Belangrijk: Uw huidige versie van Windows is verouderd en wordt niet meer ondersteund.
Voor uw veiligheid adviseren wij u om over te stappen op Windows 10/11 voordat u de Avira-software downloadt.
Update uw Windows-versie hier.
Our Avira Phantom VPN is no longer available for use within India as a result of governmental regulations requiring the logging and saving of user data, but you can still use your subscription when traveling outside of India.
Skip to Main Content
Avira ("wij", "ons", "onze", of "Avira") streeft er naar om uw privacy te allen tijde te beschermen. We zijn toonaangevende deskundigen in IT-beveiliging. We beschermen u tegen malware, virussen en andere digitale dreigingen. Een van de dingen die wij het belangrijkste vinden, is het beschermen van uw persoonlijke gegevens. Indien u in de Verenigde Staten of Canada woont, staat Avira voor Avira, Inc., 330 Primrose Avenue, Suite 610, Burlingame, CA 94010, USA. Indien u elders woont, staat Avira voor Avira GmbH & Co. KG, Kaplaneiweg 1, 88069 Tettnang, Duitsland.

Lees dit beleid zorgvuldig door en zorg ervoor dat u alles begrijpt. Dit beleid beschrijft hoe we bepaalde informatie over u, uw computer of uw mobiel apparaat ("apparaat") behandelen. Deze informatie kan zogenaamde persoonsgegevens bevatten ("PII"). Voorbeelden van PII zijn uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en creditcardgegevens. Informatie over uw apparaat die we gebruiken, bevat het identificatienummer, IP-adres, locatie, inhoud, taalinstellingen en IMEI-code. We kunnen ook het merk, het model, het batterijniveau, het hardwaremodel, de versie van het besturingssysteem, het telefoonnummer, het SIM-nummer, de netwerkaanbieder en de geheugenstatus gebruiken. Ten slotte kunnen we bepaalde geografische informatie gebruiken gebaseerd op de GPS-/wifinetwerkpositie.

We leggen ook uit hoe we cookies (zoals verderop uitvoerig beschreven en gedefinieerd) en analytische hulpmiddelen gebruiken via onze website en onze producten en services. We leven de toepasselijke privacywetgeving en dit privacybeleid na. We delen uitsluitend gegevens met anderen zoals is beschreven in dit beleid.

Producten en services

Avira Protection Cloud, Avira URL Cloud en Avira ProActiv

Avira heeft Protection Cloud, URL Cloud en Avira ProActiv ("ProActiv") in zijn producten geïntegreerd om u nog effectiever te beschermen tegen bedreigingen. Deze functies stellen ons in staat nieuwe of onbekende programma's uit mogelijk gevaarlijke bronnen in realtime te analyseren. Wij gebruiken deze functies enkel om u de best mogelijke Avira-producten en -services te kunnen bieden. Wanneer deze functies zijn geactiveerd, passen onze producten bepaalde vooraf gedefinieerde regels toe om te bepalen of een voorval op uw systeem wordt veroorzaakt door een aanval van een virus of malware. Zodra we dit hebben vastgesteld, kunnen we op zoek gaan naar een oplossing. We kunnen dit doen door een "digitale vingerafdruk" van een onbekend of verdacht uitvoerbaar bestand van uw systeem naar ons te verzenden in realtime. In de meeste gevallen kan onze analyse onmiddellijk bepalen of het bestand veilig is of malware. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn het uitvoerbare bestand over te dragen naar Avira voor verdere analyse. In dat geval worden bestanden in versleutelde vorm uitgewisseld tussen uw computer/apparaat en de Protection Cloud. Persoonlijke bestanden (bestandsindelingen als .pdf, .doc en .xls) en persoonlijke documenten (zoals foto's en video's) worden niet overgedragen. Gegevens worden alleen gebruikt voor de analyse van malware en worden niet doorgezonden naar derden. Raadpleeg onze Protection Cloud-site en onze ProActiv-site voor meer informatie. Onze URL Cloud-functie helpt bij het identificeren van URL's die tijdens het surfen op internet schade toebrengen aan uw systeem. URL Cloud kan de URL's die u bezoekt, analyseren en vaststellen welke URL's malware, spam en/of phishing-praktijken betreffen en kan u voor deze URL's waarschuwen voordat u verder gaat. De URL Cloud-functie kan alleen werken indien we interageren met de sites die u gebruikt. We verwijderen echter alle PII. We bewaren bepaalde informatie over de URL's op een geanonimiseerde manier en gebruiken deze voor debugging, statistische doeleinden en om onze detectiepercentages te verhogen.

