Need help? Ask the community or hire an expert.
Go to Avira Answers
病毒:EXP/10-0840.DU.1
发现日期:30/04/2012
类型:漏洞攻击
广泛传播:
病毒传播个案呈报:低程度至中程度
感染/传播能力:低程度
破坏 / 损害程度:中等程度至高程度
静态文件:
VDF 版本:7.11.28.232 - maandag 30 april 2012
IVDF 版本:7.11.28.232 - maandag 30 april 2012

Beschrijving ingevoegd door Carlos Valero Llabata op vrijdag 22 februari 2013

Terug . . . .
https:// Dit venster is voor uw veiligheid gecodeerd.