Inleiding

Dit beleid inzake gegevensbescherming is bedoeld om informatie te bieden over de verwerking van persoonlijke gegevens binnen onze bedrijven. Wij voldoen hiermee aan onze wettelijke verplichting die voortvloeit uit de Duitse telemediawet (TMG) en de algemene EU-verordening gegevensbescherming (EU-AVG, EU 2016/679), met name artikel 13 en 14 en artikel 26(2).

Wij verzoeken u dit beleid inzake gegevensbescherming aandachtig door te lezen en ervoor te zorgen dat u de volledige inhoud begrijpt. Mocht u nog vragen hebben of onduidelijkheden tegenkomen, neem dan contact op met ons.

Voor Avira is de bescherming van uw privacy uitermate belangrijk. Wij zijn een toonaangevend expert op het gebied van IT-beveiliging. We beschermen u tegen malware, virussen en andere digitale dreigingen. Wij hechten dan ook groot belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Dit beleid inzake gegevensbescherming beschrijft hoe we omgaan met gegevens die direct of indirect te maken hebben met natuurlijke personen (persoonlijke gegevens) en welke hardware en software worden gebruikt.

In dit document wordt ook uitgelegd hoe wij cookies en analysetools gebruiken op onze websites en in het kader van onze producten en diensten.

Houd er rekening meer dat er afhankelijk van een bepaald product of een service aanvullingen kunnen gelden op dit gegevensbeschermingsbeleid.

De van toepassing zijnde privacywetgeving en dit beleid inzake gegevensbescherming wordt door ons te allen tijde nageleefd. Gegevens worden uitsluitend op de in deze bepalingen beschreven wijze met anderen gedeeld.

Hoe kunt u ons bereiken?

Welk bedrijf van Avira is voor u verantwoordelijk? Als u buiten de Verenigde Staten of Canada woont, kunnen de volgende bedrijven van Avira verantwoordelijk zijn - afhankelijk van het betreffende contract:

 • Avira Holding GmbH & Co. KG, of
 • Avira Sales GmbH & Co. KG, of
 • Avira Operations GmbH & Co.KG

Alle bedrijven zijn bereikbaar op het volgende adres

 • Kaplaneiweg 1, 88069 Tettnang, Duitsland.

Indien u in de Verenigde Staten of Canada woont, staat "Avira" voor Avira, Inc., c/o WeWork 75 E, Santa Clara St. Suite 600, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA.

De functionaris voor gegevensbescherming voor de gehele Avira-groep is bereikbaar op het volgende adres:

 • Avira
 • Functionaris voor gegevensbescherming
 • Kaplaneiweg 1
 • 88069 Tettnang
 • Duitsland
 • E-mail: privacy@avira.com

Wat wordt bedoeld met bepaalde termen?

Anonimisering

Door de gegevens te wijzigen is identificatie van een natuurlijk persoon niet langer mogelijk.

Activiteitsgegevens

Gegevens die worden opgeslagen over de activiteiten van een persoon.

Analytische tools

Programma's die analyses van gebruikersgedrag mogelijk maken.

Cloud

Gebruik van IT-infrastructuren en diensten die niet lokaal worden gehouden maar als dienst worden ingehuurd en die toegankelijk zijn via een netwerk (zoals internet).

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer of in uw browser.

GDPR

General Data Protection Regulation, revisie van de regeling van gegevensbescherming voor de Europese Unie.

Apparaten

Een (draagbaar) object, zoals een smartphone, tablet, laptop, of pc, dat wordt gebruikt voor het openen van apps of programma's en informatiediensten.

IP-adres

Een adres binnen het computernetwerk dat is gebaseerd op het Internet Protocol (IP). Dit adres wordt aan het apparaat toegewezen zodat het apparaat benaderbaar en dus toegankelijk is.

MAC-adres

Adres van elke afzonderlijke netwerkadapter.

my.avira.com

Beheersectie voor geregistreerde gebruikers binnen de Avira-software

Persoonlijke gegevens

Dit zijn gegevens die betrekking hebben op een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon.

Pseudonimisering

Wijziging van gegevens op zo'n manier dat het niet langer mogelijk is om ze toe te wijzen aan een bepaalde betrokkene zonder extra aanvullende informatie.

Schadelijke software

Programma's die ontwikkeld zijn om schade te veroorzaken aan een apparaat.

Smart

Synoniem voor "intelligente, slimme" apparaten (zoals een smartphone, smart-TV, smartwatch)

SSID

Vrij te kiezen netwerknaam.

