Önemli: Kullanmakta olduğunuz Windows sürümü eski ve artık desteklenmiyor.
Güvenliğiniz için Avira yazılımını indirmeden önce Windows 10/11 sürümüne yükseltmenizi öneririz.
Windows sürümünü buradan güncelleyin.
Our Avira Phantom VPN is no longer available for use within India as a result of governmental regulations requiring the logging and saving of user data, but you can still use your subscription when traveling outside of India.
Skip to Main Content
Son değiştirme: 2 Aralık 2014


Bu Avira Ürünü Son Kullanıcı Lisans Anlaşması ve Kullanım Koşulları (“Koşullar”) Avira (“biz”, “bizim” veya “Avira”) ile bireysel olarak siz veya şirketiniz ya da başka bir kuruluş adına Avira ürünlerini ve yazılımlarını almak veya hizmetlerimize erişmek ve/veya bunları kullanmak (birlikte “Ürünler”, “Ürünlerimiz” veya “Ürün”) için yetkilendirildiyseniz temsil ettiğiniz tüzel kişilik arasındaki (her iki durumda da "siz" veya "sizin") yasal bir anlaşmadır. Amerika Birleşik Devletleri veya Kanada'da bulunuyorsanız, Avira Avira, Inc., 330 Primrose Avenue, Suite 610, Burlingame, CA 94010, ABD adresindeki Avira'yı ifade eder. Amerika Birleşik Devletleri veya Kanada dışında bulunuyorsanız Avira, Avira Operations GmbH & Co. KG, Kaplaneiweg 1, 88069 Tettnang, Almanya adresindeki Avira'yı ifade eder.


Birleşik Devletler ve Kanada dışında ikamet ediyorsanız, Bölüm 15'te bulunan ve sizin için geçerli olan ilave koşullara dikkat edin.


BU KOŞULLARI KABUL ETMEK YOLUYLA, KENDİ YARGI ALANINIZDA BULUNAN GEÇERLİ YASALARA DAYANARAK SÖZLEŞME İÇİNE GİREBİLECEĞİNİZ VE SÖZLEŞME OLUŞTURABİLECEĞİNİZ KONUSUNDA YASAL OLARAK YETKİN OLDUĞUNUZU ONAYLARSINIZ (ÖRNEĞİN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE 18 YAŞIN ÜSTÜNDE OLMALISINIZ). ÜRÜNLERİMİZİ KULLANARAK, “KABUL EDİYORUM”, “KABUL” VEYA “EVET” DÜĞMELERİNİ TIKLAYARAK, ÜRÜNLERİ YÜKLEYEREK VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE ONAY VERDİĞİNİZİ BELİRTEREK, SİZ VE AVIRA ARASINDA YASAL VE UYGULANABİLİR BİR SÖZLEŞME TEŞKİL EDECEK BU KOŞULLARI KABUL EDERSİNİZ. LÜTFEN KABUL ETMEDEN ÖNCE BU KOŞULLARI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN VE ANLAYIN.


 1. GEÇERLİ DİĞER KOŞULLAR

 2. www.avira.com/legal adresinden erişebileceğiniz ve Ürünlerimizi satın alırken kabul etmiş olabileceğiniz “Avira İşletmesinin Standart Kayıt ve Koşulları” da (“Kayıt ve Koşullar”) bu Koşulların hükümlerine ek olarak geçerli olacaktır. Bu Koşullar ile Kayıt ve Koşullar arasında çakışma olması halinde, bu Koşullar geçerli olacaktır.


  Bazı ürünlerimiz belirli bir ürün, Güncelleme veya Yükseltme'yi etkili biçimde kullanmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış belirli bir ürün ve/veya Yükseltme veya Güncelleme özelliklerini tanımlayan yazılı veya elektronik formda ilave ürün bilgileri ("Ürün Bilgi Föyü") ve/veya yazılı materyallerle birlikte gelebilir (“Dokümantasyon”). Ürün Bilgi Föyü içinde tanımlanan bütün ilave koşullar bu koşulların bir parçası haline gelecektir. Bütün diğer materyaller ve referans amaçlı Dokümantasyon bir temsil ve/veya garanti oluşturmaz ve sizi veya bizi bağlayıcı olmayacaktır.


  Bu Koşulları kabul ettiğinizde, o sırada mevcut ve www.avira.com/privacy adresinden erişebileceğiniz gizlilik ilkemizin sizin için de geçerli olduğunu kabul edersiniz; ayrıca bize ve söz konusu olduğunda Ürün sağlayıcılara, Kişisel Verilerinizi ve diğer verileri gizlilik ilkesi koşulları uyarınca toplama, aktarma, yedekleme ve depolama izni vermiş olursunuz. Verilerinizi nasıl topladığımız, depoladığımız ve kullandığımızla ilgili olarak en güncel bilgileri sağladığından, lütfen gizlilik ilkemizi düzenli olarak inceleyin.


 3. ÜRÜNLERİMİZİN KULLANIMI

 4. Tüm Ürünlerimiz ile ilgili olarak bu Koşullara ve kabul ettiğiniz diğer koşullara ve ilkelere uymalısınız. Ürünlerimizi hiçbir şekilde amaçları dışında kullanmamalısınız. Yalnızca bu gibi kötüye kullanım örnekleri vermek amacıyla; Ürünlerimize müdahale etmeyin, sağladığımız arayüz veya talimatlar dışında bir yöntem kullanarak Ürünlerimize erişmeye çalışmayın veya Ürünlerimize ya da Ürünlerimizin bazı bölümlerine erişimi engellemek veya kısıtlamak amacıyla kullanıyor olabileceğimiz herhangi bir önlemi atlatmayın. Ürünlerimizi kullanırken geçerli yerel ve uluslararası yasalara uymalısınız ve Ürünlerimizi, herhangi birinin fikri mülkiyet haklarını, gizli bilgi haklarını veya gizliliğini ihlal edebilecek veya herhangi bir ihracat yasasını ya da üçüncü tarafların diğer haklarını ihlal eden içerikler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir içeriği yüklemek, indirmek, yayımlamak, göndermek, dağıtmak veya dağıtımını kolaylaştırmak için kullanamazsınız.


  Geçerli yasalara ve/veya bu Koşullara uymadığınız takdirde, zararları karşılamak ve/veya davranışınızı engellemek veya ürünlerimizin bütün yetkisiz kullanımı konusunda sizi durdurmak için dava açmak zorunda kalabiliriz. Bazı yasa dışı faaliyetler geçerli yasalara göre ceza davasıyla bile sonuçlanabilir. Kimse bu durumu arzu etmez, bu sebeple lütfen yasalara ve bu Koşullara uyun.


  Başka türlüsü açıkça belirtilmedikçe, belirli bir ürünü kullanmanız, söz konusu Ürüne ait fikri mülkiyet hakları veya eriştiğiniz herhangi bir içerik üzerinde sahiplik hakkınız olduğu anlamına gelmez. Ürünlerimizdeki içeriği, bu içeriğin sahibinden izin almadığınız sürece veya başka bir biçimde yasalar tarafından izin verilmediği sürece kullanamazsınız. Bu Koşullar size ürünlerimizde kullanılan herhangi bir marka veya logoyu kullanma hakkı vermez. İlgili bir Ürün içinde veya onunla birlikte görüntülenen herhangi bir yasal uyarıyı asla kaldırmayın, gizlemeyin veya değiştirmeyin.


  Ürünlerimizden bazıları için (örneğin Avira Answers), kullanıcılara Avira kullanıcı topluluğu üyeleri ve/veya Uzmanlar ile etkileşime girme olanağı sağlayan bir platform sağlarız. Böyle bir platformun parçası olarak, kullanıcılara Uzmanlar ile müzakere ve işlemleri Uzmanlar ile tamamlama olanağı da sağlayabiliriz. Avira herhangi bir kullanıcı ve/veya Uzman arasındaki işlemler veya kullanıcılar ile Uzmanların mutabık kalmaları açısından taraf değildir ve hiçbir şekilde herhangi bir kullanıcının temsilcisi de değildir. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek amacıyla, bu Koşullarda aksi açıkça belirtilmediği sürece, Avira kullanıcıların platformları aracılığıyla gerçekleştirdikleri eylemlerden ve/veya ihmallerden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


  Belirli bir ürünün bireysel gereksinimlerinizi ve ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamadığına yönelik tüm risk size ait olduğundan, ilgili Ürünün anahtar işlevleri ve özelliklerini öğrenmek tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. İlgili Ürünü kurmak, Güncellemek ve/veya Yükseltmek; ilgili Ürünün kurulumu ve ilişkili Güncellemeler ve Yükseltmelere yönelik talimatlarımıza uymak sizin sorumluluğunuzdur. Ayrıca, işlevsel bir donanım ve yazılım ortamı kurmaktan, sürdürmekten ve düzenli veri yedeklemeleri almaktan da sorumlusunuz.


