AVIRA ÜRÜN ŞARTLARI VE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

Son değiştirme: November 26, 2013

İşbu Avira Ürün Şartları ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ("Şartlar") birey olarak siz veya şirketiniz veya başka bir kuruluş adına Avira ürünlerini, yazılımını satın almak ve/veya hizmetlerini (toplu olarak "Ürünler", "Ürünlerimiz" veya "Ürün") kullanmak konusunda yetkiliyseniz, yararına hareket ettiğiniz oluşum (her iki durumda da "siz" veya "sizin") ile Avira ("biz", "bizim" veya "Avira") arasında yapılan yasal bir sözleşmedir. Amerika Birleşik Devletleri veya Kanada'da bulunuyorsanız, Avira Avira, Inc., 330 Primrose Avenue, Suite 610, Burlingame, CA 94010, ABD adresindeki Avira'yı ifade eder. Amerika Birleşik Devletleri veya Kanada dışında bulunuyorsanız Avira, Avira Operations GmbH & Co. KG, Kaplaneiweg 1, 88069 Tettnang, Almanya adresindeki Avira'yı ifade eder. Birleşik Devletler ve Kanada dışında ikamet ediyorsanız, Bölüm 14'te bulunan ve sizin için geçerli olan ilave şartlara dikkat edin. BU ŞARTLARI KABUL ETMEK YOLUYLA, KENDİ YARGI ALANINIZDA BULUNAN GEÇERLİ YASALARA DAYANARAK SÖZLEŞME İÇİNE GİREBİLECEĞİNİZ VE SÖZLEŞME OLUŞTURABİLECEĞİNİZ KONUSUNDA YASAL OLARAK YETKİN OLDUĞUNUZU ONAYLARSINIZ (ÖRNEĞİN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE 18 YAŞIN ÜSTÜNDE OLMALISINIZ). ÜRÜNLERİMİZİ KULLANARAK, “KABUL EDİYORUM” VEYA “EVET” DÜĞMESİNE BASARAK, ÜRÜNLERİ YÜKLEYEREK VEYA BAŞKA TÜRLÜ BİR BİÇİMDE RIZA GÖSTEREREK, SİZİNLE AVİRA ARASINDA YASAL VE UYGULANABİLİR BİR SÖZLEŞME HALİNE GELECEK OLAN BU ŞARTLARI VE BÜTÜN İLGİLİ ŞART VE KOŞULLARI (AŞAĞIDA TANIMLANDIĞI GİBİ) KABUL EDERSİNİZ. LÜTFEN KABUL ETMEDEN ÖNCE BU ŞARTLARI VE BÜTÜN GEÇERLİ ŞART VE KOŞULLARI DİKKATLİCE OKUYUN VE HER İKİ BELGEYİ DE ANLADIĞINIZDAN EMİN OLUN. Ürünlerimiz için geçerli olabilecek ve bu şartlara ilave ve tamamlayıcı hükümler olarak geçerli olabilecek "Standart Avira Ticari Şartlar ve Koşulları" www.avira.com adresinde ("Şartlar ve Koşullar"), mevcuttur. Şartlar ve koşullar ürünlerimiz için geçerli olduğu takdirde, bu şartlar ve şartlar ve koşullar arasında bir ihtilaf olması durumunda, şartlar ve koşullarımız geçerli olacaktır. Bazı ürünlerimiz belirli bir ürün, Güncelleme veya Yükseltme'yi etkili biçimde kullanmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış belirli bir ürün ve/veya Yükseltme veya Güncelleme özelliklerini tanımlayan yazılı veya elektronik formda ilave ürün bilgileri ("Ürün Bilgi Föyü") ve/veya yazılı materyallerle birlikte gelebilir (“Dokümantasyon”). Ürün bilgi föyü içinde tanımlanan bütün ilave şartlar bu şartların bir parçası haline gelecektir. Bütün diğer materyaller ve referans amaçlı dokümantasyon bir temsil ve/veya garanti oluşturmaz ve sizi veya bizi bağlayıcı olmayacaktır.

 1. ÜRÜNLERİMİZİN KULLANIMI
 2. Ürünlerimizi kullanırken sizin için mevcut kılınan bütün politikalara uymalısınız. Ürünlerimizi hiçbir şekilde amaçları dışında kullanmamalısınız. Yalnızca böylesi yanlış kullanımlara örnek vermek amacıyla şunlar söylenebilir: Ürünlerimize müdahale etmeyin, sağladığımız ara yüz veya talimatlar dışında bir yöntemi kullanarak onlara erişmeye çalışmayın veya ürünlerimize veya ürünlerimizin bazı parçalarına erişimi engellemek veya kısıtlamak için kullanabileceğimiz herhangi bir önlemi aşmayın. Ürünlerimizi kullanırken bütün geçerli yerel ve uluslararası yasalara uymalısınız ve ürünlerimizi kısıtlama olmaksızın herhangi bir şekilde birinin fikri mülkiyet haklarını, gizli bilgiler veya mahremiyet konusundaki haklarını ihlal edecek veya herhangi bir ihracat yasasını veya üçüncü bir tarafın herhangi başka bir hakkını çiğneyecek biçimde herhangi bir içeriği karşıya yüklemek, indirmek, göndermek, dağıtmak veya dağıtımını kolaylaştırmak için kullanamazsınız.

