Need help? Ask the community or hire an expert.
Go to Avira Answers
??:HTML/Icyfox.Gen
????:13/12/2012
??:?????
????:?
????????????
??/????????
?? / ????????
????:?
VDF ??:7.11.53.216 - 13 Aralık 2012 Perşembe
IVDF ??:7.11.53.216 - 13 Aralık 2012 Perşembe
????:7.04.01.62

 ????  HTML/Icyfox.Gen

??:
Icyfox ??? ASP ?????????? ??????????????

??????:
??????????????????:

     7.04.01.62   ( 14/08/2007 )
     7.09.01.130/8.02.01.130   ( 04/01/2010 )

Açıklamayı yerleştiren Andrei Gherman tarihinde 16 Ağustos 2007 Perşembe
Açıklamayı güncelleyen: Andrei Ivanes tarihinde 3 Şubat 2010 Çarşamba

Geri . . . .
https:// Bu pencere güvenlik amacıyla şifrelenmiştir.