Önemli: Kullanmakta olduğunuz Windows sürümü eski ve artık desteklenmiyor.
Güvenliğiniz için Avira yazılımını indirmeden önce Windows 10/11 sürümüne yükseltmenizi öneririz.
Windows sürümünü buradan güncelleyin.
Our Avira Phantom VPN is no longer available for use within India as a result of governmental regulations requiring the logging and saving of user data, but you can still use your subscription when traveling outside of India.
Skip to Main Content
ÖNEMLİ BİLGİ: HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMEDEN ÖNCE BU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİNİ OKUYUP ANLADIĞINIZDAN EMİN OLUN. AVIRA, ANCAK VE ANCAK BU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİNİN TÜMÜNÜ VE İLGİLİ KOŞUL VE ŞARTLARINI KABUL ETMENİZ KAYDIYLA İLGİLİ YAZILIMA İLİŞKİN LİSANSI BİR TÜKETİCİ YA DA GİRİŞİMCİ (“SİZ”) OLARAK TARAFINIZA VERECEKTİR. “KABUL EDİYORUM” YA DA “EVET” DÜĞMESİNİ TIKLATTIĞINIZDA, YAZILIMI YÜKLEDİĞİNİZDE YA DA HERHANGİ BİR ONAY VERMENİZ HALİNDE BU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİNİ KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ VE BU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ, BİR TÜKETİCİ İSENİZ AVIRA VE ŞAHSINIZ ARASINDA VEYA BİR GİRİŞİMCİ İSENİZ AVIRA VE İŞLETMENİZ ARASINDA YASAL VE BAĞLAYICI BİR SÖZLEŞME HALİNİ ALIR. BU HÜKÜMLERİ KABUL ETMİYORSANIZ “İPTAL”, “HAYIR” YA DA “PENCEREYİ KAPAT” DÜĞMELERİNDEN BİRİNİ TIKLATIN.

Birleşik Devletler ya da Kanada dışında ikamet ediyorsanız sizin için bağlayıcı olan 17. Bölümün ek hükümlerini okuyun.

 

KOŞULLAR

Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi, Avira’nın size Yazılıma ve ilgili kullanıcı Dokümanlarına ilişkin lisansı vermesine ilişkindir. Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi, Yazılımın yüklenmesinin ardından Avira’nın sizin için temin edeceği Güncelleme ve/veya Yükseltmelerin tümünü de kapsamaktadır.

 
 1. Tanımlar
  1. Otomatik Yenileme – herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın Lisans Süresinin sonunda Lisansın yenilenmesini sağlayan bir özellik anlamına gelmektedir.
  2. Avira - Birleşik Devletler ya da Kanada sınırları dışında ikamet ediyorsanız Avira Operations GmbH & Co. KG, Kaplaneiweg 1, 88069 Tettnang, Almanya, diğer durumlarda Avira, Inc., 425 Market Street, San Francisco, CA 94105 anlamına gelmektedir.
  3. Bilgisayar - programlanabilir hesaplama spesifikasyonları yardımıyla veri işleyebilen cihazlar anlamına gelmektedir.
  4. Tüketici - Kendileri için Avira tarafından kişisel ya da ailevi kullanım amaçlı Yazılım temin edilen kişilerdir.
  5. Müşteri - Tüketici ve/veya Girişimci anlamına gelmektedir.
  6. Dokümantasyon - Yazılımın ve/veya Güncelleme ve Yükseltmelerin özelliklerini açıklayan ve Yazılımı, Güncellemeleri ve/veya Yükseltmeleri kullanırken size yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış basılı ya da elektronik yazılı materyaller anlamına gelmektedir. Söz konusu Dokümantasyon bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin koşullarını veya ilgili Şart ve Koşullarını değiştirmemektedir.
  7. Girişimci - Ticari veya bağımsız profesyonel ve diğer işleri gerçekleştirirken Avira’nın Yazılımına dair sipariş veya teslim sırasında kişisel ya da ailevi kullanım gözetmeyen, hukuki ehliyete sahip kişi, tüzel kişi ya da ortaklıklar anlamına gelmektedir.
