Besoin d’aide ? Fais appel à la communauté ou embauche un spécialiste.
Aller à Avira Answers
Name:Worm/Koobface.dix
Entdeckt am:29/01/2010
Art:Worm
In freier Wildbahn:Ja
Gemeldete Infektionen:Niedrig
Verbreitungspotenzial:Niedrig
Schadenspotenzial:Niedrig
Statische Datei:Ja
Dateigröße:39.936 Bytes
MD5 Prüfsumme:8ba8a235dbb6febace0e09e75efb049a
IVDF Version:7.10.03.118 - Freitag, 29. Januar 2010

 General Aliases:
   •  Sophos: Mal/Generic-A
   •  Panda: W32/Koobface.GI.worm
   •  Eset: Win32/Koobface.NBH
   •  Bitdefender: Trojan.Generic.IS.126254


Betriebsysteme:
   • Windows 2000
   • Windows XP
   • Windows 2003


Auswirkungen:
   • Erstellt schädliche Dateien
   • Änderung an der Registry
Description insérée par Petre Galan le vendredi 18 juin 2010
Description mise à jour par Petre Galan le vendredi 18 juin 2010

Retour . . . .