  Bu şartlar, şart ve koşullar, ürün bilgi föyü, dokümantasyon veya bu şartların bir parçası haline gelmiş herhangi bir şarta uymadığınız takdirde veya şüphe edilen bir suistimali araştırıyorsak, ürünlerimizi askıya alabiliriz veya size sağlamayı durdurabiliriz.

  Geçerli yasalara ve/veya bu şartlara uymadığınız takdirde, zararları karşılamak ve/veya davranışınızı engellemek veya ürünlerimizin bütün yetkisiz kullanımı konusunda sizi durdurmak için dava açmak zorunda kalabiliriz. Bazı yasa dışı faaliyetler geçerli yasalara göre ceza davasıyla bile sonuçlanabilir. Kimse bu durumu arzu etmez, bu sebeple lütfen yasalara ve bu şartlara uyun.

  Aksi açık biçimde ifade edilmediği sürece, ürünlerimizi kullanmanız size ürünlerimiz veya eriştiğiniz herhangi bir içerik içinde veya üzerinde herhangi bir fikri mülkiyet hakkı kazandırmaz. Ürünlerimizdeki içeriği, bu içeriğin sahibinden izin almadığınız sürece veya başka bir biçimde yasalar tarafından izin verilmediği sürece kullanamazsınız. Bu şartlar size ürünlerimizde kullanılan herhangi bir marka veya logoyu kullanma hakkı vermez. İlgili bir ürün içinde veya onunla birlikte görüntülenen herhangi bir yasal uyarıyı asla kaldırmayın, gizlemeyin veya değiştirmeyin.

  Bazı ürünlerimiz bize ait olmayan ("Üçüncü Taraf İçeriği") içerik, araç veya işlev görüntülüyorsa, bunlar onları kullanılabilir kılan taraf veya kuruluşun yegane sorumluluğundadır ve bunlar için hiçbir şekilde sorunluluk kabul etmeyiz. Üçüncü taraf içeriği özel lisanslar, şartlar ve/veya koşullara tabiyse bu üçüncü taraf şartları ve/veya koşullarına uymayı kabul edersiniz.

  İşlevsel bir donanım ve yazılım ortamı oluşturmaktan siz sorumlusunuzdur. EDP sisteminiz içinde düzenli olarak veri yedekleme de sizin sorumluluğunuz olacaktır.

 3. AVIRA HESABINIZ
 4. Bazı ürünlerimizi kullanabilmek için Avira'ya özel bir hesap ("Hesap") oluşturmanız gerekir. Hesabınızın kullanıcı kimliği ve şifrenizle ilişkili her türlü faaliyet sizin sorumluluğunuzdadır. Hesabınızın tehlikede olduğunu veya olabileceğini düşünüyorsanız, hemen bizi bilgilendirmeli ve şifrenizi değiştirmelisiniz.

  Avira Secure Backup ürünümüzle ilgili, otomatik yenileme için kaydolmamışsanız ve ödenmiş lisansınızı yenilemezseniz, ilgili bir lisans döneminin vadesinin sona erişinden sonra size on beş günlük (15) bir mühlet tanıyacağız, bu süre içinde hesabınıza hala erişiminiz olacaktır. İlk mühletten sonra hesabınız devre dışı kalacaktır ancak yedeklediğiniz verileriniz otuz (30) günlük bir süre için silinmeyecektir. Otuz günlük (30) süre boyunca, ilgili lisans döneminizi yenilemediğiniz takdirde bu verilerin belirli bir tarihte silineceğini ifade eden düzenli bildirimler alacaksınız. Otuz günlük (30) süre boyunca, seçili yedeklenmiş verilerinizi ücretsiz bir hesaba aktarmak için herhangi bir zamanda müşteri desteğimiz ile bağlantı kurabilirsiniz. Ancak (i) bildirimde belirtilen tarihe kadar yenileme yapmazsanız veya (ii) yedeklenmiş verilerinizi ücretsiz bir hesaba aktarmak için Avira müşteri desteği ile bağlantı kurmazsanız, yedeklenmiş verileriniz silinecektir ve yeni bir hesap oluşturmanız gerekecektir. İstediğiniz zaman yazılı olarak yedeklenmiş verilerinizin sunucularımızdan kaldırılmasını talep edebilirsiniz ve bu talep yedi (7) iş günü içinde işlem görecektir. Eğer açıkça böyle bir talepte bulunmazsanız, yalnızca teknik sebeplere dayanarak verilerinizi bu şartların Avira Secure Backup açısından sona erdirilmesi veya vadesinin dolmasından sonra azami doksan (90) güne kadar saklamaya devam edebiliriz; ancak hesap bilgilerinizi ticari işlemler ve geçerli yasalara uyumluluk içinde yasal uyumluluk tarafından gerektirildiği gibi tutarız.

