Ons Privacybeleid

Onze belofte over wat Avira wel en niet zal doen met eventuele persoonsgegevens die u invoert.

Het grootste gedeelte van de pagina's van de Avira website kunt u bezoeken zonder dat u gevraagd wordt informatie over uzelf te verschaffen. Alleen hebben wij soms toch uw persoonsgegevens nodig om u de gevraagde producten en diensten te kunnen leveren.

Avira belooft uw privacy te aller tijden te zullen beschermen. Deze privacyverklaring legt uit hoe wij de gegevens die u invoert verzamelen, bewaren en gebruiken.


Onze verspreiding van de persoonsgegevens

Voor Avira, één van de toonaangevende experts op het gebied van de IT-veiligheidscriteria dat bescherming biedt tegen malware en andere digitale gevaren, staat de bescherming van uw persoonsgegevens op de eerste plaats. Wij willen u graag meer laten weten over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, bewaren en gebruiken. Mocht u vragen hebben dan kunt u via de volgende adressen contact met ons opnemen.


Welke persoonsgegevens worden verzameld en bewaard

Wij gebruiken in de volgende gevallen uw persoonsgegevens:

Wanneer u een bestelling plaatst op onze online winkels bij onze contractuele partners "element 5 Digital River GmbH" of "cleverbridge AG", een product registreert, om assistentie vraagt, zich voor een nieuwsbrief inschrijft, meedoet aan een enquete, een proefvergunning nodig heeft, contact met ons opneemt of in geval u overgaat tot een aantal specifieke handelingen op onze website. Bijvoorbeeld:

  • Wanneer u een order plaatst bij onze online winkel, wordt u gevraagd om informatie in te voeren die nodig is voor het verwerken van uw bestelling, zoals uw naam, uw adres en uw creditcardgegevens of uw bankgegevens.
  • Wanneer u gebruik maakt van de online technische ondersteuning, zult u gevraagd worden om gegevens die nodig zijn om uw verzoek te kunnen behandelen, zoals uw naam, uw adres, gegevens over de hardware en software van uw PC alsook over de fouten die u bent tegengekomen.

Wanneer u gevraagd wordt uw persoonsgegevens in te voeren, kunt u op ieder moment beslissen of u door wilt gaan of niet. Mocht u deze gegevens niet willen invoeren, dan kunt u simpelweg besluiten de handeling niet af te ronden.

Wij behouden ons het recht om informatie te verzamelen over uw betalingsgeschiedenis bij derden, opdat wij u bepaalde betalingsopties kunnen aanbieden (bijv. betaling van facturen).


Gebruik van verzamelde en bewaarde persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden op de volgende manier bij Avira gebruikt:

  • Avira biedt u gedetailleerde informatie over virus uitbraken, product updates, nieuws over producten, adviesdiensten, nieuwsbrieven, marketingondersteuning, partnerondersteuning, webinars, ondersteuningsforum, en ondersteuning voor vele andere diensten.
  • Avira geeft u de mogelijkheid om met gemak en in alle gemak te kopen. Daarnaast geeft Avira u de mogelijkheid tot het downloaden van producten, de registratie van producten, geeft u toegang tot diensten en nog veel meer op de Avira websites.

U kunt zich op elk moment uitschrijven voor de Avira nieuwsbrieven.


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Avira gebruikt ook de diensten van andere contractuele partners, voor het verzenden van producten, het verwerken van bestellingen voor het opmaken van facturen en betaalmethodes. Onze contractuele partners zijn verplicht om de persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en uitsluitend m.b.t. diensten of transacties ten behoeve van Avira.

In het geval van de digitale verzending van Avira software en vergunningen, werkt Avira samen met een derde partij (online winkel element5), opdat u uw bestellingen en betalingen met gemak en in alle gemak op het internet kunt doen.

Avira zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw uitdrukkelijke toestemming (ook niet voor marketing- of verkoopdoeleinden of aan adresverkopers), tenzij Avira hier wettelijk toe wordt verplicht. In sommige gevallen, is Avira wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens aan regeringsbureaus of andere dergelijke organen mee te delen.


Veiligheid van persoonsgegevens

Ter bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij moeten voldoen aan de veiligheidsvoorschriften zoals vastgesteld door de Duitse privacywet, dit privacybeleid en de algemene veiligheidsvoorschriften voor wat betreft informatieverstrekking. Deze procedure stelt ons in de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onbevoegde toegang en openbaarmaking, beschadiging, manipulatie of verwijdering. De creditcardgegevens worden gecodeerd via een ssl (secure pocket layer) protocol en verzonden aan de online winkel van onze partner, element5.

