Belangrijk: Uw huidige versie van Windows is verouderd en wordt niet meer ondersteund.
Voor uw veiligheid adviseren wij u om over te stappen op Windows 10/11 voordat u de Avira-software downloadt.
Update uw Windows-versie hier.
Our Avira Phantom VPN is no longer available for use within India as a result of governmental regulations requiring the logging and saving of user data, but you can still use your subscription when traveling outside of India.
Skip to Main Content

PRIVACYBELEID – Cookies

Inhoud

Inleiding

We gebruiken, onder andere, cookies om u onze producten, services en websites op de gewenste manier aan te bieden. Cookies zijn stukjes tekstinformatie die in uw browser worden geladen en op uw computer worden opgeslagen. Cookies kunnen voor verschillende taken worden gebruikt. De term 'cookies' is daarnaast synoniem voor trackingtools die tegenwoordig op websites worden gebruikt. We gebruiken het woord 'cookie' in dit Privacybeleid ook als synoniem voor trackingtools.

Meer informatie over de verwerking op onze websites vindt u onder “Website/e-shop/account”.

Doel van en rechtsgrond voor de verwerking

Om onze cookies legaal te gebruiken, maken we gebruik van een cookiebanner (zie hieronder voor meer informatie). De cookiebanner geeft u informatie over de cookies die we maken en gebruiken. De categorisering van de gebruikte cookies (noodzakelijk, voorkeur, statistisch en aangepast) is ook van toepassing op de classificatie van de doeleinden en rechtsgrondslagen.

Definitie van de categorieën

Noodzakelijk: Deze cookies zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat u de website kunt gebruiken. 
Voorkeur: Deze cookies stellen ons in staat uw belangrijkste voorkeuren op te slaan, zoals uw taal of regio.

Statistieken: Deze cookies verzamelen gegevens en geven ons inzicht in de interactie tussen bezoekers en onze website.
Personalisering:  Deze cookies worden gebruikt om relevante reclame ook op andere websites aan u te kunnen tonen.

Doel

Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

Noodzakelijk

 • Verhoging van de afzet
 • Sturing van sessies
 • Sturing van websites, bijv. taalinstellingen, beeldschermaanpassingen
 • Sturing van cookie-instellingen
 • Optimalisatie van de websites
 • Analyse van het gebruiksgedrag
 • Afrekening van diensten
 • Evaluaties

Voorkeuren

 • Verbetering van de gebruiksvriendelijkheid
 • Interactie met Avira
 • Herkenning van de gebruikers
 • Evaluaties

Statistieken

 • Analyse van het gebruiksgedrag
 • Analyse van de technische parameters
 • Aanpassing van het aanbod aan het ebruiksgedrag van de gebruiker
 • Optimalisatie van processen
 • Evaluaties

Personalisering

 • Marketing voor ons aanbod en het aanbod van derden
 • Ter beschikking stellen van content van derden, bijv. YouTube of Vimeo
 • Marketing
 • Koppeling met geselecteerde socialmediakanalen

Rechtsgrundlage

Noodzakelijk

Wij verwerken de gegevens op basis van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG, d.w.z. op basis van een gerechtvaardigd belang. De volgende belangen liggen hieraan ten grondslag:

Het genereren van omzet en het verhogen daarvan

Hierdoor kunnen we u een technisch goed functionerende website aanbieden, die aan uw apparaat is aangepast en is geschreven in een taal die u kent.
Het beheer van cookies in overeenstemming met de gegevensbescherming en, in dit verband, het beheer van uw toestemming voor het gebruik van cookies, indien nodig.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Meer informatie vindt u onder Rechten van betrokkenen

Als u deelneemt aan de verkoopcampagne van een partnerbedrijf, zoals incentives bij de aankoop van software, besluit om een van onze producten te kopen, een test- of gratis versie van onze softwarepakketten wilt downloaden, of u bij ons registreert, bijvoorbeeld om uw gebruikersgegevens te beheren, is de verwerking van cookies in deze gevallen ook gebaseerd op de rechtsgrondslag van de aanvang of uitvoering van het contract (Artikel 6(1)(b) AVG). Deze cookies worden dan ook vermeld in de categorie Noodzakelijk.

Google Analytics

We streven naar klanttevredenheid om onze commerciële belangen veilig te stellen. Teneinde dit te bereiken analyseren we welke invloed overwegingen zoals het ontwerp, de lay-out, de kopij, de prijs van het product, mogelijke bundels en verschillende vormen van reclame hebben op het groepsgedrag. We meten welke en hoeveel downloads werden geïnitieerd, evenals welke en hoeveel aankoopbeslissingen werden genomen, en of er regionale verschillen zijn. We gebruiken Google Analytics alleen onder de categorie Noodzakelijk om onze doelen te bereiken.

 • Voor het analyseren van sessie-indrukken, met andere woorden, welke pagina's zijn geopend toen onze website werd bezocht. In dit geval zijn we niet geïnteresseerd in de individuele bezoeker, maar in het gedrag van de groep.
  Voor A/B-testen; dit is een testmethode om twee varianten van een website te evalueren, waarbij de oorspronkelijke versie wordt getest met een enigszins gewijzigde versie.

