Need help? Ask the community or hire an expert.
Go to Avira Answers
??:TR/Kazy.31315
????:13/12/2012
??:?????
????:?
????????????
??/????????
?? / ?????????
????:?
????:169.472 ??
MD5 ???:677B74E7E99BE83915D17200FF1F97B0
VDF ??:7.11.53.216 - donderdag 13 december 2012
IVDF ??:7.11.53.216 - donderdag 13 december 2012

 ???? ????:
   • ???????


??:
   •  Kaspersky: Backdoor.Win32.Gbot.aeg
   •  TrendMicro: BKDR_CYCBOT.SMX
     Microsoft: Backdoor:Win32/Cycbot.B


??/????:
   • Windows 2000
   • Windows XP
   • Windows 2003
    Windows Vista
    Windows 7


???:
   • ????
   • ?????
   • ????

 ?? ???????????:
   • %APPDATA%\Microsoft\conhost.exe??????:

%APPDATA%\Microsoft\stor.cfg

 ??? ???????????????????????:

  [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   • "conhost"="%APPDATA%\Microsoft\conhost.exe"?????????????:

[HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]
   • "ProxyServer"="http=127.0.0.1:%??%"?????????:

[HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Hardware Profiles\0001\Software\
   Microsoft\windows\CurrentVersion\Internet Settings]
   ??:
   • "ProxyEnable"=dword:00000001

[HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Hardware Profiles\Current\Software\
   Microsoft\windows\CurrentVersion\Internet Settings]
   ??:
   • "ProxyEnable"=dword:00000001

[HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\0001\Software\
   Microsoft\windows\CurrentVersion\Internet Settings]
   ??:
   • "ProxyEnable"=dword:00000001

[HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\Software\
   Microsoft\windows\CurrentVersion\Internet Settings]
   ??:
   • "ProxyEnable"=dword:00000001

[HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]
   ??:
   • "ProxyEnable"=dword:00000001

 ???? ???????:

%?????% ??? TCP ??? ??????????


?????:
????:
   • http://**********stats.com/images/logo.png?tq=gF**********


 ?????? ???????:
???????????????????????????????

Beschrijving ingevoegd door Andrei Ilie op dinsdag 25 oktober 2011
Beschrijving bijgewerkt door Andrei Ivanes op vrijdag 28 oktober 2011

Terug . . . .
https:// Dit venster is voor uw veiligheid gecodeerd.