Uw Avira-account

Om sommige van onze producten of services te kunnen activeren en/of gebruiken, moet u een account ("account") aanmaken. Tijdens het instellen van uw account vragen we u naar bepaalde PII zoals uw e-mailadres. We hebben deze informatie nodig om u in staat te stellen de door u gebruikte Avira-producten en -services te activeren, beheren of gebruiken. Wij kunnen uw e-mailadres en andere PII (bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer en adres) koppelen aan uw account en aan de toegang tot onze producten of services. Raadpleeg voor verdere informatie het onderdeel Gebruikerservaringen en Statistieken hieronder.

Facebook Connect en Google+ Sign-In

Voor bepaalde webgebaseerde services of functies van onze producten en services (bijvoorbeeld aanmelden via https://my.avira.com/nl) is aanmelding via Facebook Connect of Google+ Sign-In mogelijk. Facebook Connect is een service van Facebook, Inc. ("Facebook") en Google+ Sign-In is een service van Google, Inc. ("Google"). Als u Facebook Connect of Google+ Sing-In gebruikt, worden de gegevens die u indient, uitsluitend verwerkt en opgeslagen voor registratiedoeleinden. Het gebruik van Facebook Connect of Google+ Sign-In is onderworpen aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van respectievelijk Facebook en/of Google. Bij het gebruik van Facebook Connect worden uw Facebook-profiel en openbare gegevens die beschikbaar zijn op Facebook, overgedragen van Facebook naar Avira. Bij het gebruik van Google+ Sign-In worden uw Google+-aanmeldgegevens (die PII kunnen omvatten zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie die u in het kader van uw Google+-profiel hebt verstrekt) van Google naar Avira overgedragen. Klik voor meer informatie over Facebook Connect hier en/of raadpleeg de pop-up die bij het aanmelden bij Facebook Connect verschijnt. Klik voor meer informatie over Google+ Sign-In en het beheren van uw Google+-toegangsrechten op hier.

Als u niet instemt met een dergelijke gegevensoverdracht, meldt u uzelf aan via uw Avira-account in plaats van via Facebook Connect en/of Google+ Sign-In.

Anderen uitnodigen om gebruik te maken van uw producten of services

Het is mogelijk om een vriend of familielid uit te nodigen om onze producten of services uit te proberen via e-mail, Facebook, Twitter of Google+.  Om van de uitnodigingsfunctie per e-mail gebruik te maken, moet u het e-mailadres (en dus PII) van uw vriend of familielid invoeren. Avira verstuurt vervolgens een uitnodiging naar het door u opgegeven e-mailadres. Deze e-mailuitnodiging bevat uw PII (met inbegrip van uw naam en het e-mailadres dat u hebt ingevoerd voor uw account). Doe dit niet zonder uw vrienden en familieleden om toestemming te vragen. Indien u ervoor kiest om de uitnodiging te delen via Facebook, Twitter of Google+, moet u zich bij elk van deze services aanmelden. Wij zullen verbinding maken met de betreffende API om een link te delen waarmee uw vrienden of familieleden worden uitgenodigd om onze producten of services uit te proberen.

Het apparaat van een familielid of vriend beheren via het dashboard van Avira

Een aantal van onze producten en services (zoals https://my.avira.com/nl) biedt een functie waarmee u uw vrienden of familieleden kunt uitnodigen om hun apparaten door u te laten bewaken en/of beheren via uw Avira-dashboard. U kunt de apparaten van uw vrienden en/of familieleden bewaken en/of beheren zodra zij de uitnodiging accepteren die u hen via het dashboard hebt gestuurd. Deze producten en services werken alleen, indien u toegang verschaft tot bepaalde hulpmiddelen van derden ("hulpmiddelen van derden"). Avira is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor uw gebruik van hulpmiddelen van derden. Daarnaast kunnen deze hulpmiddelen van derden gebonden zijn aan speciale licenties en/of voorwaarden. Door gebruik te maken van deze hulpmiddelen van derden, stemt u ermee in alle relevante licenties en/of voorwaarden die voor het betreffende hulpmiddel gelden in acht te nemen. Op dit moment hebben we bijvoorbeeld een partnerschap met TeamViewer voor het product met toegang op afstand. Dit product wordt beheerd door Privacybeleid TeamViewer. Indien u vragen hebt over het privacybeleid van TeamViewer, kunt het bedrijf e-mailen via privacy@teamviewer.com.

