Privacybeleid

Dank u voor uw belangstelling voor de wijze waarop wij omgaan met uw gegevens.

Avira (“wij,” “ons,” “onze,” of “Avira”) streeft er naar om uw privacy te allen tijde te beschermen.  Avira, vooraanstaand expert op het gebied van IT-beveiliging, staat bekend om de bescherming van haar klanten tegen malware, virussen en andere digitale bedreigingen en maakt van het beschermen van uw persoonlijke gegevens een topprioriteit. Indien u in de Verenigde Staten of Canada gevestigd of woonachtig bent, verwijst Avira naar Avira, Inc., 330 Primrose Avenue, Suite 610, Burlingame, CA 94010, USA. Indien u buiten de Verenigde Staten of Canada gevestigd of woonachtig bent, verwijst Avira naar Avira Operations GmbH & Co. KG, Kaplaneiweg 1, D-88069 Tettnang, Duitsland. 

Door dit privacybeleid te lezen en te accepteren en de producten van Avira te gebruiken, geeft u uitdrukkelijk te kennen dat u op de hoogte bent van en akkoord gaat met het feit dat Avira mogelijk bepaalde gegevens opslaat, verzamelt en gebruikt die verband houden met uw computer, smartphone of tablet ("apparaat") en met de interactie van deze apparaten met andere apparatuur. Deze gegevens kunnen het identificatienummer, het IP-adres, de locatie, de inhoud, de taalinstellingen, de IMEI-code, het merk, het model, de batterijstatus, het hardwaremodel, de versie van het besturingssysteem, het telefoonnummer, het SIM-nummer, de netwerkprovider, de geheugenstatus en geografische informatie op basis van de GPS-/Wi-Fi-netwerkpositie omvatten. Ook kunnen wij persoonsgegevens (personally identifiable information, "PII") verzamelen, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, creditcardgegevens en andere informatie die kan worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen.

Dit privacybeleid is opgesteld om u beter te informeren over de specifieke wijze waarop wij gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en delen als u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze producten en services. Daarnaast wordt uitgelegd hoe wij PII, Cookies (zoals verderop uitvoerig beschreven en gedefinieerd) en analytische hulpmiddelen via onze website en onze producten en services toepassen. Wij delen geen gegevens (met inbegrip van PII) met derden op enige wijze die in strijd is met dit privacybeleid of met de privacywetgeving (die mogelijk vereist dat u uitdrukkelijk toestemming verleent).

Producten en services

Avira Protection Cloud, Avira URL Cloud en Avira ProActiv

Avira heeft de Protection Cloud, de URL Cloud en Avira ProActiv functies ("ProActiv") in zijn producten geïntegreerd om u nog effectiever te beschermen tegen bedreigingen. Deze functies stellen ons in staat nieuwe of onbekende programma´s uit mogelijk gevaarlijke bronnen in real time te analyseren. Wij gebruiken deze functies enkel voor beveiligingsdoeleinden om u de best mogelijke Avira producten en services te kunnen bieden. Wanneer Protection Cloud en Avira ProActiv geactiveerd zijn, passen onze producten bepaalde geïntegreerde regels toe om te bepalen of één of meer voorvallen op uw systeem kunnen worden toegeschreven aan een aanval van een virus of malware Avira analyseert virussen en malware in zijn viruslaboratorium en stelt aan de hand van de resultaten deze regels vast.  Op basis van het gedrag van uw systeem kunnen onze producten achterhalen of uw systeem op dat moment wordt aangevallen door een virus of malware en kunnen effectieve tegenmaatregelen worden genomen. Dergelijke tegenmaatregelen kunnen bestaan uit het in real time versturen van een "digitale vingerafdruk" van een onbekend of verdacht uitvoerbaar bestand naar Avira.  Avira analyseert de doorgestuurde "vingerafdruk" en stuurt meteen een statusbericht terug om te helpen bepalen of het bestand schoon is dan wel malware betreft. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn het uitvoerbare bestand over te dragen naar Avira voor verdere analyse. In dat geval worden bestanden in versleutelde vorm uitgewisseld tussen uw computer/apparaat en de Protection Cloud. Persoonlijke bestanden (bestandsindelingen als .pdf, .doc en .xls) en persoonlijke documenten (zoals foto´s en video´s) worden niet verplaatst. Gegevens worden alleen gebruikt voor analyse van malware en worden niet doorgezonden naar derden. Raadpleeg onze Protection Cloud-site en onze ProActiv-site voor meer informatie. Onze URL Cloud-functie helpt bij het identificeren van URL´s die tijdens het surfen op internet schade toebrengen aan uw systeem. URL Cloud kan de URL´s die u bezoekt analyseren en vaststellen welke URL´s malware, spam en/of phishing-praktijken betreffen en kan u voor deze URL´s waarschuwen voordat u verder gaat. Als wij in interactie treden met de sites die u via een bepaald product invoert om deze functie te kunnen bieden, worden altijd alle PII verwijderd en wordt andere informatie kortdurend opgeslagen en aansluitend gewist.

