Avira GmbH & Co. KG Şirketi Hüküm ve Koşulları – Güncelleme: Ekim 2011

 1. Genel şirket hüküm ve koşullarının geçerlilik alanları
  1. Aşağıda verilen genel şirket hükümleri (aşağıda „hükümler“ olarak anılacaktır) Avira GmbH & Co. KG, Kaplaneiweg 1, 88069 Tettnang, Almanya (Aşağıda „Avira“ olarak anılacaktır) ile müşterileri arasında ürün teslimatı ve/veya verilen servis ile ilgili yapılan sözleşmelerde, özellikle de kullanıma sunulan bilgisayar programları ve bu programların güncellenmesi/güncellenmeleri ile ilgili bağlantılı hizmetler için geçerlidir.
  2. Bu hükümler kuruluşlar ve tüketiciler için aynı derecede geçerlidir.
  3. Müşteri bir kuruluş ise, gelecekte Avira ile müşteri arasında imzalanan sözleşmeler için bu hükümler geçerli olup, başka bir referans gerekmeyecektir.
  4. Bu hükümlere ek olarak tüm ürünlerin kullanımı için EULA ve tüm servis uygulamalarının kullanımı için SLA, müşterilere bu türde ürünlerin teslimi veya servisin kullanıma sunulması ile geçerli olacaktır. Taraflar arasında bu hükümlerle ve EULA ve/veya SLA ile ilgili bir anlaşmazlık çıkması halinde bu hükümler öncelikli olarak geçerli olacaktır.
  5. Bu hükümler kesin olarak tek başına geçerlidir. Müşterilerin bu hükümlere aykırı veya bu hükümlerden farklı olan şirket hükümleri Avira’nın önceden yazılı bir onayı olmadığı sürece Avira tarafından kabul edilmez. Bu hükümler Avira’nın müşteriye ürünlerini veya servislerini müşterinin hükümlerine aykırı veya farklı olduğunu bilmeden vermesi durumunda da geçerlidir.
  6. Avira bu hükümleri herhangi bir zamanda değiştirebilir, güncelleyebilir veya yenileyebilir. Müşteri bu tür değişikliklerle ilgili yazılı olarak (E-Posta yeterli olacaktır) bilgilendirilecektir. Müşteri kendisine bildirilen değişikliklere itiraz etme hakkına sahiptir. Müşteri kendisine bilindirilen tüm değişikliklere veya sadece bu değişikliklerin bir kısmına kendisine yapılan bildirimden sonraki dört (4) hafta içinde (aşağıda „itiraz süresi“ olarak anılacaktır) itirazda bulunmazsa bildirimi yapılan değişiklikler müşteri tarafından kabul edilmiş sayılır. Eğer müşteri kendisine iletilen değişikliklere itiraz süresi içinde itirazda bulunursa, sözleşme bu hükümler kapsamında geçerliliğine devam eder. Müşteri itirazlarını, bildirimlerini ve diğer uyarılarını Avira şirketine bu hükümlerin sonunda verilen adres üzerinden yapabilir.
 2. Hükümlerin Tanımı
  Aşağıdaki hüküm terimleri bu hükümlerin geçerlilik alanı kapsamında geçerlidir:
  1. Avira Freeware - Müşterilere ücretsiz olarak sunulan tüm Avira ürünlerini ve servislerini tanımlar.
  2. Avira Shareware - Müşteriye sınırsız veya sınırlı süre içinde ücretsiz test amaçlı sunulan tüm Avira ürünlerini ve servislerini tanımlar.
  3. Bilgisayar - Verileri programlanmış bir hesaplama yönetmeliği kapsamında işleyebilen her aleti tanımlar.
  4. Bilgisayar Programı - Tüm güncelleme/yükseltmeleri ve Avira’nın müşteriye lisanslı olarak kullanıma sunduğu tüm güncellemelerle birlikte ilgili Avira ürününü nesne kodunda tanımlar.
  5. Çoklu kullanım - Avira ürünlerinin aynı zamanda kaydını, yedeklenmesi ve aynı zamanda ilgili ürün bilgileri kapsamında çoklu kullanım için özel lisans gerektiren ve lisans düzenlenen birden fazla bilgisayarda her ürünün kullanımını tanımlar.
  6. Erişim - Bir servise bir tarayıcı üzerinden ve erişim verileri yardımı ile erişimi tanımlar.
  7. Erişim verileri - Müşteri tarafından yönetim servisine erişimin sağlanabilmesi için kimlik verilerinin yönetim servisi için girilmesini tanımlar. İlgili erişim verilerinin iletimi ile Avira müşterisine lisan kullanım hakkını tanımış olur.