 5. GİZLİLİK VE KİŞİSEL BİLGİLERİN TOPLANMASI
 6. Bu şartları kabul ettiğinizde, aynı zamanda o sırada www.avira.com adresinde mevcut olan gizlilik politikamızı da kabul etmiş olursunuz.

  Siz, aygıtınız (aşağıda tanımlandığı gibi) ve aygıtınızın diğer aygıtlarla etkileşimleri hakkında belirli tanımlanabilir verileri toplayabilir, tutabilir ve kullanabiliriz (örneğin aygıt kimliği, Aygıt Internet Protokol ("IP") adresi, konum, içerik, dil tercihleri, aygıt IMEI kodu, aygıt markası ve modeli, pil durumu, aygıt işletim sistemi versiyonu, aygıt telefon numarası, SIM numarası, ağ sağlayıcı adı, bellek durumu, GPS/WIFI/Ağ konumuna dayalı coğrafi bilgiler ve ürünlerimizi size düzgün biçimde sağlamak için gereken bütün diğer teknik bilgiler). Bu bilgilerin bazıları isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi, sosyal güvenlik numarası, kredi kartı bilgileri, yüz görüntüsü, ses örneği veya diğer biyometrik kayıtlar (kolektif olarak "Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgiler") dahil ancak bunlarla kısıtlı olmamak üzere sizi tanımlamak için kullanılabilecek bilgileri ve aygıtınız üstündeki dosyalarda kayıtlı hassas verileri içerebilir. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizi bizim veya ürün sağlayıcılarımızın tesislerinin bulunduğu başka ülkelere de aktarabiliriz.

  Topladığımız veriler belirli bir ürünü sağlamak, iletmek ve desteklemek ve sizi yükseltmeler, yeni ve mevcut ürünler, teklifler veya diğer bilgiler hakkında bilgilendirmek için kullanılır. Bu nedenlerle bu bilgilerin bazılarının toplanmasından, ilgili ürünü kaldırma yolu dışında vazgeçemeyebilirsiniz.

  Ürünlerimizi kullanarak ve bu şartları kabul ederek, kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizin ve diğer verilerin biz veya ürün sağlayıcılarımız tarafından toplanması, aktarılması, yedeklenmesi ve saklanmasını kabul edersiniz. Bu bilgileri www.avira.com adresinde mevcut olan gizlilik uyarımıza uygun olmayan biçimde işlemeyeceğiz. Aynı zamanda bizim ve ürün sağlayıcılarımızın Birleşik Devletler, Avrupa veya diğer ülkelerde veya sizin yargı alanınız dışındaki alanlarda böylesi verileri (Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgiler dahil) ürünlerimizin bir parçası olarak kopyalayabileceğimizi, yedekleyebileceğimizi ve saklayabileceğimizi de kabul edersiniz.

 7. İÇERİĞİNİZ
 8. Ürünlerimizin bazıları (örneğin Avira Secure Backup) kendi içeriğinizi ("İçeriğiniz") karşıya yüklemenize veya göndermenize izin verir. İçeriğiniz gerçekten size aitse ve başka bir tarafın veya kuruluşun fikri mülkiyet haklarını ihlal etmiyorsanız, içeriğiniz içinde tuttuğunuz bütün fikri mülkiyet haklarına sahip olursunuz. Bu konuya netlik kazandırmak için, içeriğiniz için geçerli şartların yalnızca bu şartlar tarafından yönetilen ürünler için geçerli olduğu ve içeriğinizin açık biçimde geribildirimi hariç tuttuğu söylenebilir (aşağıda tanımlandığı gibi). Aynı zamanda ürünlerimiz üzerinde saklanan veriler ve içerik konusunda yegane sorumluluk size aittir. Sakladığınız verileri denetlemeyiz, bunun istisnası ürünlerimizi kullanmanız için destek sağlamak yolunda kaçınılmaz bir durumun ortada olması veya geçerli yasalar tarafından buna izin verilmesidir. Aynı zamanda yasalar tarafından öyle gerektirildiği takdirde bazı verileri bir yargı mercii ile de paylaşabiliriz. Bütün yasa dışı verileri kaldırabiliriz.

 9. SAHİPLİK HAKLARI, LİSANS VERİLMESİ VE KULLANIM KISITLAMALARI
 10. Ürünlerimiz yaptığımız işin temelini oluşturur ve fikri mülkiyet haklarımızı (ve bize lisans verenlerin haklarını) koruma konusunu son derece ciddiye alırız. Lütfen aşağıdaki bilgileri okuyun, çünkü bunlar belirli bir ürünü çok sayıda aygıt üzerine indirme ve kullanma yeteneğinizle ilgili önemli bilgileri de içeren ürünlerle ilgili haklarınızı açıklar.