Uw Avira-account

Om sommige van onze producten en services te kunnen activeren en/of gebruiken, moet u een specifieke account bij Avira ("Account") aanmaken. Tijdens het instellen van uw account vragen we u naar PII zoals uw e-mailadres. We hebben deze informatie nodig om u in staat te stellen de door u gebruikte Avira-producten en services te activeren of beheren. Wij kunnen uw e-mailadres en andere PII (bijvoorbeeld uw naam en adres) koppelen aan uw account en aan de toegang tot onze producten of services. Raadpleeg voor verdere informatie het onderdeel Gebruikerservaringen en Statistieken hieronder.

Facebook Connect en Google+ Sign-In

Voor bepaalde webgebaseerde services of functies van onze producten en services (bijvoorbeeld aanmelden via https://my.avira.com) is aanmelding via Facebook Connect of Google+ Sign-In mogelijk. Facebook Connect is een service van Facebook, Inc. (“Facebook”) en Google+ Sign-In is een service van Google, Inc. (“Google”). Het gebruik van Facebook Connect of Google+ Sign-In is onderworpen aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Facebook en/of Google. Bij het gebruik van Facebook Connect worden uw Facebook-profiel en openbare gegevens die beschikbaar zijn op Facebook overgebracht van Facebook naar Avira. Bij het gebruik van Google+ Sign-In worden uw Google+-aanmeldgegevens (die persoonsgegevens kunnen omvatten als naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie die u in het kader van uw Google+-profiel hebt verstrekt) van Google naar Avira overgedragen. Klik voor meer informatie over Facebook Connect hier en/of raadpleeg de pop-up die bij het aanmelden bij Facebook Connect verschijnt. Klik voor meer informatie over Google+ Sign-In en het beheren van uw Google+-toegangsrechten op hier.

Voor zowel Facebook Connect als Google+ Sign-In geldt dat Avira uw overgedragen gegevens (die mogelijk PII bevatten) verwerkt en opslaat met als doel u te registreren bij de webgebaseerde services of functies van onze producten en services.

Door u aan te melden via Facebook Connect en/of Google+ Sign-In stemt u in met de overdracht van gegevens (die mogelijk PII bevatten) door Facebook en/of Google naar Avira en met de overdracht van uw gegevens van Avira naar Facebook en/of Google.

Als u niet instemt met een dergelijke gegevensoverdracht, meldt u uzelf aan via uw Avira-account in plaats van via Facebook Connect en/of Google+ Sign-In.

Anderen uitnodigen om gebruik te maken van uw producten of services       

Soms is het mogelijk om een vriend of familielid uit te nodigen om onze producten of services uit te proberen door een uitnodiging te versturen via e-mail, Facebook, Twitter of Google+.  Om van de uitnodigingsfunctie per e-mail gebruik te maken, moet u het e-mailadres (en dus PII) van uw vriend of familielid invoeren. Gebruik deze functie niet zonder toestemming van de betreffende vrienden of familieleden, aangezien Avira uw uitnodiging om onze producten of services te gebruiken stuurt naar het e-mailadres dat u hebt ingevoerd. Deze e-mailuitnodiging bevat uw PII (met inbegrip van uw naam en het e-mailadres dat u hebt ingevoerd voor uw account). Als u ervoor kiest een uitnodiging via Facebook, Twitter of Google+ te delen, moet u zich bij elke van deze services aanmelden met de bijbehorende accountgegevens en zullen wij verbinding maken met de betreffende API om een link te delen waarmee uw vrienden of familieleden worden uitgenodigd om onze producten of services uit te proberen.