  8. Ücret - Avira’nın yazılımına ilişkin olarak ödenecek ücret ya da Lisans ücreti anlamına gelmektedir.
  9. Ücretsiz Yazılım - Tüketici için ücretsiz olarak temin edilen Yazılım anlamına gelmektedir.
  10. Lisans - İlgili sözleşmenin sonuçlandırılması tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesine ve Şart ve Koşullara tabii Yazılımı kullanma hakkınız anlamına gelmektedir. Lisans, Yazılımını kullanma şeklinizi ve kapsamını belirleyecektir. Güncelleme hizmetinin verildiği Yazılım açısından ise Lisans, temin edilen Yazılıma ilişkin Lisans Süresi boyunca yapılan Güncellemeleri/Yükseltmeleri alma hakkınızı teşkil etmektedir.
  11. Lisans Süresi - Yazılıma ilişkin Lisansın verilme süresi anlamına gelmektedir. Lisans Süresi, Yazılım Anahtarını aldığınız an başlar.
  12. Çoklu Kullanım - Yazılımın birden fazla Bilgisayarda aynı anda depolanması, aynı anda saklanması veya aynı anda kullanılması anlamına gelir ve Çoklu Kullanıma dair özel bir lisansı bulunan Yazılımın kullanımı, ilgili ürün bilgileri doğrultusunda gerçekleşecektir.
  13. Satıcı - Yazılımın sadece satış amaçlı olarak temin edildiği müşteri anlamına gelir.
  14. Yazılım - Avira tarafından lisansı şahsınıza verilmiş ve Avira’nın bundan sonra sunacağı tüm Güncellemeler ve Yükseltmeler dahil olmak üzere Avira’nın hedef kod formatındaki bilgisayar programları anlamına gelir.
  15. Şartlar ve Koşullar - Avira’nın Standart Şartları ve Koşulları anlamına gelir. www.avira.com adresini ziyaret edin. Aşağıda da belirtildiği üzere söz konusu Şartlar ve Koşullar, bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin hükümlerine ek ve tamamlayıcı olarak verilmiştir.
  16. Deneme Lisansı - Yazılımın Müşteri tarafından ücretsiz olarak, sınırlı bir süre boyunca ve deneme amaçlı kullanımına ilişkin Lisans anlamına gelmektedir.
  17. Güncellemeler ve Yükseltmeler - Yazılımın güncellenmesi anlamına gelmektedir. Güncelleme veya Yükseltme şeklindeki güncellemeler Avira’nın takdirine bağlıdır.
  18. Güncelleme Hizmeti - Güncelleme ve/veya Yükseltmeler vasıtasıyla Yazılımın devamlı olarak güncellenmesi ve söz konusu Güncellemelerin ve Yükseltmelerin Avira tarafından sağlanması anlamına gelmektedir. Bazı Yazılımlar, fonksiyonel kullanım için Güncelleme Hizmetinin kullanımını gerektirir. Avira, Güncelleme Hizmeti kapsamında takdiri kendine ait olmak üzere Güncelleme ya da Yükseltme hizmeti verebilir.
 2. Mülkiyet Hakları
  Yazılım, uluslararası telif hakları, anlaşmalar ve diğer kanunlar tarafından korunmaktadır. Avira ve lisans veren kimseler, tüm telif hakları, patentler, ticari gizlilik hakları, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere Yazılıma ilişkin tüm hak, ünvan ve menfaatleri elinde bulundurmaktadır. Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi, Yazılıma ilişkin olarak size herhangi bir ünvan vermemektedir. Aşağıda verilen 3. ve 6. Bölümlerde açıklanan hakların haricinde Yazılıma dair herhangi bir hak kazanmazsınız.
 3. Lisans Verme
  1. Avira, işbu sözleşme ile Şartlar ve Koşullara veya burada verilen kısıtlamalara tabii Yazılım kullanımına ilişkin münhasır olmayan, devredilemeyen bir Lisans vermektedir.
  2. Buna ek olarak:
   1. Daha önce de belirtildiği üzere Şartlar ve Koşullar bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi için geçerlidir. Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ile Şartlar ve Koşullar arasında herhangi bir çelişki olması halinde Şartlar ve Koşullar geçerli olacaktır.
