Belangrijk: Uw huidige versie van Windows is verouderd en wordt niet meer ondersteund.
Voor uw veiligheid adviseren wij u om over te stappen op Windows 10/11 voordat u de Avira-software downloadt.
Update uw Windows-versie hier.
Skip to Main Content

PRIVACYBELEID – Cookies

Inhoud

Inleiding

Om onze producten, diensten en websites op de gewenste manier aan u te kunnen aanbieden, maken wij onder andere gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in uw browser worden geladen en daarmee op uw computer worden opgeslagen. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Het begrip "cookies" is synoniem aan trackingtools, die vandaag de dag op websites worden gebruikt. Ook wij gebruiken in dit privacybeleid het woord "cookie" als synoniem voor trackingtools.

Meer informatie over de verwerking op onze websites vindt u onder “Website/e-shop/account”.

Doel van en rechtsgrond voor de verwerking

Om onze cookies rechtmatig te gebruiken, maken wij gebruik van een zogenaamde cookiebanner (meer informatie hierover vindt u verderop). De cookiebanner informeert u over de door ons aangemaakte en gebruikte cookies. Wij hebben de gebruikte categorisering van de cookies (noodzakelijk, voorkeuren, statistieken en personalisering) ook gebruikt voor de indeling van de doeleinden en rechtsgronden. 

Definitie van de categorieën

Noodzakelijk: Deze cookies zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat u de website kunt gebruiken. 
Voorkeuren: Deze cookies zorgen ervoor dat wij uw voorkeuren kunnen opslaan. 
Statistieken: Deze cookies verzamelen gegevens en helpen ons het gedrag en de interactie van de bezoekers met onze websites te begrijpen. 
Personalisering:  Deze cookies worden gebruikt om relevante reclame ook op andere websites aan u te kunnen tonen.

Doel

Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

Noodzakelijk

 • Verhoging van de afzet
 • Sturing van sessies
 • Sturing van websites, bijv. taalinstellingen, beeldschermaanpassingen
 • Sturing van cookie-instellingen
 • Optimalisatie van de websites
 • Analyse van het gebruiksgedrag
 • Afrekening van diensten
 • Evaluaties

Voorkeuren

 • Verbetering van de gebruiksvriendelijkheid
 • Interactie met Avira
 • Herkenning van de gebruikers
 • Evaluaties

Statistieken

 • Analyse van het gebruiksgedrag
 • Analyse van de technische parameters
 • Aanpassing van het aanbod aan het ebruiksgedrag van de gebruiker
 • Optimalisatie van processen
 • Evaluaties

Personalisering

 • Marketing voor ons aanbod en het aanbod van derden
 • Ter beschikking stellen van content van derden, bijv. YouTube of Vimeo
 • Marketing
 • Koppeling met geselecteerde socialmediakanalen

Rechtsgrundlage

Noodzakelijk

Wij verwerken de gegevens op basis van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG, d.w.z. op basis van een gerechtvaardigd belang. De volgende belangen liggen hieraan ten grondslag:

Het genereren van omzet en het verhogen daarvan

U een technisch werkende website bieden die aan uw eindapparaat is aangepast en die in een taal is geschreven die u kunt begrijpen. 

Het beheren van cookies conform de gegevensbeschermingswetgeving en eventueel daarmee samenhangend het beheren van uw toestemming voor het gebruik van cookies.

U heeft het recht op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen deze verwerking, voor zover u daarvoor goede redenen heeft die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Meer informatie vindt u onder Rechten van betrokkenen

Indien u deelneemt aan een promotie-actie van een partnerbedrijf, bijv. kick-backs bij aankoop van software, besluit een van onze producten aan te schaffen, een test- of gratis versie van onze softwarepakketten wilt downloaden of u bij ons aanmeldt om bijv. uw gebruikersgegevens te beheren, worden de cookies in deze gevallen tevens verwerkt met het oog op het voorbereiden of uitvoeren van een overeenkomst (artikel 6, lid 1, sub b van de AVG). Deze cookies vallen dan ook onder de categorie "noodzakelijk".

Google Analytics

Om ons economisch belang te beschermen, willen wij de tevredenheid van onze klanten waarborgen. Daarvoor evalueren wij welke effecten bijvoorbeeld het design en de structuur van en de teksten op de website, de prijs van de producten, mogelijke bundels en verschillende reclamevormen hebben op het groepsgedrag. Wij meten welke en hoeveel downloads er worden gestart of welke en hoeveel aankopen er worden gedaan en of er regionale verschillen zijn. Voor het bereiken van onze doelstellingen gebruiken wij Google Analytics onder "Noodzakelijk" uitsluitend 

 • voor het analyseren van sessie-impressies, d.w.z. welke pagina's tijdens een bezoek aan onze websites worden opgeroepen. Daarbij zijn wij niet geïnteresseerd in de individuele bezoeker, maar uitsluitend in het gedrag van de groep.
 • voor A/B-tests; daarbij gaat het om een testmethode voor het evalueren van twee varianten van een website waarbij de originele versie wordt getest ten opzichte van een enigszins veranderde versie. 

Google fungeert in dit verband als verwerker waarmee wij een overeenkomst hebben gesloten. De instellingen in Google Analytics zijn ingesteld op het hoogste beveiligingsniveau oftewel het minste gebruik van gegevens. D.w.z.