Het apparaat van een vriend of gezinslid beheren via het dashboard van Avira

Een aantal van onze producten en services (zoals http://my.avira.com) biedt een functie waarmee u uw vrienden of familieleden kunt uitnodigen om hun apparaten door u te laten bewaken en/of beheren via uw Avira-dashboard. U kunt de apparaten van uw vrienden en/of familieleden bewaken en/of beheren zodra zij de uitnodiging accepteren die u hen via het dashboard hebt gestuurd.

Nadat uw vriend of familielid ons product of onze service heeft geïnstalleerd, ziet u hem/haar in uw dashboard en kunt u toegang krijgen tot de accountgegevens van de betreffende persoon, inclusief naam en e-mailadres, foto (als deze is geüpload), type gebruikt apparaat, de producten of services die de persoon heeft geïnstalleerd en de status van elk apparaat, waaronder eventuele beveiligingsproblemen (zoals een virus). In het geval van een beveiligingsprobleem kunt u uw vriend of familielid van relevante informatie voorzien door een bericht te sturen via uw dashboard. Zowel u als uw vriend of familielid kunnen er op elk moment voor kiezen om hun apparaat of apparaten van uw dashboard te verwijderen, waarna de apparaten van uw vriend of familielid niet langer zichtbaar zijn in uw dashboard.

Als u toestaat dat iemand uw apparaat of apparaten via het Avira-dashboard bewaakt en/of beheert, stemt u er uitdrukkelijk mee in om hem/haar toegang te geven tot uw apparaat of apparaten op de hierboven beschreven wijze.

Toepassingen op mobiele apparaten

Voor bepaalde producteigenschappen die zijn bedoeld om u te beschermen, bijvoorbeeld de antidiefstalfunctie van uw Android- of iOS-product, is het noodzakelijk dat u Avira toestemming verleent zich toegang te verschaffen tot de locatiegegevens van uw apparaat.

Het product Avira Identity Guard verschaft zichzelf toegang tot uw adresboek om u op de hoogte te kunnen stellen indien de gegevens van uw contacten in gevaar zijn vanwege een externe gegevensinbreuk. In overeenstemming met de voorschriften van de Android- en iOS-platforms zullen wij dergelijke gegevens alleen verzamelen en onszelf alleen toegang verschaffen tot uw adresboek als u ons daartoe toestemming verleent (op de door het betreffende mobiele platform vereiste wijze). Elke keer dat u het product gebruikt, worden de gegevens in uw adresboek vergeleken met een databank van e-mailadressen waarvan bekend is dat ze in gevaar zijn. Indien gegevens overeenstemmen, zullen we u op de hoogte stellen en u de keuze geven deze informatie aan een bepaald contact door te geven. De gegevens uit uw adresboek worden niet langdurig opgeslagen op onze servers. De enige informatie die wordt opgeslagen, is het afwijzen van een waarschuwing.

Website

U kunt de meeste pagina’s op de website van Avira bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te openbaren. Avira registreert zo nu en dan uitsluitend de domeinnaam, het IP-adres en het browsertype van de bezoekers aan onze website via de logboekbestanden van onze servers en analytische tools.  We gebruiken deze informatie om de wereldwijde toegang tot onze website te registreren.

Voor bepaalde functies die u mogelijk wilt gebruiken, vragen we echter dat u Avira de informatie geeft die nodig is om zulke producten en services te kunnen uitvoeren. U kunt op elk moment beslissen of u wilt doorgaan als u wordt gevraagd om PII te leveren. In sommige gevallen zult u een bepaalde stap in het proces niet kunnen voltooien als u de gevraagde informatie niet verstrekt. In onder meer de volgende gevallen vragen wij om uw PII:

  • Als u een bestelling bij onze contractpartner "cleverbridge AG" plaatst via onze online winkel, vragen we u om informatie te verstrekken die nodig is voor het verwerken van de bestelling (bijvoorbeeld uw naam, adres, creditcardnummer of bankgegevens en uw e-mailadres).
  • Als u onze online technische ondersteuning gebruikt of vragen stelt over onze producten en services via het contactformulier of de contactopties op onze website, vragen we u om ons uw PII te verstrekken die nodig zijn voor het verwerken van de ondersteuningsaanvraag. Deze gegevens kunnen bestaan uit uw e-mailadres, naam en adres, evenals informatie over uw computerhardware en -software en het type probleem dat is opgetreden.
  • Als u een testlicentie op onze website hebt aangevraagd, moet u PII, bijvoorbeeld een e-mailadres, verstrekken om die informatie te kunnen activeren.
  • Als u een service van ons aanvraagt via onze website.
  • Als u deelneemt aan een onderzoek op onze website.
  • Als u zich abonneert op een nieuwsbrief. Als u zich hebt geabonneerd op een nieuwsbrief en deze niet wilt langer ontvangen, kunt u zich op elk gewenst moment uitschrijven met de uitschrijfoptie in de e-mail of door ons een e-mail te sturen met de hieronder gegeven contactgegevens.

Gebruik van Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of in uw browser worden opgeslagen en die in uw browser worden geladen tijdens het eerste gebruik van een bepaald product of dienst. Cookies bevatten geen gegevens die u persoonlijk identificeren ("Cookie" of "Cookies"). Cookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de browser te identificeren die u gebruikt, zodat onze website op de juiste wijze wordt weergegeven. We gebruiken Cookies ook op verschillende plaatsen op onze website om uw bezoek aan de Avira-website te documenteren en een efficiënter ontwerp van de website mogelijk te maken (bijvoorbeeld voor de functie winkelwagen die wordt gebruikt bij bestellingen in de onlinewinkel van Avira). Als u het gebruik van Cookies door Avira of derden niet wilt toestaan, kunt u het installeren van Cookies via uw browserinstellingen uitschakelen. U hebt weliswaar de mogelijkheid Cookies te allen tijde van de harde schijf van uw computer te wissen, maar bedenk wel dat u daardoor mogelijk niet langer gebruik kunt maken van de functies van onze website, producten en services.

Safe Search van Avira

Momenteel hosten we onze eigen zoekfunctie via https://safesearch.avira.com. Als u dit product gebruikt, worden bepaalde gegevens verzameld en opgeslagen, waaronder de zoekopdracht, de browser en het besturingssysteem dat wordt gebruikt voor het uitvoeren van de zoekopdracht, uw IP-adres en de aard van de zoekopdracht. Het is mogelijk dat wij bepaalde gegevens verzamelen die verband houden met de wijze waarop gebruikers zoekopdrachten uitvoeren (bijvoorbeeld het aantal zoekopdrachten dat op een bepaalde dag of in een bepaalde regio wordt uitgevoerd), maar de verzamelde PII of niet-gepseudonimiseerde gegevens worden nooit doorgegeven aan derden. De zoekopdracht wordt gehost en opgeslagen op de servers van Avira, maar we maken gebruik van derden om de zoekresultaten aan u te verstrekken en deze derden verzamelen mogelijk wel PII op de hierna beschreven wijze.

Gebruikerservaringen en statistieken

Wij gebruiken bedrijfseigen technologieën (inclusief authenticatiesoftware, opslag- en messaging engines, databanken en grote datamagazijnen) om statistische evaluaties aan de hand van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen te kunnen uitvoeren om uw ervaringen met ons product te optimaliseren en relevante inhoud en advertenties aan te bieden. Als u meerdere e-mailadressen gebruikt om uw Avira-account te gebruiken, kunnen we deze e-mailadressen aan één profiel koppelen. We kunnen informatie combineren die we over uw gebruik van een product of service verzamelen met uw gebruik van een ander product of andere service.

We gebruiken de verzamelde informatie tevens om u inhoud aan te bieden die beter is afgestemd op uw behoeften zodat we u kunnen voorzien van relevantere zoekresultaten en advertenties. Wij zijn van mening dat relevantere advertenties een betere internetervaring bieden. Dit is ook een manier om onze bedrijfsactiviteiten te promoten en u tegelijkertijd bepaalde producten gratis aan te kunnen bieden. Als onderdeel van dit proces kunnen we tevens informatie verzamelen over de wijze waarop u de advertenties gebruikt die we u aanbieden en de manier waarop u onze producten en services op verschillende apparaten toepast. . Op basis van deze apparaatgerelateerde informatie (bijvoorbeeld het model hardware, het besturingssysteem, apparaatversie-identificatie, informatie over het mobiele netwerk waaronder uw telefoonnummer) en het unieke toepassingsnummer dat aan een aantal van onze producten en services is toegewezen, is het wellicht mogelijk een persoonlijk profiel van u samen te stellen.