Wanneer uw vriend of familielid ons product of onze service installeert, ziet u deze persoon in uw dashboard. U kunt toegang krijgen tot de accountgegevens van de betreffende persoon, inclusief naam en e-mailadres, foto (als deze is geüpload), type gebruikt apparaat, de producten of services die de persoon heeft geïnstalleerd en de status van elk apparaat, waaronder eventuele beveiligingsproblemen (zoals een virus). In het geval van een beveiligingsprobleem kunt u uw vriend of familielid van relevante informatie voorzien door een bericht te sturen via uw dashboard. Zowel u als uw vriend of familielid kunnen er op elk moment voor kiezen om hun apparaat of apparaten van uw dashboard te verwijderen, waarna het apparaat of de apparaten van uw vriend of familielid niet langer zichtbaar zijn in uw dashboard.

Als u toestaat dat iemand uw apparaat of apparaten via het Avira-dashboard bewaakt en/of beheert, stemt u er uitdrukkelijk mee in om hem/haar toegang te geven tot uw apparaat of apparaten op de hierboven beschreven wijze.

Toepassingen op mobiele apparaten

Voor de werking van bepaalde van onze functies hebben we toegang tot de locatiegegevens van uw apparaat nodig.

Het product Avira Identity Guard verschaft zichzelf toegang tot de contacten in uw adresboek. Deze functie stelt u op de hoogte indien de gegevens van een van uw contacten in gevaar zijn vanwege een externe gegevensinbreuk. We kunnen uw adresboek enkel gebruiken indien u ons daar toestemming voor geeft. Elke keer dat u Avira Identity Guard gebruikt, worden de gegevens in uw adresboek vergeleken met een databank van e-mailadressen waarvan bekend is dat ze in gevaar zijn. Indien gegevens overeenstemmen, zullen we u op de hoogte stellen en u de keuze geven deze informatie aan een bepaald contact door te geven. We bewaren bepaalde logboeken (eventueel met inbegrip van PII) op onze servers die het product Avira Identity Guard uitvoeren. Deze logboeken wisselen regelmatig, dit wil zeggen dat de informatie slechts gedurende korte tijd wordt bewaard en daarna wordt verwijderd.

Het product Avira Anti-Theft gebruikt uw locatie en andere informatie over uw Android-telefoon, zodat we deze kunnen opsporen bij verlies of diefstal. We gebruiken ook andere PII zoals uw e-mailadres en de login voor uw Avira-account om deze functies naar behoren te laten werken.

Website

U kunt de meeste pagina’s op de website van Avira bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te openbaren. Avira registreert zo nu en dan uitsluitend de domeinnaam, het IP-adres en het browsertype van de bezoekers aan onze website via de logboekbestanden van onze servers en analytische hulpmiddelen. We gebruiken deze informatie om de wereldwijde toegang tot onze website te registreren.

Voor bepaalde functies vragen we echter dat u Avira de informatie geeft die nodig is om deze te kunnen uitvoeren. U kunt op elk moment beslissen of u wilt doorgaan als u wordt gevraagd om PII te leveren. In sommige gevallen zult u een bepaalde stap in het proces niet kunnen voltooien als u de gevraagde informatie niet verstrekt. In onder meer de volgende gevallen vragen wij om uw PII:

  • Als u een bestelling plaatst via onze online winkel, vragen we u om informatie te verstrekken die nodig is voor het verwerken van de bestelling. Dit omvat bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres en creditcardtnummer of bankgegevens.
  • Als u onze online technische ondersteuning gebruikt of vragen stelt over onze producten en services via het contactformulier of de contactopties op onze website, vragen we u om ons uw PII te verstrekken die nodig zijn voor het verwerken van de ondersteuningsaanvraag. Deze gegevens kunnen bestaan uit uw e-mailadres, naam en adres, evenals informatie over uw computerhardware en -software en het type probleem dat u ondervindt.
  • Als u een testlicentie op onze website hebt aangevraagd, moet u PII, bijvoorbeeld een e-mailadres, verstrekken om die licentie te kunnen activeren.
  • Als u een service bij ons aanvraagt via onze website.
  • Als u deelneemt aan een onderzoek op onze website.
  • Als u zich abonneert op een nieuwsbrief. Als u zich hebt geabonneerd op een nieuwsbrief en deze niet wilt langer ontvangen, kunt u zich op elk gewenst moment uitschrijven met de uitschrijfoptie in de e-mail of door ons een e-mail te sturen met de hieronder gegeven contactgegevens.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer of in uw browser. Cookies worden geladen door uw browser wanneer u een product of service voor het eerst gebruikt. Cookies bevatten geen PII. We kunnen cookies gebruiken om de browser te identificeren die u gebruikt zodat onze website op de juiste wijze wordt weergegeven. We gebruiken cookies ook op verschillende plaatsen op onze website om uw bezoek aan de Avira-website te documenteren en een efficiënter ontwerp van de website mogelijk te maken. Bijvoorbeeld om de functie winkelwagen die wordt gebruikt om bestellingen te plaatsen in de onlinewinkel van Avira, te optimaliseren. Als u het gebruik van cookies door Avira of iemand anders niet wilt toestaan, kunt u het installeren van cookies via uw browserinstellingen uitschakelen. U hebt weliswaar de mogelijkheid om cookies te allen tijde van de harde schijf van uw computer te wissen, maar bedenk wel dat u daardoor mogelijk niet langer gebruik kunt maken van bepaalde functies van onze website, producten en services.

Safe Search van Avira

Momenteel hosten we onze eigen zoekfunctie via https://safesearch.avira.com of search.avira.net. Als u dit product gebruikt, worden gegevens verzameld over de browser en het besturingssysteem die u gebruikt voor het uitvoeren van de zoekopdracht, uw IP-adres en de aard van de zoekopdracht. Het is mogelijk dat wij bepaalde gegevens verzamelen die verband houden met de wijze waarop u zoekopdrachten uitvoert, zoals het aantal zoekopdrachten dat op een bepaalde dag of in een bepaalde regio is uitgevoerd. We geven geen PII of niet-gepseudonimiseerde gegevens die we hebben verzameld, door aan derden. De zoekopdracht wordt gehost en opgeslagen op de servers van Avira, maar we maken gebruik van derden om de zoekresultaten aan u te verstrekken en deze derden verzamelen mogelijk wel PII op de hierna beschreven wijze.

Gebruikerservaringen en statistieken

Wij gebruiken onze eigen technologie (inclusief authenticatiesoftware, opslag- en messaging engines, databanken en grote datamagazijnen) om statistische evaluaties aan de hand van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen te kunnen uitvoeren. Dit doen we om uw ervaringen met onze producten te optimaliseren en relevante inhoud en advertenties aan te bieden. Als u meerdere e-mailadressen gebruikt om uw Avira-account te gebruiken, kunnen we deze e-mailadressen aan één profiel koppelen. We kunnen informatie combineren die we over uw gebruik van een product of service verzamelen met uw gebruik van een ander product of service.

We gebruiken de verzamelde informatie tevens om u zo relevant mogelijke inhoud, zoekresultaten en advertenties aan te bieden. Wij zijn van mening dat relevantere advertenties een betere internetervaring bieden. Dit is ook een manier om onze bedrijfsactiviteiten te promoten en u tegelijkertijd bepaalde producten of services gratis aan te kunnen bieden. Als onderdeel van dit proces kunnen we tevens informatie verzamelen over de wijze waarop u de advertenties gebruikt die we u aanbieden en wat u ermee doet. We kunnen ook informatie verzamelen over de manier waarop u onze producten en services op verschillende apparaten gebruikt. Op basis van deze apparaatgerelateerde informatie (bijvoorbeeld het hardwaremodel, het besturingssysteem, de apparaatversie, informatie over het mobiele netwerk waaronder uw telefoonnummer) en het unieke toepassingsnummer dat aan een aantal van onze producten en services is toegewezen, is het wellicht mogelijk een persoonlijk profiel van u samen te stellen.