  Önemli Tanımlar: para explicar o significado completo de determinados termos utilizados nesta seção, vamos definir o seguinte (favor observar, entretanto, que as definições abaixo devem ser aplicadas a todos esses Termos e não exclusivamente a esta Seção):

  • Aygıt: Programlanabilir bir hesaplama özelliği yardımıyla veri işleme yeteneğine sahip her türlü elektronik aygıt anlamına gelir.
  • Lisans: Bu şartlara ve ilgili şartlar ve şartlar ve koşullar ile bağlandığınız tarihte mevcut olan şartlar ve koşullara tabi ilgili bir ürünü kullanma hakkınız anlamına gelir. Lisans, belirli bir ürünü kullanma hakkınızın doğasını ve kapsamını belirtmelidir. Bir Güncelleme ve/veya Yükseltme içeren lisanslar size ilgili bir ürünle ilgili lisans dönemi boyunca Güncelleme ve/veya Yükseltme alma hakkı da verir. Daha açık olmak gerekirse, bir lisans bir Güncelleme ve/veya Yükseltme içermiyorsa, bu durumda böylesi bir Güncelleme ve/veya Yükseltme için ayrı bir ücret alabiliriz.
  • Lisans Dönemi: Bazı ürünlerimize göre, lisans dönemi siz ilgili ürüne erişim alır almaz başlar (örneğin bir yazılım anahtarı üzerinden). Diğer bazı ürünlerimize göre, lisans dönemi, siz bir hesap oluşturduktan, ürünleri kurduktan, onlara eriştikten veya kullandıktan hemen sonra başlar. Lisans dönemi, ilgili bir ürün için size bir lisan verdiğimiz süre boyunca ve bu sürenin bütün uzatmaları ve/veya yenilemeleri boyunca devam eder.

  Ürün Kullanım Ömrü: Ürünlerimiz, belirli bir ürünün üstünde uyumlu çalışacağı işletim sistemini ve böylesi bir ürünü ne kadar süre boyunca destekleyeceğimizi yöneten belirli bir ürün kullanım ömrüne ("Ürün Kullanım Ömrü") sahiptir. Belirli bir ürün, ürün kullanım ömrü içinde tanımlanmamışsa veya böylesi bir işletim sistemi için verilen destek süresi dolduğunda bir işletim sistemi ile uyumsuz olabilir. Ürün kullanım ömürlerimiz www.avira.com adresinde yayımlanır ve belirli bir ürünü satın almadan veya yenilemeden önce işletim sisteminizle uyumluluğundan emin olmanız için burayı kontrol etmenizi öneririz.

  Lisans Verilmesi: Ürünler uluslararası telif yasaları, antlaşmaları ve diğer yasalarla korunur. Avira ve lisans vericileri bütün telif hakları, patentler, ticari sır hakları, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere ürünler içinde ve hakkında bütün haklara, unvanlara ve çıkarlara sahiptir ve bunları ellerinde tutarlar. Bu şartlar ve şart ve koşullar size ürünler hakkında veya içinde herhangi bir unvan vermez ve aşağıda belirtilenler haricinde herhangi bir ürün konusunda herhangi bir hak elde etmezsiniz. Bu şartlar ve ilgili şart ve koşullara devamlı olarak uymanız koşuluyla size lisans dönemi süresi boyunca ilgili ürün bilgi föyü içinde açıkça ifade edildiği gibi ürünleri kişisel veya ticari amaçlarla etkinleştirmeniz, kullanmanız ve bunlara erişim sağlamanız için kişisel, geri alınabilir, kısıtlı, özel olmayan ve devredilemez bir lisans veririz. İlgili ürün bilgi föyüne göre ürünlerin çok sayıda aygıt üzerinde aynı anda kaydedilmesi, saklanması ve başka şekilde aynı anda kullanımı için ("Çoklu Kullanım") özel bir lisansın olmadığı ürünler için lisans ilgili ürünün tek bir kopyası ile sınırlıdır. Böyle bir durumda, ilgili ürünü üzerinde kullandığınız veya kurduğunuz aygıtı değiştirirseniz, aygıttan bütün geçerli yazılımları silmeniz ve bunları yeni aygıtınıza tekrar kurmanız gerekir. Ürün bilgi föyü çoklu kullanım için özel lisanslar veren ürünler için, çoklu kullanıma yalnızca Avira'dan ilgili türde veya sayıda lisansı satın almanız ve bunlara hak kazanmanız durumunda izin verilebilir.

  Deneme Lisansı ve Ücretsiz Yazılım: Yazılımımızı deneme amaçlarıyla kısıtlı bir süre için kullanmanız ("Deneme Lisansı") için lisans veya ücretsiz lisans ("Ücretsiz Yazılım") size "olduğu gibi" sağlanır ve herhangi bir ürün desteği içermez. Bir deneme lisansını veya ücretsiz yazılımı bir üretim ortamında kullanamazsınız.