Als u zich aanmeldt en toegang krijgt tot uw Account of onze producten, kunnen we automatisch bepaalde informatie verzamelen en opslaan, zoals de details over uw gebruik van onze producten, welk soort zoekopdrachten u uitvoert, waarvandaan uw computer routeert, het type en de versie van uw browser en Cookies die uw browser en/of account kunnen identificeren (gezamenlijk "Geaggregeerde gegevens"). Door het lezen en accepteren van dit privacybeleid begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat wij mogelijk niet-PII en gepseudonimiseerde gegevens die wij hebben verkregen via onze bedrijfseigen authenticatiesoftware combineren met persoonsgegevens die u heeft verstrekt voor een Avira account. Deze gegevens worden door ons niet gedeeld met derden.

Naast onze bedrijfseigen technologie gebruiken wij de volgende tools van derden voor marketingdoeleinden en om uw bezoek aan onze website en/of onze producten/services zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken:

1. Adobe Analytics (Omniture)

We gebruiken Adobe Analytics-software van Adobe Systems, Inc.("Adobe"). Deze software gebruikt Cookies en tracking pixels die worden opgeslagen op of opgehaald van uw computer of apparaat en die het tevens mogelijk maken om uw gebruik van onze website te analyseren. Dit proces verzamelt gegevens die we gebruiken om gebruiksprofielen te maken gebaseerd op pseudoniemen en slaat deze gegevens op. Deze profielen worden gebruikt om het gedrag van bezoekers te analyseren en om ons aanbod en ontwerp beter af te stemmen op de behoeften van de gebruikers. Zonder uw uitdrukkelijke en formele toestemming worden gebruiksprofielen op basis van pseudoniemen niet samengevoegd met persoonlijk identificeerbare informatie die we in een andere context van u hebben ontvangen. Adobe verwerkt uw IP-adres niet en slaat het alleen in een afgekorte vorm op. Adobe draagt informatie die in de EU is verzameld over naar zijn eigen EU-servers. U kunt zich op elk moment afmelden voor het door Adobe verzamelen en opslaan van zulke gegevens door de aanwijzingen in de volgende koppeling te volgen:

Meer informatie over het privacybeleid van Adobe Systems en diens privacybeleid met betrekking tot gegevens is te vinden op .

2. Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics, een service voor webanalyse van Google, Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt Cookies om uw gebruik van onze website te kunnen analyseren. Informatie over uw gebruik van onze website die de Cookie genereert, wordt gewoonlijk overgedragen naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Maar voordat dit gebeurt, verkort en anonimiseert Google uw IP-adres (Google's anonymizeIp-proces) indien u zich in een lidstaat van de Europese Unie bevindt of in een andere lidstaat die een overeenkomst heeft gesloten met de Europese Economische Ruimte. Het gehele IP-adres wordt overgebracht naar een Google-server in de VS en daar alleen in uitzonderlijke gevallen opgeslagen. Deze anonimisering zorgt ervoor dat uw IP-adres niet naar u kan worden herleid. Google kan deze informatie indien nodig overdragen aan derden als dit van overheidswege wordt gevraagd of als Google contracten heeft met derden voor de verwerking van deze informatie. Google kan deze informatie overdragen aan derden, waar nodig, als dit wettelijk wordt gevraagd of als Google contracten heeft met derden om zulke gegevens te verwerken. Google koppelt uw IP-adres niet met andere Google-gegevens. Door onze website te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen en opslaan van uw gegevens op de wijzen en voor de doeleinden die hierboven zijn beschreven.

U hebt ook de optie om te voorkomen dat Google gegevens die door Cookies zijn gegenereerd en gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) verkrijgt en verwerkt door een door Google geleverde browserplug-in te downloaden en installeren.

Meer informatie over Google Analytics vindt u hier: hier.