  Söz konusu Ürün ile ilgili olarak iddia edilen veya potansiyel bir hatayı bize gecikmeden bildirmelisiniz. Belirli bir Ürünün kullanımına yönelik önemli bilgileri (güvenlikle ilgili bilgiler dahil olmak üzere) göndermemize olanak tanımak için bize bir e-posta adresi veya başka iletişim bilgileri sağlarsanız, söz konusu bilgilerdeki herhangi bir değişikliği güncelleme sorumluluğu size aittir. E-posta adresiniz ve/veya iletişim bilgilerinizdeki herhangi bir değişikliği zamanında bildirmemenizden kaynaklanan hiçbir zarar için Avira sorumlu tutulamaz.


 5. AVIRA HESABINIZ

 6. Bazı Ürünlerimizi kullanabilmek için Avira'ya özel bir hesap ("Hesap") oluşturmanız gerekir. Hesabınızın kullanıcı kimliği ve şifrenizle ilişkili her türlü faaliyet sizin sorumluluğunuzdadır. Hesabınızın tehlikede olduğunu veya olabileceğini düşünüyorsanız, hemen bizi bilgilendirmeli ve şifrenizi değiştirmelisiniz. Şu an için böyle bir hesaba sahip olmanız veya belirli bir Ürünü kullanmanız kısıtlandıysa veya yasaklandıysa Hesap oluşturmayabilirsiniz.


  Avira Secure Backup Ürünümüzle ilgili, otomatik yenileme için kaydolmamışsanız ve ödenmiş lisansınızı yenilemezseniz, ilgili bir lisans döneminin vadesinin sona erişinden sonra size on beş günlük (15) bir mühlet tanıyacağız, bu süre içinde hesabınıza hala erişiminiz olacaktır. Mühlet sona erdikten sonra Hesabınız devre dışı bırakılır ancak yedeklediğiniz veriler otuz (30) günlük bir dönem boyunca silinmez. Otuz günlük (30) süre boyunca, ilgili lisans döneminizi yenilemediğiniz takdirde bu verilerin belirli bir tarihte silineceğini ifade eden düzenli bildirimler alacaksınız.  Otuz günlük (30) süre boyunca, seçili yedeklenmiş verilerinizi ücretsiz bir hesaba aktarmak için herhangi bir zamanda müşteri desteğimiz ile bağlantı kurabilirsiniz.  Ancak (i) bildirimde belirtilen tarihe kadar yenileme yapmazsanız veya (ii) yedeklenmiş verilerinizi ücretsiz bir hesaba aktarmak için Avira müşteri desteği ile bağlantı kurmazsanız, yedeklenmiş verileriniz silinecektir ve yeni bir Hesap oluşturmanız gerekecektir. İstediğiniz zaman yazılı olarak yedeklenmiş verilerinizin sunucularımızdan kaldırılmasını talep edebilirsiniz ve bu talep yedi (7) iş günü içinde işlem görecektir. Yedeklenmiş verilerinizin kaldırılmasını açık bir şekilde talep etmezseniz, kurumsal işlemler için gereken şekilde ve geçerli yasalara uygun olarak hesap bilgilerinizi muhafaza etmek şartıyla, Avira Secure Backup Ürünü için Lisans Dönemi'nin feshedilmesi veya sona ermesinden sonra en fazla doksan (90) gün boyunca verilerinizi teknik nedenlerle münhasıran depolayabiliriz.


  Avira Social Network Protection Ürünümüz ile ilgili olarak kendileri için Avira Social Network Protection Ürününü ve ilgili web sitesini kullanmak istediğiniz çocuk veya çocukların ebeveyn veya yasal vasileri olmalısınız; Avira Social Network Protection Ürününü 18 yaşında veya daha büyük kişiler, evlenmiş ya da başka bir şekilde vesayetten azad edilmiş ve kendileri için Avira Social Network Protection Ürününü kullanmanıza izin vermeyen kişiler için kullanmamalısınız. Önceden Avira Social Network Protection Ürününü kendi adlarına kullandığınız ve 18 yaşını dolduran, evlenen veya başka bir şekilde vesayetten azad edilmiş ya da kendileriyle ilgili olarak Avira Social Network Protection Ürününü kullanmanızla ilgili izinlerini geri alan çocuk veya çocukları Avira Social Network Protection Ürünü hesabınızdan silmelisiniz.


  Avira Answers Ürünümüz ile ilgili olarak, bilgisayar donanımları ve/veya yazılımları ile ilgili sorun yaşayan kişilere tavsiye verecek bir uzman topluluğunun üyesi (“Uzman”) olarak kaydolabilirsiniz. Uzman olarak kayıt yaptırmak için bir işletme olmalısınız ve işletmenin sicile kayıtlı olduğu ülkeden usullere uygun olarak kurulmuş, halen geçerli biçimde faaliyet gösteren, itibarlı bir işletme olduğunu ve söz konusu Uzman Hesabı'ndan bireysel olarak sorumlu sizin bu işletme adına hareket edecek yetkiye sahip olduğunuzu beyan ve garanti etmelisiniz. Sonrasında Uzman Hesabınızı silerseniz, sağladığınız bilgiler artık Avira Answers'da görüntülenmeyecektir (muhasebe ile ilgili olarak tuttuğumuz belirli bilgiler hariç).


  Bu Koşullardaki hiçbir husus, Hesaplarınızı yalnızca kendi kanaatimiz doğrultusunda iptal etme, askıya alma veya feshetme hakkımızı sınırlamaz.


 7. GİZLİLİK VE KİŞİSEL BİLGİLERİN TOPLANMASI

 8. Gizlilik ilkemiz hakkında ayrıntılı bilgi almak ve kişisel bilgilerinizi nasıl işlediğimizi öğrenmek için lütfen bkz. www.avira.com/privacy . Özetlemek gerekirse siz, Aygıtınız (aşağıda tanımlandığı gibi) ve Aygıtınızın diğer Aygıtlarla etkileşimleri hakkında belirli veriler toplayabilir, saklayabilir ve kullanabiliriz. Bu bilgilerden bazıları; ad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, kredi kartı bilgileri, yüz resmi, ses örneği veya diğer biyometrik kayıtlar da dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere kişisel olarak tanınmaya neden olacak bilgiler olabilir (birlikte “Kişisel Veriler”) ve Aygıtınızdaki dosyalarda depolanan hassas verileri de kapsayabilir. Gizlilik ilkemizde eksiksiz olarak açıklanan diğer kullanımların yanı sıra, topladığımız veriler belirli bir Ürünü sağlamak, teslim etmek, desteklemek ve sizi Yükseltmeler, yeni ve mevcut Ürünler, teklifler ile diğer konularda bilgilendirmek amacıyla kullanılır. Bu nedenle, bu bilgilerin toplanmamasını sağlamak için ilgili Ürünü kaldırmanızdan başka bir yol olmayabilir. 9. ÜÇÜNCÜ TARAF İÇERİĞİ, ÜÇÜNCÜ TARAF ARAÇLARI VE UZAKTAN ERİŞİM

 10. Bazı Ürünlerimiz bize ait olmayan ("Üçüncü Taraf İçeriği") içerik, araç veya işlev görüntülüyorsa, bunlar onları kullanılabilir kılan taraf veya kuruluşun yegane sorumluluğundadır ve bunlar için hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyiz. Üçüncü Taraf İçeriği özel lisans, kayıt ve/veya koşullara tabi ise, Üçüncü Taraf İçeriğini kullanmak için bu gibi üçüncü taraf kayıtları ve/veya koşullarının sizin için bağlayıcı olmasını kabul edebilirsiniz. Bu gibi üçüncü taraf koşullarını kabul etmezseniz ve Ürünlerimizden birine Üçüncü Taraf İçeriği dahil edersek, söz konusu Ürünü artık düzgün şekilde kullanamayabilir ve/veya söz konusu Ürüne tam olarak erişemeyebilirsiniz. 