  8. EULA - Müşterinin bir ürünün kullanımından önce onaylaması gereken son kullanıcı lisans anlaşmasını tanımlar. Müşterinin ilgili ürün için ilgili sözleşme kapsamında kullanım hakları belirler ve indirmek üzere www.avira.com internet sayfası altında kullanıma sunulmuştur.
  9. Güncelleme ve yükseltmeler - Bilgisayar programının güncellenmesini tanımlar. Güncelleme veya yükseltme olarak güncellemenin sınıflandırılması Avira’nın belirleyeceği ölçülerde gerçekleşir.
  10. Güncelleme servisi - Bir bilgisayar programının Avira tarafından güncelleme/yükseltme işlemleri üzerinden sürekli güncellenmesini ve müşterilerine sunmasını tanımlar. Bazı bilgisayar programları kullanım açısından güncellenmesi gereken programlardır. Avira hizmetlerini güncelleme servisi kapsamında kendi ölçülerinde güncelleme veya yükseltme olarak sunabilir.
  11. Kuruluş - Özel, tüzel veya hukuki yeterliliğe sahip kişi şirketini tanımlar, bunlar Avira ürününün veya servisin siparişinde veya teslim alınmasında kendi ticari veya bağımsız mesleki çalışmalarını şahsi veya ailevi çalışmaların dışında kullanır.
  12. Lisans - Müşterinin ürün ve/veya servisleri bu şartlar kapsamında ve ilgili sözleşmenin imzalandığı tarihte geçerli olan EULA veya SLA hükümleri kapsamında kullanım haklarını tanımlar. Lisans ürünlerin veya servislerin kullanım türünü ve kapsamını tanımlar. Güncelleme servisinin kullanıma sunulduğu Avira ürünleri için lisans ayrıca müşterinin kullanımına sunulan bilgisayar programının lisans süresi içinde düzenli olarak güncelleme/yükseltme hizmetlerinin kullanımını kapsar.
  13. Lisans süresi - Lisansın bir ürün veya servis için sağlandığı süreyi tanımlar. Lisans süresi müşteri yazılım anahtarını veya erişim verilerini alır almaz başlar.
  14. Malware (Kötü amaçlı yazılım) - Bir kullanıcının bilgisayarında veya sisteminde hasarlara veya istenmeyen fonksiyonlara neden olan her türlü zararlı yazılımları tanımlar.
  15. Managed Service - Avira tarafından işletilen, müşterilere internet üzerinden (erişim verileri yardımı ile) kullanıma sunulmuş yazılım eklentilerini tanımlar.
  16. Müşteri - Tüketiciyi ve/veya kuruluşu tanımlar.
  17. One-Time-Code (OTC) - bir dizi rakamların, harflerin ve/veya işaretlerin Avira bilgisayar programlarının kullanımı için bilgisayara ilk kurulumda girilmesi gereken şifrelerdir. Bu tür durumlarda ilgili lisans Avira tarafından OTC üzerinden verilir. Geçerli OTC girişi ile müşteri yazılım anahtarını almış ve lisans süresi başlamış olur.
  18. Otomatik uzatma - Lisansın lisans süresi sonunda ayrıca bir uyarıya gerek olmadan yenilenmesi demektir.
  19. Pazarlama ortağı - Ürünlerin veya servisin sadece satış amaçlı kullanımına sunulduğu müşterileri tanımlar.
  20. Servis - Avira’nın yönetim sistemlerini veya diğer hizmetlerini tanımlar.
  21. SLA - Müşterinin servisi kullanmaya başlamadan önce onaylaması gereken Avira şirketinin müşteri servis aşama sözleşmesini tanımlar. Müşterinin ilgili servisi sözleşmenin imzalanmasından sonra alabilmesi için kullanım haklarını belirler ve indirmek üzere www.avira.com internet sayfası altında kullanıma sunulmuştur.
  22. Support (Destek) - Avira’nın müşteriler için verdiği hizmetleri tanımlar, bu hizmetler yardım masası desteği içerir.
  23. Tüketici - Avira ürünlerinin veya servisinin kişisel kullanım için veya aile içinde kullanım için kullanıma sunulduğu özel kişilerdir.
  24. Ücret - Avira ürünleri ve servislerinin fiyatlarını veya lisans ücretlerini tanımlar.
  25. Ürün - Avira bilgisayar programlarının güncellemeleri/yükseltilmeleri ve el kitapları veya diğer Avira ürünlerinin tanımları.
  26. Yazılım anahtarı - Şifreli bir kodu tanımlar, bu kod kullanıma sunulan bilgisayar programını tanımlar, kurulum ve güncellemelere/yükseltmelere erişim için gereklidir. Yazılım anahtarı bilgisayar programının en önemli bileşenidir. İlgili yazılım anahtarının kullanıma sunulması ile Avira müşteriye lisansı vermiş olur.