Web console

Op internet gebaseerde software-oplossing voor het beheer van uw account of uw instellingen.

Welke persoonlijke gegevens worden door ons verwerkt?

Als u onze producten installeert of gebruikt dan wel onze websites bezoekt, worden verschillende gegevens door ons verwerkt. Dit kunnen ook persoonlijke gegevens zijn, zowel directe als indirecte, indien er nog andere gegevensbronnen bij betrokken zijn. De meeste gegevens worden verzameld in gepseudonimiseerde of geanonimiseerde vorm.

De volgende gegevens vallen hieronder:

Gegevens bij een bezoek aan onze websites:

Als u een van onze websites bezoekt, wordt wellicht informatie verwerkt over de regio van waaruit u ons bezoekt, informatie over uw apparaat, het besturingssysteem en de browser, uw gebruiksgedrag op onze site tijdens de huidige sessie en de vraag of u ons al eerder heeft bezocht. Daarvoor gebruiken we cookies (klik hier voor meer informatie).

Registratiegegevens:

Om sommige van onze producten of services te kunnen activeren, moet u een account aanmaken ("my.avira.com"). Tijdens het instellen van uw account wordt u verzocht bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en IP-adres en mogelijk ook uw telefoonnummer en uw woonadres. Voor mobiele gegevens worden aanvullende gegevens toegevoegd, bijvoorbeeld over het apparaat dat u gebruikt, uw provider en het besturingssysteem.

Ondersteuningsverzoeken:

Als u contact met ons opneemt voor een ondersteuningsverzoek, slaan we uw gegevens op in combinatie met dit specifieke verzoek, zoals contactgegevens, informatie over uw hardware en software en logboekgegevens. In sommige gevallen kunnen we u vragen om ons te voorzien van aanvullende bestanden die door analytische tools zijn gegenereerd om uw ondersteuningsverzoek af te handelen.

Gebruiksgegevens:

In het kader van het gebruik van onze producten en diensten worden op verschillende momenten persoonlijke gegevens opgeslagen en verwerkt. De respectievelijke verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens is afhankelijk van het gebruikte product en de betreffende diensten en productfuncties. Het kan voorkomen dat u ons bewust bestanden overhandigt voor verificatiedoeleinden. Als deze persoonlijke gegevens bevatten, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen die zijn vastgelegd in dit beleid inzake gegevensbescherming. Hier volgen enkele voorbeelden:

Avira Connect

Met Avira Connect bieden we een web console die u kunt gebruiken voor het beheren van uw account en onze software die uw gebruikt. Verder bieden we de mogelijkheid om uw smartphone te registreren, zodat u hem kunt opsporen als u hem kwijt bent. Om u deze dienst te leveren, verzamelen we gegevens over de locatie van uw smartphone. Via Avira Connect beheren we ook onze door u gebruikte software. Daartoe worden licentiegegevens, de vervaldatum van de licentie en de service-pakketten die u heeft geboekt opgeslagen.

Avira Phantom VPN

Met Avira Phantom VPN voorzien we u van een globale dienst voor een nog veiligere internetverbinding. Dankzij versleutelde verbindingen met onze serverlocaties wereldwijd kunt u anoniem surfen en uw favoriete content vanaf elke locatie oproepen. Als u Avira Phantom VPN gebruikt, verzamelen we geen gegevens over de webpagina's die u bezoekt of de diensten die u op internet gebruikt. Op basis van de gegevens die we nodig hebben voor ons facturatiesysteem kunnen we alleen achterhalen wanneer iemand online was en welk datavolume is gebruikt.

Avira SafeSearch

Wij exploiteren een eigen zoekmachine. Als u dit product gebruikt, worden gegevens verzameld over uw type browser en het besturingssysteem dat u gebruikt voor het uitvoeren van de zoekopdracht, uw IP-adres en de aard van de zoekopdracht. We slaan bepaalde gegevens op over de wijze waarop u uw zoekopdracht uitvoert (bijvoorbeeld hoeveel zoekopdrachten u op een bepaalde dag of in een bepaalde regio heeft gegeven). De zoekopdrachten en persoonlijke gegevens worden gehost en opgeslagen op de servers van Avira. Wij schakelen derden in om u te voorzien van betere zoekresultaten.