Als u zich aanmeldt en toegang krijgt tot uw account of onze producten, kunnen we automatisch bepaalde informatie verzamelen en opslaan. Bijvoorbeeld de details over uw gebruik van onze producten, welk soort zoekopdrachten u uitvoert, waarvandaan uw computer routeert, het type en de versie van uw browser en cookies die uw browser en/of account kunnen identificeren. Door het lezen en accepteren van dit privacybeleid begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat wij mogelijk niet-PII en gepseudonimiseerde gegevens die wij hebben verkregen via onze bedrijfseigen authenticatiesoftware, combineren met PII die u hebt verstrekt voor een Avira-account. Deze gegevens worden door ons niet gedeeld met derden.

Naast onze bedrijfseigen technologie gebruiken wij de volgende analytische hulpmiddelen van derden om uw bezoek aan onze website en/of onze producten/services beter te begrijpen. Ons doel is u een gebruikersvriendelijkere ervaring te bieden:

1. Adobe Analytics (Omniture)

We gebruiken Adobe Analytics-software van Adobe Systems, Inc.("Adobe"). Deze software gebruikt cookies en trackingpixels die worden opgeslagen op of opgehaald van uw apparaat en die het tevens mogelijk maken om uw gebruik van onze website te analyseren. Dit proces verzamelt gegevens die we gebruiken om gebruiksprofielen te maken gebaseerd op pseudoniemen en slaat deze gegevens op. Deze profielen worden gebruikt om het gedrag van bezoekers te analyseren en om ons aanbod en ontwerp beter af te stemmen op de behoeften van de gebruikers. Zonder uw uitdrukkelijke en formele toestemming worden gebruiksprofielen op basis van pseudoniemen niet samengevoegd met persoonlijk identificeerbare informatie die we in een andere context van u hebben ontvangen. Adobe verwerkt uw IP-adres niet en slaat het alleen in een afgekorte vorm op. Adobe draagt informatie die in de Europese Unie is verzameld over naar zijn eigen servers in de Europese Unie. U kunt zich op elk moment afmelden voor het door Adobe verzamelen en opslaan van zulke gegevens door de aanwijzingen in de volgende koppeling te volgen:

Meer informatie over het privacybeleid van Adobe Systems en diens privacybeleid met betrekking tot gegevensbescherming is te vinden op.

2. Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics, een service voor webanalyse van Google, Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt cookies om uw gebruik van onze website te kunnen analyseren. Informatie over uw gebruik van onze website die de cookie genereert, wordt gewoonlijk overgedragen naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Maar voordat dit gebeurt, verkort en anonimiseert Google uw IP-adres (Google's anonymizeIp-proces) indien u zich in een lidstaat van de Europese Unie bevindt of in een andere lidstaat die een overeenkomst heeft gesloten met de Europese Economische Ruimte. Het gehele IP-adres wordt overgebracht naar een Google-server in de VS en daar alleen in uitzonderlijke gevallen opgeslagen. Deze anonimisering zorgt ervoor dat uw IP-adres niet naar u kan worden herleid. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren om rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen voor Avira en om extra services te verlenen in verband met het gebruik van de website en het internet. Google kan deze informatie overdragen aan derden, waar nodig, als dit wettelijk wordt gevraagd of als Google contracten heeft met derden om zulke gegevens te verwerken. Google koppelt uw IP-adres niet met andere Google-gegevens. Door onze website te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen en opslaan van uw gegevens door Google op de wijzen en voor de doeleinden die hierboven zijn beschreven.

U hebt ook de optie om te voorkomen dat Google gegevens die door cookies zijn gegenereerd en gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) verkrijgt en verwerkt door een door Google geleverde browserplug-in te downloaden en installeren.

Meer informatie over Google Analytics vindt u hier: hier.