 3. Teklif ve sözleşmenin imzalanması
  1. Avira ürünlerinin veya servislerinin internette ve broşürlerde, kataloglarda sunumu sadece müşterilerin bilgilendirilmesi amaçlıdır. Hiçbir şekilde Avira tarafından bağlayıcı bir teklif yerine geçmez, aksine müşteri için bağlayıcı bir sözleşme teklifini sipariş şeklinde vermeyi amaçlar.
  2. Hukuki olarak bağlayıcı olan Avira ve müşteri arasında imzalanan Sözleşme, ancak müşteri sipariş verdiğinde ve Avira bu siparişi kendi yazılı sipariş onayı (E-Posta yeterli olacaktır) veya ürünlerin ve/veya servislerin müşterilere, örn. indirme (download) veya erişim bilgilerinin gönderilmesi ile teslim edilmesi ile yürürlüğe girecektir.
  3. Avira tarafından alınan tüm siparişler burada geçen hükümler ile EULA ve/veya SLA hükümlerine tabiidir.
  4. Müşteri yasal bir sözleşme fesih hakkına sahipse ve ilgili yasal süre içinde bu hakkını kullanırsa, aynı zamanda EULA ve/veya SLA haklarını da fesih etmiş olur. Bu türde bir cayma durumunda Avira müşteriye yasal hükümler kapsamında hali hazırda ilgili ürün veya servis için ödenen ücreti iade eder. Bu bağlamda müşteri bankasından alacak senedi talep etmeye veya bankasına bu türde borçlandırma senedi düzenletme hakkına sahip değildir. Bu hükme uyulmadığı takdirde Avira müşterinin bankası tarafından hesaplanan ilave masrafları geri borçlanma senedi kapsamında müşteriden iade alır.
  5. Bu hükümlerden sapmalar veya değişiklikler kesin ve yazılı olarak taraflar arasında düzenlenmelidir. Avira tarafından bu türde bir mutabakat ancak yetkili personel tarafından imzalanmak suretiyle veya ticaret sicili altında yetkili olan tek başına imzaya yetkili kişilerin imzalaması ile gerçekleşebilir.
 4. Sözleşmenin konusu
  1. Bu hükümler kapsamında müşteri ve Avira arasında imzalanan sözleşmelerin konusu müşterinin Avira tarafından bu hükümler ile EULA ve/veya SLA kapsamında verilen ürünlerin ve servislerin kullanımını kapsar. Belirlenen ücretin ödenmesi ile müşteriye kullanım hakları verilir.
  2. Bir güncelleme servisi olan bilgisayar programları için lisans içeriği:
   1. Kesin olmayan, devir edilemeyen bilgisayar programının lisans süresi içinde ücretsiz kullanım hakkı (Bu hükümler altında yer alan Mad. 5 hariç olarak) ve
   2. Güncelleme servisine lisans süresince ücret karşılığı erişimi kapsar.
  3. Güncelleme servisi kullanıma sunulmayan yönetim servisleri ve bilgisayar programlarında lisansı kesin olmayan, devir edilemeyen (Bu hükümler altında yer alan Mad. 5 hariç olarak) Yönetim Servisinin veya bilgisayar programının lisans süresi içinde ödeme karşılığı kullanımını kapsar.
  4. Ürünler ve servisler üzerindeki tüm haklar, özellikle de mülkiyet hakkı (ürünlerin sürekli ve ücret karşılığı kullanıma sunulması hariç) ve her türlü yayın, çoğaltma, işlem, tercüme ve diğer kullanım hakları Avira tarafından saklı tutulmuştur.
  5. Sözleşmeden cayıldıktan sonra veya sözleşme feshi veya sona ermesi ile müşterinin ürün ve/veya servislerin lisansını kullanım hakkı sona erer. Müşteri Avira tarafından artık güncelleme/yükseltme ve/veya sistem ve servislere erişim hakkını alamaz. Müşterinin bilgisayar programını tamamen silmesi gerekir. Avira müşteriden program verilerinin silindiğine dair yazılı onay belgesi isteme hakkına sahiptir.
  6. Her bilgisayar programının belirli bir ürün dönemi vardır. Bu dönem bilgisayar programlarının hangi zamana kadar kullanılabilir olduğunu belirleyen unsur olarak bağlayıcı şekilde işletme sistemini belirler. Bilgisayar programları muhtemelen ürün kullanım ömrü dönemi içinde anılmayan işletme sistemleri ile çalışır veya bu sistemlerin destek süresi bitebilir. Ürün kullanım ömrü dönemi bu nedenle ilgili sözleşmenin önemli bir parçasıdır ve www.avira.com içinde yayımlanmıştır.