Avira URL Cloud

De URL Cloud-functie helpt bij het identificeren van internetadressen die tijdens het surfen op internet schade toebrengen aan uw systeem. URL Cloud analyseert de internetadressen die u bezoekt om vast te stellen welke internetadressen mogelijk malware, spam en/of phishing-praktijken bevatten en u voor deze internetadressen te waarschuwen voordat u ze opent. Alle gegevens op basis waarvan persoonlijke identificatie mogelijk is worden echter voorafgaand aan het onderzoek verwijderd. Bepaalde internetadresgegevens worden in geanonimiseerde vorm opgeslagen en gebruikt voor het opsporen van fouten, statistische doeleinden en het verbeteren van de detectiepercentages.

Avira Protection Cloud

Voor een betere bescherming tegen bedreigingen bevatten onze producten functies die ons in staat stellen nieuwe of onbekende schadelijke software of bestanden uit mogelijk gevaarlijke bronnen in realtime te analyseren. Wanneer deze functies zijn geactiveerd, passen onze producten bepaalde vooraf gedefinieerde regels toe om te bepalen of een voorval op uw systeem wordt veroorzaakt door een aanval van een virus of malware. Indien nodig sturen we een "digitale vingerafdruk" van de onbekende of verdachte gegevens van uw systeem naar Avira voor onderzoek in realtime. In de meeste gevallen kan op basis van onze analyse onmiddellijk worden bepaald of het bestand veilig is of malware. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn het uitvoerbare bestand over te dragen aan Avira voor verdere analyse. In dat geval worden bestanden in versleutelde vorm uitgewisseld tussen uw computer/apparaat en de Protection Cloud. Persoonlijke bestanden (bestandsindelingen als .pdf, .doc en .xls) of persoonlijke documenten als foto's en video's worden niet overgedragen.

Avira Home Guard

Home Guard biedt u de optie om "slimme" componenten (bijvoorbeeld videocamera's, babymonitoren, smart tv's, WiFi-routers, printers, mediaservers) binnen uw thuisnetwerk te detecteren en kwetsbaarheden te analyseren. Tevens slaat Home Guard de resultaten op om automatisch naar nieuwe apparaten te zoeken. Om u deze functie te kunnen bieden, slaan we informatie op over uw netwerk en de daarmee verbonden apparaten zoals het MAC-adres, het IP-adres en de instellingen van het netwerk.

Avira Safe Things

Om de veiligheid van uw huis te verbeteren en om ervoor te zorgen dat hedendaagse bedreigingen het hoofd kan worden geboden, kan uw netwerkprovider Safe Things by Avira rechtstreeks op uw router installeren. Deze oplossing beschermt uw netwerkapparaten automatisch tegen IoT-bedreigingen. Daartoe verwerken we informatie over uw lokale netwerk, uw router en de instellingen daarvan.

Avira Safe Shopping

Indien u gebruik maakt van Avira Safe Shopping zijn wij op basis van onze overeenkomst verplicht u geschikte producten van andere providers en de voorwaarden van die providers voor dezelfde producten aan te bieden. Gegevensverwerking vindt uitsluitend plaats in overeenstemming met de uitvoering van de overeenkomst.

Avira Software Updater

Avira Software Updater controleert of uw lokaal geïnstalleerde programma's up-to-date zijn. Als verouderde programma's worden gedetecteerd, meldt Avira Software Updater de mogelijke veiligheidsrisico's of installeert het de betreffende updates automatisch. Verificatie van de versiestatus wordt alleen lokaal uitgevoerd. Naar Avira worden geen gegevens over de geïnstalleerde programma's gezonden.

Avira Password Manager

Met Avira Password Manager kunt u veilig uw wachtwoorden opslaan en deze met meerdere apparaten synchroniseren. Wachtwoorden worden direct na het invoeren versleuteld. Omdat er een master-wachtwoord moet worden ingesteld, kan Avira uw gegevens niet openen. We gebruiken end-to-end versleuteling om gegevens van uw apparaten naar onze servers te verzenden.

Avira Identity Scanner

Avira Identity Scanner zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens op het web continu worden bewaakt. Deze software beschermt uw identiteit door potentiële cyberrisico's te identificeren die gebruikt kunnen worden voor identiteitsdiefstal of internetoplichting. Verder meldt Identity Scanner elke beveiligingsinbreuk op uw gegevens. Daarnaast heeft u de optie om de gegevens over te dragen, zodat wij ze kunnen controleren.

Locatiegegevens:

Voor bepaalde functies hebben wij de locatiegegevens van uw apparaat nodig.

