Skip to Main Content

            GIZLILIK İLKESI – Çerezler

İçerik

Giriş

Ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve web sitelerimizi tercih ettiğimiz şekilde sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerezler, tarayıcınıza yüklenen ve dolayısıyla bilgisayarınızda saklanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, çeşitli görevler için kullanılabilir. Ayrıca "çerezler" kelimesi, web sitelerinde kullanılan izleme araçlarının yerine de kullanılmaktadır. Bu gizlilik ilkesinde biz de "çerez" kelimesini izleme aracı anlamında kullanılıyoruz.
Web sitelerimiz üzerinden gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerine ilişkin bilgileri "Web siteleri / E-mağaza / Hesap" sayfasından edinebilirsiniz.

Veri işlemenin amacı ve yasal esası

Çerezlerimizi hukuka uygun şekilde kullanmak için, çerez başlığı kullanıyoruz (ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır). Çerez başlığı, oluşturduğumuz ve kullandığımız çerezler hakkında size bilgi verir. Kullanılan çerez sınıflandırmasını (gereklilik, tercih, istatistikler ve kişiselleştirme), amaçların ve yasal esasların sınıflandırılması için de uyguluyoruz. 

Kategorilerin tanımı

Gereklilik: Bu çerezler, web sitesini kullanılabilir hale getirmek için gereklidir. 
Tercihler: Bu çerezler, başlıca tercihlerinizi kaydetmemizi sağlamaktadır. 
İstatistikler: Bu çerezler, topladıkları verilerle sayfa ve ürünlerimizi ziyaret edenlerin davranışlarını ve etkileşimlerini daha iyi anlamamızı sağlamaktadır. 
Kişiselleştirme: Bu çerezler, diğer web sitelerinde de ilgili reklamları gösterebilmek amacıyla kullanılmaktadır.

Amaç

Çerezleri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanıyoruz:

Gereklilik

 • Satışların arttırılması
 • Oturum kontrolü
 • Dil ayarları, ekran düzenlemeleri gibi web sitesi kontrolleri
 • Çerez ayarlarının kontrolü
 • Web sitelerinin optimizasyon
 • Kullanım durumunun analizi
 • Hizmetlerin faturalandırılması
 • Değerlendirmeler

Tercihler

 • Kullanıcı dostu kullanımı iyileştirme
 • Avira ile etkileşim
 • Kullanıcının yeniden tanınması
 • Değerlendirmeler

İstatistikler

 • Kullanım durumunun analizi
 • Teknik parametrelerin analizi
 • İçeriğin kullanıcının kullanım durumuna göre ayarlanması
 • Süreç optimizasyonu
 • Değerlendirmeler

Kişiselleştirme

 • İçeriğimizin ve üçüncü şahıslara ait içeriklerin pazarlanması
 • Üçüncü taraf içeriklerinin kullanıma sunulması, örneğin, YouTube ya da Vimeo
 • Pazarlama
 • Belirli sosyal medya kanallarına bağlantı kurma

Yasal esas

Gereklilik

Verileri, Genel Veri Koruma Tüzüğü Madde 6 Paragraf 1 f gereğince meşru menfaatimizi esas alarak işliyoruz. Burada temel alınan menfaatler:

 • Gelir yaratma ve gelir yükseltme.
 • Size, teknik açıdan sorunsuz, cihazınıza göre ayarlanmış, anlayacağınız dilde yazılmış web sitesi sunma. 
 • Çerezlerin veri gizliliği düzenlemelerine uygun bir şekilde yönetimi ve bununla bağlantılı olarak da gereğinde çerez kullanımına ilişkin verdiğiniz onayın yönetimi.

Özel durumunuzdan kaynaklanan nedenler mevcut olduğu sürece, verilerin işlenmesine itiraz etme hakkınız her zaman bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgilere, ilgili kişilerin hakları bölümünden ulaşabilirsiniz. 

Bir partner şirketin, yazılım satın alırken pay ödemesi gibi satış teşvik hamlesine dahil olduğunuzda, ürünlerimizi almaya karar verdiğinizde, yazılım paketlerimizin test veya ücretsiz sürümünü indirmek istediğinizde ya da kullanıcı bilgilerinizi yönetmek için ürünümüzde oturum açtığınızda da çerezlerin işlenmesi, sözleşme ilişkisinin başlatılması ve gerçekleştirilmesindeki yasal esasları referans almaktadır (Genel Veri Koruma Tüzüğü Madde 6 Paragraf 1 b). Bu durumda bu çerezler de "Gereklilik" kategorisinde değerlendirilir.

