Belangrijk: Uw huidige versie van Windows is verouderd en wordt niet meer ondersteund.
Voor uw veiligheid adviseren wij u om over te stappen op Windows 10/11 voordat u de Avira-software downloadt.
Update uw Windows-versie hier.
Our Avira Phantom VPN is no longer available for use within India as a result of governmental regulations requiring the logging and saving of user data, but you can still use your subscription when traveling outside of India.
Skip to Main Content

PRIVACYBELEID – Product / account

Inleiding

We verwerken verschillende gegevens wanneer u onze producten installeert of gebruikt. Deze gegevens kunnen direct of indirect van persoonlijke aard zijn, d.w.z. er kunnen andere gegevensbronnen bij betrokken zijn. Veel van deze gegevens verzamelen we in gepseudonimiseerde of geanonimiseerde vorm. Als gegevens gepseudonimiseerd zijn, kunnen de persoonlijke gegevens niet meer zonder aanvullende informatie worden toegewezen aan een bepaalde betrokkene. Als gegevens geanonimiseerd zijn, kan de betrokkene niet meer worden geïdentificeerd aan de hand van de geanonimiseerde gegevens.

Aanvullende informatie over de manier waarop we persoonlijke gegevens verwerken, kan ook vermeld staan in productbeschrijvingen, contractuele voorwaarden, aanvullende privacyverklaringen of kennisgevingen die voorafgaand aan of op het moment dat we uw persoonlijke gegevens verzamelen, worden verstrekt. Zie Privacybeleid voor meer informatie.

Klantgegevens

U kunt onze producten gebruiken als anonieme of als geregistreerde klant. Als u anoniem gebruikmaakt van onze producten en services – dat wil zeggen: zonder dat u zich heeft geregistreerd met uw e-mailadres – zijn wij niet in staat de noodzakelijke en wettelijk voorgeschreven identiteitscontrole in het kader van uw juridische verzoek te verrichten.

 

 

 

Avira – Mijn Avira-account

Als u zich registreert, ontvangt u van ons een webconsole in de vorm van een Mijn Avira-account. Dit account verwijst naar uw e-mailadres en een door u ingesteld wachtwoord. U kunt ook tweestapsverificatie (2FA) inschakelen. Wij sturen u vervolgens een sms-bericht met een veiligheidspincode via het opgeslagen telefoonnummer. Meer informatie over deze functionaliteit vindt u hier. Met de webconsole kunt u uw account, uw apparaten en de softwareabonnementen van uw Avira-producten beheren. U kunt ook uw persoonlijke gegevens, uw instellingen en andere functionaliteiten bekijken en, indien nodig, aanpassen. Voor dit doeleinde slaan we onder andere uw contactgegevens, uw communicatie-instellingen, de licentiegegevens, apparaatgegevens, de vervaldatum van de licentie en de door u geboekte servicepakketten op.  We bewaren deze gegevens zolang u een actieve klant van ons bent en drie jaar nadat u onze producten voor het laatst heeft gebruikt.

 

Categorieën van gegevens en persoonlijke gegevens die worden verwerkt

Doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Gegevens die u verstrekt:

Accountgegevens kunnen zijn: 

 • Naam
 • E-mailadres  
 • Adres
 • Land
 • Telefoonnummer
 • Taal
 • Afbeelding
 • E-mailvoorkeuren
 • Aanmeldings-id's van derden (Facebook-, Apple- of Google-id als aanmelding via derden wordt gebruikt)

 

Accountgegevens: Deze gegevens worden verwerkt om het account en productabonnement te authenticeren, beheren en onderhouden en met u te communiceren. 

 

Gegevens die we automatisch verwerken:

 

Productgegevens kunnen zijn:

 • Aanmeldgegevens
 • Status van het account
 • Licentie-id
 • Apparaatgegevens

 

 

Productgegevens: Deze gegevens worden verwerkt om diensten te verlenen en inzicht te krijgen in het productgebruik om de productprestaties verder te ontwikkelen en te verbeteren.

 

Gegevens van derden die we verwerken:

Accountgegevens kunnen zijn: 

 • Naam (bij gebruik van externe aanmelding)
 • Taal
 • Afbeelding
 • Aanmeldings-id's van derden (Facebook-, Apple- of Google-id als aanmelding via derden wordt gebruikt)

Betalingsgegevens kunnen zijn

 • Nummer van licentie-id 
 • Valuta 
 • Transactieprijs
 • Datum van transactie
 • Vervaldatum 
 • Cleverbridge-gegevens (abonnement-id, laatste 4, vervaldatum, gegevens van derden, parameters aanvaard voor het volgen van bestellingen

 

 

Accountgegevens: Deze gegevens worden verwerkt om het account en productabonnement te authenticeren, beheren en onderhouden en met u te communiceren. 