3. CrazyEgg

We gebruiken de tool CrazyEgg, een service voor webanalyse van Crazy Egg, Inc. ("CrazyEgg"). CrazyEgg gebruikt Cookies om uw gebruik van onze website te analyseren. Dit proces verzamelt gegevens die we gebruiken om gebruiksprofielen te maken gebaseerd op pseudoniemen en slaat deze gegevens op. Deze profielen worden gebruikt om het gedrag van bezoekers te analyseren en om ons aanbod en ontwerp beter af te stemmen op de behoeften van de gebruikers. Zonder uw uitdrukkelijke en formele toestemming worden gebruiksprofielen op basis van pseudoniemen niet samengevoegd met persoonlijk identificeerbare informatie die we in een andere context van u hebben ontvangen. Informatie (inclusief uw IP-adres) over uw gebruik van onze website die is gegenereerd door Cookies wordt gewoonlijk overgedragen naar een CrazyEgg-server in de VS en daar opgeslagen. CrazyEgg gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over website-activiteiten samen te stellen voor Avira en om extra services te verlenen in verband met het gebruik van de website en internet.

U kunt zich op elk moment afmelden voor het verzamelen en opslaan van uw gegevens door CrazyEgg door de aanwijzingen in de volgende koppeling te volgen:

Meer informatie over de software en het privacybeleid van CrazyEgg vindt u hier: hier.

4. Mixpanel

Avira gebruikt tevens technologieën van Mixpanel, Inc. ("Mixpanel") voor sommige Avira producten om statistische evaluaties uit te voeren waardoor Avira functies voortdurend kan verbeteren en optimaliseren en het design ervan aantrekkelijker kan maken.  Mixpanel gebruikt Cookies om het type browser, het besturingssysteem, taalinstellingen, ingevoerde zoekcriteria en uw IP-adres te detecteren en stuurt deze gegevens vervolgens naar een Mixpanel-server in de VS. Mixpanel anonimiseert uw IP-adres en alleen het geanonimiseerde IP-adres wordt naar Avira gezonden, zodat uw privacy gegarandeerd blijft. Als u niet instemt met het verzamelen van dergelijke gegevens, raadpleeg dan onze instructies voor het uitschakelen van Cookies in de onderstaande website-gerelateerde sectie. Verder kunt u zich op elk moment afmelden voor het door Mixpanel verzamelen en opslaan van zulke gegevens door de aanwijzingen in de volgende koppeling te volgen:

Meer informatie over Mixpanel en het bijbehorende privacybeleid vindt u hier: hier.

Aanvullende informatie

Informatie delen met derden

Avira stuurt geen PII naar derden (ook niet voor marketing-doeleinden of voor het verkopen of verhuren van adressen) zonder uw formele toestemming (die mogelijk gevraagd wordt tijdens de installatie van een bepaald product). Een uitzondering op dit beleid wordt gevormd door contractuele relaties met service providers en verwante bedrijven die we in dienst nemen om namens ons gegevens te verwerken. Service providers en verwante bedrijven zijn contractueel verplicht om zich strikt te houden aan de wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming, het vertrouwelijk behandelen van uw PII en deze alleen te gebruiken voor het namens ons leveren van diensten en doen van zaken. We geven alleen de PII door die noodzakelijk zijn om een specifiek doel te bereiken. Voor onze online winkel werkt Avira bijvoorbeeld samen met cleverbridge AG, Brabanter str. 2-4, 50674 Keulen, Duitsland, om u te voorzien van een handige optie voor het bestellen en betalen via internet. Avira gebruikt de diensten van cleverbridge AG voor het verzenden van producten en het verwerken van bestellingen, en voor factureren en betalingen. Omdat we een multinationaal bedrijf zijn, kunnen we uw persoonlijke informatie opslaan en verwerken op een server buiten het land waar u woont als we een overeenkomst hebben voor gegevensverwerking die dat toestaat.

