Skip to Main Content

Avira 30 yıldan fazla bir süre önce 1986 yılında "bağlantılı bir dünyada bilgisayar kullanıcılarını korumak" amacıyla kurulmuş bir Alman aile şirketidir. 

Avira bir Alman şirketi olarak, Almanya'da ve Avrupa'da yürürlükte olan tüm yasalara, özellikle de GDPR yönetmeliği doğrultusunda,Veri Koruma Yükümlülüklerine uymaktadır. Şirketimizin gizlilik ilkelerini burada bulabilirsiniz. 

Avira gizli anahtarları veya kullanıcıları hakkında hiçbir bir bilgiyi açıklamaz ve kendi altyapısının kontrolünü tamamen elinde tutar. Avira tam şeffaflığa ve müşterilerinin gizliliğinin korunması gerektiğine inanır.
 

Şeffaflık Raporu 

Yasalar uygulayıcı kurumlardan gelen kullanıcı bilgisi talep sayısının özetini aşağıda bulabilirsiniz:

Yıl: 2019

Ürün: Avira Phantom VPN

Kullanıcı bilgi talebi sayısı: 10

Açıklanan kullanıcı bilgisi sayısı: 0

----------

Yıl: 2018

Ürün: Avira Phantom VPN

Kullanıcı bilgi talebi sayısı: 13

Açıklanan kullanıcı bilgisi sayısı: 0
 

Avira Warrant Canary 

Beyanımız şöyledir. 

Avira şimdiye kadar hiçbir almamıştır:

  • Ulusal Güvenlik mektubu;
  • açıklama yapmayı yasaklayan resmi emir;
  • herhangi bir devlet kurumundan tebligat.
Important: Your current Windows version is outdated and no longer supported.
For your security, we recommend switching to Windows 10 before downloading Avira software.
Update your Windows version here.
Wichtig: Ihre Windows-Version ist veraltet und wird nicht mehr unterstützt.
Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir Ihnen den Wechsel zu Windows 10 vor dem Download unserer Software.
Hier können Sie Ihr Windows aktualisieren.
Important: Votre version actuelle de Windows est obsolète et n’est plus prise en charge.
Pour votre sécurité, nous vous conseillons de passer à Windows 10 avant de télécharger le logiciel Avira.
Mettez à jour votre version de Windows ici.
Importante: Tu versión actual de Windows está desactualizada y ya no es compatible.
Por tu seguridad, te recomendamos que instales Windows 10 antes de descargar la solución de Avira.
Actualiza aquí tu versión de Windows.
Importante: La tua attuale versione di Windows è obsoleta e non è più supportata.
Per la tua sicurezza, ti consigliamo di passare a Windows 10 prima di scaricare i software Avira.
Aggiorna la tua versione di Windows qui.
Importante: Sua versão atual do Windows está desatualizada e não tem mais suporte.
Para sua segurança, recomendamos que troque para o Windows 10 antes de baixar o software da Avira.
Atualize sua versão do Windows aqui.
Важно: ваша версия Windows устарела и больше не поддерживается.
Из соображений безопасности перед загрузкой ПО Avira мы рекомендуем перейти на Windows 10.
Обновить Windows вы можете здесь.
Belangrijk: Uw huidige versie van Windows is verouderd en wordt niet meer ondersteund.
Voor uw veiligheid adviseren wij u om over te stappen op Windows 10 voordat u de Avira-software downloadt.
Update uw Windows-versie hier.
Önemli: Kullanmakta olduğunuz Windows sürümü eski ve artık desteklenmiyor.
Güvenliğiniz için Avira yazılımını indirmeden önce Windows 10 sürümüne yükseltmenizi öneririz.
Windows sürümünü buradan güncelleyin.
重要 : 現在お使いの Windows バージョンは古いため、サポートされなくなりました。
安全のため、Avira ソフトウェアをダウンロードする前に Windows 10 に切り替えることをお勧めします。
こちらより Windows バージョンをアップデートしてください
重要信息 : 您当前的 Windows 版本已过时,并且不再受支持。
为了安全起见,我们建议您在下载 Avira 软件之前切换到 Windows 10。
在此升级您的 Windows 版本
重要資訊 : 您當前的 Windows 版本已過時,並且不再受支援。
為了安全起見,我們建議您在下載 Avira 軟體之前切換到 Windows 10。
在此升級您的 Windows 版本