Redenen voor de verwerking:

Voor de volgende doeleinden worden uw gegevens verwerkt, los van de vraag of deze direct of indirect te herleiden zijn naar een natuurlijke persoon of niet:

 • Om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u.
 • Om ervoor te zorgen dat onze producten en diensten naar behoren werken.
 • Om comfortabel en gemakkelijk gebruik van onze producten en diensten mogelijk te maken.
 • Om de functies, de veiligheid en de stabiliteit van onze producten en diensten te verbeteren.
 • Voor administratieve doeleinden.
 • Om u geoptimaliseerde advertenties en productinformatie aan te bieden.

Initialisatie en uitvoering van de overeenkomst:

Doorgaans worden alleen persoonlijke gegevens opgeslagen die wij nodig hebben om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u. Bedenk wel dat het onze plicht is om uw IT-systemen en gegevens door middel van onze software te beschermen tegen malware en aanvallen. Daarom hebben we uiteenlopende gegevens nodig. Afhankelijk van het product dat u gebruikt moeten wij in het kader van onze contractuele verplichtingen waar nodig allerlei interne en externe gegevensstromen, programma's en bestanden bewaken. Als persoonlijke gegevens verstrekt door derden worden verwerkt, vindt de verwerking ervan op contractuele basis en in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub f EU-AVG plaats. Het "legitieme belang" is de bescherming van uw systemen en daarmee ook tegen dreigingen online en offline. Uw behoefte aan bescherming weegt zwaarder dan de beschermingsbehoefte van de betreffende derde, wiens informatie mogelijk voor u en dus ook voor ons toegankelijk zijn.

Toestemming:

Uw toestemming is vereist voor het verwerken van bepaalde gegevens. In die gevallen informeren we u uitdrukkelijk over de situatie en geven we u de gelegenheid om ons toe te staan om deze gegevens te verwerken. In deze gevallen informeren wij u over de reden voor de gegevensverwerking en uw herroepingsrecht.

Legitiem belang:

Het is ook mogelijk om gegevens te verwerken op basis van ons legitieme belang. Daarbij zijn we verplicht om ons belang bekend te maken en om rekening te houden met zowel uw als onze belangen. Dat is het geval voor de volgende processen:

 • Voor onze reeks beveiligingsproducten kunnen we continu bestanden en gegevensstromen scannen en verifiëren. In die gevalle moeten we mogelijk persoonlijke gegevens van derden verwerken. Deze verwerking vindt plaats op basis van legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub f EU-AVG plaats. Ons legitieme belang weegt zwaarder dan de bescherming van de derden terwijl we uw systemen beschermen tegen mogelijke schadelijke software (zie ook punt 49 van de algemene verordening inzake gegevensbescherming).
 • Als u Avira Identity Scanner gebruikt, verifiëren we de door u ingevoerde persoonlijke gegevens via een streng beveiligd proces in samenwerking met onze partner Affinion (Affinion International Ltd., UK). Mocht Affinion vaststellen dat de kans groot is op gegevensmisbruik, dan brengen wij u hiervan op de hoogte namens onze partner. De verwerking van persoonlijke gegevens achter deze procedure is gebaseerd op het legitieme belang van Affinion om de veiligheid van gegevens te beschermen.

Opslag- en verwijdertermijnen:

Persoonlijke gegevens worden uitsluitend opgeslagen voor zover dat nodig is om aan het doel te voldoen. De opslagtermijn wordt bepaald door wettelijke voorschriften en de duur van de contractuele relatie.

Indien de gegevens niet meer worden gebruikt, worden ze in overeenstemming met de wettelijke voorschriften geanonimiseerd of gewist.

Mocht u willen dat uw gegevens verwijderd worden, neem dan in aanmerking dat we uw gegevens direct kunnen blokkeren, maar dat het om juridische redenen of als gevolg van technische beperkingen tot 180 dagen kan duren voordat uw gegevens permanent van de actieve systemen zijn verwijderd.

Houd er tevens rekening mee dat het na bevestiging van uw verzoek tot verwijdering niet meer mogelijk is om uw gegevens te herstellen.

Hoe gebruiken wij cookies, analyse- en trackingtools en registraties op social media?

Als u gebruik maakt van een product of service, worden cookies naar uw browser geüpload. Cookies kunnen worden gebruikt om uw browser te identificeren, zodat onze website juist wordt weergegeven. Ook worden op verschillende plaatsen op onze website cookies gebruikt om uw gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan verbeteringen aan te brengen, bijvoorbeeld de werking van het winkelwagentje bij bestellingen in de Avira-onlinewinkel.

