Bij Avira zien wij het als onze verantwoordelijkheid om uw gegevens en privacy zo goed mogelijk te beschermen. En als Duits bedrijf met hoofdkantoor aan de Bodensee zijn wij altijd al onderworpen geweest aan een van de strengste wetten met betrekking tot gegevensbescherming ter wereld.

Miljoenen klanten vertrouwen ons reeds hun gegevens toe, die wij volgens de hoogste veiligheidsnormen opslaan en verwerken. Daarnaast verzamelen wij alleen gegevens wanneer dat absoluut noodzakelijk en in het belang van onze klanten is, bijvoorbeeld om u een activeringscode voor een product per e-mail toe te sturen.

Hierna leest u hoe wij de voorgeschreven maatregelen van de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) implementeren:

 

Privacybeleid

 

Inleiding

Dit privacybeleid is bedoeld om informatie te bieden over de verwerking van persoonsgegevens binnen onze bedrijven. Wij voldoen hiermee aan onze wettelijke verplichting die voortvloeit uit de Duitse telemediawet (TMG) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, EU 2016/679), met name artikel 13 en 14 en artikel 26 lid 2.

Wij verzoeken u dit privacybeleid aandachtig door te lezen en ervoor te zorgen dat u de volledige inhoud begrijpt. Mocht u nog vragen hebben of onduidelijkheden tegenkomen, neem dan contact op met ons.

Voor Avira is de bescherming van uw privacy uitermate belangrijk. Wij zijn een toonaangevend expert op het gebied van IT-beveiliging. We beschermen u tegen malware, virussen en andere digitale bedreigingen. Wij hechten dan ook groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Dit privacybeleid beschrijft hoe we omgaan met bepaalde gegevens over u, uw computer of uw mobiele apparaat (gebruikte hard- en software). Deze gegevens kunnen persoonsgegevens bevatten.

In dit document wordt ook uitgelegd hoe wij cookies en analysetools gebruiken op onze websites en in het kader van onze producten en services.

Houd er rekening meer dat er afhankelijk van een bepaald product of een bepaalde service aanvullingen kunnen gelden op dit privacybeleid.

De van toepassing zijnde privacywetgeving en dit privacybeleid worden door ons te allen tijde nageleefd. Gegevens worden uitsluitend in de in dit beleid beschreven situaties met anderen gedeeld.

Hoe kunt u ons bereiken?

Welke Avira-onderneming is voor u verantwoordelijk? Als u buiten de Verenigde Staten of Canada woont, kunnen – afhankelijk van het contract – de volgende Avira-ondernemingen verantwoordelijk zijn:

 • Avira Holding GmbH & Co. KG, of
 • Avira Sales GmbH & Co. KG, of
 • Avira Operations GmbH & Co.KG

Alle bedrijven zijn bereikbaar op het volgende adres:

  Kaplaneiweg 1, 88069 Tettnang, Germany.

te bereiken.

Als u in de Verenigde Staten of Canada woont, staat "Avira" voor Avira, Inc., c/o WeWork 75 E, Santa Clara St. Suite 600, 6th Floor, San Jose, CA 95113 Verenigde Staten.

Onze Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) voor de gehele Avira-groep is bereikbaar op het volgende adres:

  Avira
  Data Protection Officer
  Kaplaneiweg 1
  88069 Tettnang
  Duitsland
  Telefoon: + 49 7542/500-0
  Email: data-privacy@avira.com

Wat wordt er bedoeld met bepaalde termen?

Anonimisering

Door de gegevens te veranderen, kunnen deze niet meer herleid worden naar een natuurlijk persoon.

Activiteitsgegevens

Gegevens die worden opgeslagen over de activiteiten van de gebruiker.

Analysetools

Programma's die een analyse van het gebruikersgedrag mogelijk maken.

Cloud

Gebruik van IT-infrastructuur en -services die niet ter plaatse op lokale computers ter beschikking staan, maar als service worden gehuurd en waartoe via een netwerk (bijv. internet) toegang verkregen wordt.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer of in uw browser.

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming, de nieuwe regelgeving van de Europese Unie op het gebied van gegevensbescherming.

Apparaat

Een (mobiel) voorwerp waarmee apps of programma's en informatieservices kunnen worden gebruikt. Bijvoorbeeld een smartphone, tablet, notebook, pc.

IP-adres

Een adres in het computernetwerk dat op het internetprotocol (IP) is gebaseerd. Dit adres wordt aan apparaten toegewezen en maakt het apparaat zo adresseerbaar en bereikbaar.

Mac-adres

Het adres van een netwerkadapter.

my.avira.com

Beheersectie binnen de Avira-software voor geregistreerde gebruikers.

Persoonsgegevens

Dit zijn gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke, levende persoon.

Pseudonimisering

Wijziging van gegevens op zo'n manier dat het zonder extra aanvullende informatie niet langer mogelijk is om ze toe te wijzen aan een bepaalde betrokkene.