 

Betalingsgegevens: Deze gegevens worden verwerkt om de gekochte producten en functies in rekening te brengen op het account en om betalingen aan licentie-informatie te koppelen.

 

Avira Identity Assistant

Avira Identity Assistant is een betaalde dienst die het internet regelmatig scant om te kijken of uw persoonlijke gegevens op het dark web zijn blootgesteld. Avira Identity Assistant maakt gebruik van geavanceerde bewakingstechnologie om websites en marktplaatsen regelmatig te doorzoeken en toezicht te houden op privéforums, sociale netwerken en het dark web waar informatie wordt verhandeld en verkocht om te zien of uw persoonlijke informatie hier te vinden is.

 

Categorieën van gegevens en persoonlijke gegevens die worden verzameld

Doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Gegevens die u verstrekt:

Identiteitsgegevens kunnen zijn

 • E-mail 
 • Telefoonnummer 
 • Nationaal persoonlijk identificatienummer 
 • Alternatief fysiek adres  
 • Alternatief telefoonnummer  
 • Bankrekeninggegevens 
 • Rijbewijsnummer 
 • Alternatieve creditcard-/betaalpasgegevens 
 • Meisjesnaam van Moeder 
 • Verzekeringsnummer/-gegevens

 

Identiteitsgegevens: Uw gegevens worden gebruikt om de geselecteerde diensten en functies te leveren. 

 

 

Gegevens die we automatisch verwerken:

 

Apparaatgegevens kunnen zijn:

 • Apparaat-id
 • Versie en instellingen van besturingssysteem
 • Fabrikant en model van apparaat
 • Apparaatnamen en/of toegewezen namen
 • Naam en versie van webbrowser
 • Voorkeurstaal

Beveiligingsgegevens kunnen zijn:

 • Waarschuwingsinformatie (beperkt tot gegevenselementen die door de gebruiker voor het toezicht zijn geselecteerd)

Productgegevens kunnen zijn:

 • Foutrapporten van toepassingen
 • Logboeken van crashdumps
 • App-gerelateerde gebruiksgegevens

 

Apparaatgegevens: deze gegevens worden gebruikt voor het verlenen van diensten.

 

Beveiligingsgegevens: Deze gegevens worden gebruikt om toezicht te houden op uw identiteit door u de waarschuwingen te geven die u voor uw account heeft ingesteld. Dit kan u bescherming bieden wanneer mogelijk frauduleuze activiteit wordt gedetecteerd.

 

Productgegevens: Deze gegevens worden verwerkt om diensten te verlenen en inzicht te krijgen in het productgebruik om de productprestaties verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Gegevens van derden die we verzamelen/waartoe we toegang hebben:

Beveiligingsgegevens kunnen zijn

 • Waarschuwingsinformatie (beperkt tot gegevenselementen die door de gebruiker voor het toezicht zijn geselecteerd) 

Beveiligingsgegevens: Deze gegevens worden verwerkt door onze externe providers om toezicht te houden op uw identiteit en waarschuwingen voor het toezicht en de bescherming te geven op basis van de functies die u binnen onze producten selecteert. 
 

Avira Optimizer/Avira System Speedup

Avira Optimizer voor macOS helpt u ruimte vrij te maken op uw Mac door ongewenste bestanden, browsercaches en meer te verwijderen.  Avira System Speedup voor Windows omvat PC Opschoner en optimalisatietools waarmee u de prestaties van uw systeem kunt verbeteren. 

 

Categorieën van gegevens en persoonlijke gegevens die worden verzameld

Doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Gegevens die u verstrekt:

U bent niet verplicht andere gegevens te verstrekken dan facturerings- en inschrijvingsgegevens.

 

Gegevens die we automatisch verwerken:

Apparaatgegevens kunnen zijn

 • Systeeminformatie

Apparaatgegevens: deze gegevens worden gebruikt voor het verlenen van diensten.

Gegevens van derden die we verzamelen/waartoe we toegang hebben:

Dit product verzamelt/opent geen persoonlijke gegevens van derden als onderdeel van zijn diensten.