  Ürünlerimizden bazıları, bir kişinin Aygıtlarınız hakkındaki ve Aygıtlarınızda depolanan bilgilere erişime izinvermenize neden olabilecek özellikler ve uygulamalar kullanır (“Uzaktan Erişim”). Böyle bir erişim ancak Uzaktan Erişime onay vermenize bağlıdır. Lütfen bu gibi özelliklerin bazı Ürünlerin kullanımını kolaylaştırmak ve belirli bir Aygıt ile yaşadığınız sorunları çözmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış olmalarına rağmen, başkalarının söz konusu Aygıtta depolanan belirli bilgilere, Aygıtınız hakkındaki bilgilere ve/veya Aygıtta bulunan bilgilere de erişim sağlayacağını unutmayınız. Bir kişiye Uzaktan Erişim yetkisi vermeniz durumunda Cihazınıza veya Cihazlarınıza olanlarla ilgili hiçbir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmeyiz.


  Ek olarak, Ürünlerimizin bazılarına erişmek ve/veya kullanmakla ilgili olarak (Uzaktan Erişim gerektiren Ürünler dahil olmak üzere), belirli üçüncü taraf uygulamalarına ve/veya araçlarına (“Üçüncü Taraf Araçları”) erişim hakkı da elde edebilirsiniz. Avira bu gibi Üçüncü Taraf Araçlarının kullanılmasıyla ilgili olarak hiçbir şekilde sorumluluk almaz. Ayrıca böylesi Üçüncü Taraf Araçları özel lisanslara, kayıtlara ve/veya koşullara tabi olabilir. Söz konusu Üçüncü Taraf Araçlarına erişerek ve/veya bunları kullanarak, söz konusu Üçüncü Taraf Araçları ile ilişkili tüm lisanslar, kayıtlar ve/veya koşulların sizin için bağlayıcı olduğunu kabul edersiniz.


 11. İÇERİĞİNİZ

 12. Ürünlerimizin bazıları (örneğin Avira Secure Backup ve Avira Social Network Protection da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) size kendi içeriğinizi (“İçeriğiniz”) diğer kullanıcılarla iletişim kurabileceğiniz bir topluluğa yükleme veya gönderme olanağı sağlar. İçeriğiniz gerçekten size aitse ve başka bir tarafın veya kuruluşun fikri mülkiyet haklarını ihlal etmiyorsanız, İçeriğiniz içinde tuttuğunuz bütün fikri mülkiyet haklarına sahip olursunuz. Bu konuya netlik kazandırmak için, içeriğiniz için geçerli koşulların yalnızca bu koşullar tarafından yönetilen ürünler için geçerli olduğu ve içeriğinizin açık biçimde geribildirimi hariç tuttuğu söylenebilir (aşağıda tanımlandığı gibi). Aynı zamanda ürünlerimiz üzerinde saklanan veriler ve içerik konusunda yegane sorumluluk size aittir. Sakladığınız verileri denetlemeyiz, bunun istisnası Ürünlerimizi kullanmanız için destek sağlamak yolunda kaçınılmaz bir durumun ortada olması veya geçerli yasalar tarafından buna izin verilmesidir. Bütün yasa dışı verileri kaldırabiliriz.


  İçeriğiniz ile ilgili olarak şu kurallara uymayı kabul edersiniz:


  • Görüntülenmek üzere hazırladığınız İçeriğiniz yasa dışı, uygunsuz, bir kişi veya gruba ırk, etnik köken, cinsiyet, din, cinsel eğilim, yaş veya engellilik temelinde saygısızlık eden, (saygısız imalarda bulunmak amacıyla simgelerin, baş harflerin, kasıtlı imla hatalarının ve diğer karakterlerin kullanıldığı maskeli saygısızlıklar da dahil olmak üzere), tehditkar, iftira atan, özel yaşama müdahale eden, mağdur duruma düşüren, taciz eden, küçük düşüren veya göz dağı veren ya da üçüncü şahıslara başka şekilde zarar veren hiçbir içeriği kapsayamaz ve içeriğiniz yazılım virüsleri, solucanlar, zararlı yazılım, siyasi kampanya, ticari yönlendirme, zincir mektuplar, toplu iletiler veya genelde "istenmeyen posta" olarak bilinen türden hiçbir şey içermeyecektir.
  • Yanlış bir e-posta adresi kullanamaz, herhangi bir kişi veya kuruluşun yerine geçemez ya da İçeriğinizin kaynağı hakkında yanlış yönlendirmede bulunamazsınız.
  • Herhangi bir kişi ya da kuruluşun patent, telif hakkı, ticari marka ya da diğer fikri mülkiyet haklarını herhangi bir şekilde ihlal eden veya herhangi bir kişi ya da kuruluşun ticari sır, gizli veya müseccel bilgilerini içeren veya başka bir şekilde herhangi bir kişi ya da kuruluşun yasal haklarını ihlal eden hiçbir içerik göndermemelisiniz.
  • Bir başka kullanıcının, bize, bir topluluk web sitesine ya da bir topluluk web sitesi aracılığıyla bir başka kullanıcıya sağladığınız İçeriğinizi yanlış veya kötüye kullanmasından sorumlu değiliz.

  Genel olarak bu Koşulları ihlal eden veya yalnızca kendi kanaatimiz doğrultusunda başka bir şekilde itiraz edilebilir olduğunu düşündüğümüz tüm içerikleri reddetme, kaldırma, tarama veya düzenleme hakkına sahibiz.


  İçeriğiniz Üzerindeki Hakların Avira'ya Verilmesi İçeriğinizi göndererek veya ilgili bir Üründeki herhangi bir topluluk aracılığıyla veya söz konusu toplulukta görüntülenmek üzere İçeriğinizi kullanıma açtığınızda, Avira'ya İçeriğinize yönelik bedelsiz, kısıtlama içermeyen, dünya çapında, sürekli, geri alınamaz, münhasır olmayan ve tamamen alt lisansı verilebilir; kullanım, çoğaltma, değiştirme, uyarlama, yayımlama, çevirisini yapma, türev &ccccedil;alışmalarını oluşturma, dağıtma, yürütme, görüntüleme ve başka bir şekilde dünya çapında tamamından yararlanma ve şu anda bilinen veya daha sonra geliştirilecek herhangi bir biçim, medya veya teknoloji ile birleştirme hakkını (kısmen ya da tamamen) ve lisansını vermiş olursunuz.


 13. SAHİPLİK HAKLARI, LİSANS VERİLMESİ VE KULLANIM KISITLAMALARI

 14. Ürünlerimiz işletmemiz için anahtar önem taşır ve fikri mülkiyet haklarımızı (ve lisans verenlerimizin mülkiyet haklarını) korumayı çok ciddiye alırız. Belirli bir Ürünü birden çok Aygıta indirme ve kullanma hakkınızla ilgili önemli bilgiler de dahil olmak üzere haklarınızı açıkladığından lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatli bir şekilde okuyun.


  Önemli Tanımlar: Bu bölümde kullanılan bazı terimlerin tam anlamını açıklamak için aşağıdakileri tanımlamak isteriz (Ancak lütfen, aşağıdaki tanımların yalnızca bu bölüme özel olmadığını ve bütün koşullar boyunca geçerli olduğunu unutmayın):


  • Aygıt: Programlanabilir bir hesaplama özelliği yardımıyla veri işleme yeteneğine sahip her türlü elektronik aygıt anlamına gelir.

  • Lisans: Bu Koşullara ve ilgili koşullar ve koşullar ve şartlar ile bağlandığınız tarihte mevcut olan koşullar ve şartlara tabi ilgili bir ürünü kullanma hakkınız anlamına gelir. Lisans, belirli bir Ürünü kullanma hakkınızın doğasını ve kapsamını belirtmelidir. Bir Güncelleme ve/veya Yükseltme'ye erişimi de içeren Lisanslar ile ilgili olarak, bu gibi bir Lisans size belirli bir Ürün için Lisans Dönemi boyunca Güncellemeleri ve/veya Yükseltmeleri alma ve kullanma hakkını da verir. Netleştirmek amacıyla, bir Lisans Güncelleme ve/veya Yükseltme Hizmetine erişimi kapsamıyorsa, Ürünün yalnızca ilgili Lisans Dönemi için ödeme yaptığınız sürümünü kullanabilirsiniz.