Schadelijke software

Programma's die ontwikkeld zijn om schade te aanrichten aan een apparaat.

Smart

Synoniem voor "intelligente, slimme" apparaten (zoals een smartphone, smart-TV, smartwatch).

SSID

Vrij te kiezen netwerknaam.

Webconsole

Een op internet gebaseerde software-oplossing voor het beheer van uw account of uw instellingen.

Welke persoonsgegevens worden er door ons verwerkt?

Als u onze producten gebruikt dan wel onze websites bezoekt, worden er verschillende gegevens door ons verwerkt. Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn, zowel direct als indirect, indien er nog andere gegevensbronnen bij betrokken zijn.

De meeste gegevens worden verzameld in gepseudonimiseerde of geanonimiseerde vorm.

Onder andere de volgende gegevens vallen hieronder:

Gegevens bij een bezoek aan onze websites:

Als u een van onze websites bezoekt, wordt er wellicht informatie verwerkt over de regio van waaruit u ons bezoekt, informatie over uw apparaat, het besturingssysteem ervan en de browser, uw gebruiksgedrag op onze site en de vraag of u ons al eerder hebt bezocht. Daarbij gebruiken we ook zogenaamde cookies (meer informatie vindt u hier).

Registratiegegevens:

Om sommige van onze producten of services te kunnen activeren of gebruiken, moet u een Avira-account aanmaken ("account"). Tijdens het aanmaken van uw account wordt u verzocht bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en IP-adres en mogelijk ook uw telefoonnummer en uw adresgegevens.

Voor mobiele producten zijn er aanvullende gegevens nodig, bijvoorbeeld over het apparaat dat u gebruikt, uw provider en het besturingssysteem.

Ondersteuningsverzoeken:

Als u contact met ons opneemt voor bijvoorbeeld een ondersteuningsverzoek, slaan we uw gegevens op ten behoeve van dit specifieke verzoek, zoals contactgegevens, informatie over uw hardware en software en logboekgegevens. In sommige gevallen kunnen we u bovendien vragen om ons te voorzien van aanvullende bestanden, die door analysetools worden gegenereerd, om uw ondersteuningsverzoek af te handelen.

Gebruiksgegevens:

In het kader van het gebruik van onze producten en services worden er op verschillende momenten persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt. De verzameling en verwerking daarvan is afhankelijk van het gebruikte product en de bijbehorende services resp. producteigenschappen. Het kan voorkomen dat u ons bewust bestanden overhandigt voor verificatiedoeleinden. Als deze persoonsgegevens bevatten, wordt de verwerking ervan uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen die zijn vastgelegd in dit privacybeleid.

Hier volgen enkele voorbeelden:

Avira Connect

Met Avira Connect bieden we een webconsole die u kunt gebruiken voor het beheren van uw account en onze software die u gebruikt. Verder bieden we de mogelijkheid om uw smartphone te registreren, zodat u hem kunt traceren als u hem kwijt bent. Om deze service te leveren, verzamelen we onder andere gegevens over de locatie van uw smartphone. Via Avira Connect beheren we ook onze software die u gebruikt. Daartoe worden onder andere licentiegegevens, de vervaldatum van de licentie en de servicepakketten die u hebt geboekt, opgeslagen.

Avira Phantom VPN

Met Avira Phantom VPN voorzien we u van een internationale service voor een nog veiligere internetverbinding. Dankzij versleutelde verbindingen met onze serverlocaties wereldwijd kunt u veilig anoniem surfen en uw favoriete content vanaf elke locatie oproepen. Als u Avira Phantom VPN gebruikt, verzamelen we geen gegevens over de webpagina's die u bezoekt of de services die u op het internet gebruikt. Op basis van de gegevens die we nodig hebben voor ons facturatiesysteem kunnen we alleen achterhalen wanneer iemand online was en welk datavolume er is gebruikt.

Avira SafeSearch

Wij exploiteren onder https://search.avira.com een eigen zoekmachine. Als u dit product gebruikt, slaan wij bepaalde gegevens op, waaronder uw browser en besturingssysteem, uw IP-adres en de aard van de zoekopdracht. We slaan bepaalde gegevens op over de wijze waarop u uw zoekopdracht uitvoert (bijvoorbeeld hoeveel zoekopdrachten u op een bepaalde dag of in een bepaalde regio hebt uitgevoerd). De zoekopdrachten en opgegeven persoonsgegevens worden gehost en opgeslagen op de servers van Avira. Wij werken samen met derden om u te voorzien van betere zoekresultaten.

Avira URL Cloud

De URL Cloud-functie helpt bij het identificeren van internetadressen die tijdens het surfen op het internet schade kunnen toebrengen aan uw systeem. URL Cloud analyseert de internetadressen die u bezoekt om vast te stellen welke internetadressen mogelijk malware, spam en/of phishing-praktijken zouden kunnen bevatten en u voor deze internetadressen te waarschuwen voordat u ze opent. Voorafgaand aan de controle worden echter alle persoonsgegevens verwijderd. Bepaalde internetadresgegevens worden in geanonimiseerde vorm opgeslagen en gebruikt voor het opsporen van fouten, statistische doeleinden en het verbeteren van de detectiepercentages.

