Skip to Main Content

PRIVACYBELEID – Algemene verwerkingsactiviteiten

Inhoud

Inleiding

Als u met ons communiceert, verwerken wij verschillende gegevens. Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn, zowel direct als indirect, d.w.z. indien er nog andere gegevensbronnen bij betrokken zijn. 

Veel van deze gegevens verzamelen wij in gepseudonimiseerde of geanonimiseerde vorm. Gepseudonimiseerd betekent dat de persoonsgegevens zonder aanvullende informatie niet meer naar een bepaalde natuurlijke persoon kunnen worden herleid. Geanonimiseerd betekent dat de betrokkene aan de hand van de geanonimiseerde gegevens niet meer kan worden geïdentificeerd. Hierna volgt een niet uitputtend overzicht van onze algemene verwerkingsactiviteiten. Houd er rekening mee dat wij enkele activiteiten in een afzonderlijk privacybeleid, bijv. voor websites of producten, hebben beschreven. Daarnaast verwijzen wij naar onze Beginselen voor de verwerking van persoonsgegevens

Overzicht van algemene verwerkingsactiviteiten:

Audits 

In het kader van (interne) audits, waarbij wordt onderzocht of processen, eisen en richtlijnen voldoen aan de vereiste in- en externe normen, veiligheidstests of fiscale controles wordt door de controlerende instanties eventueel informatie verwerkt die ook persoonsgegevens kan bevatten. De verwerking van persoonsgegevens staat echter niet centraal bij deze processen, maar is slechts een onvermijdelijke bijkomstigheid van de controle. De basis voor deze verwerking wordt gevormd door wettelijke voorschriften en bedrijfsinterne richtlijnen. Alle betrokkenen zijn verplicht tot het in acht nemen van vertrouwelijkheid.

Doel- Voldoen aan wettelijke voorschriften en bedrijfsinterne richtlijnen
- Voldoen aan contractueel overeengekomen audits
- Controle van het naleven van richtlijnen
- Monitoring van de IT-beveiliging
- Evaluaties
Rechtsgrond- Artikel 6, lid 1, sub c – voldoen aan wettelijke verplichtingen
- Artikel 6, lid 1, sub f – gerechtvaardigd belang: controle van het in praktijk brengen en naleven van normen, controle van het voldoen aan verplichtingen jegens derden
Categorie ontvangersWerknemers, overheidsinstanties, controlerende instanties, klanten
Overdracht aan derde landVS, standaard contractclausules van de EU
OpslagduurVolgens de wettelijke voorschriften


Beheer op het gebied van gegevensbescherming

Wij zijn onderworpen aan de Europese en Duitse voorschriften op het gebied van gegevensbescherming en om ons daaraan te houden, hebben wij een uitgebreid beheersysteem opgezet. Daartoe behoort ook het beantwoorden van vragen van betrokkenen en overheidsinstanties en het opslaan van informatie om onze rechtspositie te beschermen. 

Doel- Voldoen aan wettelijke voorschriften en ondergeschikte bedrijfsinterne richtlijnen
- Afhandelen van vragen en problemen
- Evaluaties
Rechtsgrond- Artikel 6, lid 1, sub c – voldoen aan wettelijke verplichtingen
- Artikel 6, lid 1, sub f – het opzetten en beheren van een beheersysteem voor gegevensbescherming
Categorie ontvangersWerknemers, overheidsinstanties, overige derden
Overdracht aan derde landGeen
OpslagduurVolgens de wettelijke voorschriften


Communicatie per e-mail

U kunt per e-mail met ons communiceren. Ook is het mogelijk om deze communicatie indien gewenst met PGP te versleutelen. 

