do Windows aqui.
Важно: ваша версия Windows устарела и больше не поддерживается.
Из соображений безопасности перед загрузкой ПО Avira мы рекомендуем перейти на Windows 10.
Обновить Windows вы можете здесь.
Belangrijk: Uw huidige versie van Windows is verouderd en wordt niet meer ondersteund.
Voor uw veiligheid adviseren wij u om over te stappen op Windows 10 voordat u de Avira-software downloadt.
Update uw Windows-versie hier.
Önemli: Kullanmakta olduğunuz Windows sürümü eski ve artık desteklenmiyor.
Güvenliğiniz için Avira yazılımını indirmeden önce Windows 10 sürümüne yükseltmenizi öneririz.
Windows sürümünü buradan güncelleyin.
重要 : 現在お使いの Windows バージョンは古いため、サポートされなくなりました。
安全のため、Avira ソフトウェアをダウンロードする前に Windows 10 に切り替えることをお勧めします。
こちらより Windows バージョンをアップデートしてください
重要信息 : 您当前的 Windows 版本已过时,并且不再受支持。
为了安全起见,我们建议您在下载 Avira 软件之前切换到 Windows 10。
在此升级您的 Windows 版本
重要資訊 : 您當前的 Windows 版本已過時,並且不再受支援。
為了安全起見,我們建議您在下載 Avira 軟體之前切換到 Windows 10。
在此升級您的 Windows 版本