Avira Protection Cloud

Met deze functies kunnen wij nieuwe en onbekende schadelijke programma's of bestanden van mogelijk gevaarlijke bronnen in realtime verifiëren. Zo bent u beter beschermt tegen computerbedreigingen. Wanneer deze functies zijn geactiveerd, passen onze producten bepaalde vooraf gedefinieerde regels toe om te bepalen of een voorval binnen uw systeem wordt veroorzaakt door een aanval van een virus of malware. Indien nodig sturen we in realtime een "digitale vingerafdruk" van de onbekende of verdachte gegevens uit uw systeem naar Avira voor onderzoek. In de meeste gevallen kan er op basis van onze analyse onmiddellijk worden bepaald of het bestand veilig is of malware bevat. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn het uitvoerbare bestand over te dragen aan Avira voor verdere analyse. In dat geval worden bestanden in versleutelde vorm uitgewisseld tussen uw computer/apparaat en de cloud. Persoonlijke bestanden (bestandsindelingen zoals .pdf, .doc en .xls) of persoonlijke documenten zoals foto's en video's worden niet overgedragen.

Avira Home Guard

Home Guard biedt u de optie om "slimme" componenten (bijvoorbeeld videocamera's, babyfoons, smart tv's, WiFi-routers, printers, mediaservers) binnen uw thuisnetwerk te detecteren en kwetsbaarheden te analyseren. Tevens slaat Home Guard de resultaten op om automatisch naar nieuwe apparaten te zoeken. Om u deze functie te kunnen bieden, slaan we informatie op over uw netwerk en de daarmee verbonden apparaten zoals het MAC-adres, het IP-adres en de instellingen van het netwerk.

Avira Safe Things

Om de veiligheid van uw huis te verbeteren en om ervoor te zorgen dat hedendaagse bedreigingen het hoofd kan worden geboden, kan uw netwerkprovider Safe Things by Avira rechtstreeks op uw router installeren. Deze oplossing beschermt uw netwerkapparaten automatisch tegen IoT-bedreigingen. Daartoe verwerken we onder andere informatie over uw lokale netwerk, uw router en de instellingen daarvan.

Avira Safe Shopping

Als u gebruikmaakt van Avira Safe Shopping, zijn wij op basis van onze overeenkomst ertoe verplicht u geschikte producten van andere providers aan te bieden, alsook de voorwaarden van die providers voor dezelfde producten. Deze gegevensverwerking vindt uitsluitend plaats in overeenstemming met de uitvoering van de overeenkomst.

Avira Software Updater

Avira Software Updater controleert of uw lokaal geïnstalleerde programma's up-to-date zijn. Als er verouderde programma's worden gedetecteerd, meldt Avira Software Updater de mogelijke veiligheidsrisico's of installeert het de betreffende updates automatisch. Verificatie van de versiestatus wordt alleen lokaal uitgevoerd. Naar Avira worden geen gegevens over de geïnstalleerde programma's verzonden.

Avira Password Manager

Met Avira Password Manager kunt u veilig uw wachtwoorden opslaan en deze met meerdere apparaten synchroniseren. Wachtwoorden worden direct na het invoeren versleuteld. Aangezien er een masterwachtwoord moet worden ingesteld, kan Avira uw gegevens niet openen. We gebruiken end-to-end versleuteling om gegevens van uw apparaten naar onze servers te verzenden. (Eind-tot-eind-versleuteling)

Avira Identity Scanner

Avira Identity Scanner zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens op het web continu worden bewaakt. Deze software beschermt uw identiteit door potentiële cyberrisico's te identificeren die gebruikt kunnen worden voor identiteitsdiefstal of internetoplichting. Verder meldt Identity Scanner elke beveiligingsinbreuk op uw gegevens. Daarnaast hebt u de optie om de gegevens over te dragen, zodat wij ze kunnen controleren.

Locatiegegevens:

Voor bepaalde functies hebben wij de locatiegegevens van uw apparaat nodig.

Verwerkingsdoeleinde:

Wij verwerken uw gegevens, los van de vraag of deze direct of indirect te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon of niet, voor de volgende doeleinden:

 • Om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u.
 • Om ervoor te zorgen dat onze producten en services naar behoren werken.
 • Om comfortabel en gemakkelijk gebruik van onze producten en services mogelijk te maken.
 • Om de functies, de veiligheid en de stabiliteit van onze producten en services te verbeteren en optimaliseren.
 • Voor administratieve doeleinden.
 • Om u geoptimaliseerde advertenties en productinformatie aan te bieden.