Let wel dat Avira deze bedrijfsgegevens aan haar dochterondernemingen wereldwijd zal doorgeven. Derhalve, kunnen de persoonsgegevens van onze klanten doorgestuurd worden aan al onze dochterondernemingen wereldwijd. In sommige landen zal het verzamelen, overbrengen, bewaren en verwerken van de persoonsgegevens uitgevoerd worden door de contractuele partners van Avira.

Alle werknemers van Avira die toegang hebben tot de persoonsgegevens van onze klanten zijn verplicht tot geheimhouding van deze vertrouwelijke gegevens.


Statistische informatie

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst voor de analyse van uw website verschaft door Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zgn. "cookies", tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en het mogelijk maken om uw gebruik van de website te onderzoeken. De informatie die door de cookie gecreëerd wordt bij het gebruik van deze website (waaronder uw IP-adres) wordt aan een server in de VS verzonden waar deze informatie opgeslagen wordt. Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de website te bekijken om zo rapporten op te kunnen maken over website activiteiten voor de website operator en om meer diensten te kunnen verschaffen voor website en internet gebruik. Google mag tevens deze informatie aan derden verstrekken mits dat wettelijk toegestaan is of als Google een derde partij opdracht geeft tot het verwerken van de gegevens. Google zal nooit uw IP-adres voegen bij andere gegevens die Google verzameld heeft. U kunt het installeren van cookies voorkomen door uw browser instellingen te wijzigen.Wij maken u er wel op attent, dat u in dat gevel niet gebruik kunt maken van alle functies van deze website. Door het gebruiken van deze website stemt u in met het verwerken van uw persoonsgegevens door Google verzameld op bovengenoemde wijze en voor de genoemde doeleinden.


Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die door een website aan uw browser software worden verstuurd. Avira gebruikt deze cookies om uw bezoeken aan de Avira websites te kunnen vastleggen en om de winkelwagen-functie te activeren wanneer u bestelt bij de online winkel van Avira.

Als u niet akkoord gaat met deze procedure, kunt u uw browser instellingen wijzigen om cookies te weigeren of zodat uw PC u vraagt of u cookies wilt accepteren wanneer een website ze probeert te installeren. Wij maken u er op attent dat door het weigeren van cookies, u sommige producten en/of diensten op de Avira website niet zult kunnen gebruiken.


Niet-persoonsgegevens

Avira slaat op willekeurige momenten de domeinnamen, IP-adressen en browser types op van bezoekers aan de Avira website. Deze informatie wordt gebruikt voor het registreren van de wereldwijde toegang tot de Avira website. Desalniettemin is deze informatie op geen enkele wijze verbonden aan het bewaren van persoonsgegevens.

U zult niet geïdentificeerd worden op basis van uw IP-adres ook al mocht onze web-server dat wel registreren. Dientengevolge blijft uw identiteit geheim.


Uitgebreid gekoppeld testen van bestanden: Avira AntiVir ProActiv Community

Door middel van het uitgebreid gekoppeld testen van bestanden (functie Avira AntiViw ProActiv Community in Versie 10 van onze betaalde producten) stuurt Avira alleen verdachte programma's (uitvoerbare bestanden) aan onze Duitse datacentra. Avira verstuurt geen persoonsgegevens. Andere bestanden zoals pdf, doc, xls alsook andere persoonsgegevens zoals foto's en video's worden automatisch niet verzonden.


Privacy van handelspartners en merkpartners

De Avira website biedt u verscheidene links naar de bedrijven waar wij mee samenwerken. Avira is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van haar partners. Omdat hun privacybeleid nogal kan verschillen van het onze, raden wij u aan om meer informatie in te winnen over het privacybeleid van desbetreffende bedrijven.


Niet-vertrouwelijke informatie

Houd er rekening mee dat informatie die naar sommige forums wordt verzonden als openbare informatie beschouwd zal worden en niet valt onder de privacyverklaring. Door het gebruik van dergelijke communicatiemiddelen loopt u het risico dat deze informatie gebruikt wordt door anderen. Wij raden u aan om voorzichtig om te gaan met de persoonsgegevens die u op internet invoert.


Contactgegevens

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de door ons bewaarde persoonsgegevens over u, dan zijn wij uiteraard bereid om u hierover gratis informatie te verschaffen, direct en op aanvraag. Mocht u dat willen, dan kan de informatie ook digitaal verschaft worden.

Avira
Data Privacy Officer
Kaplaneiweg 1
D-88069 Tettnang
Duitsland
Telefoon: 07542/500-0
Email: privacy@avira.com

De volgende voorschriften hebben betrekking op Avira en haar websites.

Status Augustus 2011