   2. 3.2.2. Avira tarafından Güncelleme ve Yükseltmelerin sunulduğu Yazılım göz önünde bulundurulduğunda Lisansınız, Lisans Süresi boyunca Güncelleme ve Yükseltmeleri alma ve kullanma hakkını kapsamaktadır. Avira tarafından Güncelleme ve Yükseltme sunulmayan Yazılımlar açısından ise sadece Lisans Süresi için ödeme yaptığınız Yazılım sürümünü kullanabilirsiniz.
 4. Kullanıma İlişkin Hükümler
  1. Yazılım, bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ya da kanun gereğince açıkça izin verilmediği takdirde kopyalanamaz, devredilemez ya da kaynak koda dönüştürülemez (diğer bir deyişle, geri derlenemez). Kanunlar tarafından izin verilmesi halinde diğer bilgisayar programları ile birlikte çalışabilmesinin sağlanması amacıyla Yazılım üzerinde ters mühendislik, kaynak koda dönüştürme ve geri derleme işlemlerini (bundan sonra Geri Derleme olarak adlandırılacaktır) gerçekleştirmek isterseniz Yazılımı Geri Derlemeden önce Avira ile temas kurmalı ve söz konusu birlikte çalışmanın başarılabilmesi için gerekli bilgilerle ilgili hükümleri talep etmeniz gerekmektedir. Avira’nın fazla gecikmeden söz konusu birlikte çalışmaya ilişkin verileri temin etmesi halinde Yazılımı geri derleme hakkınız olmayacaktır.
  2. İlgili ürün bilgisi doğrultusunda Çoklu Kullanım Lisansı bulunmayan Yazılımlar, tarafınızdan bir Bilgisayarda kullanılmak üzere sınırlandırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, sistem gereksinimlerini karşılayan herhangi bir Bilgisayarı kullanabilirsiniz. Bilgisayarı değiştirmeniz halinde Yazılım, başka bir Bilgisayara Yazılımın yeniden kurulumundan önce Yazılımın daha önce kurulmuş olduğu Bilgisayardan silinmelidir. Ürün bilgilerinde Çoklu Kullanım Lisansı bulunan Yazılım açısından Çoklu Kullanım, sadece Avira tarafından temin edilen Lisans sayısı ve tipi için ve satın aldığınız şekilde mümkün olacaktır.
  3. Aşağıdakileri yapamaz veya başka bir kimsenin yapmasına izin veremezsiniz:
   1. Yazılımı kısmen ya da bütünüyle kopyalamak (yedekleme amacı haricinde), lisansını vermek, kiralamak, ödünç vermek ya da icar etmek. Yazılımı başka bir bilgisayarda kullanmak isterseniz programı, başka bir bilgisayara yüklemeden önce mevcut bilgisayarınızdan silmeniz gerekir.
   2. Kısmen ya da bütünüyle Yazılımda değişiklik yapmak ya da Yazılım üzerinde türevsel çalışmalar gerçekleştirmek.
   3. NOT: AKSİ TAKDİRDE GEÇERLİ OLABİLECEK TÜM GARANTİLER GEÇERLİLİKLERİNİ KAYBEDECEKTİR;
   4. Yazılımdan telif bildirimlerinin, seri numaralarının, etiketlerin sökülmesi veya Yazılımın koruma özelliklerinin kopyalanması;
   5. Yazılımı, Yazılımda herhangi bir hata olması halinde can, vücut, sağlık ve bunları takiben mal ve çevre üzerinde doğrudan risk teşkil edecek ve ilgili sistemlerin hatasız ve devamlı olarak çalışmasını gerektiren özel riskli bölgelerde (nükleer tesislerin, silah sistemlerinin, uçuş navigasyon ve iletişim sistemleri, hayat destek sistemleri ve eczacılık ve besin üretiminde kullanılan ekipman, makine ve üretim prosesleri yüksek riskli aktivitelerden bazılarıdır) kullanmak. Avira, Yazılımın özel riskli bölgelerde kullanımının uygun olduğunu garanti etmemektedir.