Initialisatie en uitvoering van de overeenkomst

Doorgaans worden alleen persoonsgegevens opgeslagen die wij nodig hebben om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u (artikel 6 I b) AVG). Bedenk wel dat het onze plicht is om uw IT-systemen en gegevens door middel van onze software te beschermen tegen malware en aanvallen. Daarom hebben we veel verschillende gegevens nodig. Afhankelijk van het product dat u gebruikt, moeten wij in het kader van onze contractuele verplichtingen de in- en externe gegevensstromen, programma's en eventueel bestanden bewaken. Als persoonsgegevens die door derden zijn verstrekt, worden verwerkt, vindt die verwerking plaats op contractuele basis en in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub f. Het "gerechtvaardigde belang" ligt in het beschermen van uw systemen en daarmee in het beschermen van u tegen offline-bedreigingen. Uw belang bij deze bescherming weegt daarbij zwaarder dan het beschermingsbelang van de betreffende derden, van wie de gegevens mogelijk voor u en dus ook voor ons toegankelijk zijn.

Toestemming

Uw toestemming is vereist voor het verwerken van bepaalde gegevens. In die gevallen informeren we u uitdrukkelijk over de situatie en geven we u de gelegenheid om ons toe te staan deze gegevens te verwerken.

In deze gevallen informeren wij u over het doel van de gegevensverwerking en uw herroepingsrecht.

Gerechtvaardigd belang

Het is ook mogelijk om gegevens te verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang. Daarbij zijn we ertoe verplicht om u ons belang bekend te maken en om rekening te houden met zowel uw als onze belangen. Dat is het geval voor de volgende processen:

 • Voor onze reeks beveiligingsproducten scannen en verifiëren we continu bestanden en gegevensstromen. In die gevallen moeten we mogelijk persoonsgegevens van derden verwerken. Deze verwerking vindt plaats op basis van het legitieme belang in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub f AVG plaats. Ons gerechtvaardigde belang weegt zwaarder dan de beschermingsbelang van de derde persoon omdat we uw systemen beschermen tegen mogelijke schadelijke software (zie ook overwegingsreden 49 van de Algemene verordening gegevensbescherming).
 • Als u Avira Identity Scanner gebruikt, verifiëren we de door u ingevoerde persoonsgegevens via een streng beveiligde procedure in samenwerking met onze partner Affinion International Ltd., UK ("Affinion"). Mocht Affinion vaststellen dat de kans op gegevensmisbruik zeer hoog is, dan brengen wij u hiervan op de hoogte namens onze partner. De verwerking van persoonsgegevens achter deze procedure is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van Affinion om de informatieveiligheid te beschermen.

Opslagduur en verwijdertermijnen

Persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen voor zover dat nodig is om aan het doel te kunnen voldoen. De opslagduur wordt bepaald door wettelijke voorschriften en de duur van de contractuele relatie.

Indien de gegevens niet meer worden gebruikt, worden ze in het kader van de wettelijke voorschriften geanonimiseerd en/of gewist.

Als u uw gegevens wilt laten wissen, houd er dan rekening mee dat we uw gegevens direct blokkeren, maar dat het om wettelijke redenen en vanwege technische beperkingen tot 180 dagen kan duren voordat uw gegevens permanent uit de productieve systemen zijn gewist.

Houd er tevens rekening mee dat het na bevestiging van uw verzoek tot gegevenswissing niet meer mogelijk is om uw gegevens te herstellen.

Hoe gebruiken wij cookies, analyse- en trackingtools en logins op social media?

Als u een product of service voor de eerste keer gebruikt, worden er cookies in uw browser opgeslagen. Cookies kunnen worden gebruikt om uw browser te identificeren, zodat onze website juist wordt weergegeven. Ook worden er op verschillende plaatsen op onze website cookies gebruikt om uw gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan verbeteringen hierin aan te brengen, bijvoorbeeld de werking van het winkelwagentje bij bestellingen in de Avira-onlinewinkel.

Naast onze eigen systemen gebruiken wij de volgende tools van derden voor marketingdoeleinden en om uw bezoek aan onze websites of het gebruik van onze producten/services zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Analysetools

Google Analytics 360

We maken gebruik van Google Analytics 360, een webanalyseservice van Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland). Google Analytics maakt gebruik van cookies die ons ertoe in staat stellen uw gebruik van onze website te analyseren. De door de cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van onze website worden doorgaans verwerkt op Europese servers in overeenstemming met de richtlijnen van de AVG. Het is mogelijk dat Google de gegevens naar een server in de VS verzendt en daar opslaat. Hieraan voorafgaand zal Google echter uw IP-adres inkorten, indien u zich in een lidstaat van de Europese Unie bevindt of in een andere lidstaat die een overeenkomst heeft gesloten over de Europese Economische Ruimte en het op die manier anonimiseren (de anonymizeIp-procedure van Google). Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het gehele IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. Deze anonimisering zorgt ervoor dat uw IP-adres niet naar u kan worden herleid. Google gebruikt deze gegevens om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen voor Avira en om extra services te verlenen met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Google kan deze gegevens indien nodig overdragen aan derden als dit nodig of wettelijk vereist is of als Google contracten heeft met derden voor het verwerken van dergelijke gegevens. Google koppelt uw IP-adres niet aan andere Google-gegevens.