  Güncelleme ve Yükseltme: Belirli bir ürün için ücretsiz olarak bir güncelleme veya yükseltme (sırasıyla "Güncelleme" ve "Yükseltme") sağlarsak (her ikisi de yegane takdir yetkisi bizde olarak sınıflandırılır), lisansınız lisans döneminiz süresince böylesi bir Güncelleme ve/veya Yükseltme alma ve kullanma hakkını içerir. Bir Güncelleme veya Yükseltme sağlamazsak, ilgili lisans dönemi süresince yalnızca kendisi için ödeme yaptığınız ürün versiyonunu kullanabilirsiniz.

  Lisans Kısıtlamaları: Size verilen lisans kısıtlıdır. Yukarıdaki bölüm 1'de neyi kastettiğimizi daha iyi açıklamak için şöyle diyebiliriz: Ürünü veya içindeki herhangi bir bileşenini bu şartlar tarafından açıkça belirtilmeyen herhangi bir şekilde kullanmanız, kopyalamanız, saklamanız, yeniden üretmeniz, aktarmanız, dağıtmanız, görüntülemeniz, kiralamanız, leasing yapmanız, satmanız, modifiye etmeniz, değiştirmeniz, lisansını vermeniz, alt lisansını vermeniz veya ticari biçimde kullanmanız yasaktır. Ayrıca, ürünleri (a) modifiye etmeniz, çevirmeniz, kaynak koduna dönüştürmeniz, herhangi bir türevini üretmeniz, kopyalamanız, dağıtmanız, parçalarına ayırmanız, yayınlamanız, aktarmanız, yayımlamanız, herhangi bir mülkiyet bildirimini veya etiketini kaldırmanız veya değiştirmeniz, (b) lisansını vermeniz, alt lisansını vermeniz, transfer etmeniz, satmanız, disk ikizlemeniz, çerçevelendirmeniz, faydalanmanız, kiralamanız, leasing yapmanız, özel etiketlemeniz, bir güvenlik çıkarı vermeniz veya bu şartlar ve şart ve koşullar içinde açıkça belirtilmeyen herhangi bir biçimde kullanmanız veya herhangi bir üçüncü tarafın bunu yapmasına sebep olmanız yasaktır. Bu şartlar veya ilgili bir ülkenin yasaları tarafından açıkça izin verilmediği sürece, ürünler yeniden üretilemez, aktarılamaz veya kaynak koda dönüştürülemez. İlgili bir ürünü başka yazılım programları ile karşılıklı çalıştırmayı sağlamak amacıyla geriye tasarımdan geçirmek, kaynak koda dönüştürmek veya parçalarına ayırmak istiyorsanız ("Dekompilasyon") ve buna geçerli yasalara göre izin veriliyorsa, ilgili ürünün dekompilasyonundan önce bizimle bağlantı kurmalı ve böylesi bir karşılıklı çalıştırmayı sağlamak için gereken bilgilerin sağlanmasını talep etmelisiniz. Fazla gecikme olmadan karşılıklı çalıştırma ile ilgili bilgileri size sağladığımız takdirde, ilgili ürünü parçalarına ayırma hakkına sahip olmazsınız.

  Ürünlerimizin hiçbirinden herhangi bir mülkiyet uyarısını, seri numarasını, etiketi veya kopya koruma özelliklerini kaldıramazsınız. Önemli sistemlerin hatasız, sürekli çalışmasını gerektiren ve içinde ilgili ürünün arızalanmasının doğrudan yaşam, beden veya sağlık için risk oluşturabileceği veya mülk veya çevreye ciddi zararlarla sonuçlanabileceği özel risk alanlarında ürünlerimizin herhangi birini kullanmanız yasaktır (yüksek riskli faaliyetler ve yüksek kullanılabilirlik gerektiren faaliyetler nükleer tesisler, silah sistemleri, havacılık navigasyonu veya iletişim sistemleri, yaşam destek sistemleri ve ekipmanı, ilaçların makine ve üretim süreçleri ve gıda üretimini içerir ancak bunlarla sınırlı değildir). BU PARAGRAFIN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İHLAL EDİLMESİ, SAĞLADIĞIMIZ BÜTÜN GARANTİLERİN HEPSİNİ GEÇERSİZ KILAR VE ÜRÜNLERİMİZİN HERHANGİ BİRİNİN ÖZEL RİSK ALANLARINDA KULLANIMA UYGUN OLDUĞU KONUSUNDA HİÇBİR GARANTİ VEYA TEMİNAT VERMEYİZ.

  Üçüncü taraf iddiaları. Bir üçüncü tarafın size karşı ilgili bir ürünün böylesi bir üçüncü taraf fikri mülkiyet hakkını ihlal ettiğini ve/veya ihlal etmeye devam ettiğini (Rechtsmangel) iddia etmesi durumunda bizi aşırı bir gecikme olmadan bilgilendirmelisiniz ve böylesi bir iddia ile ilişkili aldığınız her türlü belge veya yazışma veya diğer formların bize hemen gönderilmesi gerekir.