  • Lisans Dönemi: Bazı Ürünlerimize göre, Lisans Dönemi siz ilgili Ürüne erişim alır almaz başlar (örneğin bir yazılım anahtarı üzerinden). Bazı diğer Ürünlerimiz ile ilgili olarak, Lisans Dönemi bir hesap oluşturduğunuz, bu gibi Ürünleri yüklediğiniz, kullandığınız ve bunlara eriştiğiniz anda başlar. Lisans Dönemi, ilgili bir Ürün için size bir Lisans verdiğimiz süre boyunca ve bu sürenin bütün uzatmaları ve/veya yenilemeleri boyunca devam eder. 

  Ürün Kullanım Ömrü: Ürünlerimiz, belirli bir ürünün üstünde uyumlu çalışacağı işletim sistemini ve böylesi bir Ürünü ne kadar süre boyunca destekleyeceğimizi yöneten belirli bir ürün kullanım ömrüne ("Ürün Kullanım Ömrü") sahiptir. Belirli bir ürün, Ürün Kullanım Ömrü içinde tanımlanmamışsa veya böylesi bir işletim sistemi için verilen destek süresi dolduğunda bir işletim sistemi ile uyumsuz olabilir. Ürünlerimizin Kullanım Ömürleri www.avira.com/tr/support-productlifecycle adresinde yayımlanır ve işletim sisteminizle uyumlu olduğundan emin olmak amacıyla belirli bir Ürünü satın almadan veya yenilemeden önce bunu kontrol etmenizi tavsiye ederiz.


  Lisans Verilmesi: Ürünler uluslararası telif hakkı yasaları, anlaşmaları ve diğer yasalarla korunur. Tüm telif hakkı, patent, ticari sır hakları, ticari marka ve diğer fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere Ürünler üzerindeki tüm hak, unvan ve menfaatlerin sahibi biz ve lisans verenlerimizdir. Bu Koşullar ve Kayıt ve Koşullar, Ürünler üzerindeki hiçbir hak veya ünvanı size devretmez ve aşağıda belirtilenler dışında hiçbir hakka sahip olmazsınız. Bu Koşullar ve ilgili koşul ve şartlara devamlı olarak uymanız koşuluyla size Lisans Dönemi süresi boyunca ilgili ürün bilgi föyü içinde açıkça ifade edildiği gibi ürünleri kişisel veya ticari amaçlarla etkinleştirmeniz, kullanmanız ve bunlara erişim sağlamanız için kişisel, geri alınabilir, kısıtlı, özel olmayan ve devredilemez bir lisans veririz. İlgili Ürün Bilgi Föyüne göre Ürünlerin birden çok Aygıtta aynı anda kaydedilmesi, saklanması veya başka bir şekilde aynı anda kullanımına (“Çoklu Kullanım”) yönelik özel Lisansların mevcut olmadığı Ürünler için Lisans ilgili Ürünün tek bir kopyası ile sınırlıdır. Böyle bir durumda, ilgili Ürünü üzerinde kullandığınız veya kurduğunuz Aygıtı değiştirirseniz, Aygıttan bütün geçerli yazılımları silmeniz ve bunları yeni Aygıtınıza tekrar kurmanız gerekir. Ürün Bilgi Föyünde Çoklu Kullanım için özel Lisanslar sağlanan Ürünler için, Çoklu Kullanıma ancak bizden ilgili türde veya sayıda Lisansı satın almanıza ve verilen bu Lisansların kapsamına bağlı olarak izin verilir.


  Deneme Lisansı ve Ücretsiz Yazılım: Ürünlerimizin sınırlı bir dönem için deneme amaçlı kullanımına yönelik bir Lisans (“Deneme Lisansı”) veya ücretsiz olarak sağlanan bir Lisans (“Ücretsiz Yazılım”) “olduğu gibi” esasında sağlanır ve herhangi bir ürün desteğini içermez. Deneme Lisansını bir canlı kullanım ortamında kullanamazsınız.


  Güncellemeler ve Yükseltmeler: Ücretsiz olarak veya değişik sıklık ve aralıklardaki ödemeler karşılığında belirli bir Ürün için güncelleme veya yükseltme biçiminde (“Güncelleme” ve “Yükseltme” yalnızca kendi kanaatimiz doğrultusunda belirleyeceğimiz sınıflandırmalardır) belirli bir Ürün için geliştirmeler, değişiklikler, düzeltmeler ve/veya yeni sürümler sağlayabiliriz (her biri bir “Güncelleme ve/veya Yükseltme Hizmeti”). Güncellemeler ve/veya Yükseltmeler sağlarsak ve sağladığımızda, Üründen en yüksek düzeyde yararlanmak için söz konusu Güncellemeleri ve/veya Yükseltmeleri indirmeniz ve kurmanız gerekir. Ayrıca, Ürünün en yeni sürümünü kullanmıyorsanız, Ürünün işlevselliği kısmen ya da tamamen azalabilir veya engellenebilir. Ürünlerimizin kullanım kolaylığı ve etkili bir şekilde çalışmaları açısından, belirli Güncellemelerin ve/veya Yükseltmelerin kullanıcı etkileşimi ile veya kullanıcı etkileşimi olmadan otomatik olarak kurulmasını kabul edersiniz. Lisansını satın aldığınız Ürün için onayınızı almadan Ürün özelliklerinde somut değişikliklere yol açan otomatik kurulumlar uygulamayacağız.


  Lisans Kısıtlamaları: Size verilen lisans kısıtlıdır. Yukarıdaki bölüm 2'de neyi kastettiğimizi daha iyi açıklamak için şöyle diyebiliriz: Ürünü veya içindeki herhangi bir bileşenini bu koşullar tarafından açıkça belirtilmeyen herhangi bir şekilde kullanmanız, kopyalamanız, saklamanız, yeniden üretmeniz, aktarmanız, dağıtmanız, görüntülemeniz, kiralamanız, leasing yapmanız, satmanız, modifiye etmeniz, değiştirmeniz, lisansını vermeniz, alt lisansını vermeniz veya ticari biçimde kullanmanız yasaktır. Ayrıca şunları yapamaz ve üçüncü tarafların bunları yapmasını sağlayamazsanız: (a) Ürünlerimizden herhangi birini değiştirmek, çevirisini yapmak, derlemesini açmak, türev çalışmalarını oluşturmak, kopyalamak, dağıtmak, kaynak koda dönüştürmek, yayınlamak, iletmek, yayımlamak, kaldırmak veya müseccellik bildirimlerini ya da etiketlerini değiştirmek veya koruma özelliklerini kopyalamak (b) Ürünleri bu Koşullarda ve Kayıt ve Koşullarda açıkça izin verilenler dışında herhangi bir şekilde lisanslamak, alt lisanslamak, aktarmak, satmak, yansıtmak, sınırlamak/şekillendirmek, işletmek, kiralamak, finansal kiralamak, özel olarak etiketlemek, teminat hakkı vermek veya açıkça belirtilen izin verilen kullanımlar dışında Ürünleri başka bir şekilde kullanmak.


  Önemli sistemlerin hatasız, sürekli çalışmasını gerektiren ve içinde ilgili ürünün arızalanmasının doğrudan yaşam, beden veya sağlık için risk oluşturabileceği veya mülk veya çevreye ciddi zararlarla sonuçlanabileceği özel risk alanlarında ürünlerimizin herhangi birini kullanmanız yasaktır (yüksek riskli faaliyetler ve yüksek kullanılabilirlik gerektiren faaliyetler nükleer tesisler, silah sistemleri, havacılık navigasyonu veya iletişim sistemleri, yaşam destek sistemleri ve ekipmanı, ilaçların makine ve üretim süreçleri ve gıda üretimini içerir ancak bunlarla sınırlı değildir). BU PARAGRAFIN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İHLAL EDİLMESİ, SAĞLADIĞIMIZ BÜTÜN GARANTİLERİN HEPSİNİ GEÇERSİZ KILAR VE ÜRÜNLERİMİZİN HERHANGİ BİRİNİN ÖZEL RİSK ALANLARINDA KULLANIMA UYGUN OLDUĞU KONUSUNDA HİÇBİR GARANTİ VEYA TEMİNAT VERMEYİZ. 


  Üçüncü taraf iddiaları. Bir üçüncü tarafın size karşı ilgili bir ürünün böylesi bir üçüncü taraf fikri mülkiyet hakkını ihlal ettiğini ve/veya ihlal etmeye devam ettiğini (Rechtsmangel) iddia etmesi durumunda bizi aşırı bir gecikme olmadan bilgilendirmelisiniz ve böylesi bir iddia ile ilişkili aldığınız her türlü belge veya yazışma veya diğer formların bize hemen gönderilmesi gerekir.