  7. Bilgisayar programının ve yönetim sisteminin kullanım hükümleri:
   1. Müşteri bilgisayar programının ve/veya yönetim servisinin kullanımında her zaman bu hükümlerini ve sözleşmenin imzalandığı tarihte geçerli olan kullanım şartlarını geçerli EULA ve/veya SLA ile birlikte dikkate almakla yükümlüdür. Bilgisayar programı EULA veya Alman telif hakkı yasaları (UrhG) §§ 69 c No.3 69 d Madde 2 ve 3 ve 69 e kapsamında izin verilmemişse, çoğaltılamaz, başkalarına verilemez veya kaynak kodu oluşturulamaz (yani kaynak koda geri döndürülemez). Müşterin bilgisayar programını geri dönüştürmek, açılımını oluşturmak veya kaynak kodunu geri döndürmek (Aşağıda “Kaynak kodu oluşturmak” olarak anılacaktır) suretiyle başka bilgisayar programları ile birlikte kullanması telif hakları yasası § 69 e kapsamında bilgisayar programının kaynak kodunu oluşturmadan önce Avira’dan gerekli bilgileri talep etmek zorundadır. Avira bu bilgileri gecikmeden sunarsa, müşteri bu programın kaynak kodunu oluşturma hakkında sahip olmayacaktır.
   2. Bilgisayar programının müşteri tarafından kullanımında ilgili ürün bilgileri kapsamında çoklu kullanım için özel lisanslar mevcut değilse, müşteri programı tek bilgisayarda kullanmakla yükümlüdür. Bu amaçla müşteri bilgisayarını değiştirirse, bir önceki bilgisayarda yer alan programın kesinlikle tamamen silinmesi zorunludur. Müşteri ancak lisans kapsamında gerekli sistem gereksinimlerini yerine getiren bilgisayar programını tek bir bilgisayar üzerinde kullanma hakkına sahiptir. Bilgisayar programının çoklu kullanımı için özel lisans gerektiren bilgisayar programlarının ürün bilgileri ancak Avira müşteriye ilgili türde ve sayıda kullanım lisansı vermesi halinde mümkün olacaktır.
   3. Müşteri eğer kendisine özel olarak açık şekilde lisans düzenlenmemişse, aynı erişim verilerini aynı anda veya birden fazla erişim ile yönetim sistemi içinde kullanma hakkına sahip değildir.
   4. Avira ürünlerin ve/veya servislerin müşteriler tarafından yetkisiz kullanımı durumunda her türlü haklarını saklı tutar, özellikle telif hakkı kapsamındaki haklarını ve zarar tazminatı talepleri saklı tutulmuştur. Söz konusu ihlallerle ilgili cezai hükümlere dikkat çekilmektedir. Bu çoğaltma ve yetkisiz kullanım ile ilgili 4.7.4 maddesi hükmü kullanıcı el kitapları ve Avira tarafından kullanıma sunulan her türlü bilgisayar programları ile ilgili belgeleri de kapsar. Ayrıca EULA ve/veya SLA kullanım hükümlerine de dikkat çekilir.
 5. Pazarlama ortakları için özel hükümler
  1. Bilgisayar programları ve/veya yönetim sistemi bir pazarlama ortağının kullanımına sunulursa, pazarlama ortağı lisansı üçüncü bir kişiye verebilir. Satış durumunda ise Avira tarafından verilen seri numaralarının (örn. Lisans numaraları, OTC’ler veya erişim verileri) faturada belirtilmek zorundadır.
  2. Pazarlama ortağının müşterilerine ürünler ve/veya servislerle ilgili başka ve diğer hakları EULA ve SLA hükümleri içinde belirtilen ve izin verilen hakların dışında sağlama hakkı yoktur.
  3. Pazarlama ortağı ürünleri ve/veya servisleri tamamen veya kısmen de olsa, veri güvenliği için dahi tekrar üretemez.
  4. Avira yukarıda anılan 5. Madde altında yer alan hükümlerin müşteri tarafından ihlal edilmesi halinde 15.000 Euro ceza talep etme hakkına sahiptir. Bu işleme veya bu işlemle ilgili itiraz hakkı, yani hukuki olarak bu hükmün iptali söz konusu olamaz. Bunun dışında Avira’nın bu hükmün ihlali nedeniyle tüm hakları saklı tutulmuştur. Sözleşme cezası Avira’nın ilgili sözleşme ihlaline bağlı zarar tazminatı haklarına göre hesaplanır.
 6. Teslimat
  1. Avira’nın teslimat şartları taraflar arasında yazılı olarak başka şekilde bir düzenleme yapılmadıysa, sadece (i) tarafından Avira’nın sipariş onayı, (ii) bu hükümler ve (iii) EULA ve/veya SLA (uygulanabilirliğe göre) düzenlenir. Avira müşteri için kısmi teslimata itiraz edilmediği takdirde ve müşterinin menfaatleri büyük ölçüde olumsuz etkilenmediği takdirde kısmi teslimat mümkün olacaktır.