U kunt er nog steeds voor kiezen om te voorkomen dat Google gegevens die door cookies zijn gegenereerd en gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) verkrijgt en verwerkt door een door Google ter beschikking gestelde browserplug-in te downloaden en installeren.

Meer informatie over Google Analytics vindt u hier.

Adobe Analytics (Omniture)

We gebruiken Adobe Analytics van Adobe Systems, Inc. Het programma maakt gebruik van cookies en trackingpixels, die door uw apparaat worden opgeroepen of daarop worden opgeslagen en die het analyseren van uw gebruik van onze website mogelijk maken. Hierbij worden er op basis van pseudoniemen gegevens verzameld en opgeslagen. Deze profielen worden gebruikt om het gedrag van bezoekers op onze website te analyseren en om ons aanbod en ontwerp beter af te stemmen op de gebruikersbehoeften. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen gepseudonimiseerde gebruiksprofielen niet worden samengevoegd met andere persoonsgegevens die wij van u hebben gekregen. Adobe verwerkt uw IP-adres niet en slaat deze alleen in verkorte vorm op. De verzamelde gegevens worden door Adobe binnen de EU overgedragen en op de Europese servers van het bedrijf opgeslagen. U kunt op ieder gewenst moment uw toestemming voor het verzamelen en opslaan van gegevens door Adobe herroepen door de instructies in de volgende koppeling op te volgen:

Hier toestemming herroepen

Meer informatie over het privacybeleid van Adobe Systems vindt u hier.

Crazy Egg

Wij maken gebruik van Crazy Egg, een internetanalyseservice die wordt aangeboden door Crazy Egg (Crazy Egg, Inc.). Crazy Egg maakt gebruik van cookies die ons ertoe in staat stellen uw gebruik van onze website te analyseren. Daarbij worden gegevens verzameld en opgeslagen die we gebruiken om gebruiksprofielen te maken op basis van pseudoniemen. Deze profielen worden gebruikt om het gedrag van bezoekers te analyseren en om ons aanbod en ontwerp beter af te stemmen op de gebruikersbehoeften. Zonder uw uitdrukkelijke, formele toestemming zullen gepseudonimiseerde gebruiksprofielen niet worden samengevoegd met andere persoonsgegevens die wij van u hebben gekregen. De door de cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) worden naar een Crazy Egg-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. Crazy Egg gebruikt deze gegevens om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen voor Avira en om extra services te verlenen in verband met het gebruik van de website en het internet.

U kunt op ieder gewenst moment uw toestemming voor het verzamelen en opslaan van gegevens door Crazy Egg herroepen door de instructies in de volgende koppeling op te volgen:

Hier toestemming herroepen

Meer informatie over de gebruikte software en het privacybeleid van Crazy Egg vindt u hier.

Logins op social media

Voor bepaalde webgebaseerde services of functies van onze producten en services (bijvoorbeeld inloggen via https://my.avira.com) is inloggen via Facebook Connect of Google+ Sign-In mogelijk. Facebook Connect is een service van Facebook, Inc. ("Facebook") en Google+ Sign-In is een service van Google, Inc. ("Google"). Als u gebruikmaakt van Facebook Connect of Google+ Sign-In, zullen uw door Facebook of Google aan Avira verstrekte gegevens door ons uitsluitend worden verwerkt en opgeslagen voor registratiedoeleinden. Het gebruik van Facebook Connect of Google+ Sign-In is onderworpen aan het privacybeleid en de algemene voorwaarden van Facebook en/of Google. Bij gebruik van Facebook Connect worden uw Facebook-profiel en openbare profielgegevens van Facebook aan Avira overgedragen. Bij gebruik van Google+ Sign-In worden uw Google+-inloggegevens (waaronder persoonsgegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie die u in het kader van uw Google+-profiel hebt verstrekt) van Google aan Avira overgedragen. Voor meer informatie over Facebook Connect kunt u hier klikken of de pop-up raadplegen die bij het inloggen bij Facebook Connect verschijnt. Klik hier voor meer informatie over Google+ Sign-In en het beheren van uw Google+-toegangsrechten.

Als u bezwaar hebt tegen de overdracht van dergelijke gegevens, verzoeken wij u om via uw Avira-account in te loggen in plaats van via Facebook Connect of Google+ Sign-In.

Waarom en met wie delen wij persoonsgegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden niet voor andere dan de hier vermelde redenen doorgegeven aan derden.

Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden als:

 • u ons uitdrukkelijk toestemming hiervoor hebt gegeven;
 • dit wettelijk toegestaan en noodzakelijk is voor de uitvoering van onze contractuele relatie met u;
 • de overdracht van de gegevens gebaseerd is op een wettelijke verplichting en
 • de overdracht van gegevens gerechtvaardigd is door een specifiek belang en er op dat moment geen reden is om aan te nemen dat u er een dwingend rechtmatig belang bij hebt dat uw gegevens niet bekend worden gemaakt.

Wij delen persoonsgegevens om bovengenoemde redenen met de volgende ontvangers dan wel categorieën van ontvangers:

 • Medewerkers (intern en extern)
 • Serviceverleners voor IT-infrastructuur
 • Betalingsverwerkers
 • Aanbieders van ondersteunende services
 • Aanbieders van softwareservices
 • Aanbieders van analysetools
 • Overheidsinstanties

Hier volgen enkele voorbeelden:

 • Mixpanel (Mixpanel, Inc.) – We gebruiken deze tool om de werking van onze software te analyseren en verbeteren en om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Hiertoe worden er alleen geanonimiseerde gegevens overgedragen.
 • Akamai (Akamai Technologies GmbH) – wordt gebruikt voor het distribueren en updaten van onze software. Om u van een betrouwbare service te voorzien, worden gegevens onder andere als overdrachtspaden opgeslagen.
 • Ivanti (Ivanti, Inc.) – tools van Ivanti worden gebruikt voor het distribueren en updaten van onze software. Om u van een betrouwbare service te voorzien, verzamelen we gegevens onder andere als overdrachtspaden.
 • SurveyMonkey (SurveyMonkey Europe UC) – We gebruiken dit platform om onderzoeken uit te voeren, bijvoorbeeld naar uw tevredenheid over het product. Voor uw bescherming worden persoonsgegevens in een gepseudonimiseerde vorm verwerkt.

Welke samenwerking vindt er voor u plaats met partners?

Om bepaalde producten en services mogelijk te maken, werken wij conform artikel 26 van de AVG samen met onze partners. Deze partners nemen een deel van de verwerking over en ontvangen daarvoor van ons de benodigde gegevens. Daartoe worden er eveneens persoonsgegevens doorgestuurd. Conform de AVG zijn in dit geval beide bedrijven verantwoordelijk voor de verwerking van en/of de wettige correcte omgang met uw gegevens.

Waarvoor hebben wij internationale partners nodig?

Wij maken gebruik van een wereldwijd netwerk van IT-infrastructuur zoals computers, cloudgebaseerde servers, netwerken en softwareoplossingen van internationale bedrijven voor de levering van onze services.

De betreffende partners zijn gevestigd in verschillende landen, gedeeltelijk ook buiten de Europese Unie. In deze landen is niet altijd hetzelfde niveau van gegevensbescherming wettelijk geregeld en vastgelegd als in de Europese Unie. Om die reden hebben wij een aantal maatregelen getroffen in overeenstemming met de AVG om te waarborgen dat uw persoonsgegevens zo goed mogelijk worden beschermd. Deze zijn:

 • Samenwerking met organisaties in landen die zijn erkend door het adequaatheidsbesluit van de EU
 • Samenwerking met organisaties in overeenstemming met het EU-VS-privacyschild
 • Samenwerking met organisaties op basis van de standaardcontractclausules van de EU
 • Samenwerking met organisaties op basis van overeengekomen garanties

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en eisen wordt door onze partners gegarandeerd.

Verder kunnen uw persoonsgegevens in speciale gevallen aan derde landen worden doorgestuurd afhankelijk van uw uitdrukkelijke toestemming.

Welke instellingen voor het beschermen van gegevens zijn er beschikbaar?

Onze producten bieden u een aantal opties en instellingen. Deze worden meestal uitgelegd als u de producten voor het eerst gebruikt dan wel als u erbij inlogt. Het is uiteraard mogelijk dat sommige services niet meer naar behoren werken als u de instellingen verandert.

Als u toestemming hebt gegeven voor het verwerken van bepaalde gegevens, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief of aanbiedingen van derden, dan hebt u het recht deze toestemming op ieder gewenst moment – geheel of gedeeltelijk – te herroepen. U kunt dat gewoonlijk doen op my.avira.com of door rechtstreeks contact met ons op te nemen.

Als de gegevensverwerking berust op een afweging van belangen conform artikel 6 lid 1 sub f AVG , hebt u ook hierbij het recht bezwaar te maken tegen de verwerking voor zover u daarvoor goede redenen hebt die voortvloeien uit uw specifieke situatie of indien er sprake is van direct marketing.

In geval van direct marketing hebt u een algemeen recht op het aantekenen van bezwaar zonder dat u informatie hoeft te verstrekken over de specifieke situatie. Teken bezwaar altijd schriftelijk in tekstvorm (bijvoorbeeld email) of telefonisch aan.

Over welke rechten beschikt u?

U beschikt over de volgende – al dan niet wettelijk beperkte – rechten in verband met uw persoonsgegevens waarvan u gebruik kunt maken:

Recht van inzage, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van gegevens en recht van bezwaar.