 • Inschakeling van de functie "anonymizeIP" – hiermee wordt het laatste octet (cijferblok) van het IP-adres gewist. Hierdoor is het niet meer mogelijk de gebruiker te identificeren.
 • Deactivering van user-ID's – er worden geen user-ID's aangemaakt.
 • Uitschakeling van productkoppelingen – er worden geen andere producten, accounts of diensten van Google aan de gegevens gekoppeld.
 • Deactivering van de instelling voor het delen van gegevens – voorkomt dat gegevens met Google worden gedeeld.
 • De gegevens worden alleen per sessie opgeslagen.
 • De betreffende cookies zijn na 30 minuten niet meer geldig.

Als u bezwaar heeft tegen deze verwerking, kunt u hier de browser-add-on installeren voor het deactiveren van Google Analytics. Bezwaar maken is op elk gewenst moment mogelijk zonder opgaaf van redenen.

AanbiederGoogle Ireland Ltd., Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland
RechtsgrondArtikel 6, lid 1, sub f van de AVG (gerechtvaardigd belang) – ons gerechtvaardigd belang ligt daarbij in het beschermen van onze economische belangen.
Privacybeleidhttps://policies.google.com/privacy?fg=1


Voorkeuren, statistieken, personalisering

Diese Daten verarbeiten wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, die Sie Deze gegevens verwerken wij op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub a van de AVG. U kunt ons uw toestemming geven via onze cookiebanner.

Deze toestemming is vrijwillig en kan op elk gewenst moment worden ingetrokken voor toekomstige verwerking. U kunt uw toestemming intrekken door de cookiebanner opnieuw op te roepen (zie hieronder) en de instellingen op basis van uw voorkeuren te wijzigen.

Meer informatie over uw herroepingsrecht vindt u ook onder Rechten van betrokkenen

Cookiebanner

Om het gebruik van cookies op onze websites te regelen, maken wij gebruik van een tool van de firma Cybot A/S, Kopenhagen, Denemarken. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op www.cookiebot.com/en/privacy-policy/.

Werkwijze

Hier kunt u de cookiebanner opnieuw oproepen en de instellingen wijzigen.

 

Wij scannen onze websites regelmatig met Cookiebot en de gebruikte cookies delen we in de bovengenoemde vier categorieën in. 

Via de cookiebanner kunt u uw wensen met betrekking tot het gebruik van cookies instellen. Door het betreffende vakje aan te vinken geeft u toestemming dat wij de cookies van de betreffende categorie mogen aanmaken en gebruiken. Dit geldt met uitzondering van de categorie "noodzakelijk", omdat deze cookies essentieel zijn voor de correcte werking van de website en deze automatisch worden aangemaakt. Verder vindt u in de cookiebanner meer informatie over de afzonderlijke cookies per categorie. Dit overzicht vindt u ook verderop in dit privacybeleid. 

Nadat u ons uw toestemming heeft gegeven, worden de sleutel en de status van de toestemming opgeslagen in een cookie ("CookieConsent"). Hierdoor kan de website uw toestemming bij alle volgende bezoeken en toekomstige sessies tot 12 maanden automatisch lezen en volgen. De sleutel wordt gebruikt als bewijs voor uw toestemming en voor een optie waarmee wordt gecontroleerd of de in uw browser opgeslagen status van uw toestemming gelijk is gebleven aan de oorspronkelijke toestemming die aan Cybot kenbaar is gemaakt. 

Door onze verwerker Cybot A/S worden automatisch de volgende gegevens geregistreerd:

 • Het IP-adres van de eindgebruiker in geanonimiseerde vorm (de laatste drie cijfers worden in '0' veranderd)
 • Datum en tijdstip van toestemming
  Gebruikersagent van de browser van de eindgebruiker
 • De URL van waaruit de toestemming is verstuurd
 • Een anonieme, willekeurige en versleutelde key
 • De status van de toestemming van de eindgebruiker die als bewijs van toestemming dient

Deze werkwijze heeft als gevolg dat de instellingen altijd per browser en apparaat gelden. Als u onze websites met een andere browser of een ander apparaat oproept, gelden de instellingen die daarin zijn opgeslagen. Deze kunnen dus afwijken van uw voorkeuren.
Als u de browsegeschiedenis en/of de cookies wist, worden de opgeslagen instellingen ook gewist. Dat betekent dat onze cookiebanner weer verschijnt als u onze websites oproept en dat u de instellingen opnieuw moet opslaan.

Basisinstelling

In de basisinstelling laden wij alleen cookies van de categorie "noodzakelijk" in uw browser. Naast onze eigen cookies zijn dat ook cookies die vermeld staan in onderstaande tabel. Meer informatie over de verwerkingsverantwoordelijke vindt u via de link bij het betreffende item in de tabel.

 

Wijziging van dit privacybeleid

Deze cookie-informatie wordt regelmatig herzien. 
De informatie over de door ons gebruikte cookies wordt automatisch in vastgelegde intervallen bijgewerkt door onze dienstverlener. 

Geldend met ingang van 19-08-2020

Wordt automatisch verlengd, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing in vergelijking met 2 x jaarlijkse verlengingsprijs van #cma_promo_renewal_price# / jaar. Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint en wordt automatisch verlengd, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
#cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor eerste #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Daarna #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#.
#cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor eerste #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Daarna #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#.
#cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor eerste #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Daarna #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#.
De resterende waarde van uw huidige abonnement wordt omgezet in extra dagen voor uw nieuwe abonnement.