Dit product verzamelt/opent geen persoonlijke gegevens van derden als onderdeel van zijn diensten.

Avira Password Manager

Met Avira Password Manager kunt u uw wachtwoorden veilig opslaan en deze op meerdere apparaten synchroniseren. Wachtwoorden worden direct na de invoer versleuteld. Vanwege het hoofdwachtwoord dat u instelt, heeft Avira geen toegang tot uw gegevens. We gebruiken end-to-endversleuteling om gegevens van uw apparaten naar onze servers te verzenden. 

 

 

Categorieën van gegevens en persoonlijke gegevens die worden verzameld

Doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Gegevens die u verstrekt:

 

Productgegevens kunnen zijn:

 • Gebruikersnaam/-namen
 • Wachtwoord(en) 
 • Vrije tekst (zoals verstrekt door de gebruiker)
 • Gebruiker kan bestanden en foto's uploaden

 

Productgegevens: Deze gegevens worden door u verstrekt als u daarvoor kiest en worden verzameld voor het leveren van de productfunctionaliteit. Deze gegevens worden door het product voor de werking opgeslagen.

 

Gegevens die we automatisch verwerken:

 

 

Locatiegegevens kunnen zijn

 • IP-adres 

Apparaatgegevens kunnen zijn

 • Type/versie van webbrowser 
 • Besturingssysteem (inclusief versie of platform) 
 • Vrije tekst (zoals verstrekt door de gebruiker) 
 • IP-adres

Productgegevens kunnen zijn

 • Productversie
 • Websitedomeinen voor opgeslagen aanmeldingsgegevens 
 • Metagegevens (waaronder het aantal bij producten opgeslagen accounts en het aantal bezochte websites, het aantal gebruikte productfuncties) 

Locatiegegevens: Deze gegevens worden verwerkt voor het bepalen van de juiste taalinstellingen om met de gebruiker te communiceren en voor het rapporteren van het productgebruik op basis van de algemene locatie.

Apparaatgegevens: Deze gegevens worden verwerkt voor het leveren van het product in overeenstemming met uw apparaat of apparaten en door aanmeldingsservices te verstrekken en productgebruik te analyseren.

 

Productgegevens: Deze gegevens worden verwerkt om diensten te verlenen en inzicht te krijgen in het productgebruik om de productprestaties verder te ontwikkelen en te verbeteren.

 

 

Gegevens van derden die we verzamelen/waartoe we toegang hebben:

Beveiligingsgegevens kunnen zijn

 • Mogelijk gecompromitteerde wachtwoorden (specifieke gebruikersnamen/wachtwoorden zijn nooit bekend bij Avira-diensten of derden) 

 

Beveiligingsgegevens: Deze gegevens worden verwerkt voor het leveren van het product door mogelijk gecompromitteerde wachtwoorden die op uw apparaat of apparaten zijn opgeslagen te identificeren en u hierover te informeren. 

 

Avira Phantom VPN

Met Avira Phantom VPN bieden we u een globale service voor een nog veiligere internetverbinding. Dankzij versleutelde verbindingen met onze wereldwijde serverlocaties kunt u anoniem surfen en hebt u vanaf elke locatie toegang to uw favoriete inhoud. Als u gebruikmaakt van Avira Phantom VPN, verzamelen we geen gegevens over de webpagina's die u bezoekt of de services die u op internet gebruikt. 

 

 

Categorieën van gegevens en persoonlijke gegevens die worden verzameld

Doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Gegevens die u verstrekt:

U bent niet verplicht andere gegevens te verstrekken dan facturerings- en inschrijvingsgegevens.

Accountgegevens: Avira Phantom VPN vereist niet dat gebruikers gegevens verstrekken buiten de registratie- en factureringsprocessen. Er worden dus geen extra persoonlijke gegevens verwerkt.