Google Analytics

Ekonomik menfaatimizi korumak için müşterilerimizin memnuniyetini garanti altına almak istiyoruz. Bu amaçla, örn. web sitesinin tasarımının, yapısının, sitedeki metinlerin, ürün fiyatlarının, olası paketlerin ya da farklı reklam biçimlerinin grup davranışı üzerinde ne tür etkilerinin olduğunu değerlendiriyoruz. Hangi dosyaların indirildiği, kaç dosyanın indirildiği, kaç satın alma kararının verildiği ya da bu tür verilerin bölgeden bölgeye değişip değişmediği bilgisini topluyoruz. Amaçlarımıza ulaşabilmek için Google Analytics hizmetini "gereklilik" bağlamında sadece aşağıdaki faaliyetlerde kullanıyoruz:

 • Oturum izlenimlerinin analizi, başka bir ifadeyle web sitelerimize gerçekleştirilen ziyaret esnasında başka hangi sitelerin açıldığı. Bu bağlamda bizi ilgilendiren tek tek kullanıcıların davranışları değil, grup olarak ortaya koyulan davranıştır.
 • A/B testleri için; burada, bir web sitesinin orijinal versiyonuyla hafif değiştirilmiş bir versiyonunun test edildiği bir test yöntemi söz konusudur. 

Bu bağlamda Google, kendisiyle uygun bir sözleşme imzalamış olduğumuz bir işleyici konumundadır. Google Analytics çerçevesindeki ayarlar, en yüksek güvenlik düzeyi / en düşük veri kullanma düzeyi olarak ayarlanmıştır. Başka bir ifadeyle:

 • "anonymizeIP" fonksiyonu etkinleştirilmiştir – böylece IP adresinin son sekiz rakamı (rakam bloğu) silinir. Bu sayede kullanıcının kimliğinin belirlenmesi mümkün olmamaktadır.
 • Kullanıcı ID'sinin devre dışı bırakılması – Kullanıcı ID'si kullanılmaz.
 • Ürünler arası ilişki kurmanın devre dışı bırakılması – Google'ın diğer ürünleri, hesapları ya da hizmetleriyle veriler arasında bir ilişki kurulmaz.
 • Veri sunumu ayarının devre dışı bırakılması – Verilerin Google ile birlikte ortaklaşa kullanımı engellenir.
 • Veriler oturum başına kaydedilir. İlgili çerezler 30 dakika sonra geçerliliklerini yitirir.

Bu işleme faaliyetine itiraz etmek istiyorsanız, Browser-Add-on bağlantısından Google Analytics'i devre dışı bırakma eklentisini kurabilirsiniz. Bu tür bir itiraz, herhangi bir neden belirtmeksizin istenildiği zaman yapılabilir.

Sağlayıcı firmaGoogle Ireland Ltd., Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland
Yasal esasGenel Veri Koruma Tüzüğü Madde 6, Paragraf 1 f (meşru menfaat) – buradaki meşru menfaatimiz ekonomik çıkarlarımızın gözetilmesidir.
GİZLİLİK İLKESİhttps://policies.google.com/privacy?fg=1


Tercihler, istatistikler, kişiselleştirme

Bu verileri, Genel Veri Koruma Tüzüğü Madde 6 Paragraf 1 a uyarınca çerez başlığı üzerinden bize iletebileceğiniz onayınızı esas alarak işliyoruz.
Bu onay isteğe bağlı olup geleceğe yönelik olacak şekilde her zaman iptal edilebilir. Onay iptalinizi, çerez başlığını tekrar açarak (bkz. aşağı) ve ayarları tercih ettiğiniz şekilde değiştirerek gerçekleştirebilirsiniz.

İptal hakkınız ile ilgili ayrıntılı bilgilere, ilgili kişilerin hakları bölümünden ulaşabilirsiniz. 

Çerez başlığı

Web sitelerimizdeki çerez kullanımını yönetmek için, Kopenhag/Danimarka merkezli Cybot A/S firmasının bir aracını kullanıyoruz. Veri gizliliği ile ilgili ayrıntılı bilgiler için bkz. www.cookiebot.com/en/privacy-policy/

Çalışma şekli

Çerez başlığını buradan tekrar açabilir ve ayarları değiştirebilirsiniz.

 

Çerez robotu ile web sitelerimizi düzenli şekilde taratarak kullanılan çerezleri yukarıda belirtilen dört farklı kategoriye ayırıyoruz. 

Çerez başlığı üzerinden çerez kullanımıyla ilgili tercihlerinizi ayarlayabilirsiniz: tercihlerinize uygun ayarlar yaparak kutucuğa tıkladığınızda ilgili kategoride çerez oluşturup kullanma yetkisini bize verme olanağınız bulunmaktadır. Bu durum, "Gereklilik" kategorisi hariç her zaman geçerlidir. Bu kategorinin çerezleri web sitesinin çalışması için zorunludur ve ayarlama otomatik yapılmaktadır. Ayrıca her bir kategorideki çerezler hakkında bilgi alma olanağınız bulunmaktadır. Bu bilgiler, bu beyanın devamında yer almaktadır. 