  2. Teslim edilen ürünlerden ve/veya belge servislerinden sapmalara müşteri tarafından kabul edilebilir olduğunda ve ilgili sözleşmede öngörülen ürün veya servislerin verimi tam olarak yerine getirildiği sürece izin verilir. Avira ürünlerde ve/veya servislerde fonksiyonun iyileştirilmesi ve verimin artışı için gerekli olması durumunda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
  3. Sipariş edilen ürünler ve/veya servisler yeni ürünler ve/veya servisler tarafından ürün asortisinde Avira tarafından değiştirilirse ve yeni ürünler ve/veya servisler ilgili sözleşme içinde talep edilen özellikleri aynı şekilde ve hatta daha iyi şekilde yerine getiriyorsa, yeni ürünler ve/veya servisler teslim edilebilir veya yerine getirilebilir.
  4. Ürünler ve/veya Servisler Avira tarafından müşteri isteği üzerine gönderilirse, gönderi esnasında oluşabilecek hasarlar ve kayıplardan doğan sorumluluk Avira’dan müşteriye geçer. Bir bilgisayar programı indiriliyorsa, gerekli yazılım anahtarı müşteriye teslim edilir edilmez, tüm sorumluluk müşteriye ait olur.
  5. Avira tarafından onaylanmış bir hizmet süresi aşıldığı takdirde bundan doğan haklar müşteri tarafından söz konusu gecikme nedeniyle satın alma fikrinden vazgeçmediği takdirde, belirlenecek uygun olan üç haftalık sürenin sonunda talep edilebilir. Avira’nın ürün teslim etmemesi durumunda veya teslimatın mümkün olmaması durumunda Avira ancak bu hükümlerde yer alan 10. ve 11. Madde kapsamında sorumlu olur. Uygun süre içinde teslimat Avira’nın sorumlu olmadığı olağanüstü şartlar nedeniyle (özellikle grev, lokavt, yol kapatma, malzeme temin edilememesi, nakliyenin önlenmesi, fabrika kapatma veya bir internet bağlantısının sağlanamaması durumunda) gerçekleştirilemiyorsa, Avira veya müşteri her hangi bir zarar tazminatı söz konusu olmadan sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir.
 7. Otomatik uzatma
  Yönetilen Servislere (Managed Services) erişim lisans süresi içinde sağlanır. Lisans süresi, taraflardan birinin sözleşme süresinin sona ermesinden en az 30 gün önce fesih kararını bildirmediği sürece ilgili lisans ücreti karşılığında otomatik olarak uzatılır. Yeni lisans süresi bir önceki sözleşme süresi ile aynı olacaktır.
 8. Ücretler ve ödeme şartları
  1. Açık olarak başka şekilde belirlenmemişse, Avira’nın ücretleri net gönderi yerinden itibaren teslimat şeklinde geçerli olacaktır ve müşteri tüm gönderi masraflarını, özellikle paketleme, nakliye ve nakliye sigortası ve –varsa- geçerli yasal KDV’yi ödeyecektir
  2. Ödemeler kesintisiz ve derhal yapılır. Senet veya çek ancak özel anlaşmalarda kabul edilir ve Avira’nın bu konuda bir masraf veya harç ödemesi gerekmediğinde mümkün olur.
  3. Müşterinin ödemesinde bir gecikme olması durumunda Avira her hangi bir ihbara gerek olmadan yasal ve sözleşme ile belirlenen gecikme faizlerini isteme hakkına sahip olur.
  4. Müşteri tarafından ödemenin gecikmesi halinde, Avira müşteriye teslimatları hukuki dayanaklar kapsamında iptal edebilir; bu duruma güncellemeler ve yükseltmeler dahildir.

   Güncellemelerin/Yükseltmelerin kurulmamasının sonuçlarına burada dikkat çekilmelidir. Özellikle de bilgisayar programlarının koruma fonksiyonları önemlidir (bu konuda bu hükümlerin altında yer alan Madde 9.1’e bakınız).
  5. Müşteri Avira’dan müşterinin karşı alacaklarının tartışmasız ve yasal olarak tespit edilmiş olması durumunda talep edebilir. Müşteri karşı alacakları aynı hukuki ilişkiye dayanıyorsa, müşterinin tek bir geri tutma hakkı olacaktır.
 9. Müşterinin yükümlülükleri
  1. Fonksiyona uygun bilgisayar programının kullanımı, bir yazılım anahtarının Avira veya yetkili bir pazarlama ortağı tarafından verilmesini, bilgisayar programının tüm güncelleme/yükseltmelerinin kurulumunu ön şart koşar. Müşteri Avira’nın güncellemelerini/yükseltmelerini yüklemezse, bilgisayar programının virüslere veya tehlikeli yazılımlara karşı korunmasını büyük ölçüde azaltır. Bilgisayar programının kurulumu ve güncellemeler/yükseltmeler ve düzenli olarak eksiksiz ve güncel güncellemeler/yükseltmelerin indirilmesi sadece müşterinin sorumluluğundadır.