Naast onze bedrijfseigen technologie gebruiken wij de volgende tools van derden voor marketingdoeleinden en om uw bezoek aan onze websites of het gebruik van onze producten/services zo gebruikersvriendelijk als mogelijk te maken.

Analytische tools:

Google Analytics 360

We maken gebruik van Google Analytics 360, een webanalyseservice van Google (Google Ireland Limited,Gordon House,Barrow Street,Dublin 4, Irland). Google Analytics maakt gebruik van cookies die ons in staat stellen uw gebruik van onze websites te analyseren. De gegevens die onze cookies genereren over uw gebruik van onze website worden doorgaans verwerkt op Europese servers in overeenstemming met de richtlijnen van de EU-AVG. Google kan de gegevens overdragen aan een server in de Verenigde Staten en ze daar opslaan. Hieraan voorafgaand zal Google echter uw IP-adres inkorten, indien u zich in een lidstaat van de Europese Unie bevindt of in een andere lidstaat die een overeenkomst heeft gesloten over de Europese Economische Ruimte en het op die manier anonimiseren (de anonymizeIp-procedure van Google). Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het gehele IP-adres naar een Google-server in de VS overgebracht en daar opgeslagen. Deze anonimisering zorgt ervoor dat uw IP-adres niet naar u kan worden herleid. Google gebruikt deze gegevens om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen voor Avira en om extra services te verlenen in verband met het gebruik van de website en het internet. Google kan deze gegevens overdragen aan derden, waar nodig, als dit wettelijk wordt gevraagd of als Google contracten heeft met derden voor het verwerken van dergelijke gegevens. Google koppelt uw IP-adres niet aan andere Google-gegevens. U kunt er nog steeds voor kiezen te voorkomen dat Google gegevens die door cookies zijn gegenereerd en gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) verkrijgt en verwerkt door een door Google geleverde browserplug-in te downloaden en installeren. Meer informatie over Google Analytics vindt u hier.

Adobe Analytics (Omniture)

We gebruiken Adobe Analytics-software van Adobe (Adobe Systems, Inc.). Het programma maakt gebruik van cookies en tracking-pixels, die van uw apparaat worden gehaald dan wel op uw apparaat worden opgeslagen en het analyseren van uw gebruik van onze website mogelijk maken. Dit proces verzamelt en bewaart gegevens op basis van pseudoniemen. Deze profielen worden gebruikt om het gedrag van bezoekers op onze website te analyseren en om ons aanbod en ontwerp beter af te stemmen op de gebruikersbehoeften. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen gepseudonimiseerde gebruiksprofielen niet worden samengevoegd met andere persoonlijke gegevens die wij van u hebben gekregen. Adobe verwerkt uw IP-adres niet en slaat het alleen in een afgekorte vorm op. De verzamelde gegevens worden door Adobe binnen de EU overgedragen en op de Europese servers van het bedrijf opgeslagen. U kunt uzelf op ieder gewenst moment afmelden van het verzamelen en opslaan van gegevens door Adobe door de aanwijzingen in de volgende koppeling op te volgen:

Hier kunt u zich afmelden

Klik hier voor meer informatie over het privacybeleid van Adobe Systems.

Crazy Egg

Wij maken gebruik van Crazy Egg, een internetanalyseservice die wordt aangeboden door Crazy Egg (Crazy Egg, Inc.). Crazy Egg maakt gebruik van cookies die ons in staat stellen uw gebruik van onze website te analyseren. Dit proces verzamelt en bewaart gegevens die we gebruiken om gebruiksprofielen te maken op basis van pseudoniemen. Deze profielen worden gebruikt om het gedrag van bezoekers te analyseren en om ons aanbod en ontwerp beter af te stemmen op de gebruikersbehoeften. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen gepseudonimiseerde gebruiksprofielen niet worden samengevoegd met andere persoonlijke gegevens die wij van u hebben gekregen. De gegevens die cookies hebben verzameld over uw gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) worden doorgaans overgebracht naar een Crazy Egg-server in de VS en daar opgeslagen. Crazy Egg gebruikt deze gegevens om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen voor Avira en om extra services te verlenen in verband met het gebruik van de website en het internet. U kunt uzelf op ieder gewenst moment afmelden van het verzamelen en opslaan van gegevens door Crazy Egg door de aanwijzingen in de volgende koppeling op te volgen:

Hier kunt u zich afmelden

Meer informatie over de gebruikte software en het privacybeleid van Crazy Egg vindt u hier.