  Geribildirim. Ürünlerimiz hakkında geribildiriminizi ve önerilerinizi memnuniyetle karşılarız. Bize herhangi bir öneri, bilgi, materyal veya başka türlü bir içerik (toplu olarak "Geribildirim") aktarırken böylesi bir geribildirimin herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini veya çiğnemediğini ve Avira'ya gönderimde bulunmak ve Avira'nın böylesi bir geribildirimi kullanmasını sağlamak için gereken bütün haklara sahip olduğunuzu beyan ve tekeffül edersiniz. Ayrıca, ürünlerimiz üzerinden alınan her türlü geribildirim Avira'nın geribildirimi her türlü şekil, medya veya şimdi bilinen veya daha sonra geliştirilen teknoloji içinde benimsemesi, yayınlaması, yeniden üretmesi, yayması, aktarması, dağıtması, kopyalaması, kullanması, türevsel işlerini yaratması, göstermesi (bütünsel olarak veya parça halinde) ve başka bir şekilde tamamen ondan yararlanması veya bu geribildirime göre ilave bir onay veya görüşmeye gerek olmadan harekete geçebilmesi konusunda, böylesi bir içerik için mevcut olabilecek bütün haklar için tam dönemlik olacak şekilde telifsiz, daimi, geri alınamaz, aktarılabilir, özel olmayan hak ve lisansı içeriyor sayılacaktır ve burada buna karşıt yöndeki her türlü iddianızdan feragat edersiniz.

  Açık Kaynaklı Yazılım Lisansları. Ürünlerimizin bazıları açık kaynaklı yazılım lisanslarına dayanabilir. Daha fazla bilgi için, lütfen ek 1'e bakın.

 11. TAZMİNAT
 12. Avira, onun iştirakleri, bağlı kuruluşları, direktörleri, memurları, çalışanları, acenteleri, iş ortakları ve lisans vericilerini şunlarla ilişkili veya şunlardan ortaya çıkan makul avukat ücretleri de dahil olmak üzere üçüncü taraf tarafından yapılan her türlü iddia veya talep karşısında savunmayı, tazmin etmeyi ve onlara zarar vermemeyi taahhüt edersiniz: (a) Ürünlerimizden birine yüklediğiniz içeriğinizden herhangi biri; (b) ürünlerimizi bu şartları ihlal edecek biçimde kullanmanız veya (c) üçüncü bir tarafın herhangi bir hakkını ihlaliniz.

 13. TEKNİK DESTEK
 14. Yegane takdir yetkisi bizde olmak üzere ürünlerimizden bazıları için www.avira.com/en/support adresinde tüm detaylarıyla görülebilen teknik destek ürünleri sağlayabiliriz. Bu tür teknik desteği herhangi bir çeşit garanti olmaksızın sağlarız. Böylesi bir destek almadan önce bütün mevcut bilgilerinizi, yazılım ve programlarınızı yedeklemek sizin sorumluluğunuzdadır. Belirli bir ürünler ilgili teknik destek vermeyi herhangi bir zamanda bırakabilir veya askıya alabiliriz.

 15. TEST ETME VE KARŞILAŞTIRMA
 16. Ürünlerimiz üstünde test yürütmeniz veya performanslarını ölçmeniz veya üçüncü bir tarafın bunları yapmasına neden olmanız yasaktır. Önceden yazılı izin almadan böylesi testlerin sonuçlarını yayımlamanız da yasaktır.

 17. ÜRÜNLERİMİZİN DEĞİŞİMİ
 18. Ürünlerimizi sürekli olarak iyileştirir ve değiştiririz. Belirli bir ürünü sağlamayı askıya alabilir veya durdurabilir veya ona işlevler veya özellikler ekleyebilir veya bunları kaldırabiliriz. Böylesi değişiklikleri size önceden bu konuda uyarıda bulunmadan gerçekleştirebiliriz.

 19. ÜRÜNLERİMİZİN DÖNEMİ VE FESHİ
 20. Bu şartlar, lisans döneminizin sona eriş tarihine kadar veya ihlaliniz, lisans ücretlerini ödememeniz, yasalar tarafından böyle yapmamızın gerekmesi veya belirli bir ürünü sunmayı durdurmuş olmamız sebebiyle feshedilene kadar belirli bir ürüne göre olan ilişkimizi yönetmeye devam edecektir. Bir ürünün döneminin sona erişi bu şartları başka bir ürünle ilgili otomatik olarak feshetmez.

  Her zaman belirli bir ürünü kullanmayı bırakabilirsiniz. Belirli bir ürün için otomatik yenilemeye kaydolduysanız, bu belirli bir lisans dönemi sonunda bu ürünün lisansını yenileme zamanında geçerli olan liste fiyatından yenilemek istediğiniz ve o belirli lisans döneminin bitmek üzere olduğu konusunda sizi bilgilendirmeyebileceğimizi kabul ettiğiniz anlamına gelir. Yenilemek istemezseniz, sizden ücret talep etmememiz için o belirli dönemin sonundan ve bir sonraki dönemin başlangıcından 45 gün önce bize bir bildirimde bulunmanız gerekir. Bize zamanında fesih uyarısında bulunmadığınız için sizden ücret almamız durumunda endişelenmeyin, ilgili lisansın yenilenmesi için sizden aldığımız ücreti, bir sonraki lisans dönemi için lisans ücreti ödediğiniz tarihten sonraki otuz (30) gün içinde iade ederiz.