Onayınızı verdikten sonra anahtar ve onay durumu bir çereze ("CookieConsent") kaydedilir ve web sitesi, 12 ay boyunca her ziyaretinizde ve gelecekteki son kullanıcı oturumlarında, verilmiş olan onayı otomatik olarak okuyup buna göre hareket eder. Anahtar, onayın kanıtı olarak ve bir seçenek için kullanılır ve bu seçenek ile tarayıcınıza kaydedilen onay durumu Cybot'a iletilen önceki onay durumu ile karşılaştırılarak değişip değişmediği kontrol edilebilir. 

İşleyici firma Cybot A/S tarafından aşağıdaki veriler otomatik olarak kaydedilir:

 • Son kullanıcının anonim haldeki IP numarası (son üç rakam "0" olarak ayarlanır)
 • Onay tarihi ve saati
 • Son kullanıcının tarayıcısındaki kullanıcı aracısı
 • Onayın gönderildiği URL
 • Anonim, rastgele oluşturulmuş ve şifreli anahtar
 • Onay kanıtı olarak son kullanıcının onay durumu

Bu çalışma şekli sayesinde, ayarlar her tarayıcı ve cihazda her zaman çalışmaktadır. Web sitelerimizi başka bir tarayıcı veya cihaz ile açtığınızda da burada seçilen ayarlar geçerlidir. Bu ayarlar tercihlerinizden farklı olabilir.

Tarayıcı geçmişini ve/veya çerezleri sildiğinizde, seçilen ayarlar da silinir. Yani web sitelerimize tekrar girdiğinizde çerez başlıklarımız tekrar görüntülenir ve ayarları yeniden yapmanız gerekir.

Temel ayar

Temel ayarda, tarayıcınıza sadece "Gereklilik" kategorisindeki çerezleri yükleriz. Kendi çerezlerimizin yanı sıra aşağıdaki tabloda yer alan çerezler de bunlara dahildir. Sorumlu yetkili ile ilgili ayrıntılı bilgiler, tablo maddesindeki bağlantıda yer almaktadır.

 

Bu gizlilik ilkesi beyanının değiştirilmesi

Bu çerez bilgileri, düzenli olmayan aralıklarda değiştirilmektedir. 

Kullandığımız çerezler ile ilgili bilgiler, hizmet sağlayıcılarımız tarafından belirlenen aralıklarda güncellenmektedir. 

Geçerlilik Başlangıç Tarihi: 19.08.2020

Important: Your current Windows version is outdated and no longer supported.
For your security, we recommend switching to Windows 10 before downloading Avira software.
Update your Windows version here.
Wichtig: Ihre Windows-Version ist veraltet und wird nicht mehr unterstützt.
Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir Ihnen den Wechsel zu Windows 10 vor dem Download unserer Software.
Hier können Sie Ihr Windows aktualisieren.
Important: Votre version actuelle de Windows est obsolète et n’est plus prise en charge.
Pour votre sécurité, nous vous conseillons de passer à Windows 10 avant de télécharger le logiciel Avira.
Mettez à jour votre version de Windows ici.
Importante: Tu versión actual de Windows está desactualizada y ya no es compatible.
Por tu seguridad, te recomendamos que instales Windows 10 antes de descargar la solución de Avira.
Actualiza aquí tu versión de Windows.
Importante: La tua attuale versione di Windows è obsoleta e non è più supportata.
Per la tua sicurezza, ti consigliamo di passare a Windows 10 prima di scaricare i software Avira.
Aggiorna la tua versione di Windows qui.
Importante: Sua versão atual do Windows está desatualizada e não tem mais suporte.
Para sua segurança, recomendamos que troque para o Windows 10 antes de baixar o software da Avira.
Atualize sua versão do Windows aqui.
Важно: ваша версия Windows устарела и больше не поддерживается.
Из соображений безопасности перед загрузкой ПО Avira мы рекомендуем перейти на Windows 10.
Обновить Windows вы можете здесь.
Belangrijk: Uw huidige versie van Windows is verouderd en wordt niet meer ondersteund.
Voor uw veiligheid adviseren wij u om over te stappen op Windows 10 voordat u de Avira-software downloadt.
Update uw Windows-versie hier.
Önemli: Kullanmakta olduğunuz Windows sürümü eski ve artık desteklenmiyor.
Güvenliğiniz için Avira yazılımını indirmeden önce Windows 10 sürümüne yükseltmenizi öneririz.
Windows sürümünü buradan güncelleyin.
重要 : 現在お使いの Windows バージョンは古いため、サポートされなくなりました。
安全のため、Avira ソフトウェアをダウンロードする前に Windows 10 に切り替えることをお勧めします。
こちらより Windows バージョンをアップデートしてください
重要信息 : 您当前的 Windows 版本已过时,并且不再受支持。
为了安全起见,我们建议您在下载 Avira 软件之前切换到 Windows 10。
在此升级您的 Windows 版本
重要資訊 : 您當前的 Windows 版本已過時,並且不再受支援。
為了安全起見,我們建議您在下載 Avira 軟體之前切換到 Windows 10。
在此升級您的 Windows 版本