Registraties op sociale media:

Voor bepaalde webgebaseerde services of functies van onze producten en services (bijvoorbeeld aanmelden via https://my.avira.com) is registratie via Facebook Connect of Google+ Sign-In mogelijk. Facebook Connect is een service van Facebook, Inc. ("Facebook") en Google+ Sign-In is een service van Google, Inc. ("Google"). Als u gebruik maakt van Facebook Connect of Google+ Sign-In zullen de door Facebook of Google naar Avira verzonden gegevens door ons uitsluitend worden gebruikt voor registratiedoeleinden. Het gebruik van Facebook Connect of Google+ Sign-In is onderworpen aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van respectievelijk Facebook en/of Google. Bij gebruik van Facebook Connect worden uw Facebook-profiel en openbare gegevens die beschikbaar zijn op Facebook, overgedragen van Facebook naar Avira. Bij gebruik van Google+ Sign-In worden uw Google+-aanmeldgegevens (die naar uw persoon herleidbare informatie kunnen omvatten, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie die u in het kader van uw Google+-profiel heeft verstrekt) van Google naar Avira overgedragen. Voor meer informatie over Facebook Connect kunt u hier klikken of de pop-up raadplegen die bij het aanmelden bij Facebook Connect verschijnt. Klik hier voor meer informatie over Google+ Sign-In en het beheren van uw Google+-toegangsrechten.

Als u bezwaar heeft tegen de overdracht van dergelijke gegevens, meldt u uzelf aan via uw Avira-account in plaats van via Facebook Connect en/of Google+ Sign-In.

Waarom en met wie delen wij persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden niet voor andere redenen dan de hier vermelde doorgegeven aan derden.

Wij maken uw persoonlijke gegevens alleen bekend aan derden als:

 • u ons uitdrukkelijk toestemming hiervoor heeft gegeven,
 • dit wettelijk toegestaan en noodzakelijk is voor de invulling van de contractuele relatie met u,
 • de overdracht van de gegevens is gebaseerd op een wettelijke verplichting en
 • de bekendmaking van gegevens is gerechtvaardigd door een specifiek belang en er geen reden is om aan te nemen dat u er een dwingend rechtmatig belang bij heeft dat uw gegevens niet bekend worden gemaakt op dit tijdstip.

Wij delen persoonlijke gegevens voor bovengenoemde doeleinden met de volgende ontvangers dan wel categorieën van ontvangers:

 • Medewerkers (intern en extern)
 • Dienstverleners voor IT-infrastructuur
 • Betalingsverwerkers
 • Aanbieders van ondersteunende diensten
 • Aanbieders van software-diensten
 • Aanbieders van analysetools
 • Openbare autoriteiten

Hier volgen enkele voorbeelden:

 • Mixpanel (Mixpanel, Inc.) – we gebruiken dit tool om de werking van onze software te analyseren en verbeteren en om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Hiertoe worden alleen geanonimiseerde gegevens overgedragen.
 • Akamai (Akamai Technologies GmbH) – wordt gebruikt voor het distribueren en updaten van onze software. Om u van een betrouwbare dienst te voorzien, worden gegevens als overdrachtspaden opgeslagen.
 • Ivanti (Ivanti, Inc.) – tools van Ivanti worden gebruikt voor het distribueren en updaten van onze software. Om u van een betrouwbare dienst te voorzien, verzamelen we gegevens als overdrachtspaden.
 • • SurveyMonkey (SurveyMonkey Europe UC) – we gebruiken dit platform om onderzoeken uit te voeren, bijvoorbeeld naar de uw tevredenheid over het product. Voor uw bescherming worden persoonlijke gegevens in een gepseudonimiseerde vorm verwerkt.

Welke samenwerking vindt er namens u plaats met partners?

Voor bepaalde producten en diensten werken wij samen met partners door de betreffende verantwoordelijkheden te delen. We definiëren gezamenlijk het doel en de verwerkingsmethoden met deze bedrijven. Daartoe kunnen eveneens persoonlijke gegevens worden doorgestuurd. Conform de EU-AVG zijn in dit geval beide bedrijven verantwoordelijk voor de verwerking van en/of de wettige omgang met uw gegevens.