   6. Avira, ihtiyati tedbir ve hasar iddiaları dahil olmak ama bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tarafınızdan Yazılımın yetkisiz kullanımını önlemek veya durdurmak için dava açma hakkını saklı tutmaktadır. Yazılımın tarafınızdan yetkisiz kullanımı, ilgili kanunlar kapsamında cezai takibat ile sonuçlanabilir. Kopyalamaya ve ifşaya ilişkin 4.3.5. bölümün hükümleri, Avira tarafından temin edilen Yazılımla ilgili el kitapları ve diğer dokümanlar açısından da geçerlidir.
 5. Yükümlülükleriniz
  Yazılıma ilişkin fonksiyonel donanım ve yazılım kurulumu tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Aynı durum, EDP sisteminiz içindeki düzenli veri yedekleme için de geçerlidir.
 6. Deneme Lisansı ve Ücretsiz Yazılım
  Size, Yazılımın işlerliği haricinde ücretsiz ve “olduğu gibi” bir Deneme Lisansı ve Ücretsiz Yazılım Lisansı verilecektir ve buna bağlı olarak Avira, size Yazılıma ilişkin olarak herhangi bir garanti vermemektedir. Avira, söz konusu Lisans tipi için ürün desteği vermemektedir ve bunları üretim ortamlarında kullanamazsınız. Ücretsiz Yazılım Lisansı sadece özel kullanıma ilişkindir.
 7. Otomatik Yenileme
  Lisansın Otomatik Olarak Yenilenmesi için kaydolduysanız mevcut Lisans Süresinin sonundan en az 30 gün önce fesih edilmemiş olması halinde Lisans Süresi geçerli liste ücreti üzerinden otomatik olarak yenilenecektir. Yeni Lisans Süresi, önceki Lisans Süresi ile aynı uzunlukta olacaktır.
 8. Lisansın Fesih Edilmesinin veya Sona Ermesinin Etkileri
  Burada verilen Lisansın feshi veya sona ermesi, Yazılımı ve Güncellemeleri ve Yükseltmeleri kullanma hakkınızın derhal sona ereceği anlamına gelir. Bunun ardından herhangi bir Güncelleme almayacaksınız ve yedek kopyalarının yanı sıra Yazımı tümüyle bilgisayarınızdan kaldırmanız gerekir. Avira, 8. Bölümde bahsi geçen materyallerin kaldırıldığına veya silindiğine ilişkin yazılı bir bildiri vermenizi talep edebilir.
 9. Teknik Destek
  Avira, teknik destek hizmeti sunmaktadır. www.avira.com adresini ziyaret edin. Söz konusu teknik destek, herhangi bir garanti olmaksızın Avira’nın takdirine bağlı olarak verilecektir. Avira’dan teknik destek almadan önce mevcut verilerinizi, yazılımları ve programları yedeklemek tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Avira, takdiri kendine ait olmak üzere teknik destek talebini reddetme, askıya alma ve sonlandırma hakkını saklı tutmaktadır.
 10. Sınırlı Garanti ve Yasal Uyarı
  1. Sınırlı Garanti. Avira, satın alım tarihinden itibaren otuz (30) gün boyunca Yazılımın ücretli sürümünün, Dokümantasyon doğrultusunda çalışacağını ve varsa Yazılım üzerinde bulunduğu ortamın malzeme ve işçilik açısından hasardan ari bir şekilde tarafınıza teslim edileceğini garanti etmektedir.
  2. Özel Müşteri Çözümleri. Devam etmekte olan sınırlı garantinin ihlali halinde yegane çözüm, takdiri Avira’ya ait olmak üzere (i) tarafınızdan ödenen Ücretin iadesi ve varsa (ii) Yazılımın üzerinde bulunduğu arızalı ortamın değiştirilmesi şeklinde olacaktır. Arızalı ortamları, faturanızla birlikte masrafları size ait olmak üzere Avira’ya ya da Satıcıya iade etmeniz gerekir. Bu sınırlı garanti, arızanın sizden, herhangi bir kazadan ya da yanlış kullanımdan kaynaklanması halinde geçerliliğini kaybedecektir.