  2. Müşteri bilgisayar programının önemli işlevleri veya servisin fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olmakla yükümlüdür. Müşteri söz konusu bilgisayar programının veya ilgili servisin kendi bireysel beklentilerini karşılaması konusunda kendisi sorumludur. Çalışır durumdaki donanım ve yazılımın kurulması sözleşmeye konu bilgisayar programının ön şartıdır ve sözleşmeye dayalı servis veya bilgisayar programının bu bağlamda çalışması sadece müşterinin sorumluluğundadır. Aynı durum düzenli olarak EDV- (elektronik veri işleme) sisteminin veri güvenliği için de geçerlidir.
  3. Müşteri Avira bilgisayar programının kurulumu ile ilgili uyarıları, güncelleme/yükseltme üzerinden güncellemeyi ve bunların işletilmesi ile her şeyi dikkate almakla yükümlüdür. Müşteri düzenli olarak Avira’nın internet sitesi üzerinden (www.avira.com) güncel uyarıları alacak ve bilgisayar programının işletilmesinde bu hususları dikkate alacaktır.
  4. Müşteri bilgisayar programını kendi sorumluluğu ve masraflarını kendisi ödemek üzere alır. Bu durum belirli güncelleme/yükseltme ve yeni kurulum seçeneği ile ilgili lisans süresi boyunca geçerlidir.
  5. Müşteri Avira’ya kendisine sunulan ürünler ve/veya servis ile ilgili her türlü kusuru yasal bildirim süresi içinde bildirmekle yükümlüdür.
  6. Müşteri Avira’ya kendi E-Posta adresindeki değişiklikleri gecikmeden bildirmekle yükümlüdür, bu şekilde Avira’ya bilgisayar programının ve servisin güvenlik açısından gerekli olan önemli bilgilerini gönderme imkanı tanır. Aksi halde Avira gerçekleşmeyen bildirim nedeniyle müşterinin zararlarından sorumlu tutulamaz.
 10. Sınırlandırmalar ve garanti
  1. 10.1. Açık olarak ve farklı şekilde bir anlaşma sağlanmamışsa, Avira tarafından kullanıma sunulan ürünler ve servisler güncel durumda ve tekniğe uygun olmak ve Avira’nın kullanıma sunmuş olduğu ürün bilgileri ve ürün özellikleri ile aynı ve ürün el kitabına uygun olmak zorundadır. Avira bu sözleşmeye göre uygun olmayan ürünler ve/veya servislerle ilgili Avira’nın yükümlülüklerini aşan hallerde hiçbir sorumluluk üstlenmez ve garanti sağlamaz.

   Müşteri tekniğin son durumuna göre büyük oranda gösterilen itina ve dikkate rağmen program hatalarının oluşabileceği ve bu durumun kesinlikle meydana gelmeyeceği garantisinin olmadığı, herhangi bir yazılımın veya servisin mevcut her virüse karşı veya zararlı programlara karşı koruma oluşturamayacağı konusunda haberdardır.
  2. Ürün sürekli kullanım için özel sistemler gerektiren ve özel risk içeren alanlarda, ürünün devre dışı kalması halinde dolaylı olarak da olsa insan yaşamına veya sağlığına zarar verebilecek yerlerde veya mülke veya çevresinde büyük hasarlara neden olabilecek durumlara neden olabilecek şekilde kullanılmamalıdır. (yüksek tehlikeli işlemler ve çalışmalar, örn. nükleer donanımlar, silah sistemleri, havayolu Navigasyon veya iletişim sistemleri, hayat koruma sistemleri ve aletleri ve ilaç ve gıda sektöründe makineler ve üretim süreçleri). Avira bu ürünün özel risk alanlarında kullanıma uygun olduğunu garanti etmez.
  3. Müşteri bir tüketici ise ve Avira müşteriye ürünü ücret karşılığında ve süresiz olarak kullanıma sunmuş ise, yasal garanti hükümleri kullanıma sunulan üründeki kusurlar doğrultusunda geçerli olur; bunlardan müşterinin ürün kusurundan doğan hak talepleri veya boşa giden masraflarının tazmini, özellikle madde 11 altında düzenlenen hususlar kapsamında hariç tutulmuştur.