De zoekfuncties die Avira biedt (bijvoorbeeld https://safesearch.avira.com/ of http://avira.search.ask.com/,) worden geleverd door APN, LLC (Ask.Com). Als u een zoekopdracht start via de zoekfuncties, registreert Ask.com bepaalde informatie en toont het de zoekresultaten. Ask.Com bepaalt bijvoorbeeld uw IP-adres, de bron van uw zoekopdracht, uw type browser en platform en uw taalinstellingen. Ask.com stuurt deze informatie door aan externe leveranciers van content en gesponsorde koppelingen. Meer informatie over Ask.com en het bijbehorende privacybeleid vindt u hier: hier.

Mits we de privacywetten naleven, kunnen we niet-PII delen met onze partners (inclusief uitgevers en adverteerders en hun respectievelijke sites). Deze informatie stelt hen in staat om gerichte advertenties te plaatsen die voor u op maat zijn gemaakt. We eisen van onze advertentiepartners dat zij de van toepassing zijnde wet en dat zij ons privacybeleid naleven Het is echter wel mogelijk dat onze reclamepartners via een advertentie informatie verzamelen over uw bezoek aan een specifieke site . Zo kunnen zij bijvoorbeeld Cookies achterlaten op uw browser, het aantal keren dat u een advertentie hebt bekeken bijhouden, de aard van de zoekopdrachten die u uitvoert analyseren, vaststellen van waaruit uw computer gerouteerd wordt en welk browsertype en welke versie u gebruikt. Wij hebben geen invloed op de aard van de informatie die door deze partners wordt verzameld en op de wijze waarop die informatie uiteindelijk wordt gebruikt. Wij raden u dan ook ten zeerste aan uzelf te verdiepen in het privacybeleid van de betreffende reclamepartner voordat u op een bepaalde advertentie klikt. 

Als een advertentiepartner u om PII vraagt om u toegang te bieden tot een bepaalde site waarop u via zijn advertentie terecht bent gekomen, valt het gebruik en het verzamelen van informatie door die partner bovendien onder het eigen privacybeleid van de advertentiepartner. Ook in dit geval raden we u aan om kennis te nemen van het privacybeleid van een advertentiepartner voordat u PII aan die partner verstrekt.

Tenslotte kan Avira uw persoonlijke gegevens openbaar maken indien Avira op grond van de wet verplicht is om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan vertegenwoordigers van de overheid, een rechtbank of andere overheidsinstantie.

Beschermen van PII

Om uw PII te beschermen, hebben we veiligheidsmaatregelen genomen die voldoen aan de van toepasssing zijnde wetten op gegevensbescherming, dit privacybeleid en internationale standaarden voor informatiebeveiliging. Deze procedures geven ons de mogelijkheid om uw gegevens te beschermen tegen misbruik, ongeoorloofde toegang of vrijgave, verlies, vervalsing of verwijdering. PII zoals uw creditcardgegevens worden bijvoorbeeld overgebracht via de onlinewinkel van onze partner cleverbridge AG in een versleutelde vorm met de procedure Secure Socket Layer (SSL).

Tevens zijn alle medewerkers van Avira die toegang hebben tot PII getraind, onderricht en verplicht om uw PII op de juiste wijze en in overeenstemming met de vereiste wetten en regels te behandelen.

Bekijken, corrigeren, blokkeren en verwijderen van PII

U hebt het recht om de PII die Avira opslaat te allen tijde te bekijken, corrigeren, blokkeren of verwijderen. Zie daarvoor de contactopties in de sectie over contactgegevens hieronder.

Openbare informatie

Houd er rekening mee dat informatie die u naar een forum stuurt, zoals http://forum.avira.com/wbb/ of https://answers.avira.com, wordt beschouwd als openbare informatie die niet is onderworpen aan dit privacybeleid. Als u communiceert via zulke kanalen, bestaat het risico dat anderen de door u verzonden informatie vinden en gebruiken. Wees daarom voorzichtig en ga op een verantwoordelijke manier om met uw persoonlijke informatie als u online bent in een openbaar forum.

Contactinformatie

Als u vragen of opmerkingen hebt, verstrekken we u op uw verzoek gratis en zonder vertraging informatie over de PII die we opslaan. Zulke informatie kan op verzoek ook elektronisch worden verzonden.

Neem contact met ons op via:

Avira
Data Protection Officer
Kaplaneiweg 1
88069 Tettnang
Duitsland
Telefoon: +49 7542/500-0
E-mail: privacy@avira.com

 

Stand: augustus 2014