  3. GARANTİ FERAGATNAMESİ
   YUKARIDA BELİRTİLEN SINIRLI GARANTİ HARİCİNDE YAZILIM, “OLDUĞU GİBİ” TEMİN EDİLMİŞTİR VE AVIRA KULLANIMINA YA DA PERFORMANSINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. AVIRA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK HUSUSUNDAKİ DOLAYLI GARANTİLER DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI YA DA YASAL GARANTİ VERMEMEKTEDİR. AVIRA BUNUN YANI SIRA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ, PAZARLANABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE YA DA YAZILIMIN DİĞER ÜRÜNLERLE ENTEGRE EDİLMESİ KONULARINDA GARANTİ VERMEMEKTEDİR. HEDEFLEDİĞİNİZ SONUÇLARI ELDE ETMEK VE YAZILIMIN KURULUMU, KULLANIMI VE YAZILIMDAN ELDE EDİLEN SONUÇLAR HUSUSUNDA YAZILIMI SEÇME YÜKÜMLÜLÜĞÜ SİZE AİTTİR. YUKARIDA BAHSİ GEÇENLERİ SINIRLAMAKSIZIN AVIRA, YAZILIMIN SİZİ TÜM TEHDİTLERE KARŞI KORUYACAĞI, ARIZALANMAYACAĞI, KESİNTİYE UĞRAMAYACAĞI YA DA YAZILIMIN ÖZEL GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞI GİBİ BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR.
 11. Sorumluluğun Sınırlandırılması
  HER NE ŞART ALTINDA OLURSA OLSUN AVIRA, İŞİN DURMASI, VERİ KAYBI, BİLGİSAYAR ARIZASI VEYA HATASI YA DA DİĞER HASAR VEYA KAYIPLAR DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK KAYDIYLA DOLAYLI, ÖZEL, KAZAİ YA DA İZLEYEN HASARLARDAN YA DA KAR KAYBI VE İYİ NİYET KAYBINDAN KAYNAKLANAN ZARARLARDAN SİZE YA DA HERHANGİ BİR KİŞİYE KARŞI SORUMLU TUTULAMAZ. HER NE ŞART ALTINDA OLURSA OLSUN AVIRA HASAR İHTİMALİ HUSUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE TARAFINIZDAN LİSANS ÜCRETİ OLARAK ÖDENEN BEDELDEN YÜKSEK HASARLAR AÇISINDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

  10 VE 11. BÖLÜMLERİN AŞAĞIDA BAHSİ GEÇEN HÜKÜMLERİ, YETKİLİ SATICILAR İÇİN DE AYNI DERECEDE GEÇERLİDİR VE İLGİLİ KANUN KAPSAMINDA İZİN VERİLDİĞİ ÖLÇÜDE YÜRÜRLÜKTE KALMALIDIR.
 12. Gizlilik
  Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini kabul ederek Avira Gizlilik Politikasının sizin için bağlayıcı olacağını da kabul etmektesiniz. www.avira.com adresini ziyaret edin.
 13. Belirli Sistem Bilgilerinin Toplanması
  Avira, Avira’ya Yazılım desteğinde yardımcı olmak üzere bilgisayar sisteminiz hakkında bilgi toplamak için web sitesinde ve Yazılım içinde belirli uygulama ve araçlar kullanmaktadır. Geliştirilmiş çevrimiçi dosya testi ile (Avira’nın ücretli ürünlerinin 10. Sürümünden itibaren AntiVir ProActiv Topluluğu) Avira, şüpheli programları (çalıştırılabilir dosyalar) sadece güvenli Alman veri merkezlerine göndermektedir. Avira kişisel bilgilerinizi göndermez. Pdf, doc, xls uzantılı dosyaların yanı sıra fotoğraflar ve videolar gibi kişisel veriler otomatik olarak gönderilmez.
 14. [kasten boş bırakılırsa]
   
 15. Geçerli Kanunlar ve mahkeme yeri
  17. Bölümün geçerli olmaması halinde Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Kaliforniya Eyaleti kanunları kapsamında bulunmaktadır ve bu Sözleşme kapsamındaki tüm eylemler, Kaliforniya Eyaleti mahkemelerinde çözülecektir. Söz konusu mahkemelerin kararlarını kabul edeceğinizi taahhüt etmektedir.