 

Gegevens die we automatisch verwerken:

 

 

Apparaatgegevens kunnen zijn: 

 • Versie van besturingssysteem (alleen voor mobiele apparaten) 
 • Naam en type van apparaat
 • Taal 
 • Apparaat-id 

Productgegevens kunnen zijn: 

 • Installatie-id
 • Installatiedatum
 • Geaggregeerd bandbreedtegebruik (beperkt tot het aantal bytes dat met de dienst wordt overgedragen)
 • Gebruiksgegevens voor hulp bij het opsporen van een probleem met de dienst (serienummer van app voor installatiestatus)
 • Foutstatus bij installatie/gebruik van app (installatie-id van app om foutstatus te geven)
 • Licentie-id
 • IP-adres

Beveiligingsgegevens kunnen zijn: 

 • Gegevens om toezicht te houden op de naleving van de algemene voorwaarden (als verdacht gedrag wordt gedetecteerd of geblokkeerd, IP-adres, licentie-id, apparaat-id, frequentie van misbruik van diensten)

 

 

Apparaatgegevens: Deze gegevens worden verwerkt voor het leveren van het product en de inhoud in overeenstemming met uw apparaat of apparaten.

 

Productgegevens: Deze gegevens worden gebruikt (a) om het product te leveren door de meest geschikte server voor de verbinding te selecteren; (b) voor onderzoek en ontwikkeling om producten en diensten te verbeteren en uw netwerk, apparaten, gegevens en identiteit beter te beschermen, en (c) om misbruik van diensten te voorkomen om ons netwerk te beschermen en de naleving van de algemene voorwaarden te waarborgen.

 

Beveiligingsgegevens: Deze gegevens worden gebruikt om het gebruikte product in rekening te brengen op het account en voor netwerkbewerkingen en ondersteuning.

 

Gegevens van derden die we verzamelen/waartoe we toegang hebben:

Dit product verzamelt/opent geen persoonlijke gegevens van derden als onderdeel van zijn diensten.

 

 

Dit product verzamelt/opent geen persoonlijke gegevens van derden als onderdeel van zijn diensten.

 

 

 

Avira Safe Search is een browserextensie die de gebruiker helpt te beschermen tegen onveilige websites door zoekresultaten te filteren en veiligheidsbeoordelingen van websites te geven voor een veiligere surfervaring.

 

 

Categorieën van gegevens en persoonlijke gegevens die worden verzameld

Doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Gegevens die u verstrekt:

U bent niet verplicht andere gegevens te verstrekken dan facturerings- en inschrijvingsgegevens.

 

Avira Safe Search vereist niet dat gebruikers behalve de registratie- en factureringsprocessen gegevens verstrekken. Avira Safe Search kan worden gebruikt als een gratis extensie of website. Indien als zodanig gebruikt, worden er geen gebruikersgegevens verzameld.

 

Gegevens die we automatisch verwerken:

 

Locatiegegevens kunnen zijn:

 • IP-adres

Apparaatgegevens kunnen zijn:

 • Productversie en voorkeurstaal
 • Besturingssysteem (inclusief versie of platform)
 • Browsertype, versie en instellingen

Beveiligingsgegevens kunnen zijn:

 • Surfgedrag
 • Zoektermen

 

Locatiegegevens: Deze gegevens worden verwerkt voor het leveren van het product in overeenstemming met uw apparaat of apparaten, het bepalen van de juiste taalinstellingen om met u te communiceren en het rapporteren van het productgebruik op basis van de algemene locatie.

Apparaatgegevens: Deze gegevens worden verwerkt voor het leveren van het product in overeenstemming met uw apparaat of apparaten.

Beveiligingsgegevens: Deze gegevens worden verwerkt voor het leveren van het product door u te informeren over de veiligheid van sites en/of onveilige websites te blokkeren, en advertenties op uw interesses af te stemmen.

Gegevens van derden die we verzamelen/waartoe we toegang hebben:

Productgegevens kunnen zijn:

 • Rapportagegegevens op basis van metagegevens die per product zijn verzameld (bijv. aantal gebruikers per browsertype, algemene geografische locaties/regio's en besturingssystemen)

Productgegevens: Deze gegevens worden geleverd door onze zoekpartners en verwerkt om inzicht te krijgen in het productgebruik om de productprestaties verder te ontwikkelen en te verbeteren.

 

Avira Safe Shopping/Avira Browser Safety

Met Avira Safe Shopping/Avira Browser Safety beschermen we u tijdens het browsen op internet door geïnfecteerde of phishing-websites te blokkeren en 'onzichtbare' trackers te voorkomen. Als u de prijsvergelijkingsfunctie van Avira Safe Shopping/Avira Browser Safety inschakelt, laten we op basis van uw zoekopdracht aanbiedingen en geschikte producten van andere aanbieders zien. De gegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de uitvoering van de overeenkomst. 