  4. Müşteri bir kuruluş ise ve Avira müşteriye ürünü ücret karşılığında ve süresiz olarak kullanıma sunmuş ise, üründeki hatalar müşteri tarafından ilgili Alman Ticaret yasaları Mad. 377 (HGB) kapsamında bildirmiş olması ön şartı altında Avira tarafından aşağıdaki şekilde giderilir:
   1. Bildirilen kusurlar Avira’nın seçimine göre kusurun giderilmesi (“Düzeltme”) şeklinde veya hatasız bir ürünün kullanıma sunulması ile giderilir (“Yeni ürün teslimi”). Bu tür bir kusur giderme masraflarını Avira üstlenir.
   2. Kusurlar uygun bir süre içinde giderilemez veya düzeltmeler ve yeni ürün temini hatalı olduğu için giderilemezse, müşteri kendi isteğine göre ücrette indirime gidebilir veya – eğer kusur giderilemezse- sözleşmeden cayabilir.
   3. Kusurlardan doğan müşterinin zarar tazminatı talepleri veya boşa giden masrafların tazmin talebi kesinlikle bu hükümlerde yer alan Madde 11 kapsamında değerlendirilecektir.
  5. Avira müşteriye ürünü ücret karşılığı ve sınırlı süreli kullanım için sunmuşsa, ürünün kusurları Avira tarafından bildirimden itibaren uygun bir süre içinde giderilir. Kusurun giderilmesi Avira’nın yapacağı yöntem seçimi ile ücretsiz düzeltme veya yeni ürün teslimi şeklinde yapılır. Eğer Avira’ya sorunun giderilmesi için yeterli süre tanınmış ve buna rağmen kusur giderilememişse, müşterinin sözleşmeye dayalı kullanıma rağmen garanti sağlamaması nedeniyle olağanüstü fesih hakkı olur.
  6. Düzeltme veya yeni ürün temininin gerçekleşmemesi, ancak Avira’nın düzeltme veya yedek ürün teslimatı için tanınan uygun süre içinde bu hizmeti yerine getirmemesi veya düzeltme veya yeni ürün teslimi Avira tarafından haksız gerekçelerle reddedildiğinde geçerli olur. Kusurun bir düzeltme ile veya yeni ürün teslimi ile giderilmesi Avira için büyük ölçüde masraflarla bağlantılı olduğunda Avira kusurun giderilmesini reddedebilir ve müşteriye sözleşmeden cayma hakkını veya sözleşmenin feshini önerebilir.
  7. Avira Freeware veya diğer ücretsiz kullanıma sunulan ürünler ve servisler için, bilgisayar programının çalışıyor olması durumu hariç garanti sağlanmaz. Boşa giden masraflar nedeniyle zarar tazminatı talebi Madde 11. altında yer alan hüküm kapsamında değerlendirilir. Aynı durum eğer müşteri ile yazılım anahtarı verileceğine dair özel bir anlaşma yapılmamış veya erişim verileri karşılığında bir ücret ödenmemiş ise, Avira Shareware için de geçerlidir.
  8. Müşterinin bilgisayar programı ve/veya yönetim servisi için kaynak kodunu isteme hakkı asla olmaz.
  9. Müşteri ürünün ve/veya yönetim servisinin fikri haklardan dolayı üçüncü bir kişinin haklarının ihlal edilmesi durumunda (“Hukuki kusur”) Avira’ya derhal bilgi verecektir. Bu bağlamda yazılı belgeler veya yazışmalar varsa, müşteri bunları gecikmeden Avira’ya iletecektir. Üçüncü kişilerin hukuksal anlamda talepleri durumunda Avira müşteriyi bu kişilerin talepleri karşısında muaf tutar ( Bunlara Avukat masrafları dahildir, uygulanabilir ise – yasal avukatlık ücretleri ile sınırlı olarak). Bunun dışında Avira’nın bu tür hukuki kusur nedeniyle kazanç kaybına karşı tazminat ödemesi ücretin beş katı ile sınırlandırılmıştır, burada kusurların Avira’nın kasıtlı veya büyük ihmal nedeniyle oluşması hariç tutulmuştur.
  10. Müşteri bir kuruluş ise ve ürün Avira tarafından sınırsız bir süre için kullanıma sunulmuşsa, müşterinin garanti kapsamındaki talepleri yasal zaman aşımı süresinin başlamasından bir yıl sonra sona erer, burada Avira’nın kasıtlı davranışı hariç tutulmuştur. Yasal zaman aşımı süresi Alman Medeni kanunu Mad.479 kapsamında bu husustan hariç tutulmuştur.