  Geribildirim. Ürünlerimiz hakkında geribildiriminizi ve önerilerinizi memnuniyetle karşılarız. Bize herhangi bir öneri, bilgi, materyal veya başka bir içerik (birlikte “Geribildirim”) göndererek, söz konusu Geribildirimin hiçbir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini ve iletmek için gereken tüm haklara sahip olduğunuzu ve bu nedenle söz konusu Geribildirimi bize iletme hakkına sahip olduğunuzu beyan etmiş olursunuz. Ayrıca Ürünlerimiz aracılığıyla alınan tüm Geribildirimler, bize şu anda bilinen veya daha sonra geliştirilecek herhangi bir biçim, medya veya teknoloji ile oluşturulmuş söz konusu Geribildirimi uyarlamak, yayımlamak, çoğaltmak, yaymak, iletmek, dağıtmak, kopyalamak, kullanmak, türev çalışmalarını oluşturmak, görüntülemek (tamamen veya kısmen) veya dünya çapında başka bir şekilde söz konusu Geribildirimin tamamından ek onay veya inceleme gerekmeden yararlanmak için böyle bir hak ile ilgili olarak ücretsiz, kalıcı, geri alınamaz, devredilebilir, münhasır olmayan hak ve lisans vermiş olduğunuz anlamına gelir ve bu belge ile aksi yöndeki tüm iddialarınızdan feragat edersiniz.


 15. TAZMİNAT

 16. Avira'yı, satış ortaklarını, bağlı kuruluşlarını, direktörlerini, yetkililerini, çalışanlarını, acentalarını, iş ortaklarını ve lisans verenlerini (“Avira'nın Tazmin Edilen Tarafları”) aşağıdakilerle ilgili veya bunlardan kaynaklanabilecek ve makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere üçüncü tarafların iddiaları ve talepleri karşısında savunmayı, tazmin etmeyi ve zarar görmelerini engellemeyi kabul edersiniz: (a) Ürünlerimizden birine yüklediğiniz İçeriklerinizden herhangi biri; (b) herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir hakkını ihlal etmeniz; (c) herhangi bir yasayı ihlal etmeniz veya (d) kimliğinizi yanlış, düzmece, kötücül veya doğru olmayan bir şekilde yansıtmanız.


  Ayrıca, Ürünleri bu koşulları ihlal edecek şekilde kullanmanızla ilgili veya bundan kaynaklanan üçüncü taraf iddiaları ve talepleri karşısında, makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere Avira'nın Tazmin Edilen Tarafları'nı tazmin etmeyi ve zarar görmelerini engellemeyi kabul edersiniz.  


 17. TEKNİK DESTEK

 18. Bazı Ürünlerimiz ile ilgili olarak yalnızca kendi kanaatimiz doğrultusunda ayrıntıları www.avira.com/tr/support adresinde eksiksiz olarak belirtilen şekilde teknik destek sunabiliriz. Bu tür teknik desteği herhangi bir çeşit garanti olmaksızın sağlarız. Böylesi bir destek almadan önce bütün mevcut bilgilerinizi, yazılım ve programlarınızı yedeklemek sizin sorumluluğunuzdadır. Belirli bir Ürünle ilgili teknik destek vermeyi herhangi bir zamanda bırakabilir veya askıya alabiliriz.


 19. ÜRÜNLERİMİZİN DEĞİŞİMİ

 20. Ürünlerimizi sürekli olarak iyileştirir ve değiştiririz. Belirli bir Ürünü sağlamayı askıya alabilir veya durdurabilir veya ona işlevler veya özellikler ekleyebilir veya bunları kaldırabiliriz. Böylesi değişiklikleri size önceden bu konuda uyarıda bulunmadan gerçekleştirebiliriz.


 21. ÜRÜNLERİMİZİN DÖNEMİ VE FESHİ

 22. Bu Koşullar Lisans Döneminiz sona erene dek veya Koşulları ihlal etmeniz ya da Lisans ücretlerini ödememeniz durumunda ya da yasalar uyarınca bunu yapmamız emredilene veya belirli bir Ürünü sunmayı durdurmamız nedeniyle feshedilene dek aramızdaki ilişkiyi düzenlemeye devam edecektir. Bir Ürünün döneminin sona erişi bu Koşulları başka bir Ürünle ilgili otomatik olarak feshetmez. 


  Her zaman belirli bir Ürünü kullanmayı bırakabilirsiniz. Belirli bir Ürün için otomatik yenilemeye kaydolduysanız, bu belirli bir Lisans Dönemi sonunda bu Ürünün Lisansını yenileme zamanında geçerli olan liste fiyatından yenilemek istediğiniz ve o belirli Lisans Döneminin bitmek üzere olduğu konusunda sizi bilgilendirmeyebileceğimizi kabul ettiğiniz anlamına gelir. Yenilemek istemezseniz, belirli bir Lisans Döneminin sona ermesinden veya sonraki Lisans Döneminin başlamasından 45 gün önce bildirimde bulunmanız durumunda, herhangi bir ücret talep etmeyiz. Fesih bildiriminizi zamanında bize göndermediğiniz için sizden Lisans ücreti tahsil edersek, iade almak için söz konusu ücretin sizden tahsil edilmesinden sonra otuz (30) günlük bir süreniz olacaktır.


  Bir Lisansın süresi dolduğunda veya feshedildiğinde, ilgili Ürünü, varsa Güncelleme veya Yükseltme özelliklerini kullanma hakkınız anında sona erer ve bütün kurulmuş Ürünü/Ürünleri (ve bütün yedeklemeleri) ilgili her bir aygıttan kaldırmanız gerekir. Sizden, geçerli materyali gerçekten kaldırdığınız veya imha ettiğiniz konusunda yazılı bir onay talep edebiliriz.


 23. GARANTİLER VE SORUMLULUK REDDİ

 24. Ürünlerimizin bazıları kısıtlı bir garanti ile gelebilir. Ücretli ürünlerimizin hepsi, satın alım tarihinden itibaren otuz (30) gün boyunca ilgili ürünün Dokümantasyona uygun olarak yeterli biçimde çalışacağını ve varsa Ürünün size üzerinde sağlandığı medyanın (örn. CD ROM) materyal ve işçilik açısından kusursuz olacağını garanti ettiğimiz kısıtlı bir garanti içerir.


  İlgili Üründe bulunan kusura iradi olarak veya kaza eseri siz neden olmamışsanız, yukarıda anılan kısıtlı garantinin ihlali konusunda size bizim kararımıza göre seçilecek şu çözümler sunulabilir: (i) Ödediğiniz ücretin iadesi; (ii) belirli Ürünün size üzerinde sağlandığı kusurlu medyanın değiştirilmesi veya (iii) size, bizim Ürünü değiştirmemiz veya kusura neden olan problemi düzeltmemiz yoluyla ilgili ürünün kusurlu olmayan bir versiyonunun sağlanması. Herhangi bir kusurlu medyayı bize veya size medyayı sağlayan bayiye bir makbuz kopyasıyla birlikte masraflarını kendiniz karşılamak suretiyle geri göndermelisiniz.  KUSURA İRADİ OLARAK VEYA KAZA ESERİ SİZİN SEBEP OLMUŞ OLMANIZ DURUMUNDA BU KISITLI GARANTİ GEÇERSİZ SAYILIR.


  BAZI ÜRÜNLERİMİZ VE/VEYA BUNLARIN BELİRLİ PARÇALARI İÇİN GEÇERLİ OLABİLECEK KISITLI GARANTİ HARİCİNDE ÜRÜNLERİMİZ "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANIR; HERHANGİ BİR TÜRDE HİÇBİR GARANTİ VERMEYİZ VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK KONUSUNDA ZIMNİ GARANTİLER DAHİL OLMAK ANCAK BUNUNLA KISITLI KALMAMAK ÜZERE AÇIK, ZIMNİ VEYA KANUNİ BÜTÜN DİĞER GARANTİLERİ AÇIKÇA REDDEDERİZ. AYNI ZAMANDA ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ, PAZARLANABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE VEYA BELİRLİ BİR ÜRÜNÜ BAŞKA ÜRÜNLER İLE ENTEGRE ETME YETENEĞİ İLE İLİŞKİLİ HER TÜRLÜ VE BÜTÜN GARANTİLERİ AÇIKÇA REDDEDERİZ. AMAÇLADIĞINIZ SONUÇLARI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN BELİRLİ BİR ÜRÜN SEÇİMİ VE BU ÜRÜNÜN KURULUMU, KULLANIMI VE KENDİSİNDEN ELDE EDİLEN SONUÇLAR KONUSUNDA SORUMLULUK SİZE AİTTİR. BİZ, YUKARIDA ANILANI KISITLAMAKSIZIN ÜRÜNÜMÜZÜN BÜTÜN MUHTEMEL TEHDİTLERE KARŞI KORUMA SAĞLAYACAĞI, HATASIZ VEYA KESİNTİSİZ OLACAĞI VEYA BAŞKA ARIZALAR BARINDIRMAYACAĞI, ÜRÜNÜMÜZÜN SİZİN ÖZEL İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞI VEYA ÜRÜNLERİMİZİN ÖZEL RİSK ALANLARINDA KULLANIMA UYGUN OLDUĞU KONUSUNDA HİÇBİR GARANTİ VERMEYİZ.