Doel- Communicatie
- Operationeel proces
- Informatiebeveiliging
- Evaluatie
RechtsgrondArtikel 6, lid 1, sub f – gerechtvaardigd belang: communicatie, informatiebeveiliging
Categorie ontvangersArtikel 6, lid 1, sub f – gerechtvaardigd belang: communicatie, informatiebeveiliging
Overdracht aan derde landVS, standaard contractclausules van de EU
OpslagduurVolgens de wettelijke voorschriften


Opnemen van afzonderlijke gesprekken op het gebied van ondersteuning

Ter verbetering van onze ondersteuning is het mogelijk dat wij afzonderlijke gesprekken tussen klanten en onze medewerkers opnemen. Deze gespreksopnamen vinden alleen plaats als u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Doel- Kwaliteitsbeheer
- Operationeel proces
- Evaluatie
RechtsgrondArtikel 6, lid 1, sub a – toestemming
Categorie ontvangersWerknemers, Saas-aanbieders, IT-dienstverleners
Overdracht aan derde landGeen
OpslagduurNach Doelerfüllung werden die Aufzeichnungen gelöscht


Instant messaging, incl. geluids- en beeldoverdracht, videobelsysteem

Wij gebruiken ook videobel- en instant-messagingsystemen om te communiceren.

Doel- Communicatie
- Operationeel proces
- Documentatie
- Evaluatie
RechtsgrondArtikel 6, lid 1, sub f – gerechtvaardigd belang: communicatie
Categorie ontvangersWerknemers, communicatiepartners, IT-dienstverleners, SaaS-aanbieders
Overdracht aan derde landVS (standaardcontractbepalingen)
OpslagduurVolgens de wettelijke voorschriften


Klantenbeheer 

Naast onze eindklanten bedienen wij ook zakelijke klanten en handelspartners. Hiervoor vindt het gehele verkoop- en marketingproces in ons bedrijf plaats. Daarbij worden naast de bedrijfsgegevens ook gegevens van natuurlijke personen verwerkt. Voor deze verwerking gebruiken wij diverse IT-systemen, bijv. CRM-, mailing- en ERP-systemen.

Doel- Genereren van omzet
- Marketing (incl. reclame)
- Communicatie
- Operationeel proces
- In kaart brengen van verkoopactiviteiten
- Documentatie
- Evaluatie
Rechtsgrond- Artikel 6, lid 1, sub b – voorbereiding en uitvoering van een overeenkomst
- Artikel 6, lid 1, sub f – gerechtvaardigd belang: marketing en het genereren van omzet
Categorie ontvangersWerknemers, externe dienstverleners, IT-dienstverleners, SaaS-aanbieders, overige derden, overheidsinstanties
Overdracht aan derde landVS (standaardcontractbepalingen)
OpslagduurVolgens de wettelijke voorschriften


Communicatie per telefoon en fax

Als u telefonisch contact met ons opneemt of als wij u opbellen, verwerken wij persoonsgegevens. Daartoe behoren naast gegevens over de verbinding ook inhoudelijke en metagegevens. Hetzelfde geldt voor communicatie per fax.

Doel- Communicatie
- Operationeel proces
- Documentatie
- Evaluatie
RechtsgrondArtikel 6, lid 1, sub f – gerechtvaardigd belang: communicatie
Categorie ontvangersWerknemers, communicatiepartners, telecomproviders, SaaS-aanbieders, IT-dienstverleners
Overdracht aan derde landGeen
OpslagduurVolgens de wettelijke voorschriften


Office-toepassingen

Om onze bedrijfsactiviteiten te waarborgen, gebruiken wij zogenaamde Office-softwarepakketten voor het opstellen en bewerken van bijv. documenten, presentaties en spreadsheets. 

Doel- Communicatie
- Operationeel proces
- Documentatie
- Evaluatie
Rechtsgrond- Artikel 6, lid 1, sub b – voorbereiding en uitvoering van een overeenkomst
- Artikel 6, lid 1, sub f – gerechtvaardigd belang: communicatie, bedrijfsactiviteiten
Categorie ontvangersWerknemers, IT-dienstverleners, Saas-aanbieders, aanbieders op het gebied van IT-beveiliging, overige derden
Overdracht aan derde landVS, standaard contractclausules van de EU
OpslagduurVolgens de wettelijke voorschriften


Platform voor samenwerking

Intern gebruiken wij softwaretools om de samenwerking binnen het bedrijf te vereenvoudigen. Deze systemen worden ook wel samenwerkingsplatformen genoemd. Ze maken een snelle en eenvoudige uitwisseling van informatie mogelijk. In enkele gevallen nodigen wij ook externe partners uit om hier gebruik van te maken. 