 11. Zarar tazminatı yükümlülüğü
  Hukuki yapısına bakılmaksızın müşteri tarafından boşuna yapılmış masraflara karşılık yapacağı tazminat talepleri aşağıdaki şartlarda geçerlidir:
  1. Müşterinin Avira’nın büyük ihmali veya kasıtlı davranışı nedeniyle oluşan zararlar veya hayati, bedensel veya sağlık zararları karşısında verdiği garanti kapsamında veya yasal olarak ürün yükümlülük yasası kapsamında bulunan yükümlülüğü nedeniyle Avira sorumlu olacaktır. Diğer her durumda Avira’dan zarar tazminatı talebi sözleşmenin hükümleri ile sınırlıdır. Önemli yükümlülükler sadece nizami olarak yerine getirilmesi gereken yükümlülükler olup bu yükümlülüklere müşterinin güvenmesini gerektirir. Bunun dışında Avira’nın yükümlülüğü müşterinin veri kaybını tipik tekrar oluşturma için gerekli masraflarıyla sınırlıdır, bu ise güvenlik kopyalarının oluşturulması nedeniyle normal ve alışılmış bir durumdur. Ayrıca müşteri de Madde 9.2 kapsamında düzenli olarak verilerini yedekleme suretiyle güvenceye almakla yükümlüdür.
  2. İhmal nedeniyle sözleşmeye bağlı önemli yükümlülüklerin Avira tarafından ihlali Avira’nın sorumluluğunda olup, bu yükümlülük sözleşmeye göre zararlarla sınırlıdır.
  3. Eğer Avira’nın ürünleri veya servisi sınırlı süre için kullanıma sunulmuş ise, Avira’nın sorumluluğuna bağlı olmaksızın sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut kusurlarla ilgili yükümlülüğü Alman medeni kanunun (BGB) 536a Maddesi, 1. Bendi, Alternatif 1 kapsamında kesinlikle hariç tutulmuştur.
  4. Yukarıda anılan yükümlülük sınırlandırmaları aynı şekilde Avira’nın şirket yöneticisi, hukuki temsilcileri, çalışanları ve diğer uygulama yardımcıları için de geçerlidir.
 12. Mülkiyet hakkının saklı tutulması, taşınır malların rehini
  Müşteriye Avira’nın bir ürünü ücret karşılığında ve sürekli olarak temin edilmişse, aşağıdaki hükümler geçerli olacaktır:
  1. Avira ürün ücretinin tamamen ödenmesine kadar ürünün ve servisin bir parçası olan eşyaların mülkiyet hakkını elinde tutar. Müşterinin mülkiyeti satın almadığı durumlar için geçerli olan hüküm şartları bu husustan ayrı tutulmuştur.
  2. Müşteri Avira tarafından kullanıma sunulmuş ürünleri ve servisleri ücretin ödenmesinden önce satarsa, müşteri ve Avira satıştan doğan müşterinin alacak haklarının Avira’nın alacağına karşılık Avira’ya devir ve temlik edildiği konusunda hem fikirdirler. Eğer ürünler ve servisler başka eşyalarla birlikte devir ediliyorsa, devir ödeme ile bağlantılı alacaklarla birlikte Avira ürünleri veya servislerinin değeri tutarında Avira’ya geçer. Müşteri bu alacakları – eğer halen varsa- her zaman Avira isteği üzerinde kendisine devir etmeyi beyan ve taahhüt eder.
  3. Mülkiyet hakkının Avira tarafından öne sürülmesi, Avira’nın özel olarak yazılı beyanı bulunmadığı takdirde, sözleşmenin fesih talebi anlamına gelmez.
  4. Müşterinin ürünleri ve servisleri kullanım hakkı Avira’nın mülkiyet hakkını öne sürdüğü anda iptal olur. Müşteri tarafından kendi kullanımı için oluşturulmuş tüm güvenlik kopyalarının derhal Avira’ya teslim edilmesi veya müşteri tarafından tamamen silinmesi gerekir.
 13. Muhtelif
  1. Bu sözleşmenin bir veya birkaç hükmü geçersiz veya uygulanamaz olduğu takdirde, bu durum diğer hükümleri etkilemez.
  2. Müşteri söz konusu olan bir kuruluş ise, Avira’nın kayıtlı ikamet yerinde bulunan mahkemeler her türlü uzlaşmazlık durumunda yetkili olacak ve mahkeme dışındaki uzlaşma görüşmeleri içinde bu yer uygulama yeri olacaktır. Avira müşterinin kendi ikamet yerinde dava edilmesi hakkını saklı tutar.
  3. Bu şartlar ve bu şartlara bağlı her türlü anlaşmazlık durumunda Federal Almanya yasaları geçerli olacaktır, bu konuda birleşmiş milletler 11 Nisan 1980 tarihli (CISG) ürün satın alma anlaşması hükümleri hariç tutulmuştur.
  4. Müşteri kendi sorumluluğu kapsamında ve masraflarını kendisi üstlenmek üzere ürünün ve/veya servisin ilgili ülkeye nakliyesi, satın alınması ve kullanımı için tüm gerekli resmi izinleri alır.