         

 25. YÜKÜMLÜLÜK KISITLAMAMIZ

 26. Elektronik veya mekanik ekipman arızası, iletişim hatları, telefon veya diğer bağlantı sorunları, yetkisiz erişim, hırsızlık, operatör hataları, şiddetli hava koşulları, depremler veya doğal afetler, grev veya diğer istihdam sorunları, savaş veya diğer resmi kısıtlamalar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bizi kontrolümüz dışında olan herhangi bir nedenden kaynaklanan zararlara yönelik herhangi bir iddia karşısında bizi açıkça azad edersiniz. HİÇBİR KOŞUL ALTINDA SİZE VEYA HERHANGİ BAŞKA BİRİNE KARŞI KÂR KAYBI, İTİBAR KAYBI VEYA HERHANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ VEYA SONUÇSAL HASARLAR VEYA HERHANGİ BİR KARAKTERİN İHMALİ İLE ORTAYA ÇIKACAK HASARLARDAN DOLAYI YÜKÜMLÜ OLMAYIZ; İŞ BIRAKMA EYLEMİ, VERİ KAYBI, BİLGİSAYAR ARIZASI VEYA HATASI VEYA HERHANGİ BAŞKA BİR HASAR VEYA KAYIP BUNLARA DAHİLDİR ANCAK BUNLARLA SINIRLI DEĞİLDİR. HİÇBİR DURUMDA HERHANGİ BİR HASARDAN SORUMLU OLMAYIZ, BÖYLESİ HASARLARIN İHTİMALİ KONUSUNDA UYARILMIŞ OLSAK BİLE BU GEÇERLİDİR. HİÇBİR KOŞULDA, BİZİM VEYA BİR BAYİNİN BU KOŞULLAR ALTINDA DOĞRUDAN HASARLAR İÇİN SİZE OLAN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ BELİRLİ ÜRÜN İÇİN ÖDEDİĞİNİZ ÜCRETİ GEÇEMEZ.


  BÖLÜM 12 VE 13'NİN HÜKÜMLERİ BÜTÜN KULLANICILAR VE YETKİLİ BAYİLER İÇİN ÜRÜNLERİMİZ KONUSUNDA GEÇERLİ VE GEÇERLİ YASANIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE UYGULANABİLİR OLACAKTIR.


 27. BU KOŞULLAR HAKKINDA EK BİLGİLER

 28. Bu Koşullara, Kayıt ve Koşullara, Ürün Bilgileri Föyüne, Dokümantasyona veya bu Koşulların bir parçası haline gelen ilave koşullara uymazsanız ya da şüphelendiğimiz herhangi bir görevi kötüye kullanmayı araştırıyorsak, size Ürünleri sağlamayı askıya alabilir veya durdurabiliriz.


  Koşullar herhangi bir üçüncü taraf yararlanma hakkı oluşturmaz. Bu şartlara uymamanız ve bizim hemen harekete geçmememiz durumunda, bu, sahip olabileceğimiz herhangi bir haktan vazgeçtiğimiz anlamına gelmez (örneğin gelecekte dava açma hakkımız). Bu Koşullar içinde bulunan belirli bir şartın uygulanamaz olduğu ortaya çıkarsa, bu durumun diğer koşullardan herhangi biri üzerinde bir etkisi olmayacaktır. Bölüm 15'ün geçerli olmadığı durumda, bu koşullar veya ürünlerden dolayı veya bunlarla ilgili çıkabilecek bütün ihtilaflar konusunda yasa kuralları seçimine bakılmaksızın Kaliforniya Eyaleti yasaları geçerli olacaktır. Bu Koşullar veya Ürünler ile ilgili olarak ileri sürülen tüm iddialar Kaliforniya, Santa Clara İlçesi eyalet mahkemeleri veya federal mahkemeler tarafından çözümlenecektir ve hem siz hem de biz bu mahkemelerin yasama bölgesi olmasını kabul ederiz. 


  Bu Koşulları veya bir Ürün için geçerli olan her türlü ek koşulları, örneğin, yasalardaki veya ürünlerimizdeki değişiklikleri yansıtmaları amacıyla değiştirebiliriz. Bu değiştirilmiş Koşulları web sitemizde yayımlayacağız, ancak muhtemelen sizin güncellenmiş Koşulları kabul etmenizi talep edeceğiz. Aramızdaki ilişki bu gibi güncellenmiş Koşullar'a tabi olacaktır. Bu Koşullar'da yapılan bir değişikliği kabul etmiyorsanız, ürünlerimizi kullanmayı bırakabilir ve varsa bir geri ödeme almaya hak kazanabilirsiniz.


  İster tehdit şeklinde ister fiili olsun bu Koşullar'ın ihlal edilmesi onarılamaz zararlara neden olacaktır ve böyle bir zarar için parasal olarak bir tazminat miktarı belirlenemez ve zararımız yasalar nezdinde yeterli düzeyde tazmin edilemez. Dolayısıyla, bütün diğer mevcut yasal yolların yanı sıra, tehdit edici veya gerçek olsun olmasın, bu Koşulların herhangi bir ihlali konusunda bir mahkeme emri veya başka bir çözüm aramaya ve bunu almaya hakkımız vardır.


  Ürünü kullanımınız, Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı İhracat İdaresi Düzenlemeleri (“EAR”) ve Hazine'nin Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi tarafından uygulanan yaptırım programları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ihracat ve yeniden ihracat yasalarına tabi olabilir. Uygun resmi yetkililerden ve/veya düzenleyici mercilerden gerekli izinleri almadan hiçbir Ürünü hiçbir son kullanıcıya doğrudan veya dolaylı olarak satmamalı, ihraç etmemeli, yeniden ihraç etmemeli, aktarmamalı, yönlendirmemeli veya başka bir şekilde dağıtmamalısınız.


  Bu Koşullar ve Ürünlerimizi kullanımınız bizimle bir ortak girişim, ortaklık, istihdam veya acente ilişkisi oluşturmaz.


  Bölümler 5 - 8 ve 11 - 15 arasındaki hükümler ve benzer olarak Bölüm 15'in ilgili kısımları bu Koşulların herhangi bir nedenle feshedilmesinin ardından da geçerli olmaya devam edecektir.


 29. ALMAN YASALARI UYARINCA HÜKÜMLER

 30. Bu bölüm, Birleşik Devletler ve Kanada dışında bir yasama bölgesinde ikamet ediyorsanız geçerlidir. Lisansınız Almanya kanunlarına tabidir. Bölüm 15 kapsamında “Girişimci”, Ürünleri iş için kullanan tüm şahıslar, ortaklıklar, kuruluşlar, limited şirketler veya diğer yasal işletmeler anlamına gelir. Girişimciyseniz, münhasır yasama bölgesi bizim kayıtlı olduğumuz yasama bölgesidir. Ancak size yerleşik olduğunuz yasama bölgesinde dava açma hakkımızı saklı tutarız.


  Bu Koşullardaki hiçbir hüküm, Alman Telif Hakları Yasası Bölüm 69 c no. 3, 69 d paragraf 2 ve 3 ile 69 e uyarınca haklarınızı kısıtlamaz (Urheberrechtsgesetzes). Alman Telif Hakları Yasası Bölüm 69 e'ye istinaden diğer bilgisayar programları ile uyumlu olması için belirli bir Ürüne tersine mühendislik uygulamak, derlemesini açmak veya parçalarına ayırmak isterseniz (bundan sonra "Derlemesini Açmak" olarak anılacak), Ürün Derlemesini Açmadan önce bizimle iletişime geçmeli ve söz konusu birlikte çalışabilirliğin sağlanması için gerekli bilgilerin sağlanmasını talep etmelisiniz. Böylesi bir bilgiyi gecikmeden sağlarsak, ilgili Ürünün Derlemesini Açma hakkınız olmaz.