 

 

Categorieën van gegevens en persoonlijke gegevens die worden verzameld

Doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Gegevens die u verstrekt:

U bent niet verplicht andere gegevens te verstrekken dan facturerings- en inschrijvingsgegevens.

 

 

Gegevens die we automatisch verwerken:

 

Locatiegegevens kunnen zijn

 • IP-adres 

Apparaatgegevens kunnen zijn

 • Besturingssysteem (inclusief versie of platform) 
 • Browsertype, versie en instellingen 

Beveiligingsgegevens kunnen zijn

 • Surfgedrag 
 • Zoektermen 

Productgegevens kunnen zijn

 • Productversie en voorkeurstaal 
 • URL van geblokkeerde websites 
 • Metagegevens (bijv. aantal geblokkeerde websites en aantal aangeklikte onveilige websites) 

 

Locatiegegevens: Deze gegevens worden verwerkt voor het bepalen van de juiste taalinstellingen om met de gebruiker te communiceren en voor het rapporteren van het productgebruik op basis van de algemene locatie.

 

Apparaatgegevens: Deze gegevens worden verwerkt voor het leveren van het product in overeenstemming met uw apparaat of apparaten en door aanmeldingsservices te verstrekken en productgebruik te analyseren.

 

Beveiligingsgegevens: Deze gegevens worden verwerkt voor het leveren van het product door u te informeren over de veiligheid van sites en/of onveilige websites te blokkeren, en advertenties op uw interesses af te stemmen.

 

Productgegevens: Deze gegevens worden verwerkt voor een beter inzicht in het productgebruik om de productprestaties en telemetrie verder te ontwikkelen en te verbeteren.

 

Gegevens van derden die we verzamelen/waartoe we toegang hebben:

Productgegevens kunnen zijn:

 • Rapportagegegevens op basis van metagegevens die per product zijn verzameld (bijv. aantal gebruikers per browsertype, algemene geografische locaties/regio's en besturingssystemen)

 

Productgegevens: Deze geanonimiseerde gegevens worden geleverd door onze partners en verwerkt om inzicht te krijgen in het productgebruik om de productprestaties verder te ontwikkelen en te verbeteren.

 

Avira Secure Browser

Avira Secure Browser is een webbrowser met beveiligingsfuncties zoals Webschild. Hiermee kunt u valse en gevaarlijke websites, URL's, downloads en scams blokkeren. De browser bevat ook Privacybewaking om advertenties en trackers te helpen blokkeren tijdens het surfen. Met Avira Secure Browser hebt u de mogelijkheid Avira Safe Search te gebruiken. Deze zoekmachine markeert uw zoekresultaten als veilig of mogelijk gevaarlijk. 

 

Categorieën van gegevens en persoonlijke gegevens die worden verwerkt (hoelang ze worden bewaard)

Doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Gegevens die u verstrekt:

Voor het gebruik van dit product hoeven gebruikers geen gegevens te verstrekken.

Voor het gebruik van dit product hoeven gebruikers geen gegevens te verstrekken.

Gegevens die we verzamelen/waartoe we toegang hebben:

Apparaatgegevens kunnen zijn

 • Identificatiegegevens van account, apparaat en/of installatie (36 maanden) 
 • Google Client ID, Android ID, Firebase Analytics ID (36 maanden) 
 • Locatie (36 maanden) 
 • Informatie over de computer of het apparaat (36 maanden) 
 • Toepassingen op het apparaat (36 maanden) 
 • Type netwerkverbinding, aantal apparaten in het netwerk (36 maanden) 

Beveiligingsgegevens kunnen zijn

 • Subset van URL's en verwijzingen (36 maanden) 
 • Voorbeelden van malware, verdachte bestanden (niet-identificeerbaar) 
 • IP-adres (niet opgeslagen) 

Servicegegevens kunnen zijn

 • IP-adres (niet opgeslagen)  
 • Browsers (geïnstalleerd, standaard) (36 maanden)  
 • Andere producten/licenties op het apparaat en hun status (36 maanden) 
 • Geïnstalleerde extensies in de browser (36 maanden) 
 • Logboeken met gebeurtenissen, crashes en fouten (36 maanden)  
 • Parameters van berichten in het product (36 maanden)  

Standaard worden de volgende gegevens lokaal op uw systeem verwerkt door Secure Browser for Desktop