  Bir lisansın süresi dolduğunda veya feshedildiğinde, ilgili ürünü, varsa Güncelleme veya Yükseltme özelliklerini kullanma hakkınız anında sona erer ve bütün kurulmuş Ürünü/Ürünleri (ve bütün yedeklemeleri) ilgili her bir aygıttan kaldırmalısınız. Sizden, geçerli materyali gerçekten kaldırdığınız veya imha ettiğiniz konusunda yazılı bir onay talep edebiliriz.

 21. GARANTİLER VE SORUMLULUK REDDİ
 22. Ürünlerimizin bazıları kısıtlı bir garanti ile gelebilir. Ücretli ürünlerimizin hepsi, satın alım tarihinden itibaren otuz (30) gün boyunca ilgili ürünün dokümantasyona uygun olarak yeterli biçimde çalışacağını ve varsa ürünün size üzerinde sağlandığı medyanın (örn. CD ROM) materyal ve işçilik açısından kusursuz olacağını garanti ettiğimiz kısıtlı bir garanti içerir.

  İlgili üründe bulunan kusura iradi olarak veya kaza eseri siz neden olmamışsanız, yukarıda anılan kısıtlı garantinin ihlali konusunda size bizim kararımıza göre seçilecek şu çözümler sunulabilir: (i) Ödediğiniz ücretin iadesi; (ii) belirli ürünün size üzerinde sağlandığı kusurlu medyanın değiştirilmesi veya (iii) size, bizim ürünü değiştirmemiz veya kusura neden olan problemi düzeltmemiz yoluyla ilgili ürünün kusurlu olmayan bir versiyonunun sağlanması. Herhangi bir kusurlu medyayı bize veya size medyayı sağlayan bayiye bir makbuz kopyasıyla birlikte masraflarını kendiniz karşılamak suretiyle geri göndermelisiniz. KUSURA İRADİ OLARAK VEYA KAZA ESERİ SİZİN SEBEP OLMUŞ OLMANIZ DURUMUNDA BU KISITLI GARANTİ GEÇERSİZ SAYILIR.

  BAZI ÜRÜNLERİMİZ VE/VEYA BUNLARIN BELİRLİ PARÇALARI İÇİN GEÇERLİ OLABİLECEK KISITLI GARANTİ HARİCİNDE ÜRÜNLERİMİZ "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANIR; HERHANGİ BİR TÜRDE HİÇBİR GARANTİ VERMEYİZ VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK KONUSUNDA ZIMNİ GARANTİLER DAHİL OLMAK ANCAK BUNUNLA KISITLI KALMAMAK ÜZERE AÇIK, ZIMNİ VEYA KANUNİ BÜTÜN DİĞER GARANTİLERİ AÇIKÇA REDDEDERİZ. AYNI ZAMANDA ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ, PAZARLANABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE VEYA BELİRLİ BİR ÜRÜNÜ BAŞKA ÜRÜNLER İLE ENTEGRE ETME YETENEĞİ İLE İLİŞKİLİ HER TÜRLÜ VE BÜTÜN GARANTİLERİ AÇIKÇA REDDEDERİZ. AMAÇLADIĞINIZ SONUÇLARI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN BELİRLİ BİR ÜRÜN SEÇİMİ VE BU ÜRÜNÜN KURULUMU, KULLANIMI VE KENDİSİNDEN ELDE EDİLEN SONUÇLAR KONUSUNDA SORUMLULUK SİZE AİTTİR. BİZ, YUKARIDA ANILANI KISITLAMAKSIZIN ÜRÜNÜMÜZÜN BÜTÜN MUHTEMEL TEHDİTLERE KARŞI KORUMA SAĞLAYACAĞI, HATASIZ VEYA KESİNTİSİZ OLACAĞI VEYA BAŞKA ARIZALAR BARINDIRMAYACAĞI, ÜRÜNÜMÜZÜN SİZİN ÖZEL İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞI VEYA ÜRÜNLERİMİZİN ÖZEL RİSK ALANLARINDA KULLANIMA UYGUN OLDUĞU KONUSUNDA HİÇBİR GARANTİ VERMEYİZ.

