Algemene bedrijfsvoorwaarden

Herroepingsrecht

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) en gebruiksvoorwaarden

Service-niveau-overeenkomst voor Avira Managed Email Security (AMES SLA)

Digital Millenium Copyright Act Policy

Transparantierapport en warrant canary 

Wettelijke aankondigingen

Links naar websites van derden

Websites van derden waarnaar gelinkt wordt vallen niet onder onze controle en derhalve accepteren wij ook geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van zulke links. Wij bekijken de inhoud van deze externe links voordat wij een link tot stand brengen maar wij kunnen geen permanente controle uitoefenen over websites van derden. Zodra wij ons bewust worden van een overtreding door een gelinkte website, zullen wij direct overgaan tot verwijdering van de link.

Intellectuele eigendom aankondigingen

Geen handelsmerk, logo of afbeelding mag van de website worden gekopieerd of gebruikt tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Avira.

Avira, AntiVi en andere Avira productnamen waarnaar hier verwezen wordt, zijn handelsmerken van Avira of van haar affiliaties. Alle andere productnamen, bedrijfsnamen, handelsmerken en logos kunnen handelsmerken van hun bijbehorende eigenaren zijn.

Behoudens vergissingen, weglatingen en technische wijzigingen.