 • Informatie over de browsergeschiedenis; Secure Browser for Desktop kan bijvoorbeeld de URL's opslaan van pagina's die u bezoekt en een cache van tekst, afbeeldingen en andere bronnen van die pagina's. Als de functie voor pre-rendering is ingeschakeld, kan gedurende enige tijd ook een lijst met IP-adressen worden opgeslagen die aan deze pagina's zijn gekoppeld  
 • Naam, achternaam, e-mailadres of wachtwoorden om u te helpen bij het invullen van formulieren of het aanmelden bij sites die u bezoekt  
 • Toestemmingen die u aan websites hebt gegeven  
 • Cookies of gegevens van websites die u bezoekt  
 • Gegevens die worden opgeslagen door uitbreidingskaarten  
 • Geregistreerde downloads van websites  
 • IP-adressen worden niet opgeslagen en alleen gebruikt voor productlokalisatie en analysedoeleinden op basis van de geschatte locatie (stad of land)  

Apparaatgegevens: Deze gegevens worden intern bij Gen gebruikt en gegenereerd om accountactiviteiten tussen interne bedrijfssystemen, toepassingen en architectuur te volgen. Ze worden ook verwerkt om het product te kunnen leveren in overeenstemming met uw apparaat of apparaten en om nieuwe functies of producten te introduceren op basis van eerdere ervaringen. De locatie wordt gebruikt om de juiste taalversie van het product voor Windows in te stellen.

Beveiligingsgegevens: Deze gegevens worden verwerkt om het product te leveren door u te informeren over de veiligheid van sites en het browsen naar onveilige websites te blokkeren. Dit verbetert de detectie van malware en cyberbedreiging (bijv. door analyse van bestandvoorbeelden) en draagt bij aan algemeen onderzoek naar cyberbeveiliging.

Servicegegevens: Deze gegevens worden verwerkt om te herkennen welke functies moeten worden ingeschakeld of uitgeschakeld en welk product moet worden geïnstalleerd of verwijderd, om het gedrag van gebruikers beter te begrijpen, om importfunctionaliteit te leveren, om de onboarding van gebruikers en de productervaring te verbeteren en voor een beter inzicht in het productgebruik om de productprestaties en telemetrie verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Gegevens van derden die we verzamelen/waartoe we toegang hebben:

Er worden geen gegevens van derden verzameld

Er worden geen gegevens van derden verzameld.

Avira SafeThings

 

Categorieën van gegevens en persoonlijke gegevens die worden verzameld

Doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Gegevens die u verstrekt:

U bent niet verplicht andere gegevens te verstrekken dan facturerings- en inschrijvingsgegevens.

U bent niet verplicht andere gegevens te verstrekken dan facturerings- en inschrijvingsgegevens.

 

Gegevens van derden die we verzamelen/waartoe we toegang hebben:

Servicegegevens kunnen zijn:

 • Crashlogboeken voor mobiele apparaten
 • Metagegevensrapporten over productgebruik

Servicegegevens: Deze gegevens worden verwerkt voor een beter inzicht in het productgebruik om de productprestaties en telemetrie verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Avira Security-producten

Avira Security past zich aan uw digitale behoeften aan en beschermt u, uw gegevens en apparaten tegen alle bedreigingen, waaronder de bedreigingen die zich al op uw computer schuilhouden, zoals zwakke wachtwoorden of verouderde programma's. Deze kennisgeving heeft betrekking op Avira Security voor iOS, Avira Security voor Android, Avira Security voor Mac en Avira Security voor Windows.

 

Categorieën van gegevens en persoonlijke gegevens die worden verzameld

Doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Gegevens die u verstrekt:

U bent niet verplicht andere gegevens te verstrekken dan facturerings- en inschrijvingsgegevens.

U bent niet verplicht andere gegevens te verstrekken dan facturerings- en inschrijvingsgegevens.

Gegevens die we automatisch verwerken:

 

Apparaatgegevens kunnen zijn

 • Apparaat-id's (UDID, computer-id,
 • Naam apparaat
 • Geïnstalleerde componenten
 • Hardware-informatie (model, type, geheugen)
 • MAC-adres
 • Schermresolutie
 • Gegevens van besturingssysteem (versie, platform, taal)

Productgegevens kunnen zijn

 • Productversie
 • Producttaal
 • Bron van download
 • Installatiedatum
 • Foutdiagnose, crashdumps

Locatiegegevens kunnen zijn

 • IP-adres 
 • Geolocatiegegevens

 

Beveiligingsgegevens kunnen zijn

 • Bezochte URL's/websites
 • Verbruik van VPN-verkeer
 • IP-adres van geblokkeerde aanvallers
 • Aantal verbonden wifinetwerken in een bepaalde periode

Apparaatgegevens: Deze gegevens worden verwerkt voor het leveren van het product in overeenstemming met uw apparaat of apparaten en het bepalen van de juiste taalinstellingen om met u te communiceren. 