 23. YÜKÜMLÜLÜK KISITLAMAMIZ
 24. Bizi, bizim kontrolümüz dışındaki bir sebepten kaynaklanan herhangi bir zarar iddiası karşısında açıkça ibra edersiniz, elektronik ve mekanik ekipmanın arızası veya iletişim hatları, telefon veya diğer bağlantı problemleri, bilgisayar virüsleri, yetkisiz erişim, hırsızlık, operatör hataları, kötü hava koşulları, depremler veya doğal felaketler, grevler veya diğer işçi problemleri, savaşlar ve hükümet kısıtlamaları bunlara dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir. HİÇBİR KOŞUL ALTINDA SİZE VEYA HERHANGİ BAŞKA BİRİNE KARŞI KAR KAYBI, İTİBAR KAYBI VEYA HERHANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ VEYA SONUÇSAL HASARLAR VEYA HERHANGİ BİR KARAKTERİN İHMALİ İLE ORTAYA ÇIKACAK HASARLARDAN DOLAYI YÜKÜMLÜ OLMAYIZ; İŞ BIRAKMA EYLEMİ, VERİ KAYBI, BİLGİSAYAR ARIZASI VEYA HATASI VEYA HERHANGİ BAŞKA BİR HASAR VEYA KAYIP BUNLARA DAHİLDİR ANCAK BUNLARLA SINIRLI DEĞİLDİR. HİÇBİR DURUMDA HERHANGİ BİR HASARDAN SORUMLU OLMAYIZ, BÖYLESİ HASARLARIN İHTİMALİ KONUSUNDA UYARILMIŞ OLSAK BİLE BU GEÇERLİDİR. HİÇBİR KOŞULDA, BİZİM VEYA BİR BAYİNİN BU ŞARTLAR ALTINDA DOĞRUDAN HASARLAR İÇİN SİZE OLAN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ BELİRLİ ÜRÜN İÇİN ÖDEDİĞİNİZ ÜCRETİ GEÇEMEZ.

  BÖLÜM 11 VE 12'NİN HÜKÜMLERİ BÜTÜN KULLANICILAR VE YETKİLİ BAYİLER İÇİN ÜRÜNLERİMİZ KONUSUNDA GEÇERLİ VE GEÇERLİ YASANIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE UYGULANABİLİR OLACAKTIR.

 25. ŞARTLAR HAKKINDA EK BİLGİLER
 26. Şartlar herhangi bir üçüncü taraf yararlanma hakkı oluşturmaz. Bu şartlara uymamanız ve bizim hemen harekete geçmememiz durumunda, bu, sahip olabileceğimiz herhangi bir haktan vazgeçtiğimiz anlamına gelmez (örneğin gelecekte dava açma hakkımız). Bu şartlar içinde bulunan belirli bir şartın uygulanamaz olduğu ortaya çıkarsa, bu durumun diğer şartlardan herhangi biri üzerinde bir etkisi olmayacaktır. Bölüm 14'ün geçerli olmadığı durumda, bu şartlar veya ürünlerden dolayı veya bunlarla ilgili çıkabilecek bütün ihtilaflar konusunda yasa kuralları seçimine bakılmaksızın Kaliforniya Eyaleti yasaları geçerli olacaktır. Bu şartlar veya ürünlerden dolayı veya bunlarla ilgili ortaya atılan bütün iddialar yalnızca Santa Clara, Kaliforniya eyalet mahkemeleri veya federal mahkemelerde görülecektir ve siz ve Avira bu mahkemelerde kişisel olarak yargılanma konusunda rıza gösterirsiniz.

  Bu şartları veya bir ürün için geçerli olan her türlü ek şartı, örneğin, yasalardaki veya ürünlerimizdeki değişiklikleri yansıtmaları amacıyla değiştirebiliriz. Bu değiştirilmiş şartları web sitemizde yayımlayacağız, ancak muhtemelen sizin güncellenmiş şartları kabul etmenizi talep edeceğiz. Böylesi güncellenmiş şartlar sizinle Avira arasındaki ilişkiyi yönetecektir. Bu şartlarda yapılan bir değişikliği kabul etmiyorsanız, ürünlerimizi kullanmayı bırakabilir ve varsa bir geri ödeme almaya hak kazanabilirsiniz.

  İşbu şartların herhangi bir tehdit edici veya gerçek ihlali bize onarılamaz bir zarar verecektir; böylesi bir zarar parasal hasarlarla ölçülemeyebilir ve Avira yasalar karşısında yeterli bir çözüme ulaşamayabilir. Dolayısıyla, bütün diğer mevcut yasal yolların yanı sıra, tehdit edici veya gerçek olsun olmasın, bu şartların herhangi bir ihlali konusunda bir mahkeme emri veya başka bir çözüm aramaya ve bunu almaya hakkımız vardır.

  Bu şartlar ve ürünlerimizi kullanımınız bizimle bir ortak girişim, ortaklık, istihdam veya acenta ilişkisi oluşturmaz.

  Bölüm 4, 5, 6, 10'dan 13'e kadar bulunan hükümler ve bölüm 14'ün benzer biçimde ilgili parçaları, herhangi bir sebeple bu şartların feshedilmesinden sonra da geçerliliklerini koruyacaktır.

Avira, Inc. 330 Primrose Rd | Burlingame CA 94010 | Amerika Birleşik Devletleri

Avira Operations GmbH & Co. KG | Kaplaneiweg 1 | 88069 Tettnang | Germany

November 26, 2013