 16. Diğer
  1. İşbu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ve yukarıda belirtilen şartlar ve koşullar Yazılımın kullanımı konusundaki haklarınızı sunar ve taraflar arasındaki sözleşmenin tümünü teşkil eder. Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ile Şartlar ve Koşullar bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesine tabi Yazılım ile ilgili diğer tüm bildirimleri, beyanları ya da reklamları geçersiz kılar.
  2. Yetkili bir Avira temsilcisinin yazılı feragat belgesi olmadan işbu sözleşmenin hiçbir hükmü geçersiz kılınamaz.
  3. Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ile Şartlar ve Koşullarda belirtilen hükümlerden birinin geçersiz kılınması durumunda, bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ile Şartlar ve Koşulların geri kalanı bütünüyle yürürlükte olmaya devam edecektir. Aynı şekilde, geçerli olmayan bir hüküm geçerli olacak hale getirildiğinde, geçerli olarak yorumlanacaktır.
  4. Avira’nın bu sözleşmenin hükümleri altında sarih şekilde belirtilmeyen tüm hakları saklıdır.
  5. Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin açıklayıcı başlıkları kolaylık olması açısından konulmuştur ve bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin yapısını ya da yorumlanmasını sınırlayamaz ya da başka şekilde etkileyemezler.
  6. Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinde belirtilen haklarınızı Avira'nın açık yazılı izni olmadan devredemezsiniz.
 17. Alman Hukukuna tabi Lisanslar için Hükümler
  Bu bölüm Amerika Birleşik Devletleri ya da Kanada’da bulunmayan kullanıcılar için geçerlidir. Lisansınız Almanya kanunlarına tabi olmaktadır. Bir Girişimci olmanız halinde, münhasır yargı yetkisi Avira’da olacaktır. Avira Müşteri’ye ikametgahında dava açma hakkını saklı tutar.
  1. Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin hiçbir kısmı Alman Telif Hakkı Yasalarının(UrhG) bölüm 69 c no.3, 69 d para. 2 ve 3 ve 69 e hükümlerinde belirtilen haklarınızı sınırlayamaz. Yazılım üzerinde UrghG’nin 69 e bölümüne uygun olarak başka bilgisayar programlarıyla birlikte çalışabilirliği sağlamak amacıyla ters mühendislik, geri derleme ya da kaynak koda dönüştürme (bundan sonra “Geri Derleme” olarak adlandırılacaktır) işlemlerini uygulamak istediğiniz takdirde, Yazılımın Geri Derlemesi işlemine başlamadan önce Avira ile iletişime geçmeniz ve bu birlikte çalışılabilirliği sağlamak için gerekli ilgili bilgilerin hükmünü talep etmeniz gerekmektedir. Şayet Avira usulsüz gecikme olmadan bu bilgileri sağlarsa, Müşteri Yazılımın Geri Derleme işlemlerini uygulayamaz.
  2. Bölüm 10 (Sınırlı garanti ve yasal uyarı) bütünüyle aşağıdaki hükümlerle değiştirilecektir:
   1. Aksi kararlaştırılmadıkça, Avira tarafından tedarik edilen Yazılım mevcut son teknolojiye sahip olmalı ve kullanıcı kılavuzları da dahil olmak üzere, Avira tarafından verilen tüm ilgili ürün bilgi ve özelliklerine haiz olmalıdır. Avira sözleşmeye tabi Yazılımın Avira’nın sözleşmede belirtilen yükümlülükleri dışındaki amaçlar doğrultusunda kullanımı ile ilgili bir garanti sunmamaktadır.
   2. Mevcut son teknoloji sebebiyle alınan tedbir ve gösterilen çabalara rağmen program hatalarının tam olarak giderilememesi ve her virüs ya da zararlı yazılımı saptayan bir Yazılım üretmenin imkansız olduğu konusunda bilgilendirilmiş bulunuyorsunuz.
   3. Bir girişimci iseniz ve Avira size Yazılımı ücret karşılığında kalıcı olarak sağladıysa, Yazılımdaki kusurlar Avira’yı Alman Ticaret Yasasının (HGB) 377. Bölümünde belirtildiği şekilde bu kusurdan haberdar ettiğiniz takdirde Avira tarafından düzeltilecektir.