Google treedt in deze context op als verwerker. Daartoe hebben we een contract met Google gesloten. De instellingen binnen Google Analytics zijn geconfigureerd voor maximale beveiliging en minimaal gegevensgebruik. Dit betekent het volgende:

 • De functie anonymize_IP is ingeschakeld. Hiermee wordt het laatste octet (groep getallen) van een IP-adres verwijderd. Hierdoor wordt het onmogelijk een gebruiker te identificeren.
 • Deactivering van user-ID's – er worden geen user-ID's aangemaakt.
 • Productkoppeling is uitgeschakeld: er zijn geen andere Google-producten, -accounts of -services aan de gegevens gekoppeld.
 • Deactivering van de instelling voor het delen van gegevens – voorkomt dat gegevens met Google worden gedeeld.
 • De gegevens worden alleen per sessie opgeslagen.
 • De betreffende cookies zijn na 30 minuten niet meer geldig.

Als u wilt voorkomen dat uw gegevens op deze manier worden verwerkt, kunt u deze browser-add-on installeren om u af te melden van Google Analytics. U kunt dit op elk moment doen, zonder opgaaf van reden.installeren voor het deactiveren van Google Analytics. Bezwaar maken is op elk gewenst moment mogelijk zonder opgaaf van redenen.

AanbiederGoogle Ireland Ltd., Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland
RechtsgrondArtikel 6, lid 1, sub f van de AVG (gerechtvaardigd belang) – ons gerechtvaardigd belang ligt daarbij in het beschermen van onze economische belangen.
Privacybeleidhttps://policies.google.com/privacy?fg=1


Voorkeuren, statistieken, personalisering

Diese Daten verarbeiten wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, die Sie Deze gegevens verwerken wij op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub a van de AVG. U kunt ons uw toestemming geven via onze cookiebanner.

Deze toestemming is vrijwillig en u kunt deze op elk gewenst moment intrekken. U geeft aan uw toestemming in te trekken door de cookiebanner opnieuw op te roepen (zie hieronder) en de instellingen overeenkomstig uw voorkeuren te wijzigen.


Meer informatie over het recht op herroeping vindt u onder Rechten van betrokkenen

Cookiebanner

Om het gebruik van cookies op onze websites te regelen, maken wij gebruik van een tool van de firma Cybot A/S, Kopenhagen, Denemarken. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op www.cookiebot.com/en/privacy-policy/.

Werkwijze

Hier kunt u de cookiebanner opnieuw oproepen en de instellingen wijzigen.

 

Wij scannen onze websites regelmatig met Cookiebot en de gebruikte cookies delen we in de bovengenoemde vier categorieën in. 

U kunt de cookiebanner gebruiken om uw voorkeuren voor het gebruik van cookies te selecteren, d.w.z. in overeenstemming met uw voorkeuren. Door het vakje aan te vinken, geeft u ons toestemming om cookies uit de betreffende categorie aan te maken en te gebruiken. Dit is van toepassing met uitzondering van de categorie Noodzakelijk, omdat deze cookies onmisbaar zijn voor de goede werking van de website en automatisch worden geactiveerd. Bovendien hebt u de mogelijkheid om de individuele cookies per categorie te bekijken. U vindt dit overzicht ook verderop in dit Privacybeleid.

Zodra u ons uw toestemming hebt gegeven, worden de sleutel en toestemmingsstatus opgeslagen in een cookie ('CookieConsent'), zodat de site uw toestemming automatisch kan lezen en volgen in alle volgende pagina-aanvragen en toekomstige eindgebruikerssessies gedurende maximaal 12 maanden. De sleutel wordt gebruikt als bewijs van toestemming en om te controleren of de toestemmingsstatus die in uw browser is opgeslagen ongewijzigd is ten opzichte van de oorspronkelijke toestemming die aan Cybot is gegeven.

De volgende gegevens worden automatisch geregistreerd door onze orderverwerker Cybo A/S:

 • Het IP-nummer van de eindgebruiker in geanonimiseerde vorm (de laatste drie cijfers worden op '0' gezet)
  Datum en tijd waarop toestemming is gegeven.
  Gebruikersagent van de browser van de eindgebruiker.
  De URL van waaruit de toestemming is verzonden.
  Een anonieme, willekeurige en gecodeerde sleutel.
  De toestemmingsstatus van de eindgebruiker die als bewijs van toestemming dient.

Hierdoor werken de instellingen altijd per browser en apparaat. Als u onze webpagina's via een andere browser of een ander apparaat bezoekt, kunnen de daar geselecteerde instellingen van toepassing zijn. Deze kunnen daarom afwijken van uw verwachtingen.
Als u de browsergeschiedenis en/of cookies verwijdert, is dit ook van invloed op de geselecteerde instellingen. Dit betekent dat u de volgende keer dat u onze website bezoekt, opnieuw onze cookiebanner te zien krijgt en opnieuw uw instellingen moet kiezen.

Basisinstelling

In de basisinstelling laden wij alleen cookies van de categorie "noodzakelijk" in uw browser. Naast onze eigen cookies zijn dat ook cookies die vermeld staan in onderstaande tabel. Meer informatie over de verwerkingsverantwoordelijke vindt u via de link bij het betreffende item in de tabel.

 

Wijziging van dit privacybeleid

Deze cookie-informatie wordt op ad-hocbasis herzien.
De informatie over de cookies die we gebruiken, wordt met vaste tussenpozen automatisch bijgewerkt door onze provider.
Versie: 2022.06.01

Wordt automatisch verlengd, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing in vergelijking met 2 x jaarlijkse verlengingsprijs van #cma_promo_renewal_price# / jaar. Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint en wordt automatisch verlengd, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
#cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor eerste #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Daarna #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#.
#cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor eerste #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Daarna #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#.
#cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor eerste #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Daarna #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#.
De resterende waarde van uw huidige abonnement wordt omgezet in extra dagen voor uw nieuwe abonnement.