VDF の公開履歴

VDFファイルにはAviraのエンジンが使うマルウェア検知パターンの全てが含まれています。

Aviraセキュリティで最新の電子の脅威の検知を継続できるよう、Aviraでは毎日数回VDFファイルの更新を行います。VDFファイルを常に最新の状態にすることは、皆様のコンピュータの安全に欠かせないことです。


IVDF バージョン 7.11.05.21 詳細

この VDF ファイルの公開日 2011年3月22日火曜日3:49 GMT+01:00

次のシグネチャがシグネチャ データベースに追加されました (55 レコード ):

 • BDS/Cycbot.B.1389
 • BDS/IRCBot.K.105
 • TR/Dldr.Bancos.BV.31
 • TR/Dldr.Banload.VN.4
 • TR/Dldr.CodecPack.andf
 • TR/Dldr.CodecPack.andn
 • TR/Dldr.Dadobra.evd
 • TR/Dldr.Delf.NH.31
 • TR/Dldr.Homa.epy
 • TR/Dldr.Nirava.91.5
 • TR/Dldr.Qhost.gp
 • TR/Dldr.Renos.MJ.206
 • TR/Dldr.Renos.MJ.207
 • TR/Dldr.Troxen.1292
 • TR/Dldr.Troxen.1297
 • TR/Dldr.Troxen.1302
 • TR/Dldr.Troxen.1304
 • TR/Dldr.Troxen.1305
 • TR/Dldr.Troxen.1308
 • TR/Dldr.Troxen.1309
 • TR/Dldr.Troxen.1310
 • TR/Dldr.Troxen.1311
 • TR/Dldr.Troxen.1312
 • TR/Dldr.Troxen.1313
 • TR/Dldr.Troxen.1323
 • TR/Dldr.Troxen.1339
 • TR/Dldr.Troxen.1348
 • TR/Dldr.Troxen.1349
 • TR/Dldr.Troxen.1350
 • TR/Dldr.Troxen.1351
 • TR/Dldr.Troxen.1352
 • TR/Dldr.Troxen.1353
 • TR/Dldr.Troxen.1354
 • TR/Dldr.Troxen.1357
 • TR/Fake.pav.571
 • TR/Fake.pav.572
 • TR/Fake.Rean.305
 • TR/Fakealert.CJD
 • TR/FakeAV.bnxz
 • TR/FakeAV.bnys
 • TR/FakeAV.bocl
 • TR/FakeAV.bodz
 • TR/Kazy.16076.9
 • TR/Kazy.3119.131
 • TR/Kazy.3119.132
 • TR/LockScreen.AO.130
 • TR/Obfuscate.XZ.871
 • TR/Orsam.A.3676
 • TR/PSW.Zbot.Y.470
 • TR/Spy.172544.24
 • TR/Spy.215040.9
 • TR/Spy.438272.19
 • TR/Spy.Delf.CM.68
 • Worm/Ckbface.xe
 • Worm/Taterf.B.145