Bölüm 9 (TEKNİK DESTEK) tamamen şu hükümlerle değiştirilmelidir:


Bazı Ürünlerimiz ile ilgili olarak yalnızca kendi kanaatimiz doğrultusunda ayrıntıları www.avira.com/tr/support adresinde eksiksiz olarak belirtilen şekilde teknik destek sunabiliriz. Bu tür teknik desteği herhangi bir çeşit garanti olmaksızın sağlarız. Böylesi bir destek almadan önce bütün mevcut bilgilerinizi, yazılım ve programlarınızı yedeklemek sizin sorumluluğunuzdadır. Belirli bir Ürünle ilgili teknik destek vermeyi herhangi bir zamanda bırakabilir veya askıya alabiliriz. Bir Ürün için teknik destek sağlanması için ödeme yapmanız durumunda ve söz konusu teknik desteğin askıya alınmasına karar vermemiz halinde, böyle bir askıya alma için kısmi bir geri ödeme alma hakkınız olabilir. Almaya hak kazandığınız para iadesi; sağlanacak teknik destek için ödediğiniz zaman tutarı, ödediğiniz tutar ve Ürünümüz için sağlamadığımız teknik destek süresine karşılık gelen süre ile orantılı olmalıdır.     


Bölüm 10 (ÜRÜNLERİMİZİN DEĞİŞTİRİLMESİ) tamamen şu hükümlerle değiştirilmelidir:


Ürünlerimizi sürekli olarak iyileştirir ve değiştiririz. Belirli bir Ürünü sağlamayı askıya alabilir veya durdurabilir veya ona işlevler veya özellikler ekleyebilir veya bunları kaldırabiliriz. Böylesi değişiklikleri size önceden bu konuda uyarıda bulunmadan gerçekleştirebiliriz. Bu gibi değişiklikler sizin fayda sağlamanız, yüksek kaliteli ürünler ve ürün kullanım deneyimi sunmamız için tarafımızdan üstlenilir. Ürünlerimizde yapılan herhangi bir değişiklik sizi somut olarak dezavantajlı duruma düşürüyorsa, bu Koşulları yürürlükten kaldırma ve/veya feshetme hakkınız olduğunu unutmayın. Bu Koşulları yürürlükten kaldırmanız veya sonlandırmanız durumunda, ürünü kullanmayı derhal durdurmalı ve bunu sisteminizden tamamen silmelisiniz. Ödemesini yaptığınız bir premium Ürün kullanıyorsanız, kısmi bir geri ödeme ya söz konusu Ürün'ün satınalma fiyatını geri alma hakkına sahip olabilirsiniz.     


Bölüm 12 (GARANTİLER VE FERAGATNAMELER) tamamen şu hükümlerle değiştirilmelidir:


Başka bir şekilde mutabık kalınmadıkça, sağladığımız Ürünler en yeni teknolojiler ile aynı düzeyde olmalı ve kullanıcı el kitaplarında olanlar da dahil tüm ilgili ürün bilgilerine ve belitrimlerine uygun olmalıdır. Bu Koşulların kapsadığı Ürünlerin, anlaşmaya istinaden yükümlülüklerimizi karşılanmanın ötesindeki amaçları karşılayacağını garanti etmeyiz.


Günümüzde mevcut en yeni teknolojiler temelinde, son derece özenli ve gayretli çalışılmasına rağmen program hatalarının tamamen giderilemeyeceğini ve mevcut tüm virüsleri ya da diğer zararlı yazılımları algılayan bir Ürün geliştirmenin olanaksız olduğunu bildiğinizi beyan edersiniz.


Bir Girişimciyseniz ve size sınırlı bir dönem için ödeme yaptığınız Lisanslı bir Ürün sağladıysak, Alman Ticaret Yasası (Handelsgesetzbuch) Bölüm 377 uyarınca ilgili arızayı/hatayı bize bildirmeniz şartıyla, söz konusu Ürün ile ilgili hatayı/arızayı şu şekilde gideririz:


 • Bize bildirilen arızalar/hatalar, yalnızca kendi kanaatimiz doğrultusunda yapacağımız seçimle giderilir ("Onarım") veya masrafları bize ait olmak üzere arızasız/hatasız Ürün ile değişim yapılır ("İkame Teslimatı").

 • Ürünün arızaları/hataları makul bir süre içinde giderilemezse veya Onarım ve İkame Teslimatının başka bir nedenle başarısız olması durumunda, seçiminize bağlı olarak ücret düşürülür veya arızalar/hatalar önemsiz boyuttaysa, bu Koşullar'ı feshedebilirsiniz.

 • Bu gibi arızalardan/hatalardan kaynaklanan zararlar nedeniyle yapılan masrafların tazminine yönelik iddialarınız (Ersatz vergeblicher Aufwendungen) münhasıran Bölüm 13'e tabi olacaktır.

Size ödeme karşılığında sınırlı bir Ürün Lisansı sağladıysak, söz konusu Üründeki arızaları/hataları bildirmenizden sonra makul bir süre içinde gidermemiz gerekir. Yalnızca kendi kanaatimiz doğrultusunda bu gibi arızalar/hatalar Onarım veya İkame Teslimatı ile giderilir. Arızanın/hatanın sürdüğü dönemin ücretini, ücretin tamamından düşme hakkınız etkilenmez. Arızayı/hatayı gidermemiz için yeterli olanak verildiyse ancak bunda başarısız olduysak, Koşullar uyarınca kullanım sağlanmaması nedeniyle yalnızca bu Koşulları olağandışı olarak feshetme hakkınız vardır.Herhangi bir arıza/hata ile ilgili olarak hiçbir şekilde Ürünlerimizden herhangi birinin kaynak kodunu isteme hakkınız yoktur.


Üçüncü tarafların meşru iddiaları karşısında savunmaya yönelik masraflar (makul avukatlık ücretleri dahil, geçerli olduğunda avukatların mevzuata uygun ücretleri ile sınırlı) için sizi tazmin ederiz. Ayrıca, söz konusu arızalardan/hatalardan kaynaklanan kâr kaybı tazminatı yükümlülüğümüz, arızalara/hatalara kasten veya ağır ihmal nedeniyle bizim sebebiyet vermiş olmamız dışında, Lisans ücreti tutarının beş katıyla sınırlıdır.


Bir Girişimciyseniz ve size belirli bir Ürün için sınırsız dönemli Lisans sağlandıysa, ilgili Üründeki arızalar/hatalar için garanti talepleriniz, arızalara/hatalara kasten veya ağır ihmal nedeniyle bizim sebebiyet vermiş olmamız dışında, mevzuata uygun olarak kısıtlama döneminin başlangıcından itibaren bir yıl içinde bildirilmelidir. Alman Medeni Kanunu (Bürgerliches Gesetzbuch) Bölüm 479 uyarınca mevzuata uygun kısıtlama bundan etkilenmez.


Bölüm 13 (YÜKÜMLÜLÜK KISITLAMAMIZ) tamamen şu hükümle değiştirilmelidir:


İlgili iddianın yasal doğasından bağımsız olarak, zarar tazminatı talepleriniz ve masraf tazminatı talepleriniz (Ersatz vergeblicher Aufwendungen) için şu geçerli olacaktır:

                                                                                                                                 

 • Ağır ihmal veya kasıtlı davranışımızdan kaynaklanan ve yaşamı, vücudu ve sağlığı tehdit eden yaralanmalarla sonuçlanan zararlarınız ve Alman Ürün Sorumluluğu Yasası (Produkthaftungsgesetz) uyarınca bir garantiden kaynaklanan zararlarınızdan sorumluyuz. Diğer tüm vakalar için zararlarla ilgili sorumluluğumuz bu Koşulların somut yükümlülüklerinin ihlali ile sınırlıdır. Somut yükümlülükler yalnızca anlaşmanın uygun şekilde yürütülmesi için öncelikle yerine getirilmesi gereken ve bu yükümlülüklerin yerine getirileceğine güvenerek adım attığınız yükümlülüklerdir. Veri kaybına yönelik yükümlülüğümüz, güvenlik kopyaları alındığında normal ve tipik olan veri onarımı için gereken harcamalardır. Bu Koşullar Bölüm 2 uyarınca düzenli veri yedeklemeleri almak sizin sorumluluğunuzdadır.

