Skip to Main Content
Algemene bedrijfsvoorwaarden

Herroepingsrecht

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) en gebruiksvoorwaarden

Service-niveau-overeenkomst voor Avira Managed Email Security (AMES SLA)

  • AMES Service-niveau-overeenkomst

Digital Millenium Copyright Act Policy

Transparantierapport en warrant canary 

Wettelijke aankondigingen

Links naar websites van derden

Websites van derden waarnaar gelinkt wordt vallen niet onder onze controle en derhalve accepteren wij ook geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van zulke links. Wij bekijken de inhoud van deze externe links voordat wij een link tot stand brengen maar wij kunnen geen permanente controle uitoefenen over websites van derden. Zodra wij ons bewust worden van een overtreding door een gelinkte website, zullen wij direct overgaan tot verwijdering van de link.

Intellectuele eigendom aankondigingen

Geen handelsmerk, logo of afbeelding mag van de website worden gekopieerd of gebruikt tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Avira.

Avira, AntiVi en andere Avira productnamen waarnaar hier verwezen wordt, zijn handelsmerken van Avira of van haar affiliaties. Alle andere productnamen, bedrijfsnamen, handelsmerken en logos kunnen handelsmerken van hun bijbehorende eigenaren zijn.

Behoudens vergissingen, weglatingen en technische wijzigingen.

Important: Your current Windows version is outdated and no longer supported.
For your security, we recommend switching to Windows 10 before downloading Avira software.
Update your Windows version here.
Wichtig: Ihre Windows-Version ist veraltet und wird nicht mehr unterstützt.
Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir Ihnen den Wechsel zu Windows 10 vor dem Download unserer Software.
Hier können Sie Ihr Windows aktualisieren.
Important: Votre version actuelle de Windows est obsolète et n’est plus prise en charge.
Pour votre sécurité, nous vous conseillons de passer à Windows 10 avant de télécharger le logiciel Avira.
Mettez à jour votre version de Windows ici.
Importante: Tu versión actual de Windows está desactualizada y ya no es compatible.
Por tu seguridad, te recomendamos que instales Windows 10 antes de descargar la solución de Avira.
Actualiza aquí tu versión de Windows.
Importante: La tua attuale versione di Windows è obsoleta e non è più supportata.
Per la tua sicurezza, ti consigliamo di passare a Windows 10 prima di scaricare i software Avira.
Aggiorna la tua versione di Windows qui.
Importante: Sua versão atual do Windows está desatualizada e não tem mais suporte.
Para sua segurança, recomendamos que troque para o Windows 10 antes de baixar o software da Avira.
Atualize sua versão do Windows aqui.
Важно: ваша версия Windows устарела и больше не поддерживается.
Из соображений безопасности перед загрузкой ПО Avira мы рекомендуем перейти на Windows 10.
Обновить Windows вы можете здесь.
Belangrijk: Uw huidige versie van Windows is verouderd en wordt niet meer ondersteund.
Voor uw veiligheid adviseren wij u om over te stappen op Windows 10 voordat u de Avira-software downloadt.
Update uw Windows-versie hier.
Önemli: Kullanmakta olduğunuz Windows sürümü eski ve artık desteklenmiyor.
Güvenliğiniz için Avira yazılımını indirmeden önce Windows 10 sürümüne yükseltmenizi öneririz.
Windows sürümünü buradan güncelleyin.
重要 : 現在お使いの Windows バージョンは古いため、サポートされなくなりました。
安全のため、Avira ソフトウェアをダウンロードする前に Windows 10 に切り替えることをお勧めします。
こちらより Windows バージョンをアップデートしてください
重要信息 : 您当前的 Windows 版本已过时,并且不再受支持。
为了安全起见,我们建议您在下载 Avira 软件之前切换到 Windows 10。
在此升级您的 Windows 版本
重要資訊 : 您當前的 Windows 版本已過時,並且不再受支援。
為了安全起見,我們建議您在下載 Avira 軟體之前切換到 Windows 10。
在此升級您的 Windows 版本