    1. Belirtilen kusurlar Avira tarafından kusurun giderilmesi (“onarım”) ya da kusursuz bir Yazılımın tarafa verilmesi ("ikame gönderimi") ile düzeltilecektir. Bu düzeltme işlemlerinin masrafları Avira tarafından karşılanacaktır.
    2. Eğer Yazılımdaki kusurlar makul bir zamanda çözülemezse ya da onarım veya ikame gönderimi başka nedenlerle yapılamazsa, ücret azaltma ya da –kusurlar maddi ise- sözleşmeyi feshetme yollarına gidebilirsiniz.
    3. Bu kusurlarla ilgili olarak tarafınızdan yapılan tazminat talepleri ya da gereksiz masraflar sebebi ile talep edilen tazminatlar ("Ersatz vergeblicher Aufwendungen") münhasıran bölüm 10 (burada madde 17.3 altında belirtildiği gibi) hükümlerine tabi olacaktır.
   4. Avira size Yazılımı ücret karşılığı olarak geçici süreliğine temin etmekteyse, Yazılımdaki kusurlar bu kusurların bildirimini takiben makul bir sürede düzeltilecektir. Bu kusurların düzeltilmesi Avira'nın tercihine bağlı olarak onarım ya da ücretsiz ikame gönderimi şeklinde yapılacaktır. Kusurun devam ettiği süreç için ücret azaltma hakkınız saklıdır. Sözleşmeyi olağandışı bir şekilde feshetme hakkınızı yalnızca Avira’ya sorunu çözmek için gerekli şartları sağladığınız takdirde kusur çözülmüyor ise kullanabilirsiniz.
   5. Yalnızca Avira’ya ihtiyacı olan şartlar sağlandığı ve istenilen sonuçların alınmadığı ya da onarım ve ikame gönderimi seçeneklerinin Avira tarafından yersiz bir şekilde reddedildiği hallerde, onarım ya da ikame gönderimi konusunda Avira'nın ihlalde bulunduğu iddia edilebilir. Eğer kusurun onarım ya da ikame gönderimi ile giderilmesi yalnızca makul olmayan harcamalar ile mümkünse, Avira kusuru düzeltmeyi reddedebilir ve size sözleşmeyi feshetme ya da sözleşmeyi iptal etme hakkınızı kullanma seçeneğini sunabilir.
   6. Hangi kusur nedeni ile olursa olsun, hiçbir şekilde Yazılım kaynak kodunu Avira’dan talep etme hakkınız bulunmamaktadır.
   7. Yazılımın fikri telif haklarının ihlali (Rechtsmangel") ile ilgili üçüncü kişilerin sizden taleplerinin olması durumunda Avira’yı vakit geçirmeden durumdan haberdar etmelisiniz. Böyle taleplerle ilgili yazılı belgeler, yazışmalar ya da başka şekildeki bilgiler var ise, bunları Avira’ya gecikmeden iletmelisiniz. Üçüncü kişilerin taleplerinin makul olması durumunda Avira bu taleplerin bildirimi ile ilgili masrafları ( yasal ödemelerle sınırlı olmak üzere makul avukat ücretleri de dahil) size geri ödeyecektir. Ayrıca, bu kusurların kasti ya da ağır ihmallerinden kaynaklanması hali hariç, Avira'nın kar kaybı konusundaki yükümlülüğü ücretin en fazla beş katı olacak şekilde sınırlandırılmıştır.
   8. Eğer bir Girişimci iseniz ve Avira’nın Yazılımını kalıcı olarak almışsanız, Avira’nın kasti davranışları haricinde, Yazılım kusurları için garanti talepleriniz sınırlama sürecinin yasal başlangıcından bir sene sonra sona erer. Yasal sınırlama süreci Alman Medeni Hukukuna (BGB) tabi olmakla birlikte burada hükümler sebebiyle değişemez.