 • Bu Koşulların somut yükümlülüklerini ihmal nedeniyle ihlal etmemiz durumunda sorumluluğumuz, bu türden sözleşmeler için tipik olan öngörülebilir zararlarla sınırlı olacaktır.

 • Alman Medeni Kanunu Bölüm 536 a paragraf 1, alternatif 1 uyarınca bu Koşullar imzalandığı sırada mevcut arızalar/hatalar için kesin sorumluluğumuz açıkça hariç tutulmaktadır.

 • Yukarıda belirtilen sorumluluk kısıtlamaları direktörlerimiz, yasal temsilcilerimiz, çalışanlarımız ve vekil olarak belirlediğimiz diğer kişiler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bizi temsil eden herkes için geçerlidir.


Bölüm 14 (KOŞULLAR HAKKINDA EK BİLGİLER) tamamen şu hükümle değiştirilmelidir:


İhlal ve/veya Suistimal İddiasıyla Ürünlerin Sağlanmasının Askıya Alınması.

Bu Koşullara , Kayıt ve Koşullara, Ürün Bilgileri Föyüne, Dokümantasyona veya bu Koşulların bir parçası haline gelen ilave koşullara uymazsanız, size Ürünleri sağlamayı geçici olarak askıya alma ve/veya durdurma hakkımızı saklı tutarız. Şüphelendiğimiz herhangi bir görevi kötüye kullanmayı araştırıyorsak, size Ürünleri sağlamayı geçici olarak askıya alma ve/veya durdurma hakkımızı saklı tutarız.

  

Feragat Edilemez, Mahkeme Yeri, Yasa Seçimi

Koşullar herhangi bir üçüncü taraf yararlanma hakkı oluşturmaz. Bu şartlara uymamanız ve bizim hemen harekete geçmememiz durumunda, bu, sahip olabileceğimiz herhangi bir haktan vazgeçtiğimiz anlamına gelmez (örneğin gelecekte dava açma hakkımız). Bu Koşullar içinde bulunan belirli bir şartın uygulanamaz olduğu ortaya çıkarsa, bu durumun diğer koşullardan herhangi biri üzerinde bir etkisi olmayacaktır. Bu Koşullar veya Ürünlerden dolayı veya bunlarla ilgili çıkabilecek bütün ihtilaflar konusunda yasa kuralları seçimine bakılmaksızın Federal Alman Cumhuriyeti yasaları geçerli olacaktır. Bu Koşullar veya Ürünler ile ilgili olarak ileri sürülen tüm iddialar Almanya, Münih I bölge mahkemesi (Landgericht) veya federal mahkemeler tarafından çözümlenecektir ve hem siz hem de biz bu mahkemelerin yasama bölgesi olmasını kabul ederiz.  


Temlik Edilemez Kullanıcı Hakları

Bu Koşullardaki hiçbir husus, ikamet ettiğiniz yasama bölgesindeki zorunlu tüketici koruma mevzuatı ile belirlenen haklarınızı sınırlamaz. Bazı yasama bölgelerinde, tüketici koruma ilkelerinin daha ağır bastığı durumlarda, yukarıda bahsedilen sorumluluk kısıtlamaları kısmen geçerli olur veya bazı hallerde geçersizleşir.  


Koşulların Değiştirilmesi

Bu Koşulları veya bir Ürün için geçerli olan her türlü ek koşulları, örneğin, yasalardaki veya ürünlerimizdeki değişiklikleri yansıtmaları amacıyla değiştirebiliriz. Bu değiştirilmiş Şartları www.avira.com/legal adresinde yayımlayacağız, ancak muhtemelen sizin güncellenmiş Şartları kabul etmenizi talep edeceğiz.  Aramızdaki ilişki bu gibi güncellenmiş Koşullar'a tabi olacaktır. Bu Koşullarda somut bir değişiklik yapılmasını kabul etmezseniz, Avira'yı gecikmeden bilgilendirmeniz gerekir. Bu Koşulların bizim tarafımızdan tek taraflı olarak somut biçimde değiştirilmesini kabul etmezseniz, sözleşmeyi feshetmek için bu Koşulları iptal etme hakkınızı kullanmanızı öneririz. Bu Koşulları feshetmeye veya sözleşmeyi sonlandırmaya karar verirseniz, Ürünleri kullanmayı derhal durdurmalı ve tümünü bütün Aygıtlarınızdan kaldırmalısınız; ödediğiniz satın alma ücretinin bir kısmını geri alma hakkınız olabilir.


Koşullarda yaptığımız değişiklik doğası gereği somut ve önemli bir değişiklik değilse, bu Koşulları veya sözleşmeyi feshetme ödediğiniz satın alma ücretinin bir kısmını geri alma hakkınız yoktur.  


Hakkaniyete Uygun Çareler

İster tehdit şeklinde ister fiili olsun bu Koşullar'ın ihlal edilmesi onarılamaz zararlara neden olacaktır ve böyle bir zarar için parasal olarak bir tazminat miktarı belirlenemez ve zararımız yasalar nezdinde yeterli düzeyde tazmin edilemez. Dolayısıyla, bütün diğer mevcut yasal yolların yanı sıra, tehdit edici veya gerçek olsun olmasın, bu Koşulların herhangi bir ihlali konusunda bir mahkeme emri veya başka bir çözüm aramaya ve bunu almaya hakkımız vardır. Tüketici olarak siz de hakkaniyete uygun çareler arama hakkına sahipsiniz. Bu Koşullardaki hiçbir husus, bu hakları baskılamak şeklinde yorumlanamaz.


İhracat Kısıtlamaları

Yetki verdiğimiz takdirde Ürünlerimizi kullanmanız, dağıtmanız ve yeniden satmanız, Federal Alman Cumhuriyeti ihracat düzenlemeleri, Avrupa Birliği ihracat düzenlemeleri ve Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı İhracat İdaresi Düzenlemeleri (“EAR”) ve Hazine'nin Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi tarafından uygulanan yaptırım programları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ihracat ve yeniden ihracat denetimi yasalarına ve düzenlemelerine tabi olabilir. Uygun resmi yetkililerden ve/veya düzenleyici mercilerden gerekli izinleri almadan hiçbir Ürünü hiçbir son kullanıcıya doğrudan veya dolaylı olarak satmamalı, ihraç etmemeli, yeniden ihraç etmemeli, aktarmamalı, yönlendirmemeli veya başka bir şekilde dağıtmamalısınız.


Bu Koşullar ve Ürünlerimizi kullanımınız bizimle bir ortak girişim, ortaklık, istihdam veya acente ilişkisi oluşturmaz.


Bölümler 5 - 8 ve 11 - 15 arasındaki hükümler ve benzer olarak Bölüm 15'in ilgili kısımları bu Koşulların herhangi bir nedenle feshedilmesinin ardından da geçerli olmaya devam edecektir.


Avira, Inc. 330 Primrose Rd | Burlingame CA 94010 | Amerika Birleşik Devletleri


Avira Operations GmbH & Co. KG | Kaplaneiweg 1 | 88069 Tettnang | Germany


2 Aralık 2014

Yenileme iptal edilmediği sürece otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
Yenileme iptal edilmediği sürece otomatik olarak yenilenir. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: #cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: #cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: #cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: #cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: #cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: #cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Yenileme fiyatına kıyasla tasarruf edilen oran. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. 2 x #cma_promo_renewal_price# tutarındaki yıllık yenileme fiyatına kıyasla tasarruf edilen oran. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Yenileme fiyatına kıyasla tasarruf edilen oran. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: #cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Yenileme fiyatına kıyasla tasarruf edilen oran. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: #cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Yenileme fiyatına kıyasla tasarruf edilen oran. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: #cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Yenileme fiyatına kıyasla tasarruf edilen oran. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Yenileme fiyatına kıyasla tasarruf edilen oran. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: Ücretli abonelik başlar ve yenileme iptal edilmediği sürece otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. Ardından #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#.
#cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. Ardından #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#.
#cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. Ardından #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#.
Geçerli aboneliğinizde kalan değer, yeni aboneliğinizde ek günlere dönüştürülür.
Big savings. Strong online security: 43% off Avira Prime >
Riesen Rabatt. Starke Online-Sicherheit: 43% auf Avira Prime >