Wij willen er hier duidelijk op wijzen dat wij ons het recht voorbehouden een identiteitscontrole te verrichten van de persoon die het verzoek indient, in overeenstemming met de wettelijke vereisten, en ook verdere stappen te ondernemen om de identiteit van de aanvrager duidelijk te verifiëren.

Anonieme gebruikers van onze producten en services:

Als u anoniem gebruikmaakt van onze producten en services, dat wil zeggen zonder dat u zich hebt geregistreerd met uw e-mailadres, zijn wij er niet toe in staat de noodzakelijke en wettelijk voorgeschreven identiteitscontrole in het kader van uw juridische verzoek te verrichten. In overeenstemming met artikel 11 lid 2 AVG wijzen wij in dit geval dan ook alle claims van de betrokkene af in overeenstemming met de artikelen 12 tot en met 22 AVG, behalve wanneer de betrokkene de gegevens verstrekt die nodig zijn voor identificatie, zodat hij/zij zijn dan wel haar rechten die zijn beschreven in de voorafgaande artikelen kan uitoefenen.

Recht van inzage:

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij bewaren, bieden we deze functie in de beheersectie van onze software aan. U krijgt dan een overzicht van de door ons opgeslagen zogenaamde stamgegevens, bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en adresgegevens. Om veiligheidsredenen en als gevolg van verordeningen kunnen we bepaalde gegevens pseudonimiseren, bijvoorbeeld creditcardgegevens.

De zogenaamde activiteitsgegevens kunt u op verzoek per e-mail downloaden. Het verstrekken van deze gegevens kan enige tijd in beslag nemen, afhankelijk van de omvang van de activiteitsgegevens.

Recht op rectificatie:

In de beheersectie van onze software vindt u een overzicht van de door ons opgeslagen zogenaamde stamgegevens, bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en adresgegevens. Als die gegevens niet kloppen, kunt u ze zelf wijzigen. Voor overige rectificaties dient u schriftelijk in tekstvorm (bijvoorbeeld e-mail)contact met ons op te nemen.

Recht op gegevenswissing:

Mocht u uw gegevens willen wissen, dan kunt u dat doen in de beheersectie van onze software. Wij zullen uw gegevens in overeenstemming met de wettelijke voorschriften wissen.

We willen u er hierbij echter op wijzen dat wij er wettelijk toe verplicht zijn om bepaalde gegevens gedurende een langere periode te bewaren. De bewaartermijn voor boekhoudbescheiden bedraagt bijvoorbeeld momenteel 10 jaar (volgens de Duitse belastingwetgeving).

Tevens willen we u erop wijzen dat we uw gegevens direct blokkeren, maar het als gevolg van technische beperkingen tot 180 dagen kan duren voordat uw gegevens permanent zijn gewist.

Houd er tevens rekening mee dat het na bevestiging van uw verzoek tot gegevenswissing niet meer mogelijk is om uw gegevens te herstellen.

U kunt bepaalde onderdelen van onze software als anonieme gebruiker blijven gebruiken.

Recht op beperking van de verwerking:

U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Informeer ons in dat geval op welke gegevenscategorieën uw verzoek betrekking heeft en wat de redenen zijn voor uw verzoek. We zullen uw verzoek direct in behandeling nemen en u op de hoogte stellen van de bevindingen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens:

Deel ons schriftelijk in tekstvorm (bijv. email) mee welke gegevens u aan wie wilt overdragen. We zullen uw verzoek direct in behandeling nemen en u op de hoogte stellen van de bevindingen.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop wij uw gegevens beschermen, hebt u het recht om een klacht in de dienen bij de verantwoordelijke instantie die in uw land toezicht houdt op de gegevensbescherming. Voor Avira is in Europa bijvoorbeeld

  Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (de federale functionaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Baden-Württemberg), Duitsland verantwoordelijk.
  Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgar
  Königstraße 10a, 70173 Stuttgart

Hoe beschermen wij persoonsgegevens?

Om uw persoonsgegevens te beschermen, heeft Avira maatregelen getroffen die tot de meest geavanceerde binnen de softwarebranche behoren en die voldoen aan de eisen van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze worden voortdurend gecontroleerd en indien nodig aangepast. Het doel hiervan is uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging, onbevoegde kennisneming of onbevoegde toegang door derden.

Voor de overdracht van gegevens tussen onze websites, onze applicaties en back-ends wordt de communicatie versleuteld met behulp van de SSL (Secure Socket Layer)-procedure.

Wij beschermen de systemen en de verwerking met een reeks van technische en organisatorische maatregelen. Deze omvatten het versleutelen van gegevens, pseudonimisering en anonimisering, logische en fysieke toegangsbeperking en -controle, firewalls en herstelsystemen en integriteitstests.

Onze medewerkers worden regelmatig geschoold in de behoedzame omgang met persoonsgegevens en zijn in overeenstemming met de wettelijke voorschriften verplicht tot geheimhouding van gegevens.