 

Productgegevens: Deze gegevens worden verwerkt om diensten te verlenen en inzicht te krijgen in het productgebruik om de productprestaties verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Locatiegegevens: Deze gegevens worden verwerkt voor het bepalen van de juiste taalinstellingen om met de gebruiker te communiceren en voor het rapporteren van het productgebruik op basis van de algemene locatie. Als u onze antidiefstaltool gebruikt en een Avira-gebruikersaccount hebt aangemaakt, verzamelen we elke 24 uur uw locatiegegevens. Dit is nodig om de laatst bekende locatie van apparaat weer te geven in geval van verlies of diefstal. Als u geen Avira-gebruikersaccount hebt aangemaakt, blijven de locatiegegevens op uw apparaat staan. Wij verzamelen locatiegegevens, zelfs wanneer de app niet actief is. De locatiegegevens worden ook verwerkt wanneer de functie AppLock actief is. Ook dan blijven de gegevens op uw apparaat staan.

 

Beveiligingsgegevens: Deze gegevens worden verwerkt voor het leveren van het product door u te waarschuwen voor potentieel schadelijke toepassingen, malware en links (inclusief links in e-mails of gegevens gedownload naar SD-kaarten), en het verbeteren van de app-beveiligingsfunctie (de functie voor het blokkeren van schadelijke malware en toepassingen, en SD-kaart zijn alleen beschikbaar op het Android-besturingssysteem). 

 

Gegevens van derden die we verzamelen/waartoe we toegang hebben:

Dit product verzamelt/opent geen persoonlijke gegevens van derden als onderdeel van zijn diensten.

 

 

Dit product verzamelt/opent geen persoonlijke gegevens van derden als onderdeel van zijn diensten.

 

 

Avira Support Collector

Met Support Collector kunnen klanten snel ondersteuning krijgen en effectiever problemen oplossen. Support Collector maakt een gedetailleerde foutanalyse van uw systeem, zodat Avira Support de problemen snel kan opsporen. 

 

Categorieën van gegevens en persoonlijke gegevens die worden verzameld

Doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Gegevens die u verstrekt:

U bent niet verplicht gegevens te verstrekken.

U bent niet verplicht gegevens te verstrekken.

Gegevens die we automatisch verwerken:

 

Apparaatgegevens kunnen zijn

 • Service-id van het apparaat 
 • Besturingssysteem, versie en instellingen van apparaat
 • Datum (account aangemaakt, bijgewerkt)
 • Aantal systeemgebeurtenissen, tijdstempels
 • Beveiligingsinstellingen (firewall, antivirussoftware)
 • Systeemconfiguratie (actieve poorten, hostbestand, installatieprogramma's, actieve processen, vrij geheugen, logbestand, registergegevens)

 

Productgegevens kunnen zijn:

 • Scanstatistieken (bijv. aantal gescande bestanden, aantal gevonden, opgeloste of resterende bedreigingen, en datum en tijd van scan)

 

 

 

Apparaatgegevens: deze gegevens worden gebruikt voor het verlenen van diensten.

Productgegevens: Deze gegevens worden verwerkt om diensten te verlenen en inzicht te krijgen in het productgebruik om de productprestaties verder te ontwikkelen en te verbeteren.

 

 

Gegevens van derden die we verzamelen/waartoe we toegang hebben:

Dit product verzamelt/opent geen persoonlijke gegevens van derden als onderdeel van zijn diensten.

 

 

Dit product verzamelt/opent geen persoonlijke gegevens van derden als onderdeel van zijn diensten.

 

Wordt automatisch verlengd, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing in vergelijking met 2 x jaarlijkse verlengingsprijs van #cma_promo_renewal_price# / jaar. Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint en wordt automatisch verlengd, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
#cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor eerste #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Daarna #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#.
#cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor eerste #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Daarna #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#.
#cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor eerste #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Daarna #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#.
De resterende waarde van uw huidige abonnement wordt omgezet in extra dagen voor uw nieuwe abonnement.