Doel- Communicatie
- Operationeel proces
- Evaluatie
RechtsgrondArtikel 6, lid 1, sub f – gerechtvaardigd belang: stimuleren van samenwerking en uitwisseling van informatie
Categorie ontvangersWerknemers, geselecteerde externe partners
Overdracht aan derde landVS (standaardcontractbepalingen)
OpslagduurVolgens de wettelijke voorschriften


Ondersteuningsverzoeken

Wij handelen telefonische ondersteuningsverzoeken evenals vragen per mail en post af. Voor elk verzoek of elke vraag wordt in onze systemen een zogenaamd ticket aangemaakt, waarmee wij het ondersteuningsverzoek volgen en evalueren. Het is daarbij ook mogelijk om gegevens aan ons door te sturen, zodat wij deze kunnen analyseren. Dit is op vrijwillige basis. 

Doel- Nakomen van contractuele verplichtingen
- Genereren van omzet
- Beheren van de klanttevredenheid
- Communicatie
- Operationeel proces
- Evaluatie
RechtsgrondArtikel 6, lid 1, sub b – voorbereiding en uitvoering van een overeenkomst
Categorie ontvangersWerknemers, Saas-aanbieders, IT-dienstverleners
Overdracht aan derde landGeen
OpslagduurVolgens de wettelijke voorschriften


Wijziging van dit privacybeleid

Dit privacybeleid wordt op een ad-hoc basis herzien, zodat het kan worden aangepast aan actuele ontwikkelingen met betrekking tot ons bedrijf, onze producten en diensten, wettelijke vereisten en maatschappelijke ontwikkelingen.

Geldend met ingang van 04.05.2021

Important: Your current Windows version is outdated and no longer supported.
For your security, we recommend switching to Windows 10 before downloading Avira software.
Update your Windows version here.
Wichtig: Ihre Windows-Version ist veraltet und wird nicht mehr unterstützt.
Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir Ihnen den Wechsel zu Windows 10 vor dem Download unserer Software.
Hier können Sie Ihr Windows aktualisieren.
Important: Votre version actuelle de Windows est obsolète et n’est plus prise en charge.
Pour votre sécurité, nous vous conseillons de passer à Windows 10 avant de télécharger le logiciel Avira.
Mettez à jour votre version de Windows ici.
Importante: Tu versión actual de Windows está desactualizada y ya no es compatible.
Por tu seguridad, te recomendamos que instales Windows 10 antes de descargar la solución de Avira.
Actualiza aquí tu versión de Windows.
Importante: La tua attuale versione di Windows è obsoleta e non è più supportata.
Per la tua sicurezza, ti consigliamo di passare a Windows 10 prima di scaricare i software Avira.
Aggiorna la tua versione di Windows qui.
Importante: Sua versão atual do Windows está desatualizada e não tem mais suporte.
Para sua segurança, recomendamos que troque para o Windows 10 antes de baixar o software da Avira.
Atualize sua versão do Windows aqui.
Важно: ваша версия Windows устарела и больше не поддерживается.
Из соображений безопасности перед загрузкой ПО Avira мы рекомендуем перейти на Windows 10.
Обновить Windows вы можете здесь.
Belangrijk: Uw huidige versie van Windows is verouderd en wordt niet meer ondersteund.
Voor uw veiligheid adviseren wij u om over te stappen op Windows 10 voordat u de Avira-software downloadt.
Update uw Windows-versie hier.
Önemli: Kullanmakta olduğunuz Windows sürümü eski ve artık desteklenmiyor.
Güvenliğiniz için Avira yazılımını indirmeden önce Windows 10 sürümüne yükseltmenizi öneririz.
Windows sürümünü buradan güncelleyin.
重要 : 現在お使いの Windows バージョンは古いため、サポートされなくなりました。
安全のため、Avira ソフトウェアをダウンロードする前に Windows 10 に切り替えることをお勧めします。
こちらより Windows バージョンをアップデートしてください
重要信息 : 您当前的 Windows 版本已过时,并且不再受支持。
为了安全起见,我们建议您在下载 Avira 软件之前切换到 Windows 10。
在此升级您的 Windows 版本
重要資訊 : 您當前的 Windows 版本已過時,並且不再受支援。
為了安全起見,我們建議您在下載 Avira 軟體之前切換到 Windows 10。
在此升級您的 Windows 版本