3. CrazyEgg

We gebruiken het hulpmiddel CrazyEgg, een service voor webanalyse van Crazy Egg, Inc. ("CrazyEgg"). CrazyEgg gebruikt cookies om uw gebruik van onze website te analyseren. Dit proces verzamelt gegevens die we gebruiken om gebruiksprofielen te maken gebaseerd op pseudoniemen en slaat deze gegevens op. Deze profielen worden gebruikt om het gedrag van bezoekers te analyseren en om ons aanbod en ontwerp beter af te stemmen op de behoeften van de gebruikers. Zonder uw uitdrukkelijke en formele toestemming worden gebruiksprofielen op basis van pseudoniemen niet samengevoegd met persoonlijk identificeerbare informatie die we in een andere context van u hebben ontvangen. Informatie over uw gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) die wordt gegenereerd door cookies, wordt gewoonlijk overgedragen aan een CrazyEgg-server in de VS en daar opgeslagen. CrazyEgg gebruikt deze informatie om rapporten over uw activiteiten op onze website en uw gebruik van onze website samen te stellen en om extra services te verlenen in verband met het gebruik van de website en internet.

U kunt zich op elk moment afmelden voor het verzamelen en opslaan van uw gegevens door CrazyEgg door de aanwijzingen in de volgende koppeling te volgen:

Meer informatie over de software en het privacybeleid van CrazyEgg vindt u hier: hier.

4. Mixpanel

We gebruiken technologieën van Mixpanel, Inc. ("Mixpanel") voor sommige Avira-producten om statistische evaluaties uit te voeren. Daardoor kunnen we functies voortdurend verbeteren en optimaliseren en het design ervan aantrekkelijker maken.

Voor onze producten die zijn verbonden met internet, gebruikt Mixpanel cookies om uw type browser, het besturingssysteem, taalinstellingen, door u ingevoerde zoekcriteria en uw IP-adres te detecteren. Mixpanel stuurt deze gegevens vervolgens naar een Mixpanel-server in de VS. Mixpanel anonimiseert uw IP-adres en alleen het geanonimiseerde IP-adres wordt naar Avira gezonden, zodat uw privacy gegarandeerd blijft. Als u niet instemt met het verzamelen van dergelijke gegevens, raadpleeg dan onze instructies voor het uitschakelen van cookies in de onderstaande websitegerelateerde sectie. Verder kunt u zich op elk moment afmelden voor het door Mixpanel verzamelen en opslaan van zulke gegevens door de aanwijzingen in de volgende koppeling te volgen:

Meer informatie over Mixpanel en het bijbehorende privacybeleid vindt u hier: .

Aanvullende informatie

Informatie delen met derden

Avira verstuurt of verkoopt geen PII aan derden. Als we samenwerken met advertentie- en reclamepartners, delen we alleen gegevens die geen PII zijn zoals hierna gedetailleerd wordt uitgelegd.

We kunnen echter samenwerken met andere bedrijven om gegevens namens ons te verwerken. We werken bijvoorbeeld samen met cleverbridge AG, Brabanter str. 2-4, 50674 Keulen, Duitsland, om u te voorzien van een handige optie voor het bestellen, betalen en ontvangen van onze producten via internet. Met een dergelijke aanbieder delen we enkel PII indien er een gepaste overeenkomst inzake verwerking van gegevens is afgesloten. We sturen enkel de PII door die minimaal nodig zijn om de gegevensverwerking uit te voeren. Dergelijke bedrijven moeten aan strikte wetgeving inzake gegevensbescherming voldoen. Ook zij moeten uw PII vertrouwelijk behandelen en uitsluitend gebruiken om de door ons gevraagde gegevensverwerking uit te voeren. Zij mogen uw PII niet gebruiken voor hun eigen bedrijfsdoeleinden. Omdat we een multinationaal bedrijf zijn, kunnen we uw persoonlijke informatie opslaan en verwerken op een server buiten het land waar u woont.

De zoekfuncties die Avira biedt (bijvoorbeeld https://safesearch.avira.com/ of http://avira.search.ask.com/ of search.avira.net), worden geleverd door APN, LLC ("Ask.com") of Yahoo!, Inc. ("Yahoo"). Als u een zoekopdracht start via de zoekfuncties, registreren Ask.com en Yahoo bepaalde informatie en tonen de zoekresultaten. Daartoe bepalen beide bedrijven uw IP-adres, de bron van uw zoekopdracht, uw type browser en platform en uw taalinstellingen. Beide bedrijven sturen deze informatie ook door aan externe leveranciers van content en gesponsorde koppelingen. Meer informatie over Ask.com en het bijbehorende privacybeleid vindt u hier: hier. Meer informatie over Yahoo en het bijbehorende privacybeleid vindt u hier: hier.

