Dit document beschrijft uw wettelijke herroepingsrecht in een verkoopovereenkomst, in het geval dat u een consument bent (een persoon die onze producten niet gebruikt of van plan is te gebruiken voor commerciële doeleinden), en hoe dit werkt als u digitale content hebt gekocht.

Uw algemeen herroepingsrecht

U hebt het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen en zonder opgave van redenen te herroepen. De periode waarvoor uw herroepingsrecht geldt, is veertien (14) dagen vanaf de dag dat de overeenkomst is afgesloten. Om u op uw herroepingsrecht te kunnen beroepen, dient u ons,

Avira Holding GmbH & Co. KG.
Kaplaneiweg 1
88069 Tettnang
Duitsland
Telefoon: +49 (0) 7542-500 0
Fax: +49 (0) 7542-500 3000
E-Mail: info@avira.com

te informeren over uw besluit deze overeenkomst te herroepen middels een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een brief verstuurd per post, een fax of een e-mail). U kunt hiervoor het sjabloon Herroepingsformulier (hieronder) gebruiken. Het gebruik van het sjabloon Herroepingsformulier is niet verplicht.

Om de herroepingsperiode in acht te nemen, is het voldoende dat u de eenduidige verklaring waarin u aangeeft gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht onder de overeenkomst, hebt verstuurd voordat de periode is verlopen.

Gevolgen van herroeping

Indien u besluit deze overeenkomst te herroepen, moeten wij u onmiddellijk alle betalingen terugbetalen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die ontstaan doordat u hebt gekozen voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardleveringsmethode die wij aanbieden), ten laatste binnen veertien dagen na de datum waarop wij uw herroepingsmelding hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van dezelfde betaalmethode die u hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anderszins met u overeengekomen. In geen enkel geval worden er kosten aangerekend voor deze terugbetaling.

Verval van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bij levering van software is niet van toepassing wanneer de consument digitale content heeft gekocht en deze content heeft gedownload of per e-mail een activeringscode voor deze content heeft ontvangen. Dit is vanwege de aard van het gekochte product. Door akkoord te gaan met de informatie over het herroepingsrecht gaat de klant er expliciet mee akkoord dat de overeenkomst voor de vervaldatum van de herroepingsperiode wordt uitgevoerd door het bedrijf en bevestigt de klant dat hij weet dat hij zijn herroepingsrecht verliest wanneer begonnen wordt met de uitvoering van de overeenkomst.

Herroepingsformulier

(Als u de overeenkomst wenst te herroepen, kunt u dit formulier invullen en het naar ons terugsturen.)

Ik herroep/wij herroepen (*) hierbij de overeenkomst die ik heb/wij hebben (*) afgesloten voor de verkoop van de volgende producten (*)/het uitvoeren van de volgende diensten (*)

Datum

 

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

 

Naam van de consument(en)

 

Adres van de consument(en)

 

Handtekening van de consument(en)(uitsluitend voor meldingen per brief of fax)

 

Avira Holding GmbH & Co. KG.
Kaplaneiweg 1
88069 Tettnang
Duitsland
1.12.2014