Skip to Main Content

GIZLILIK İLKESI – Sözlük

Aşağıda, gizlilik ilkesi dokümanımızda kullandığımız bir takım kavramların açıklamaları yer almaktadır. BT güvenliğiyle ilgili diğer kavram açıklamalarını sözlüğümüzde bulabilirsiniz. 

Satış ortaklığı

Satış ortaklığı uygulamasında reklam ve reklam yeri sunucuları ağları bir platform üzerinden ortaklaşa çalışır. Genelde ödeme, başarıya bağlı komisyon üzerinden gerçekleşir.

Anonimleştirme

Veriler değiştirilerek, verilerin özel bir kişiyle ilişkilendirilebilmesi imkanı ortadan kaldırılır.

Etkinlik verileri

Kullanıcıların etkinlikleri üzerinden kaydedilen veriler.

Analiz araçları

Kullanıcı davranışlarının değerlendirilebilmesini mümkün kılan programlar.

İşleyici

Veri korumadan sorumlu bir tarafın, işlenen verilere ilişkin herhangi bir hak sahibi olmayacak bir hizmet sağlayıcısının hizmetlerinden faydalanması durumunda, burada bir işleyici söz konusudur.

Bulut

Doğrudan veri yetkilisi tarafından (ilgili mekandaki) yerel bilgisayarlarda sürdürülmeyen fakat üçüncü taraflardan bir hizmet olarak kiralanabilen ve bir ağ üzerinden (örn. internet) erişilebilen BT altyapı ve hizmetleri.

Çerezler

Çerezler, bilgisayarınızda ya da tarayıcınızda saklanan küçük metin dosyalarıdır.

Genel Veri Koruma Tüzüğü

Avrupa Birliği'nde veri korumaya ilişkin yeni düzenleme olan Genel Veri Koruma Tüzüğü (AB 2016/679)

Fan sayfası

Kamuya mal olmuş kişilerin ya da şirketlerin sosyal ağlardaki online mevcudiyetleri, fan sayfası olarak adlandırılır.

Aygıtlar

Mobil uygulama ya da programların, bilgi hizmetlerinin kullanılabildiği akıllı telefon, tablet, notebook, PC gibi (taşınabilir) elektronik nesne/bilgisayar.

IoT

"Internet of Things" = "Nesnelerin İnterneti", fiziksel ve sanal nesnelerin bir ağ üzerinden birbirleriyle iletişim haline olmalarını ve birlikte çalışabilmelerini mümkün kılan teknolojilerin tümünü ifade eder.

IP adresi

İnternet protokolüne (IP) dayalı, bilgisayar ağı adresi. Bu adresler aygıtlara atanmakta olup, bu sayede aygıt adresinin bulunabilmesi ve aygıta erişilebilmesi sağlanmış olur.

Beğen Butonu

Beğen butonu ile sosyal ağ kullanıcıları, bir şeyin hoşuna gittiklerini, bu şeyi desteklediklerini basit bir şekilde ifade edebiliyor.

Mac adresi

Ağ bağdaştırıcısının donanım adresi.

Meta veriler

Yapılandırılmış bir şekilde mevcut olan ve diğer verilerin özelliklerine ilişkin bilgi veren veriler, meta veriler olarak adlandırılır. Örneğin bir fotoğrafta, diyafram değeri, poz süresi ya da coğrafi etiket ile ilgili bilgiler, meta verilerdir.

my.avira.com

Kayıtlı kullanıcılar için Avira yazılımı içindeki yönetim kısmı.

Kişisel olarak tanınmaya neden olacak bilgiler

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir.

Takma ad kullanımı yöntemi

Verilerin, ilave bilgi edinilmeksizin belli bir kişiyle ilişkilendirilebilmesini engelleyecek şekilde değiştirilmesi.

SaaS hizmeti sağlayıcısı

"Software as a Service" - "Hizmet olarak yazılım" sağlayıcıları, kendi yazılım ve hizmetlerini müşterilerine bulut üzerinden sunar.

Zararlı yazılım

Aygıtlar üzerinde hasara yol açma amacıyla geliştirilmiş programlar.

Smart (Akıllı)

"Akıllı, zeki" cihazlar için kullanılan bir ifade (örn., smartphone, smart-TV ya da smart-watch).

SSID

(Service Set Identifier) Bir Wi-Fi ağının serbestçe seçilebilecek ismi.

Sorumlu taraf

Veri koruma açısından sorumlu taraf, kişisel verilerin işlenmesinin araçlarını ve amaçlarını belirler.

 

Important: Your current Windows version is outdated and no longer supported.
For your security, we recommend switching to Windows 10 before downloading Avira software.
Update your Windows version here.
Wichtig: Ihre Windows-Version ist veraltet und wird nicht mehr unterstützt.
Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir Ihnen den Wechsel zu Windows 10 vor dem Download unserer Software.
Hier können Sie Ihr Windows aktualisieren.
Important: Votre version actuelle de Windows est obsolète et n’est plus prise en charge.
Pour votre sécurité, nous vous conseillons de passer à Windows 10 avant de télécharger le logiciel Avira.
Mettez à jour votre version de Windows ici.
Importante: Tu versión actual de Windows está desactualizada y ya no es compatible.
Por tu seguridad, te recomendamos que instales Windows 10 antes de descargar la solución de Avira.
Actualiza aquí tu versión de Windows.
Importante: La tua attuale versione di Windows è obsoleta e non è più supportata.
Per la tua sicurezza, ti consigliamo di passare a Windows 10 prima di scaricare i software Avira.
Aggiorna la tua versione di Windows qui.
Importante: Sua versão atual do Windows está desatualizada e não tem mais suporte.
Para sua segurança, recomendamos que troque para o Windows 10 antes de baixar o software da Avira.
Atualize sua versão do Windows aqui.
Важно: ваша версия Windows устарела и больше не поддерживается.
Из соображений безопасности перед загрузкой ПО Avira мы рекомендуем перейти на Windows 10.
Обновить Windows вы можете здесь.
Belangrijk: Uw huidige versie van Windows is verouderd en wordt niet meer ondersteund.
Voor uw veiligheid adviseren wij u om over te stappen op Windows 10 voordat u de Avira-software downloadt.
Update uw Windows-versie hier.
Önemli: Kullanmakta olduğunuz Windows sürümü eski ve artık desteklenmiyor.
Güvenliğiniz için Avira yazılımını indirmeden önce Windows 10 sürümüne yükseltmenizi öneririz.
Windows sürümünü buradan güncelleyin.
重要 : 現在お使いの Windows バージョンは古いため、サポートされなくなりました。
安全のため、Avira ソフトウェアをダウンロードする前に Windows 10 に切り替えることをお勧めします。
こちらより Windows バージョンをアップデートしてください
重要信息 : 您当前的 Windows 版本已过时,并且不再受支持。
为了安全起见,我们建议您在下载 Avira 软件之前切换到 Windows 10。
在此升级您的 Windows 版本
重要資訊 : 您當前的 Windows 版本已過時,並且不再受支援。
為了安全起見,我們建議您在下載 Avira 軟體之前切換到 Windows 10。
在此升級您的 Windows 版本