Welke mogelijkheden zijn er ten aanzien van het gebruik van onze services door minderjarigen?

Het bestellen of installeren van onze producten en services door minderjarigen is niet toegestaan.

Wat moet u verder nog weten?

Openbare informatie

Houd er rekening mee dat gegevens die u naar een forum stuurt, bijvoorbeeld naar https://www.avira.com/en/support, worden geclassificeerd als openbare informatie en zullen worden behandeld als informatie die "kennelijk openbaar is gemaakt". Als u actief ben op onze fora, bestaat het risico dat anderen de door u verstrekte gegevens vinden en gebruiken. Wees voorzichtig en ga op een verantwoordelijke manier om met uw persoonsgegevens als u actief bent op openbare fora.

Wijzigingen van dit privacybeleid

Dit privacybeleid wordt op een ad-hoc basis herzien, zodat het kan worden aangepast aan actuele ontwikkelingen met betrekking tot ons bedrijf, onze producten en services, wettelijke vereisten en maatschappelijke ontwikkelingen.

Geldend met ingang van 18 februari 2019

Versie: 3.5

Gearchiveerd privacybeleid

Bekijk eerdere versies van ons privacybeleid >

Important: Your current Windows version is outdated and no longer supported.
For your security, we recommend switching to Windows 10 before downloading Avira software.
Update your Windows version here.
Wichtig: Ihre Windows-Version ist veraltet und wird nicht mehr unterstützt.
Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir Ihnen den Wechsel zu Windows 10 vor dem Download unserer Software.
Hier können Sie Ihr Windows aktualisieren.
Important: Votre version actuelle de Windows est obsolète et n’est plus prise en charge.
Pour votre sécurité, nous vous conseillons de passer à Windows 10 avant de télécharger le logiciel Avira.
Mettez à jour votre version de Windows ici.
Importante: Tu versión actual de Windows está desactualizada y ya no es compatible.
Por tu seguridad, te recomendamos que instales Windows 10 antes de descargar la solución de Avira.
Actualiza aquí tu versión de Windows.
Importante: La tua attuale versione di Windows è obsoleta e non è più supportata.
Per la tua sicurezza, ti consigliamo di passare a Windows 10 prima di scaricare i software Avira.
Aggiorna la tua versione di Windows qui.
Importante: Sua versão atual do Windows está desatualizada e não tem mais suporte.
Para sua segurança, recomendamos que troque para o Windows 10 antes de baixar o software da Avira.
Atualize sua versão do Windows aqui.
Важно: ваша версия Windows устарела и больше не поддерживается.
Из соображений безопасности перед загрузкой ПО Avira мы рекомендуем перейти на Windows 10.
Обновить Windows вы можете здесь.
Belangrijk: Uw huidige versie van Windows is verouderd en wordt niet meer ondersteund.
Voor uw veiligheid adviseren wij u om over te stappen op Windows 10 voordat u de Avira-software downloadt.
Update uw Windows-versie hier.
Önemli: Kullanmakta olduğunuz Windows sürümü eski ve artık desteklenmiyor.
Güvenliğiniz için Avira yazılımını indirmeden önce Windows 10 sürümüne yükseltmenizi öneririz.
Windows sürümünü buradan güncelleyin.
重要 : 現在お使いの Windows バージョンは古いため、サポートされなくなりました。
安全のため、Avira ソフトウェアをダウンロードする前に Windows 10 に切り替えることをお勧めします。
こちらより Windows バージョンをアップデートしてください
重要信息 : 您当前的 Windows 版本已过时,并且不再受支持。
为了安全起见,我们建议您在下载 Avira 软件之前切换到 Windows 10。
在此升级您的 Windows 版本
重要資訊 : 您當前的 Windows 版本已過時,並且不再受支援。
為了安全起見,我們建議您在下載 Avira 軟體之前切換到 Windows 10。
在此升級您的 Windows 版本
Protect your privacy while working from homeDownload Avira Free Security >
Sicher von Zuhause arbeiten? Vertrauen Sie in Sachen Schutz dem TestsiegerKostenlos downloaden >
Protégez votre vie privée tout en travaillant de chez vousTéléchargez Avira Free Security >
Protege tu privacidad mientras trabajas desde casaDescarga Avira Free Security >
Proteggi la tua privacy mentre lavori da casaScarica Avira Free Security >
Proteja sua privacidade enquanto trabalha de casaBaixe o Avira Free Security >
Защита конфиденциальности в условиях работы из домаЗагрузить Avira Free Security >
Bescherm uw privacy wanneer u thuiswerktDownload Avira Free Security >
Evinizden çalışırken gizliliğinizi koruyunAvira Free Security indirin >
在宅勤務中にプライバシーを保護しますAvira Free Security のダウンロード >
在您居家工作期间保护您的隐私下载 Avira 免费安全软件 >
在您居家辦公期間保護您的隱私下載 Avira 免費安全軟體 >