INSTRUCTIES VOOR HERROEPING

Dit document informeert u over uw wettelijke herroepingsrecht als u een consument bent, en over de gevolgen van een herroeping als uw gedane aankoop digitale inhoud (bijv. software) betreft. De gebruiker is een natuurlijk persoon wiens aankoop van Avira-producten noch kan worden toegeschreven aan de commerciële, noch aan de zelfstandige activiteiten, § 13 van het Duits burgerlijk wetboek.

Uw herroepingsrecht

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien (14) dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien (14) dagen vanaf de dag dat de overeenkomst gesloten is.

U kunt uw herroeping indienen via ons online contactformulier

https://www.avira.com/en/support-phonesupport-for-consumer

U kunt de overeenkomst ook door middel van een duidelijke verklaring (bijv. per brief, fax, telefoon of e-mail) herroepen. U kunt daarbij het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Avira Holding GmbH & Co. KG.
Kaplaneiweg 1
88069 Tettnang
Duitsland
Telefoon: +49 (0) 7542-500 0
Fax: +49 (0) 7542-500 3000
E-mail: info@avira.com

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het als u meedeelt dat u het herroepingsrecht uitoefent vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van een herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, zal Avira alle betalingen die Avira van u ontvangen heeft, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die zijn ontstaan doordat u een andere leveringswijze dan de aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop Avira de herroeping van deze overeenkomst heeft ontvangen, terugbetalen. Avira gebruikt hetzelfde betalingsmiddel voor deze terugbetaling als de methode die u hebt gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders met ons bent overeengekomen; in geen geval wordt er een vergoeding voor deze terugbetaling berekend.

Vervallen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht vervalt bij een overeenkomst

  • tot levering van digitale inhoud die niet op een fysieke gegevensdrager staat, of

  • waarvoor de gebruiker de activeringscode per e-mail heeft ontvangen van Avira

als

  • Avira reeds met de uitvoering van de overeenkomst begonnen is, of

  • de gebruiker uitdrukkelijk toestemming ervoor heeft gegeven dat Avira vóór het verlopen van de herroepingstermijn met de uitvoering van de overeenkomst zal beginnen en

  • de gebruiker heeft bevestigd dat hij/zij zijn/haar herroepingsrecht bij het begin van de uitvoering van de overeenkomst verliest.

Herroepingsformulier

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, kunt u dit formulier invullen en terugsturen naar Avira of de overeenkomst herroepen via onze supportpagina https://www.avira.com/en/support-phonesupport-for-consumer)

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*) /voor de levering van de volgende diensten (*).

Besteld op (*) / verkregen op (*):

 

Bij aankoop opgegeven e-mailadres

 

Voornaam, achternaam van de gebruiker(s):

 

Adres van de gebruiker(s):

Straat en huisnummer:

 

Postcode en plaats:

 

Datum:

 

Handtekening van de gebruiker(s) (enkel voor communicatie op paper):

 


* Doorstrepen wat niet van toepassing is