Skip to Main Content

PRIVACYBELEID – Woordenlijst

Hieronder lichten wij begrippen toe die wij gebruiken in het kader van ons privacybeleid. Verdere uitleg over begrippen op het gebied van IT-beveiliging vindt u in ons lexicon. 

Affiliate marketing

Bij affiliate marketing werken netwerken van aanbieders van reclame en advertentieruimte samen via een platform. In de regel vindt de betaling plaats door middel van provisies die afhankelijk zijn van het succes.

Anonimisering

Door de gegevens te veranderen, kunnen deze niet meer herleid worden naar een natuurlijk persoon.

Activiteitsgegevens

Gegevens die worden opgeslagen over de activiteiten van de gebruiker.

Analysetools

Programma's die een analyse van het gebruikersgedrag mogelijk maken.

Verwerker

Als een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de gegevensbeschermingswetgeving gebruikmaakt van een dienstverlener die geen eigen rechten verkrijgt op de verwerkte gegevens, wordt gesproken van een verwerker.

Cloud

Gebruik van IT-infrastructuur en -diensten die niet ter plaatse bij de verwerkingsverantwoordelijke op lokale computers ter beschikking staan, maar als dienst worden gehuurd bij derden en waartoe via een netwerk (bijv. internet) toegang verkregen wordt.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer of in uw browser.

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming, de nieuwe regelgeving van de Europese Unie op het gebied van gegevensbescherming (EU 2016/679).

Fanpagina

Met een fanpagina wordt onder andere de aanwezigheid van een publiek figuur of een bedrijf op sociale netwerken bedoeld.

Apparaat

Een elektronisch voorwerp/computer waarmee apps of programma's en informatiediensten kunnen worden gebruikt. Bijvoorbeeld een smartphone, tablet, notebook, pc.

IoT

"Internet of Things" = "internet der dingen" is een verzamelnaam voor technologieën die het mogelijk maken om fysieke en virtuele objecten met elkaar te verbinden en samen te laten werken.

IP-adres

Een adres in het computernetwerk dat op het internetprotocol (IP) is gebaseerd. Het adres wordt aan apparaten toegewezen en maakt het apparaat zo adresseerbaar en bereikbaar.

Like-knop

De Like-knop ("Vind ik leuk") helpt gebruikers van sociale netwerken om op eenvoudige wijze aan te geven dat ze iets leuk vinden of iets steunen.

Mac-adres

Het hardware-adres van een netwerkadapter.

Metagegevens

Metagegevens zijn gestructureerde gegevens die informatie leveren over kenmerken van andere gegevens. Bij een foto kan dit bijvoorbeeld informatie zijn over de diafragmawaarde, de sluitertijd of over geotags zijn.

my.avira.com

Beheersectie binnen de Avira-software voor geregistreerde gebruikers.

Persoonsgegevens

Dit zijn gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Pseudonimisering

Wijziging van gegevens op zo'n manier dat het zonder aanvullende informatie niet langer mogelijk is om ze te herleiden naar een bepaalde betrokkene.

SaaS-aanbieder

"Software as a Service"-aanbieders stellen hun klanten hun software en diensten ter beschikking via de cloud.

Malware

Programma's die ontwikkeld zijn om schade te aanrichten aan een apparaat.

Smart

Synoniem voor "intelligente, slimme" apparaten (zoals een smartphone, smart-tv, smartwatch).

SSID

(Service Set Identifier) Vrij te kiezen naam van een Wi-Fi-netwerk.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de gegevensbeschermingswetgeving bepaalt de middelen voor en het doel van de verwerking van persoonsgegevens.

 

Important: Your current Windows version is outdated and no longer supported.
For your security, we recommend switching to Windows 10 before downloading Avira software.
Update your Windows version here.
Wichtig: Ihre Windows-Version ist veraltet und wird nicht mehr unterstützt.
Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir Ihnen den Wechsel zu Windows 10 vor dem Download unserer Software.
Hier können Sie Ihr Windows aktualisieren.
Important: Votre version actuelle de Windows est obsolète et n’est plus prise en charge.
Pour votre sécurité, nous vous conseillons de passer à Windows 10 avant de télécharger le logiciel Avira.
Mettez à jour votre version de Windows ici.
Importante: Tu versión actual de Windows está desactualizada y ya no es compatible.
Por tu seguridad, te recomendamos que instales Windows 10 antes de descargar la solución de Avira.
Actualiza aquí tu versión de Windows.
Importante: La tua attuale versione di Windows è obsoleta e non è più supportata.
Per la tua sicurezza, ti consigliamo di passare a Windows 10 prima di scaricare i software Avira.
Aggiorna la tua versione di Windows qui.
Importante: Sua versão atual do Windows está desatualizada e não tem mais suporte.
Para sua segurança, recomendamos que troque para o Windows 10 antes de baixar o software da Avira.
Atualize sua versão do Windows aqui.
Важно: ваша версия Windows устарела и больше не поддерживается.
Из соображений безопасности перед загрузкой ПО Avira мы рекомендуем перейти на Windows 10.
Обновить Windows вы можете здесь.
Belangrijk: Uw huidige versie van Windows is verouderd en wordt niet meer ondersteund.
Voor uw veiligheid adviseren wij u om over te stappen op Windows 10 voordat u de Avira-software downloadt.
Update uw Windows-versie hier.
Önemli: Kullanmakta olduğunuz Windows sürümü eski ve artık desteklenmiyor.
Güvenliğiniz için Avira yazılımını indirmeden önce Windows 10 sürümüne yükseltmenizi öneririz.
Windows sürümünü buradan güncelleyin.
重要 : 現在お使いの Windows バージョンは古いため、サポートされなくなりました。
安全のため、Avira ソフトウェアをダウンロードする前に Windows 10 に切り替えることをお勧めします。
こちらより Windows バージョンをアップデートしてください
重要信息 : 您当前的 Windows 版本已过时,并且不再受支持。
为了安全起见,我们建议您在下载 Avira 软件之前切换到 Windows 10。
在此升级您的 Windows 版本
重要資訊 : 您當前的 Windows 版本已過時,並且不再受支援。
為了安全起見,我們建議您在下載 Avira 軟體之前切換到 Windows 10。
在此升級您的 Windows 版本