Waarvoor hebben wij internationale partners nodig?

Wij maken gebruik van een globale IT-infrastructuur met computers, cloudgebaseerde servers, netwerken en softwaresystemen van internationale bedrijven voor de levering van onze diensten.

De betreffende partners zijn gevestigd in verschillende landen, gedeeltelijk ook buiten de Europese Gemeenschap. In deze landen is niet altijd hetzelfde niveau van gegevensbescherming door wet geregeld en vastgelegd als in de Europese Unie. Om die reden hebben wij een aantal maatregelen getroffen in overeenstemming met de EU-AGV om te waarborgen dat uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk worden beschermd. Hiertoe behoort:

 • Samenwerking met organisaties in landen die zijn erkend door de EU Adequacy Decision
 • Samenwerking met organisaties in overeenstemming met het Europees-Amerikaanse Privacy Shield
 • Samenwerking met organisaties op basis van de standaard contractclausules van de EU
 • Samenwerking met organisaties op basis van overeengekomen garanties

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en eisen wordt door onze partners gegarandeerd.

Verder kunnen in speciale gevallen uw persoonlijke gegevens worden doorgestuurd naar externe landen, afhankelijk van uw uitdrukkelijke toestemming.

Welke instellingen voor het beschermen van gegevens zijn beschikbaar?

Onze producten bieden u een aantal opties en instellingen. Deze worden meestal uitgelegd als u de producten voor het eerst gebruikt dan wel als u zich ervoor registreert. Het is uiteraard mogelijk dat sommige diensten niet meer naar behoren werken als u de instellingen verandert.

Als u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van bepaalde gegevens, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief of aanbiedingen van derden, heeft u het recht deze toestemming op ieder gewenst moment – geheel of gedeeltelijk – te herroepen. U kunt dat gewoonlijk doen op my.avira.com of door rechtstreeks contact met ons ons op te nemen.

Als de gegevensverwerking berust op een afweging van belangen conform artikel 6 lid 1 sub f EU-AVG, heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking voor zover u daarvoor goede redenen heeft die voortvloeien uit uw specifieke situatie, of indien er sprake is van directe reclame.

In geval van directe reclame heeft u een algemeen recht op het aantekenen van bezwaar zonder dat u informatie hoeft te verstrekken over de specifieke situatie. Teken bezwaar altijd schriftelijk (bijv. per e-mail) of telefonisch aan.

Over welke rechten beschikt u?

U beschikt over de volgende – al dan niet wettelijk beperkte – rechten in verband met uw persoonlijke gegevens:

Het recht op informatie, rectificatie, wissen van gegevens, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid en het aantekenen van bezwaar.

Wij willen er hier duidelijk op wijzen dat wij ons het recht voorbehouden een identiteitscontrole te verrichten van de persoon die het verzoek indient, in overeenstemming met de wettelijke vereisten, en ook verdere stappen te ondernemen om de identiteit van de aanvrager duidelijk te verifiëren.

Anonieme gebruikers van onze producten en diensten:

Als u anoniem gebruik maakt van onze producten en services, dat wil zeggen: zonder dat u zich heeft geregistreerd met uw e-mailadres, zijn wij niet in staat de noodzakelijke en wettelijk voorgeschreven identiteitscontrole in het kader van uw juridische verzoek te verrichten. In overeenstemming met artikel 11 lid 2 EU-AVG wijzen wij in dit geval dan ook alle claims van de betrokkene af in overeenstemming met de artikelen 12 tot en met 22 EU-AVG, behalve wanneer de betrokkene de gegevens verstrekt die nodig zijn voor zijn identificatie, zodat hij zijn rechten die zijn beschreven in de voorafgaande artikelen kan uitoefenen.

Recht op informatie:

Als u wilt weten, welke persoonlijke gegevens we over u bewaren, bieden we deze functie aan in my.avira.com. U krijgt dan een overzicht van de door ons opgeslagen records, bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en woonadresgegevens. Om veiligheidsredenen en als gevolg van verordeningen kunnen we bepaalde gegevens pseudonimiseren, bijvoorbeeld creditcardgegevens. U ontvangt deze activiteitsgegevens op verzoek via e-mail. Het verstrekken van deze gegevens kan enige tijd in beslag nemen, afhankelijk van de omvang van de activiteitsgegevens.