Als we de privacywetgeving naleven, mogen we andere gegevens dan PII delen met onze advertentie- en reclamepartners. Nogmaals, we delen of verkopen nooit PII. Dit stelt onze partners in staat om u aangepaste advertenties aan te bieden. We eisen van deze partners dat zij de toepasselijke wetgeving en dit privacybeleid naleven. Deze partners kunnen echter nog steeds gegevens verzamelen indien u een website bezoekt door op een advertentie te klikken. Ze verzamelen onder andere gegevens door cookies in uw browser te plaatsen. Ze kunnen ook controleren hoe vaak u een advertentie hebt bekeken. De partners kunnen uw zoekopdrachten, waarvandaan uw computer routeert en het type en de versie van uw browser traceren. Wij hebben geen invloed op de aard van de informatie die door deze partners wordt verzameld en op de wijze waarop die informatie uiteindelijk wordt gebruikt. Wij raden u dan ook ten stelligste aan uzelf te verdiepen in het privacybeleid van de betreffende reclamepartner voordat u op een bepaalde advertentie klikt.

Een partner kan u vragen om PII op te geven alvorens u toegang krijgt tot een bepaalde website. In dat geval wordt uw bezoek aan de website beheert door het eigen privacybeleid van de partner. Ook in dit geval raden we u aan om kennis te nemen van het privacybeleid van de partner voordat u PII aan die partner verstrekt.

Ten slotte kan Avira uw PII openbaar maken indien Avira op grond van de wet verplicht is om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan vertegenwoordigers van de overheid, een rechtbank of andere overheidsinstanties.

Beschermen van PII

We beschikken over juridische waarborgen die de norm zijn in de sector om uw PII te beschermen. Uw creditcardgegevens worden bijvoorbeeld overgedragen in een versleutelde vorm aan de hand van het certificaat Secure Socket Layer (SSL). Dit doen we om ervoor te zorgen dat uw PII niet verloren of beschadigd raken of verwijderd worden.

Iedereen bij Avira die toegang heeft tot PII, is opgeleid over de gepaste en wettelijke manier waarop met deze gegevens moet worden omgegaan.

Bekijken, corrigeren, blokkeren en verwijderen van PII

U hebt het recht om de PII die Avira opslaat te allen tijde te bekijken, corrigeren, blokkeren of verwijderen. Neem daarvoor contact op met ons via de onderstaande contactgegevens.

Openbare informatie

Houd er rekening mee dat informatie die u naar een forum stuurt, zoals http://forum.avira.com/wbb/ of https://answers.avira.com/nl/, wordt beschouwd als openbare informatie die niet is onderworpen aan dit privacybeleid. Wanneer u gebruik maakt van onze forums, bestaat het risico dat anderen de door u verzonden informatie vinden en gebruiken. Wees voorzichtig en ga op een verantwoordelijke manier om met uw persoonlijke informatie als u online bent in een openbaar forum.

Contactinformatie

Vraag ons om meer informatie over de PII die we bewaren. We verstrekken deze informatie met plezier kosteloos en zo snel mogelijk. We kunnen u deze informatie ook elektronisch sturen.

Neem contact met ons op via:

Avira
Data Protection Officer
Kaplaneiweg 1
88069 Tettnang
Duitsland
Telefoon: +49 75 42 50 00
E-mail: privacy@avira.com

 

Versie: maart 2016

Wordt automatisch verlengd, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing in vergelijking met 2 x jaarlijkse verlengingsprijs van #cma_promo_renewal_price# / jaar. Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint en wordt automatisch verlengd, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
#cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor eerste #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Daarna #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#.
#cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor eerste #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Daarna #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#.
#cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor eerste #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Daarna #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#.
De resterende waarde van uw huidige abonnement wordt omgezet in extra dagen voor uw nieuwe abonnement.
Big savings. Strong online security: 43% off Avira Prime >
Riesen Rabatt. Starke Online-Sicherheit: 43% auf Avira Prime >