  3. Bölüm 11 (Sorumlulukların sınırlandırılması) aşağıda belirtilen hüküm ile değiştirilmelidir: İlgili iddianın yasal yapısına bağlı olmaksızın aşağıdaki hükümler, hasar iddialarınız ve buna bağlı tazminat talepleriniz açısından geçerli olacaktır ("Ersatz vergeblicher Aufwendungen"):
   1. Avira, Ürün Sorumluluk Kanunu doğrultusunda veya garanti varsayımına bağlı olarak ortaya çıkan can, vücut ve sağlık açısından yaşanan sorunlar hususunda Avira’nın ihmal ya da maksatlı davranışından kaynaklanan zararlardan sorumludur. Tüm diğer durumlarda Avira’nın sorumluluğu sözleşmenin esas zorunluluklarının ihmal edilmesi ile sınırlıdır. Esas zorunluluklar, bu zorunluluklara uyulduğuna güvenebileceğiniz ve sözleşmenin doğru şekilde uygulanmasını sağlayan zorunluluklardır. Avira’nın bilgi kaybına ilişkin sorumluluğu, güvenlik kopyalarının çıkartılmış olması halinde normal ve tipik olarak tipik geri yükleme masrafları ile sınırlıdır. Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin 5. Bölümüne düzenli ver yedeklemeye ilişkin yükümlülükleriniz belirtilmiştir.
   2. Avira’nın Avira tarafından sözleşmenin esas zorunluluklarının ihmale dayalı ihlali halindeki sorumluluğu, bu sözleşme tipi için tipik addedilen öngörülebilen zararlar ile sınırlıdır.
   3. Alman Medeni Kanununun (BGB) 536. Bölümü para. 1 alternatif 1 kısmı doğrultusunda bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin imzalandığı an itibariyle mevcut zararlar hususunda Avira’nın yükümlülüğü açıkça hariç bırakılmıştır.
   4. Sorumluluk hususundaki kısıtlamalar, müdürler, yasal temsilciler, çalışanlar ve acenteleri dahil olmak ancak bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla Avira’nın temsilcilerinin tümü için geçerlidir.
 

Avira, Inc. 425 Market Street | San Francisco CA 94105 | Amerika Birleşik Devletleri

Avira Operations GmbH & Co. KG | Kaplaneiweg 1 | 88069 Tettnang | Almanya

4 Kasım 2011

Yenileme iptal edilmediği sürece otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
Yenileme iptal edilmediği sürece otomatik olarak yenilenir. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: #cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: #cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: #cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: #cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: #cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: #cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Yenileme fiyatına kıyasla tasarruf edilen oran. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. 2 x #cma_promo_renewal_price# tutarındaki yıllık yenileme fiyatına kıyasla tasarruf edilen oran. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Yenileme fiyatına kıyasla tasarruf edilen oran. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: #cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Yenileme fiyatına kıyasla tasarruf edilen oran. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: #cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Yenileme fiyatına kıyasla tasarruf edilen oran. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: #cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Yenileme fiyatına kıyasla tasarruf edilen oran. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Yenileme fiyatına kıyasla tasarruf edilen oran. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif. İptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Abonelik ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar ilk #cma_period# için özel teklif. Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. #cma_promo_end_date# tarihine kadar özel teklif: Deneme süresi sona erdiğinde: İlk #cma_period# #cma_promo_price# (İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim) karşılığında ücretli abonelik başlar ve iptal edilmediği sürece #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period# üzerinden otomatik olarak yenilenir. Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
Ödeme yöntemi gereklidir. Deneme süresi sona erdiğinde: Ücretli abonelik başlar ve yenileme iptal edilmediği sürece otomatik olarak yenilenir. Fiyat değişebilir.
Teklif ayrıntıları aşağıdadır.*
#cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. Ardından #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#.
#cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. Ardından #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#.
#cma_promo_price# — İlk #cma_period# #cma_promo_standard_price# fiyatından #cma_promo_saved_price# indirim. Ardından #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#.
Geçerli aboneliğinizde kalan değer, yeni aboneliğinizde ek günlere dönüştürülür.
Big savings. Strong online security: 43% off Avira Prime >
Riesen Rabatt. Starke Online-Sicherheit: 43% auf Avira Prime >