Het recht op rectificatie:

U vindt een overzicht van de door ons opgeslagen records, bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en woonadresgegevens, in de beheersectie van onze software. Als die gegevens niet kloppen, kunt u ze zelf corrigeren. Voor overige rectificaties dient u schriftelijk (bijv. via e-mail) contact met ons op te nemen.

Het recht op het wissen van gegevens:

Mocht u uw gegevens willen verwijderen, dan kunt u dat doen in de beheersectie van onze software. Wij zullen uw gegevens in overeenstemming met de wettelijke voorschriften wissen.

We willen u er echter op wijzen dat wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens gedurende een langere termijn te bewaren. De bewaartermijn voor boekhoudbescheiden omvat bijvoorbeeld momenteel 10 jaar (volgens de belastingwetgeving van Duitsland).

Tevens willen we u erop wijzen dat we uw gegevens direct kunnen blokkeren, maar dat het om juridische redenen of als gevolg van technische beperkingen tot 180 dagen kan duren voordat uw gegevens permanent van de actieve systemen zijn verwijderd, ervan uitgaande dat er geen juridische verplichtingen en wettelijke rechten zijn die het verwijderen in de weg staan.

Houd er tevens rekening mee dat het na bevestiging van uw verzoek tot verwijdering niet meer mogelijk is om uw gegevens te herstellen.

U kunt bepaalde onderdelen van onze software als anonieme gebruiker blijven gebruiken.

Recht op beperking van de verwerking:

U heeft het recht de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. Informeer ons in dat geval op welke gegevenscategorieën uw verzoek betrekking heeft en wat de redenen zijn voor uw verzoek. We zullen de feiten direct onderzoeken en u op de hoogte stellen van de bevindingen.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens:

Deel ons schriftelijk (bijv. via e-mail) mee welke gegevens u aan wie wilt overdragen. We zullen uw verzoek direct in behandeling nemen en uw op de hoogte stellen van de bevindingen.

Het recht op het aantekenen van bezwaar:

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop wij uw gegevens beschermen, heeft u het recht bezwaar aan te tekenen bij de instantie die in uw land toezicht houdt op de gegevensbescherming. Zo is in Europa

 • de federale commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie in Baden-Wuerttemberg,
 • Postbus 10 29 32, D - 70025 Stuttgart
 • Königstrasse 10a, D - 70173 Stuttgart

verantwoordelijk voor Avira.

Hoe beschermen wij persoonlijke gegevens?

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, hebben wij beveiligingsmaatregelen ingesteld die tot de meest geavanceerde binnen de softwarebranche behoren en die voldoen aan de eisen van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze worden voortdurend gecontroleerd en indien nodig aangepast. Het doel hiervan is uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of onbevoegdekennisneming of toegang door derden.

Voor de overdracht van gegevens tussen onze websites, onze applicaties en backends wordt de communicatie versleuteld met behulp van van de SSL (Secure Socket Layer)-procedure.

Wij beschermen de systemen en de verwerking met een reeks van technische en organisatorische maatregelen. Deze omvatten het versleutelen van gegevens, pseudonimisering en anonimisering, logische en fysieke toegangsbeperking en -controle, firewalls en herstelsystemen en integriteitstests.

Onze medewerkers worden regelmatig geschoold in de behoedzame omgang met persoonlijke gegevens en zijn in overeenstemming met de wettelijke voorschriften verplicht tot geheimhouding van gegevens.

Welke mogelijkheden zijn er ten aanzien van het gebruik van onze diensten door minderjarigen?

Het bestellen of installeren van onze producten en diensten door minderjarigen is niet toegestaan.

Wat moet u verder nog weten?

Openbare informatie:

Houd er rekening mee dat informatie die u naar een forum stuurt, bijvoorbeeld naar http://forum.avira.com/wbb/ of https://answers.avira.com, wordt geclassificeerd als openbare informatie en zal worden behandeld als informatie die "kennelijk openbaar is gemaakt". Als u actief ben op fora, bestaat de kans dat anderen de door u verstrekte informatie vinden en gebruiken. Wees voorzichtig en ga op een verantwoordelijke manier om met uw persoonlijke informatie als u online bent in een openbaar forum.

Wijzigingen van dit beleid inzake gegevensbescherming:

Dit gegevensbeschermingsbeleid wordt op een ad-hoc basis herzien, zodat het kan worden aangepast aan actuele ontwikkelingen met betrekking tot ons bedrijf, onze producten en diensten, wettelijke vereisten en sociale ontwikkelingen.

Geldend met ingang van 17 mei 2018